Kuran-ı Kerim hangi halife tarafından toplanıp kitap haline getirilmiştir?

Hz. Osman
Hz. Ebubekir
Hz. Ömer
Hz. Ali

Hz. Muhammed kaç yaşında vefat etmiştir?

60
63
70
40

Kuran-ı Kerim dilinin arapça olduğunu kim söylüyor?

Hadisler
Yusuf Suresi 2. ayet
Mezhep alimleri
Hiçbiri

Hz. Muhammed'in en büyük mucizesi nedir?

Miraç Hadisesi
Ayı ikiye bölmesi
Kuran-ı Kerim
Ölüleri diriltmesi

Kuran-ı Kerim'de ismi geçen peygamber sayısı kaçtır?

20
25
30
36

Hz. Muhammed'in süt annesi kimdir?

Amine
Hatime
Hatice
Halime

Hz. Muhammed'in dedesi kimdir?

Abdülmuttalip
Ebu Talip
Hz. İbrahim
Abdullah

Hz. Muhammed'in amcası kimdir?

Ebu Talip
Abdullah
Abdülmuttalip
Hz. İbrahim

Hz. Muhammed Mekke'den Medine'ye hangi tarihte hicret etmiştir?

617
620
622
627

Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir?

Orhan Gazi
Osman Gazi
Ertuğrul Gazi
Süleyman Çelebi

Halifeliği Anadolu topraklarına getiren Osmanlı Padişahı kimdir?

Yavuz Sultan Selim
Fatih Sultan Mehmet
II. Beyazid
Kanuni Sultan Süleyman

'Hak Dini Kuran Dili' isimli tefsiri yazan alim kimdir?

Mehmet Akif Ersoy
Süleyman Hilmi Tunahan
Ömer Nasuhi Bilmen
Elmalılı M. Hamdi Yazır

Hz. Ömer'e Hz. Muhammed tarafından verilen lakap nedir?

Sıddık
Faruk
Emiru'l- Müminin
Seyfullah

Hanifi Mezhebi'nin kurucusu olan İmamı Azam'ın tam adı nedir?

Numan Bin İdris
Muhammed bin Sabit
Muhammed bin İdris
Numan Bin Sabit

Allah'ın güzel isim ve sıfatlarına ne ad verilir?

Esma-i Hüsna
Muhalefetün lil-havâdis
Sem' ve Basar
Kelâm

Yerine getirilmesi her müslümana borç olan farzlara ne ad verilir?

Farz
Farzı Ayn
Vacip
Farz-ı Kifaye

Hz. Osman'ın lakabı nedir?

Sıddık
Faruk
Zinnureyn
Seyfullah

Hangisi namazın farzlarından değildir?

Hadesten Taharet
Setr-i Avret
İstikbal-i Kıble
Sübhaneke okumak

Ramazan ayının son on günü sürekli ibadetle meşguliyete ne ad verilir?

İtikaf
İtikat
Hakikat
Hilkat

Malı ile helak olan kişi kimdir?

Karun
Firavun
Nemrut
Ebu Cehil

Ashabı Kehf ile cennete girecek köpeğin ismi nedir?

Kasva
Hüdhüd
Samiri
Kıtmir

Hadis ilminde uzman olan kişilere ne ad verilir?

Tefsir
Müfessir
Muhaddis
Fakîh

Bediüzzaman Said Nursi'nin tüm eserlerine ne ad verilir?

Risale
Risale-i Nur
Cevşen
Sözler

Pakistan'ın Mehmet Akif'i diye anılan şair kimdir?

Muhammed Ali Velioğlu
Muhammed Tarık Ablak
Muhammed İkbal
Ahmed Hicri

Hz. Muhammed'in hanımı Hz. Hatice'nin cenaze namazı kılınmışmıdır?

Evet
Hayır

Hangisi 'çok adaletli' anlamında Allah'ın güzel isimlerindendir?

Adl
Hakk
Hakem
Hakim

Hangisi 'günah işlemeyen' anlamında bir peygamber sıfatıdır?

Fetanet
Sıddık
Emin
İsmet

Amel yönünden faydalı ve zararlı şeyleri öğreten ilme ne ad verilir?

Fıkıh
Tefsir
Fetva
Hadis

Evlenecek nişanlıların İslama göre başbaşa kalmaları caiz midir?

Evet
Hayır

İslam dinine göre yapılıp yapılmaması serbest olan şeylere ne ad verilir?

Sünnet
Mübah
Günah
Farz

Hz. İsa'nın doğum yılı hangi takvimin başlangıcıdır?

Hicri
Miladi
Celali
Rumi

Hz. Muhammed'in medineye sığınması hangi takvimin başlangıcıdır?

Hicri
Miladi
Celali
Rumi

'İşitmek' anlamına gelen Allah'ın sıfatı hangisidir?

Basar
Kelam
Semi
Hayat

Kuran-ı Kerim'in birbirinden kelime ile ayrılmış kısımlarına ne ad verilir?

Ayet
Sure
Dua
Cüz

Hz. Yusuf peygamberin babası kimdir?

Hz. İbrahim
Hz. İshak
Hz. İsmail
Hz. Yakup

Şehitlerin efendisi namıyla anılan ve Hz. Peygamberin amcası olan sahabi kimdir?

Hz. Ömer
Hz. Osman
Hz. Hamza
Hz. Ali

Hz. Muhammed'in ilk çocuğunun ismi nedir?

İbrahim
Ali
Ahmed
Kasım

Hz. Musayı büyüten kadın kimdir?

Asiye
Müzâhim
Rabia
Halime

Hz. Musanın Cenabı Hak ile görüştüğü dağın adı nedir?

Ararat
Arafat
Turi Sina
Sevr

Hz. Musanın abisi ve yardımcısı kimdir?

Karun
Harun
İmran
Kenan

İslamiyette ilk iman eden çocuk kimdir?

Hz. Ali
Hz. Sad Bin Ebi Vakkas
Hz. Zeyd Bin Sabit
Hz. Abdurrahman B. Avf

Hz. Salih peygamber hangi kavme gönderilmiştir?

Nuh
Ad
Semut
Lut

Hz. Yakup peygamberin babası kimdir?

Hz. İshak
Hz. İsmail
Hz. Musa
Hz. İbrahim

Hz. İbrahimin eşi ve Hz. İsmailin annesi kimdir?

Hatice
Hacer
Meryem
Sare

Hz. İbrahimi ateşe atarak yok etmek isteyen zalim kimdir?

Firavun
Karun
Bel’am
Nemrut

Trigonometrinin mucidi islam alimi kimdir?

Battani
Ali Kuşçu
El-Harezmi
İbn-i Sina

Şapka Kanunu nedeni ile asılan islam alimi kimdir?

Said Nursi
Şeyh Said
İskilipli Atıf Hoca
Süleyman Hilmi Tunahan

Tıp ilmindeki eserleri Avrupa ülkelerinde yüzlerce yıl okutulan islam alimi kimdir?

İbni Sina
Ali Kuşçu
El-Harezmi
Battani

İslam dinine göre Allah'ın ilk emri nedir?

Namaz
Oku
Cihat
Zekat

Hz. Muhammed kaç yılında, nerede doğmuştur?

Nisan 571, Medine
Haziran 632, Medine
Haziran 632, Mekke
Nisan 571, Mekke

Cennet ile müjdelenen on sahabenin ismi nedir?

Aşere-i
Aşere-i Mübeşşere
Mübeşşere
Bi'l-Cenneh

Namaz kılarken ayakta Kuran ayetleri okumaya ne ad verilir?

Kıraat
Kıyam
Tecvid
Teheccüd

Namaz kılarken ayakta durmaya ne ad verilir?

Kıraat
Kıyam
Rüku
Ka'de

Vitir namazının 3. rekatında okunan dualara ne ad verilir?

Tesbihat
Kunut
Hamdele
Salât

Camide imamın namaz kıldırdığı yere ne ad verilir?

Kürsi
Hutbe
Minber
Mihrap

Camide imamın hutbe okuduğu yere ne ad verilir?

Şerefe
Kürsi
Mihrap
Minber

İslam dinine göre cenaze namazı kılmanın hükmü nedir?

Farzı Kifaye
Farz-ı Ayn
Mübah
Vacip

Seferi olabilmek için en az kaç km yol almak gerekir?

40
120
60
90

Kuran-ı Kerim yeryüzüne hangi gece indirilmiştir?

Miraç Kandili
Berat Kandili
Kadir Gecesi
Regaip Kandili

Kuran-ı Kerim hangi halife tarafından çoğaltılarak islam ülkelerine gönderilmiştir?

Hz. Ali
Hz. Osman
Hz. Ömer
Hz. Ebubekir

Hz. Muhammed hangi tarihte Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir?

M. 571
M. 612
M. 632
M. 622

Mekke hangi tarihte fethedilmiştir?

M. 622
M. 630
M. 571
M. 632

Tefsir yazan alimlere ne ad verilir?

Müfessir
Muhaddis
Müderris
Fakih

Kuran-ı Kerim hangi tarihte ve nerede nazil olmaya başlamıştır?

Mekke, Hira mağarası, M. 610
Mekke, Hira mağarası, M. 612
Medine, M. 610
Medine, M. 612

Kuran-ı Kerim'de en çok ayet inen kavim hangisidir?

Semud Kavmi
Nuh Kavmi
Lut Kavmi
İsrailoğulları

Kuran-ı Kerim'in en uzun suresi hangisidir?

Yunus
Meryem
Bakara
Yasin

Kuran-ı Kerim'in en kısa suresi hangisidir?

Felak
Kevser
Fatiha
İhlas

Kuran-ı Kerim'de hangi sure besmele ile başlamaz?

Tövbe suresi
Rum Suresi
Kafirun Suresi
Kiyamet Suresi

Kuran-ı Kerim'in özel okunuş şekline ne denir?

Meddi tabii
Hareke
Tecvid
Mahrec

Kuran-ı Kerim'de kaç sure vardır?

114
224
104
6666

Kuran-ı Kerim'de kaç ayet vardır?

6236
6666
6200
Tam sayısı belirlenememiştir

Mekke'de ve Medine'de inen surelerin sayısı kaçtır?

86'sı Mekke'de, 28'i Medine'de
28'i Mekke'de, 86'sı Medine'de
100'ü Mekke'de, 14'ü Medine'de
14'ü Mekke'de, 100'ü Medine'de

Kuran-ı Kerim'in yeryüzüne inmesi kaç yılda tamamlanmıştır?

43
32
30
23

Vahiyler Hz. Muhammed'e hangi melek vasıtasıyla gönderilmiştir?

Mikail
Azrail
Cebrail
İsrafil

Kuran-ı Kerim hangi halife döneminde kitap halinde toplanmıştır?

Hz. Ömer
Hz. Ebubekir
Hz. Osman
Hz. Ali

Kuran-ı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?

Hz. Ali
Hz. Ebubekir
Hz. Ömer
Hz. Osman

Kuran-ı Kerim'de gün kelimesi kaç defa geçmektedir?

12
30
360
365

Kuran-ı Kerim hangi isim ile zikredilmez?

Kelamullah
Nur
Furkan
Abdullah

Kuran-ı Kerim hangi sure ile başlar?

Fatiha Suresi
Nur Suresi
Nas Suresi
Felak Suresi

Kuran-ı Kerim'in ilk inen suresi hangisidir?

Fatiha Suresi
Nas Suresi
Nasr Suresi
Alak Suresi

Kuran-ı Kerim'in en kısa suresi hangisidir?

Fatiha Suresi
Bakara Suresi
Kevser Suresi
Nas Suresi

Kuran-ı Kerim'in en uzun suresi hangisidir?

Bakara Suresi
Duha Suresi
Yunus Suresi
Tin Suresi

Kabri Aksaray'da bulunan büyük veli zat kimdir?

Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba)
Mehmed Zahid Kotku (Rh.A)
Bâyezid-i Bistâmî (k.s.)
Hacı Bayram Veli

İstanbul'un manevi Fatih'i olarak anılan büyük zat kimdir?

Haci Bayram Veli
Somuncu Baba
Akşemsettin
Molla Hüsrev

Hangi veli zat Anadolu evliyalarından değildir?

İmam-ı Buhari
Mevlana Celaleddin-i Rumi
Hacı Bayram-ı Veli
Aziz Mahmud Hüdayi

Tasavvufta tabi olunan kâmil insan örneğine ne ad verilir?

Sufi
Sahabe
Mürid
Mürşit

Hangisi Tasavvufun temel kavramlarından değildir?

Tarikat
Nasihat
Şeriat
Hakikat

Kendisine bağlanan insanları tarikat içinde eğiten mutasavvıfa ne ad verilir?

Şeyh
Mürid
Sufi
Mürşit

Hangisi Allah dostları anlamındadır?

Şeyh
Evliya
Mürşit
Mürid

Şafii Mezhebi'nin kurucusu alim kimdir?

İmam-ı Azam Ebu Hanefi
İmam Maturidi
İmam-ı Malik
İmam-ı Şafii

Hangisi hak mezhep kurucularından değildir?

İmam-ı Azam Ebu Hanefi
İmam-ı Malik
İmam Cafer-i Sadık
İmam-ı Hanbel

Hangisi Şiiliğin çoğunluk mezhebidir?

Alevilik
Caferilik
İsmaililik
Zeydilik

Türkiye'de sünnilik'ten sonra en fazla mensubu olan inanç hangisidir?

Haricilik
Şiilik
Caferilik
Alevilik

Türkiye'de birçok yerde türbesi bulunan veli zat kimdir?

Yûnus Emre
Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî
Hacı Bektaş-ı Velî
Ahî Evrân-ı Velî

Yunus Emre'nin hocası olan mutasavvıf kimdir?

Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî
Hacı Bektaş
Taptuk Emre
Ahmet Yesevi

Hacı Bektaş-ı Veli nerede doğmuştur?

Nevşehi, Anadolu
Irak
Horasan, İran
Medine

Hazret-i Ömer soyundan olan büyük zatlara ne ad verilir?

Faruki
İmam
Kutub
Seyyid

Kimyâ-ı Seâdet hangi alimin eseridir?

İmam Cafer-i Sadık
İmam-ı Azam Ebu Hanife
İmam-ı Rabbani
İmam-ı Gazali

Hangisi Hz. Muhammed'in isimlerinden değildir?

Mustafa
Ahmed
Mahmud
Abdullah

Hz. Muhammed İncil'de hangi isimle anılır?

Ahmed
Muhammed
Mahmud
Mustafa

Hz. Muhammed hangi peygamber soyundan gelir?

İsmail
İsa
Musa
İshak

Hz. Muhammed'in annesi kimdir?

Amine
Hatime
Halime
Hatice

Hz. Muhammed'in ileride peygamber olacağını çocuk yaştayken haber verenen rahip kimdir?

Nasara
Busra
Buhara
Bahira

Hz. Muhammed'e ilk vahiy nerede gelmiştir?

Mekke'de evinde
Uhud dağı
Sevr mağarası
Hira mağarası

Hangisi dört büyük halifeden değildir?

Hasan bin Ali
Ömer bin Hattab
Osman bin Affan
Ali bin Ebu Talib

Hz. Muhammed'in kayınpederi olan halife kimdir?

Hz. Osman
Hz. Ömer
Hz. Ali
Hz. Ebubekir

Es-sıddık lakabı ile anılan halife kimdir?

Hz. Osman
Hz. Ali
Hz. Ebubekir
Hz. Ömer

Hangi halife Hz. Muhammed Hicret ederken yanında bulunmuştur?

Hz. Ömer
Hz. Ebubekir
Hz. Ali
Hz. Osman

Hz. Muhammed'i öldürmeye giderken islamiyet ile şereflenen halife kimdir?

Hz. Ömer
Hz. Ali
Hz. Osman
Hz. Ebubekir

Dört Büyük halife içerisinde en uzun görev yapan kimdir?

Hz. Ömer
Hz. Ali
Hz. Osman
Hz. Ebubekir

Hz. Muhammed'in iki kızı ile evlenme şerefine kavuşan halife kimdir?

Hz. Ali
Hz. Ebubekir
Hz. Ömer
Hz. Osman

Zi'n-Nureyn(iki nur sahibi) lakaplı halife kimdir?

Hz. Osman
Hz. Ali
Hz. Ebubekir
Hz. Ömer

Hangi halife öldürülerek şehit edilmemiştir?

Hz. Osman
Hz. Ali
Hz. Ebubekir
Hz. Ömer

Hangi halife Şii inancına göre tek halife kabul edilir?

Hz. Ali
Hz. Ömer
Hz. Osman
Hz. Ebubekir

Cesareti ve ilmi ile tanınan halife kimdir?

Hz. Ömer
Hz. Ebubekir
Hz. Ali
Hz. Osman

Sünni inancına göre ikinci müslüman kimdir?

Hz. Ali
Hz. Hatice
Hz. Osman
Hz. Ebubekir

Hicret gecesinde canı pahasına peygamberin yatağına yatan kişi kimdir?

Hz. Ali
Hs. Osman
Hz. Aişe
Hz. Ebubekir

Hz. Muhammed'in kızı Fatıma ile evlenen ve peygamberin soyunu devam ettiren halife kimdir?

Hz. Ali
Hz. Osman
Hz. Ebubekir
Hz. Ömer

Bedir savaşında karşı tarafının ordusundan 21 kişiyi öldüren sahabi kimdir?

Hz. Ali
Hz. Osman
Hz. Ömer
Hz. Ebubekir

Hangi halife Cemel savaşında Hz. Aişe ve müslümanlara karşı savaşmak zorunda kalmıştır?

Hz. Ömer
Hz. Ebubekir
Hz. Osman
Hz. Ali

Ebû Lü'lü Firuz adında Yahudi bir köle tarafından şehit edilen halife kimdir?

Hz. Osman
Hz. Ali
Hz. Ömer
Hz. Osman

Hz. İsa hangi memlekette dünyaya gelmiştir?

Nasıra, Filistin
İran
Mısır
Irak

Kurtarıcı(Mesih) olarak beklenen peygamber hangisidir?

Hz. Hızır
Hz. İsa
Hz. Musa
Hz. İshak

Mucizevi bir şekilde babasız olarak doğan peygamber hangisidir?

Hz. İbrahim
Hz. Musa
Hz. Yunus
Hz. İsa

Siddhartha Gautama tarafından kurulan ve bir meditasyon türü olan din hangisidir?

Hinduizm
Budizm
Bahailik
Zerdüştlük

Tevrat hangi dinin kutsal kitabıdır?

Hristiyanlık
Musevilik
Budizm
İslamiyet

Talmud, Yahudi tören kuralları ve efsanelerini kapsayan dini metinlerdir!

Doğru
Yanlış

Hz. Musa'nın öğüt ve inançlarını yayma işiyle görevlendirdiği 12 yardımcıya Havariler denir!

Doğru
Yanlış

Yeryüzü şekillerinin harita şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme ve çizim işlerinin hepsine ne ad verilir?

Topoğrafya
Nirengi
Pafta
jeomorfoloji

Bir haritada aynı yükseklikteki noktaları birleştiren eğriye ne ad verilir?

Lejand
Eşyükselti eğrisi
Ekinoks
Geoit

Dünyanın tam şekline ne ad verilir?

Geoit
Daire
Elips
Oval

Dünya'nın şekli hangi olayı etkilemez?

Kutuplara doğru yerçekiminin artması
Bir gün süresinin 24 saat olması
Meridyenlerin kutuplarda birleşmesi
Bitki türlerinin kutuplara doğru değişmesi

İnsan nüfusu verilerini inceleyen coğrafi bilime ne ad verilir?

Siyasal coğrafya
Ekonomik coğrafya
Fiziksel coğrafya
Beşeri coğrafya

Nüfusun özelliklerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

Münhani
Demografi
Topoğrafya
Jeodezi

Hava araştırmalar bilimine ne ad verilir?

Pedoloji
Antropoloji
Aeroloji
Ekoloji

Yer kabuğunun yapısını inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

Zooloji
Speleoloji
Pedoloji
Jeoloji

Hangisi bir erozyon çeşiti değildir?

Su Erozyonu
Çığ Erozyonu
Rüzgar Erozyonu
İnsan Erozyonu

Ekvatora paralel çizildiği varsayılan dairelere ne ad verilir?

Paraleller
Enlem
Meredyenler
Boylam

Dünya üzerinde bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığına ne denir?

Paraleller
Enlem
Meredyenler
Boylam

Gece ile gündüz eşitliğine ne ad verilir?

Ekinoks
Ekliptik
GMT
Dönence

Dünyadaki dönenceler ve yerleri hangisinde doğru verilmiştir?

Kuzeyde Yengeç Dönencesi, güneyde Oğlak Dönencesi
Güneyde Yengeç Dönencesi, Kuzeyde Oğlak Dönencesi
Kuzeyde Yengeç Dönencesi ve Oğlak Dönencesi
Güneyde Yengeç Dönencesi ve Oğlak Dönencesi

Paralellerle ilgili verilen bilgilerin hangisi yanlıştır?

Birer derece aralıklarla geçerler.
İki paralelin arasındaki uzaklık 111 km'dir.
Paralellerin derecesi kuturlara doğru artar.
Başlangıç paraleli Greenwhic'dir.

Başlangıç meridyenine ne ad verilir?

Greenwhic
Ekvator
Enlem
Boylam

Yüksek yerlerde derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlüklere ne ad verilir?

Plato (Yayla)
Vadi
Ova
Savan

Dünyanın iç tabakalarında yüksek sıcaklıkla erimiş kayalara ne ad verilir?

Yanardağ
Volkan
Magma
Lav kubbesi

Hangisi coğrafi enlemlerin etkilerinden değildir?

Gece-gündüz zaman farkı kutuplara doğru artar.
Denizlerin sıcaklığı ve tuzluluğu kutuplara doğru azalır.
Güneş ışınların atmosferdeki yolu kutuplara doğru kısalır.
Güneş ışınlarının düşme açısı kutuplara doğru küçülür.

Ay'ın çekimi nedeniyle deniz sularının kabarıp çekilmesine ne ad verilir?

Medcezir
Gayzer
Erozyon
Dolunay

Deniz kıyılarında oluşan uçuramlara ne ad verilir?

Fiyord
Horst
Kanyon
Falez

Türkiye'nin başkenti Ankara'nın 2007 yılı nüfusu yaklaşık ne kadardır?

1 milyon
4.5 milyon
3 milyon
6.5 milyon

Hangi il İç Anadolu Bölgesi'nde değildir?

Afyon
Karaman
Çankırı
Eskişehir

Türkiye'nin hangi ili Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır?

Diyarbakır
Adıyaman
Bayburt
Hakkari

Türkiye'nin hangi ili Marmara Bölgesi'nde yer almaz?

Bursa
Balıkesir
Bilecik
İzmir

Tuz Gölü Türkiye'nin en derin gölüdür!

Doğru
Yanlış

Yedigöller Milli Parkı Batı Karadeniz bölgesinde yer almaktadır!

Doğru
Yanlış

Kaz Dağı hangi ilimiz sınırında yer alır?

Çanakkale
Muğla
Zonguldak
Artvin

Türkiye'de en uzun deniz kıyısına sahip il hangisidir?

Muğla
İzmir
Antalya
Trabzon

Türkiye'nin en yoğun sodalı ve en büyük gölü hangisidir?

Tuz Gölü
Van Gölü
Beyşehir Gölü
Eğirdir Gölü

Türkiye'nin en yüksek rakımlı il merkezi hangisidir?

Kars
Ağrı
Erzurum
Hakkari

Ağrı Dağı'nın yüksekliği yaklaşık ne kadardır?

5100
3100
3900
6900

Türkiye'nin Kuşgölü olarak bilinen gölü hangisidir?

Eğirdir Gölü
Manyas Gölü
Van Gölü
Çıldır Gölü

Türkiye'nin en fazla buğday üretilen bölgesi hangisidir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi

Türkiye'de toplam nüfusu en fazla olan bölge hangisidir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Marmara Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi

Türkiye'nin en büyük yüzölçümlü bölgesi İç Anadolu Bölgesi'dir!

Doğru
Yanlış

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin en küçük yüzölçümlü bölgesidir!

Doğru
Yanlış

Türkiye'de en büyük Lületaşı yatakları hangi ildedir?

Nevşehir
Muğla
Eskişehir
Denizli

Çukurova, Seyhan ve Ceyhan akarsuları tarafından oluşturulmuştur!

Doğru
Yanlış

Türkiye'de modern tarımın en fazla uygulandığı bölge hangisidir?

Marmara Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Ege Bölgesi
Akdeniz Bölgesi

Nüfus ve ekonomi açısından Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ili hangisidir?

Rize
Zonguldak
Samsun
Trabzon

Dünyanın yüzölçüm olarak en küçük ülkesi neresidir?

Yemen
Vietnam
Uganda
Vatikan

Hangi ülke Orta Doğu'da yer almaz?

Suudi Arabistan
Sudan
Kuveyt
İran

Dünyanın en büyük ve en sıcak çölü hangisidir?

Sahra Çölü
Gobi Çölü
Arabistan Çölü
Afrika Kalahari Çölü

Atna Yanardağı, dünyadaki en büyük yanardağdır!

Doğru
Yanlış

Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir?

Hint Okyanusu
Arktik Okyanusu
Atlantik Okyanusu
Pasifik Okyanusu

Hazar Denizi dünyanın en büyük tuzlu su gölüdür!

Doğru
Yanlış

Hangi dünya ülkesi yüzölçüm olarak daha büyüktür?

Brezilya
ABD
Çin
Kanada

Dünyanın en büyük nehri Afrika Kıtasında yer alan Nil Nehri'dir!

Doğru
Yanlış

Dünyanın en büyük nüfusuna sahip kenti hangisidir?

Mexico City
Tokyo
New York
İstanbul

Dünyada en yüksek sıcaklıkların görüldüğü ülke hangisidir?

Somali
Suudi Arabistan
Libya
Lübnan

Çin dünyanın en kalabalık ikinci ülkesidir!

Doğru
Yanlış

Dünyanın en büyük kıtası hangisidir?

Asya kıtası
Avrupa kıtası
Afrika kıtası
Antarktika kıtası

Hangi ülke Afrika kıtasında yer almaz?

Mısır
Tunus
Gine
Umman

Dünyanın en derin gölü Baykal Gölü'dür!

Doğru
Yanlış

Dünyada en çok deniz sınırı olan ülke Türkiye'dir!

Doğru
Yanlış

Dünyada en çok konuşulan dil hangisidir?

Türkçe
Çince
İngilizce
Fransızca

Yüzölçüm açısından dünyanın en büyük adası hangisidir?

Yeni Gine
Madagaskar
Grönland
Baffin

Hangi deniz büyüklük olarak daha küçüktür?

Pasifik Okyanusu
Atlantik Okyanusu
Hint Okyanusu
Akdeniz

Mississippi Nehri, Kuzey Amerika'nın en uzun akarsuyudur!

Doğru
Yanlış

Meksika bir Güney Amerika ülkesidir!

Doğru
Yanlış

Türk tarihi açısından Göktürk Alfabesi ile yazılmış en önemli yapıt hangisidir?

Orhun Yazıtları
Bilge Kağan Yazıtı
Kül Tigin Anıtı
Yenisey Yazıtları

Türklerin kullandıkları ilk alfabe olarak bilinen alfabe hangisidir?

Göktürk Alfabesi
Kazak alfabesi
Tatar alfabesi
Türkmen alfabesi

İkinci Göktürk'ün hükümdarları kimdir?

Bilge Kağan
Kül Tigin
Bumin Kağan
Kutluk Han

Türk ve Moğol halklarının önceki inançlarında inandıkları tanrı hangisidir?

Kam
Şaman
Totem
Tengri

Divan-ı Lügati't-Türk Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Farsça-Arapça sözlüktür!

Doğru
Yanlış

Hangisi eski Türk Devletlerinden değildir?

Avar İmparatorluğu
Gazneliler
Babür İmparatorluğu
Moğol İmparatorluğu

Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir?

Kubilay Han
Timur
Cengiz Han
Çağatay Han

Osmanlı İmparatorluğu 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş bir Türk devletidir!

Doğru
Yanlış

Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir?

Ertuğrul Gazi
Şeyh Edebali
Osman Gazi
Orhan Bey

Hangisi Anadolu Beyliklerinden değildir?

Artuklular
Danişmentliler
Aydınoğulları
Abbasiler

Fetret Devri II. Beyazıt'ın oğulları arasındaki taht kavgaları nedeniyle 11 yıl süren kargaşa dönemidir!

Doğru
Yanlış

İstanbul'un fatihi olarak anılan Osmanlı padişahı kimdir?

I. Mehmet
II. Mehmed
III. Mehmed
IV. Mehmet

Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcını oluşturan olay hangisidir?

Fetret Devri
Lale Devri
İstanbul'u fethi
Patrona Halil İsyanı

Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nin sonunu getiren olay hangisidir?

Patrona Halil İsyanı
Fetret Devri
Vak'a-i Vakvakiye
I.Celali İsyanı

Yeniçeri isyanı sonucu öldürülen Osmanlı Padişahı hangisidir?

I. İbrahim
II. Ahmet
III. Osman
II. Osman

Çaldıran Muharebesi Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in zaferiyle sonuçlanmıştır!

Doğru
Yanlış

Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımı kabul edilen olay hangisidir?

Birinci Meşrutiyet
Tanzimat Fermanı
Kanun-ı Esasi
İkinci Meşrutiyet

En sıkıntılı dönemde 33 yıl padişahlık yaptıktan sonra tahttan indirilen Osmanlı padişahı kimdir?

I. Abdülhamit
Abdülaziz
Abdülmecit
II. Abdülhamit

Dört Halife Dönemi’nden sonra Müslüman Arap İslam Devleti'ne egemen olan hanedan kimdir?

Memlükler
Abbasiler
Gazneliler
Emeviler

Hangisi Ortadoğu'da 300 yıl boyunca egemen olan ve Oğuzların boyundan gelen Türk hanedanıdır?

Selçuklular
Memlüklüler
Safeviler
Gazneliler

Dandanakan Muharebesi Selçuklu Devleti'nin Gazne Devletini yendiği muharebedir!

Doğru
Yanlış

Abbasiler Emevi hanedanından sonra İslam dünyasının halifeliğini elinde tutan hanedandır!

Doğru
Yanlış

Yunan ve Roma uygarlıklarının son merkezi olan imparatorluk hangisidir?

Bizans İmparatorluğu
Batı Roma İmparatorluğu
Pers İmparatorluğu
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan zafer hangisidir?

Dandanakan Savaşı
Pasinler Savaşı
Malazgirt Muharebesi
Miryakefalon Savaşı

Haçlı Seferleri'nin başlama tarihi yaklaşık olarak nedir?

1400
1300
1200
1100

Kudüs Latin Krallığı, 1099'da III. Haçlı Seferi'nden sonra Hristiyanlar tarafından kurulmuştur!

Doğru
Yanlış

Osmanlı ordusunun Haçlı Ordusu'yla Tuna Nehri yakınlarında yaptığı savaş hangisidir?

Venedik Savaşı
Ankara Savaşı
Niğbolu Muharebesi
Varna Savaşı

Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ile Timur arasında yapılan savaş hangisidir?

Ankara Muharebesi
Malazgirt Muharebesi
Miryakefalon Savaşı
Dandanakan Savaşı

İngiltere ile Fransa arasında süren 'Yüz yıl Savaşı' Fransa'nın zaferi ile sonuçlanmıştır!

Doğru
Yanlış

Fransız İhtilali, Roma Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlamıştır!

Doğru
Yanlış

Hangisi I. Dünya Savaşında İttifak Devletleri grubunda değildir?

Almanya
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
İtalya
Fransa

Hangisi I. Dünya Savaşında İtilaf Devletleri grubunda değildir?

İngiltere
Rusya
İtalya
ABD

II. Dünya Savaşı'nın, Almanya'nın Polonya'ya saldırdığı 1939 tarihinde başladığı kabul edilir!

Doğru
Yanlış

Anglosakson tabiri hangi soydan gelen ırkları tanımlar?

Alman
Fransız
İngiliz
Amerikalı

'Great Depression' olarak tanımlanan 'Dünya Ekonomik Bunalımı' hangi tarihte ortaya çıkmıştır?

1909
1919
1939
1929

Türk Devleti'nin kuruluşuna temel oluşturan kongre hangisidir?

Balıkesir Kongresi
Amasya Genelgesi
Erzurum Kongresi
Sivas Kongresi

Sovyetler Birliği'nin doğuşu ve yıkılışı hangi tarihler arasındadır?

1917-1991
1907-1981
1907-1991
1917-1981

Osmanlı Devleti sınırlarında bulunan Filistin'de İsrail Devleti kurmayı amaçlayan siyonizmin kurucusu kimdir?

Mayer Amschel Rothschild
David Ben-Gurion
Theodor Herzl
Chaim Weizmann

Hangisi Antik Yunan filozoflarından değildir?

Aristoteles
Arşimet
Eflatun
Hegel

'Tanrı ölmüştür ve insanlar Dünya'da yapayalnız kalmışlardır' fikri hangi şahsa aittir?

Karl Marks
Immanuel Kant
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Friedrich Engels

Dinsel güçlerin evrendeki tüm olup bitenleri belirlediğini savunan felsefi fikir hangisidir?

Klasizm
İdealizm
Parnasizm
Sürrealizm

Hangisi Türklerin İslam dinini benimsemesinden sonra ortaya çıkan yazılı edebiyattır?

Divan edebiyatı
Halk edebiyatı
Tasavvuf edebiyatı
Tekke edebiyatı

Kahramanlık ve yurt sevgisi gibi konuların işlendiği şiir türü hangisidir?

Lirik şiir
Dramatik Şiir
Epik Şiir
Didaktik Şiir

Bir düşünceyi aşılamak amacıyla yazılan şiir türü hangisidir?

Pastoral Şiir
Dramatik Şiir
Epik Şiir
Didaktik şiir

Su Kasidesi'ni yazan Türk divan şairi kimdir?

Kaşgarlı Mahmut
Ali Şir Nevai
Fuzuli
Nef'i

Şiirlerde mısra sonlarında, anlamları aynı olan sözcüklerin tekrarlanmasına ne denir?

Redif
Kafiye
Ölçü
Ulama

Sonunda ders verme amacı güden ve güldüren manzum öykülere ne denir?

Anı
Masal
Fıkra
Fabl

'Sefiller' romanının yazarı kimdir?

Victor Hugo
Dostoyevski
William Shakespeare
Tolstoy

'Savaş ve Barış' romanının yazarı kimdir?

Victor Hugo
Dostoyevski
William Shakespeare
Tolstoy

'Bir Adam Yaratmak' adlı eserinin yazarı kimdir?

Necip Fazıl Kısakürek
Tevfik Fikret
Faruk Nafiz Çamlıbel
Nazım Hikmet Ran

İki mısradan meydana gelen nazım parçasına ne ad verilir?

Mısra
Ölçü
Beyit
Redif

'Asım', 'Gölgeler' isimli eserlerin yazarı kimdir?

Mehmet Akif Ersoy
Necip Fazıl Kısakürek
Faruk Nafiz Çamlıbel
Nazım Hikmet Ran

Mesnevi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin altı ciltlik Türkçe eserinin adıdır!

Doğru
Yanlış

Ad olmadıkları halde cümlede varlıkların yerlerini tutan kelimelere ne denir?

Zarf
Sıfat
Edat
Zamir

'Zira' kelimesi hangi sözcük türüne girer?

Bağlaç
Edat
Ünlem
İsim

Hangisi 'Heyhat' kelimesinin eş anlamlısıdır?

Yeis
Teessüf
Yaşasın
Maalesef

'Artık gitmeliyim' cümlesi hangi fiil kipine örnektir?

Emir kipi
Gereklilik kipi
İstek kipi
Dilek şart kipi

Manas Destanı, Türk boylarından biri olan Kırgızların milli destanıdır!

Doğru
Yanlış

1 atom sayısına sahip kimyasal element hangisidir?

Azot
Oksijen
Hidrojen
Helyum

Hangi element insan vücudunda çok az miktarda bulunur?

Oksijen
Karbon
Hidrojen
Azot

Yeryüzünde yaklaşık olarak kaç element bulunur?

120
100
80
50

En çok bileşik oluşturan element hangisidir?

Karbon
Hidrojen
Oksijen
Azot

E=mc² formülü fizikçi Albert Einstein'e aittir!

Doğru
Yanlış

Hangisi bir enerji çeşiti değildir?

Potansiyel enerji
Yer çekimi Enerjisi
Kinetik enerji
Ağırlık enerjisi

Fizikte kuvvetin döndürme etkisine ne ad verilir?

Moment
Vektör
Güç
Enerji

İnternet'in çalışmasını sağlayan iletişim protokollerine ne ad verilir?

TCP/IP
UDP
Ethernet
HTTP

WWW internet teriminin açılımı nedir?

World Wire Web
Word Wide Web
World Wide Web
Word Wire Web

İnternet Türkiye'ye 1986 yılından gelmiştir!

Doğru
Yanlış

Televizyon ..... yılında, İskoçyalı mühendis John Logie Baird tarafından İngiltere'de icat edilmiştir!

1883
1903
1943
1923

Manyetik alan, bir mıknatısın mıknatıssal özelliklerini gösterebildiği alandır!

Doğru
Yanlış

Hangi fizik birimi yanlış eşleştirilmiştir?

Enerji - Newton
Sıcaklık - Kelvin
Akım - Amper
Işık şiddeti - Candela

Metrenin 10'da biri olan ölçü birimi nedir?

Hektometre
Dekametre
Desimetre
Santimetre

Güneşe uzaklık bakımından ikinci sıradaki gezegen hangisidir?

Mars
Dünya
Merkür
Venüs

Matematikte PI sayısı yaklaşık olarak kaçtır?

3.14
3.04
3.40
3.44

Bir üçgenin iç açıları toplamı kaçtır?

270
180
360
90

Saat tam 2 iken akrep ile yelkovan arasındaki açı kaç derecedir?

30
45
60
90

Bir cm'lik teller ile bir küp oluşturmak için kaç tel gerekir?

6
8
12
16

Kimyada Magnezyum elementinin sembolü nedir?

Mn
Mg
Mz
Ma

Hangisi şeker hastalığının tıptaki adıdır?

Nefrit
Migren
Diabet
tübetküloz

Tıpta ölü vücutta yapılan incelemeye ne ad verilir?

Ameliyat
Otopsi
Pansuman
Konjeksiyon

Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalı nedir?

Ekoloji
Sitoloji
Histoloji
Fizyoloji

Edebiyatta konuları abartarak ifade etme söz sanatına ne ad verilir?

Mübalağa
Teşhis
İntak
Kinaye

Allah'ın emir ve yasaklarını çeşitli yollarla peygamberlerine bildirmesine ne denir?

Öğreti
Mesaj
Vahiy
Bildiri

Genellikle yüzde ve dudak etrafında meydana gelen virüs enfeksiyonlarına ne denir?

Enfeksiyon
Uçuk
Virüs
Egzama

Dandanakan savaşı hangileri arasında olmuştur?

Selçuklular-Gazneliler
Selçuklular-Sırplar
Memlükler-Abbasiler
Emeviler-Abbasiler

1444 yılında Sultan II. Murat tarafından yaptırılmış olan ve 1239 m. uzunluğunda olan Uzunköprü, hangi ilimizde yer alır?

Edirne
Manisa
Bursa
Samsun

Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi T.C. Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmamıştır?

Süleyman Demirel
Erdal İnönü
Kenan Evren
Mustafa Kemal

Doğu Anadolu bölgesinin ekonomisinde aşağıdakilerden hangisinin payı en büyüktür?

Turizm
Hayvancılık
Endüstri
Ulaştırma

Türkiye'de ekonomiyi etkileyen doğal faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Bitki örtüsü
Yağış
Dağların uzanışı
Yerleşmelerin dağınıklığı

Aşağıdakilerden hangisi insanların ekonomik faaliyet sahasını en az sınırlar?

Coğrafi konum
Bitki örtüsü
Kuraklık
Eğim

Ilıman bir iklim bitkisi olan şeker pancarının, Akdeniz ve Ege kıyılarında yetiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine bağlana

Toprak türünün elverişsizliğine
Kıyıların başka ürünlere ayrılmasına
Nem fazlalığına
Yer şekillerinin elverişsizliğine

Aşağıdakilerden hangisi nemli iklim bölgelerinde yetiştirilmeye uygun bir bitkidir?

Mısır
Patates
Muz
Pamuk

Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilen ve ekonomiye katkısı olan bitkiler hangileridir?

Mısır, Çay, Pamuk, Buğday
Fındık, Mısır, Pancar, Tütün
Pirinç, Çay, Mısır, Fındık
Sarımsak, Tütün, Çay, İncir

Ekili alanların yüz ölçümüne oranla en çok olduğu bölgemiz hangisidir?

İç Anadolu
Güneydoğu Anadolu
Ege
Marmara

Türkiye'de sulamalı tarımın yapıldığı karasal iklim bölgelerinde yetişebilen tarım bitkisi hangisidir?

Şeker Pancarı
Pamuk
Buğday
Mercimek

Türkiye'de mercimek tarımı için en uygun koşullar hangi bölgede bulunur?

Ege
Marmara
Güney Anadolu
İç Anadolu

Türkiye'nin bölgeleri ve yetiştirilen en önemli tarım ürünleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Ege Bölgesi - İncir
İç Anadolu Bölgesi - Şeker pancarı
Karadeniz Bölgesi - Soya fasulyesi
Marmara bölgesi - Ayçiçeği

Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangi ikisi iklim sebebiyle aynı bölgede yetişmesi imkansızdır?

Ayçiçeği – Zeytin
Tütün – Ayçiçeği
Pamuk – Buğday
Buğday – Çay

Hangi tarımsal ürün, dış pazardaki yeri bakımından daha önemsizdir?

Üzüm
Ayçiçeği
İncir
Tütün

Aşağıdaki göllerden hangisi volkanik set gölü sınıflandırmasına girer?

Van Gölü
Yedigöller
Tuz Gölü
Abant Gölü

Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi akarsularının boyları kısa iken, Ege Bölgesi akarsularının uzun olmasının sebebi nedir?

Yatak eğimleri
Dağların uzanış doğrultusu
Yıllık yağış miktarı
Kayaçların yapısı

Hangisi soğuk yerel rüzgarlar arasında kabul edilemez?

Poyraz
Samyeli
Bora
Karayel

Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?

Sıcaklık düzeni
Yeraltı zenginlikleri
Tarımsal etkinlikler
Yaşama biçimi

Yağışın oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

Hava basıncının yükselmesi
Bulut seviyesinin yükselmesi
Havadaki nemin doyma noktasına ulaşması
Havanın sıcaklığının artması

Aşağıda isimleri yazılı olan ülkelerin hangisinde Akdeniz iklimi görülmez?

Almanya
Libya
Yunanistan
İtalya

Matematik konum aşağıdaki özelliklerden hangisi üzerinde etkili değildir?

Gece-gündüz süre farkı
Güneş ışınlarının geliş açısı
Yerel saat farkı
Ortalama yükselti

Türkiye’de çok çeşitli toprak tipleri görülmesinin sebebi hangisidir?

Bitki örtüsünün çok çeşitli olması
Erozyonun çok etkili olması
Heyelanların sık görülmesi
Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi

Aşağıdakilerden hangisi kayaçların çözülmesi üzerinde etkili değildir?

Nem
Kayaçların yapısı
Sıcaklık
Humus

Kayaçların mekanik çözülmesinin çöllerde çok etkili olmasının sebebi nedir?

Yer şekillerinin engebesiz olması
Rüzgar erozyonunun yaygın olması
Bitki örtüsünün olmaması
Yağış miktarının az olması

Gaznelilerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu devletin Türkler tarafından kurulduğunu kanıtlar?

Hükümdarlara sultan unvanı verilmesi
İslamiyet'in Hindistan'da yayılması
Yönetimde divan örgütünün oluşturulması
Saray ve orduda Türkçe konuşulması

Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atamayacağını anlaması aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçlarından biridir?

Malazgirt
Miryokefalon
Dandanakan
Yassıçemen

Haçlı Seferleri'nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi doğu-batı ticaretinin gelişmesinde etkili olmuştur?

Akdeniz limanlarının önem kazanması
Kağıt ve matbaanın Avrupa'ya götürülmesi
Kiliseye olan güvenin sarsılması
Derebeylik rejiminin zayıflaması

Gaznelilerin İslam öncesi Türklerin kültürel özelliklerini koruyamadığına kanıt hangisidirr?

Selçuklular ile Dandanakan Savaşı'nı yapması
Gazne'nin bilim merkezi haline getirilmesi
Bilim ve edebiyatta Arapça ve Farsça'nın kullanılması
Farklı toplumlar üzerinde egemenlik kurması

Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesinin dış nedenleri arasında hangisi yoktur?

Avrupa'da Coğrafi Keşiflerin yapılması
Avrupa devletlerinin Osmanlılara karşı ittifak yapması
Avrupa'daki teknik gelişmenin silah sanayinde kullanılması
Kapıkulu ayaklanmalarının devlet otoritesini sarsması

Hangisi, Osmanlı Devleti ile Venedik arasında savaş nedeni olmamıştır?

Kıbrıs'ın fethi
Girit'in kuşatılması
Rodos'un fethi
Akdeniz egemenliği

Osmanlı Devleti batının üstünlüğünü ve batılılaşmak gerektiğini hangisinden sonra kabul etmek zorunda kalmıştır?

Karlofça Antlaşması
Zitvatorok Antlaşması
Belgrad Antlaşması
Pasarofça Antlaşması

Hangisi, Osmanlı Devleti'nin XVIII. yy'dan itibaren batının üstünlüğü kabul etmesinin sonuçlarından değildir?

İlk Türk matbaasının açılması
Sürat Topçuları sınıfının kurulması
Doğu klasiklerinin Türkçe'ye çevrilmesi
Kara Mühendishanesi'nin açılması

Hangisi XVIII. yy.'da Osmanlı'da yapılmaya çalışılan ıslahat girişimlerinin başarısızlıklarının nedenlerinden değildir?

Ulema sınıfının tepki göstermesi
Yeniçerilerin karşı çıkması
Ekonomik kaynak yetersizliği
Avrupa Devletlerinin ıslahatları engellemeye çalışması

XVII. yüzyılda Anadolu'da yaşanan Celali ayaklanmalarının yaygınlaşmasında hangisinin etkisi yoktur?

Rüşvet ve iltimasın artması
Savaşların uzun sürmesi
Ferhat Paşa Antlaşması'nın imzalanması
Vergilerin artırılması

Osmanlı Devleti'nin Kutsal İttifak'ı oluşturan devletlere karşı elde ettiği ilk başarı hangisidir?

İstanbul Antlaşması
Prut Antlaşması
Belgrat Antlaşması
Pasarofça Antlaşması

Lale devri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Avrupa'daki gelişmeler dikkate alınmıştır.
Islahatlar ulema ve halk tarafından desteklenmiştir.
Kültürel ve sosyal alanda gelişmeler görülmüştür.
Patrona Halil Ayaklanması ile sona ermiştir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?

Annem bir sarma yapar ki sorma.
Bu lokantaya gitmekten vazgeçtik.
Çalışırken rahatsız edilmek istemezdi.
Çocukları anlayan bir öğretmendi.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi tamlama içinde kullanılmamıştır?

Terk edilmişliğin acısını içinde yaşıyordu.
Konukların geleceğini önceden biliyordu.
Dinmiş lodosların uğultusunu dinliyordu.
Tüm öğrencilere kitap okumayı öneriyordu.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi kullanılmıştır?

Sus, kimseler duymasın, duymasın ölürüm ha.
Hep düştüğüm uçurumlarda adını gördüm.
Söyle, bir daha hangi ana doğurur bizi?
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin.

Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi yoktur?

Beni unutan gözleri ben de unuttum.
Bugün her sıkıntı bizde, her olanak onlardadır.
Kıyıda gezerken ayağına çivi batmış.
Seni görünce ne yapacağımı şaşırdım.

Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli n

Siyasi birliklerini geç sağlamaları
Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri
Sanayi devrimini tamamlayamamaları
Osmanlı Devleti'nin yanında yer almaları

Almanya'nın I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'ni kendi yanına çekmeye çalışmasının nedenleri arasında hangisi yoktur?

İtilaf Devletleri'nin cephelerinin sayısını artırmak
Osmanlı Devleti aracılığı ile Rusya'ya yeni cepheler açmak
Boğazların itilaf Devletleri'ne kapatılmasını sağlamak
Osmanlı Devleti'nin teknik gücünden faydalanmak

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na girmesinde hangileri daha etkili olmuştur?

Balkan Savaşları-II. Meşrutiyetin ilanı
Toprak kayıpları-Coğrafi konumu
Ordusunun gücü-İttihat ve Terakki Fırkası
Balkan Savaşları-Kapitülasyonların kaldırılması

I. Dünya Savaşı sırasında İtilaf Devletleri'nin Çanakkale cephesini açmalarının nedenlerinden değildir?

Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak
Rusya'ya silah ve cephane yardımında bulunmak
Boğazları ele geçirmek
Rusya'daki yeni rejimi yıkmak

Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda İngiltere-Hindistan bağlantısını kesmek ve Mısır'ı almak için açtığı cephe hangisidir

Galiçya Cephesi
Kanal Cephesi
Filistin Cephesi
Irak Cephesi

İtilaf Devletleri'nin I. Dünya Savaşı'nda başarıya ulaşmalarında hangisi daha etkili olmuştur?

Rusya'da ihtilal çıkması
Osmanlı Devleti'nin savaşa katılması
Cephe sayısının azalması
ABD'nin savaşa girmesi

Osmanlı'nın I. Dünya Savaşı sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamasında etkili olan gelişme hangisidir?

Bulgaristan'ın çekilmesiyle Almanya bağlantısının kesilmesi
Rus Çarlığı'nın yıkılması
Sarıkamış Harekatı'nın başarısız olması
Süveyş Kanalı'nın ele geçirilememesi

Hangisi, Rusya'nın I. Dünya Savaşı'ndan çekilmesini gerektiren nedenlerdendir?

Almanların üstün hale gelmesi
Osmanlı İmparatorluğunun savaşa girmesi
Bolşevik İhtilali'nin çıkması
ABD'nin savaşa girmesi

Mondros Ateşkes Antlaşması aşağıdakilerden hangisine yönelik bir hüküm içermez?

Osmanlı Devleti'nin savunmasız bırakılması
Anadolu topraklarının işgal edilmesi
İstanbul'un güvenliğinin tehlikeye girmesi
Kapitülasyonların kaldırılması

Milli irade esasına dayanan hükümet fikri, ilk kez aşağıdaki belgelerin hangisinde yer almıştır?

Havza Genelgesi
Amasya Tamimi
Misak-ı Milli
Misak-ı İktisadi

Hangisinin Erzurum ve Sivas Kongresinde alınan kararlara hukuki dayanak kazandırdığı söylenebilir?

Amasya Protokolü
Misak-ı Millinin ilanı
Amasya Genelgesi
Ali Rıza Hükümetinin istifa etmesi

İstimlak nedir?

Bağışlama
Boşanma
Kamulaştırma
İflas etme

'Sinekli Bakkal' romanının yazarı kimdir?

Halide Edip ADIVAR
Falih Rıfkı ATAY
Halit Ziya UŞAKLIGİL
Tevfik FİKRET

Dünyanın uydusu hangisidir?

Güneş
Ay
Merkür
Venüs

Karadeniz Bölgesinin en yüksek dağı hangisidir?

Üç Doruk tepesi
Kaçkar dağı
Hunut Dağı
Güngörmez Dağı

Erkek ve dişi gametin birleşmesi sonucu meydana gelen döllenmiş yumurtaya ne denir?

Zigot
DNA
Kromozom
Ribozom

Fındık bitkisinin anavatanı hangi ülkedir?

Türkiye
Çin
ABD
Avustralya

Demir elementinin simgesi nedir?

Cu
Ag
Fe
He

İlk söyleyeni unutulan ve sahibi bilinmeyen sözlü edebiyat ürünlerine ne ad verilir?

Folklor
Destan
Hikaye
Anonim

Dondurmasıyla ünlü Türkiye ili hangisidir?

Gaziantep
Adana
Kahramanmaraş
Mersin

'Ben ne insanlar gördüm üstünde elbise yok, ne elbiseler gördüm içinde ..... yok' (Mevlana)

Dost
Güzel
Sevgi
İnsan

Hücre zarı ile çekirdek zarı arasını dolduran organeller ve plazmadan meydana gelen karışıma ne denir?

Sitoplazma
Çekirdek
Koful
Protein

ABD'de bulunan 'Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi' nin kısa adı hangisidir?

UUHD
ISS
IMF
NASA

Hangisi ücretsiz dağıtılan açık kaynak bir bilgisayar yazılımıdır?

Linux
Microsoft Windows
Microsoft Office
Apple Mac OS

Evrim teorisi ispatlanmamış bir teoridir!

Doğru
Yanlış

Dermatoloji bilim dalının ana konusu vücudun hangi kısmıdır?

Deri
Kalp
Böbrek
Sindirim sistemi

Sosyoloji biliminin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Toplum
Birey
Canlılar
Felsefe

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki en yetkili devlet görevlisi hangisidir?

Subaşı
Şeyhülislam
Kazasker
Sadrazam

Aşağıdaki elementlerden hangisi metaldir?

Neon
Argon
Ksenon
Alüminyum

Türkiye'de kaç coğrafi bölge vardır?

6
8
5
7

Padişahların imza olarak kullandıkları mühre ne ad verilir?

Paraf
Kaşe
Sirküler
Tuğra

Osmanlı tarihinde, aşağıdaki devirlerin hangisinde batılılaşma çabaları yoktur?

Tanzimat Devri
Fetret Devri
II. Meşrutiyet Devri
Lale Devri

Osmanlı Devletinde, Müslüman Türklerden alınan toprak vergisi hangisidir?

Öşür
Dirlik
Mukataa
Avarız

'Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla' anlamına gelen cümleye ne ad verilir?

Dua
Öğüt
Ezan
Besmele

Yunan alfabesinin ilk harfi hangisidir?

Alfa
Beta
Lamda
Gama

Aşağıdakilerden hangisi İslamın şartlarından değildir?

Meleklere iman
Namaz
Zekat
Hac

Ortaçağda Anadolu'da daha çok kabile karakteri taşıyan bağımsız yönetimlere verilen ad nedir?

Beylik
Höyük
Kom
Obeliks

Türkiye'nin milletlerarası telefon kodu kaçtır?

39
90
00
33

Türkiye’de nüfus yoğunluğunun en çok olduğu bölge hangisidir?

Marmara
İç Anadolu
Ege
Akdeniz

Nasrettin Hoca nerede yaşamıştır?

Akyazı
Akseki
Akhisar
Akşehir

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye''nin en uzun nehridir?

Meriç
Gediz
Kızılırmak
Sakarya

KKTC'nin ilk cumhurbaşkanı kimdir?

Rauf Denktaş
Dr. Fazıl Küçük
Mehmet Kubilay
Dr. Derviş Eroğlu

Hangi organda guatr hastalıgı görülür?

Hipotalamus
Hipofiz bezi
Tiroid bezi
Pankreas

Yerçekimi Kanunu kim tarafından bulunmuştur?

Newton
Einstein
Ali Kuşçu
Galileo

Dine sonradan girmiş yanlış ve batıl inançlar için kullanılan kelime hangisidir?

Nazar
Hurafe
Yatır
Girift

İlk defa para kullanan medeniyet hangisidir?

Lidyalılar
Sümerler
Amerikalılar
Urartular

Uluslararası Polis Teşkilatı'nın kısa adı hangisidir?

INTERPOL
IBRD
IFAD
ITU

Hangisi sindirim sistemine ait değildir?

İnce bağırsak
Yemek borusu
Mide
Dalak

Hangisi Osmanlı döneminde uzun süre para birimi olarak kullanılan gümüş sikkedir?

Kayme
Mangır
Delikli
Akçe

Dünyanın yedi harikalarından biri olan ve Şah Cihan'ın eşi için yaptırdığı mimari eser hangisidir?

Tac Mahal
Efes antik şehri
Şelçuklu kalesi
Alaeddin tepesi

Bitkilerde, havayı ve topraktan alınan suyu kullanarak besin üreten organel hangisidir?

Fotosentez
Golgi
Kloroplast
Lizozom

Pusulada 'N' işareti hangi yönü ifade eder?

Güney
Batı
Kuzey
Doğu

Motorsuz ve hafif uçak hangisidir?

Planör
Parapant
Paraşüt
Kroket

'Şikayetname', 'Leyla ile Mecnun', 'Su Kasidesi' gibi eserleriyle tanıdığımız divan şairi kimdir?

Nabi
Baki
Fuzuli
Enveri

Kanın akış hızı hangi damarda daha fazladır?

Toplardamar
Kılcal damar
Atardamar
Çatlak damar

Şubat ayı kaç yılda bir 29 çeker?

8
6
4
2

Petrol ihraç eden ülkelerin oluşturduğu birliğin kısa adı nedir?

OPEC
NATO
UN
UNCTAD

Hangisi 'Kara elmas' anlamında kullanılır?

Bor
Kükürt
Petrol
Kömür

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki akımlardan biri değildir?

Yedi Meşaleciler
Beş Hececiler
Garipçiler
Üç Silahşörler

Hangisi bayrak veya sancak taşıyan kişiye verilen addır?

Alemgir
Amade
Alemdar
Alemeyn

Başkenti 'Pekin' olan ülke hangisidir?

Rusya
Japonya
Çin
Moğolistan

İnsan kalbi kaç bölümden oluşur?

3
6
4
5

Aşağıdakilerin hangisinde kalın ünlü harfler gösterilmiştir?

a,ı,o,u
e,i,o,ü
e,i,ü,ö
a,e,i,ı

Biat ne demektir?

Bir liderin egemenliğini kabuletmek
Ülke
Nişan
Din uğruna savaşmak

Fizikte birim zamanda alınan yola ne denir?

Hız
İş
Güç
İvme

Evrendeki yıldız ve yıldız sistemleri topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

Kuasar
Karadelik
Süper nova
Galaksi

Hangisi Sodyum elementinin simgesidir?

Na
Nd
So
Sd

Klavyedeki büyük-küçük harf ayarlaması yapan tuş hangisidir?

Tab
Insert
Caps lock
Num lock

Trigonometri hangi alanla ilgilidir?

Biyoloji
Matematik
Kimya
Felsefe

Siroz hastalığı hangi organda olur?

Karaciğer
Mide
Akciğer
Böbrek

Trablusgarb Savaşı Osmanlı Devleti ile hangi devlet arasında olmuştur?

İtalya
Rusya
İngiltere
Fransa

Abbasi devletini kim yıkmıştır?

Moğollar
Emeviler
Türkler
Fransızlar

Hastaya yutturulan bir kamera ile midenin görerek muayene edilmesine ne denir?

GASTROENTERIT
GASTROENTERELOG
GASTROSKOPI
GASTROINTESTINAL

1981 yılında Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan kişi kimdir?

Alaattin Çakıcı
Hiram Abas
Mehmet Ali Ağca
Dündar Kılıç

I. İnönü Muharebesi sırasında Türk ordusunu zor duruma düşüren isyan aşağıdakilerden hangisidir?

Anzavur Ayaklanması
Demirci Mehmet Efe Ayaklanması
Rum Pontus Ayaklanması
Çerkez Ethem Ayaklanması

Su bulunmadığında veya bulunupta kullanma imkanı olmadığında ibadet etmek için ne yapılır?

Teyemmüm abdesti alınır
Camiye gidilir
Tevbe edilir
İbadet edilmez

Hangi ilimiz gülsuyuyla meşhurdur?

Elazığ
Adıyaman
Isparta
Kırşehir

Deniz dibindeki depremlere ve volkanik faaliyetlere bağlı olarak olarak oluşan dev dalgalara ne denir?

Med
Fiyord
Tsunami
Cezir

İstiridye içinde oluşabilen değerli küçük süs tanelerine ne ad verilir?

Yakut
İnci
Elmas
Akik

Hesap makinesinin temeli sayılan basit alet hangisidir?

Kaşkaval
Bulyon
Matriks
Abaküs

Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin gaz alişverişiyle görevlidir?

İletim boruları
Kök
Stoma
Tomurcuk

Nakış işlemek için üzerine kumaş ya da bez gerilen yuvarlak tahta çerçeveye ne ad verilir?

Laçe
Gergef
Divit
Kopanaki

Porselen ve çinileriyle ünlü ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

Kütahya
Afyon
Denizli
Isparta

Atatürk hangi yılda ilk kez cumhurbaşkanı seçilmiştir?

1927
1935
1923
1931

Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi hangi ülkedir?

Çin
Venezuela
Rusya
İran

Askerlerin kullandığı kemere ne ad verilir?

Palaska
Kasatura
Karavana
Palamar

Hangisi Marmara bölgesinde değildir?

Çanakkale
Bursa
Eskişehir
İstanbul

Hangisi kolun ortasındaki ekleme verilen addır?

Bilek
Omuz
Dirsek
Köprücük

1986 yılında Ukrayna''da felakete yol açan nükleer enerji santrali hangisidir?

Vostok
Çernobil
Kiev
Stalingrad

Urartular'ın hayatın ölümden sonra devam ettiğine inandıklarını hangi bulgular gösterir?

Mezarları oda ve ev şeklinde yapmalarından
Ölülerini uzun süre gömemelerinden
Ölülerini yakmalarından
Birden fazla Tanrıya inanmalarından

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının en önemli özelliğidir?

Protein kapsaması
Çok ince oluşu
Seçici geçirgen oluşu
Lipit kapsaması

Hangisi buluttan yağmaz?

Kar
Sağanak
Dolu
Çiy

İzmir'i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu atan gazeteci kimdir?

Fevzi Çakmak
Hasan Tahsin
Rauf Orbay
Kazım Karabekir

Dünyada iki kıta üzerinde kurulu olan tek şehir hangisidir?

Montevideo
Kudüs
İstanbul
El Paso

Türkçe'de kaç adet sesli harf vardır?

10
4
6
8

Museviliğin kutsal kitabı nedir?

Tevrat
Zebur
Kur'an-ı Kerim
İncil

Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında oluşturulan destek ve dayanışma birliğinin tarihteki adı nedir?

Kellog Paktı
Balkan Antantı
Balantısızlar Paktı
Sadabat Paktı

Kayseri ilimizin ünlü dağı hangisidir?

Palandöken
Erciyes
Cilo
Süphan

Bir hücrenin yapısı dıştan içe doğru hangi kısımlardan oluşur?

Hücre zarı, Sitoplazma, Çekirdek
Hücre zarı, Çekirdek, Sitoplazma
Sitoplazma, Çekirdek, Hücre zarı
Çekirdek, Hücre zarı, Sitoplazma

Uçaklarda pilot kabinine ne ad verilir?

Kokpit
Flap
Bröve
Kabin

Giresun ili neyi ile ünlüdür?

Fındık
Hamsi
Kabak
Çay

Ramazan ayı boyunca sabah ezanından önce yenen yemeğe ne ad verilir?

Sahur
Vacip
İmsak
İftar

Hangisi Almanya'nın bir şehri değildir?

Dortmund
Stutgard
Liege
Bremen

Aşağıdaki terimlerden hangisi diğerlerine göre en geniş kapsamlıdır?

Solar Sistem
Evren
Gezegen
Galaksi

19 proton ve 18 elektron bulunduran bir iyonun değerliği aşağıdakilerden hangisidir?

1
-2
2
-1

-(1-(-5-1)x(-1)-5x5) matematik işleminin sonucu kaçtır?

25
30
-30
-25

Marmara Bölgesinin en yüksek dağı hangisidir?

Uludağ
Tekirdağ
Samanlı
Katırlı

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile hangi alanda düzenleme yapılmıştır?

Haberleşme
Sağlık
Kişisel Özgürlük
Eğitim

Patrona Halil İsyanı sırasında damdan dama atlarken düşerek öldüğü rivayet edilen Lale Devri'nin ünlü şairi kimdir?

Nedim
Baki
Nefi
Nabi

Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osmanlı ailesi hangi Türk boyuna mensuptur?

Kayı
Bozok
Üçok
Beşok

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin başkenti olmamıştır?

Bursa
İstanbul
Edirne
İzmir

Telefonun mucidi kimdir?

Max Weber
II. Abdülhamit
İbrahim Mütefferika
Graham Bell

Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi komutanı kimdi?

İsmet İnönü
Kazım Karabekir
Mustafa Kemal
Refet Bele

Asker yetiştirilmek üzere Yeniçeri Ocağına alınacak çocukları seçip toplama işine ne denir?

Sekban
Devşirme
Ulufe
Makiriye

Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir?

Vandallar
Kumanlar
Sabirler
Peçenekler

Bir gecede 100.000'e yakın askerimizin donarak şehit olduğu yer neresidir?

Yemen
Sarıkamış
Tanrı Dağları
Munzur Dağı

Ankara savaşından sonra 4 kardeş arasındaki taht kavgaların olduğu döneme ne denir?

Fetret devresi
Islahat
Lale devri
Tanzimat

İstanbul-Bağdat Demiryolu'nun başlangıç istasyonu kabul edilen Haydarpaşa Garı hagi padişah zamanında yapılmıştır?

II. Abdulhamit
Abdülaziz
IV. Murat
IV. Mehmet

Birinci Dünya Savaşı hangi tarihler arasında olmuştur?

1914-1918
1939-1945
1915-1918
1915-1919

İlk defa aya ayak basan astronot hangisidir?

Mike Collins
Edwin Aldrin
Yuri Gagarin
Neil Armstrong

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi hangisidir?

Demokrat Fırka
Adalet Fırkası
İttihat ve Terakki Fırkası
Cumhuriyet Halk Fırkası

Aşağıdakilerden hangisi Kudüs şehrinde bulunmaktadır?

Ağlama Duvarı
Kral Yolu
İskenderiye Feneri
Zeus Heykeli

Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı kimdir?

Benjamin Franklin
George Washington
Thomas Jefferson
Abraham Lincoln

Osmanlı Devleti'nin tarihinde ilk savaş tazminatını verdiği antlaşma hangisidir?

Küçük Kaynarca
Prut
Zitvatoruk
Segedin

Aşağıdaki şehirlerden hangisi herhangi bir Türk Devletine başkentlik yapmamıştır?

Konya
İznik
İstanbul
Denizli

Aşağıdaki şehirlerden hangisi herhangi bir Türk Devletine başkentlik yapmamıştır?

Konya
İznik
İstanbul
Denizli

İstanbul'un altı minareli tek camisi hangisidir?

Süleymaniye Camii
Nusretiye Camii
Sultanahmet Camii
Nuruosmaniye Camii

Türk tarihinin ilk deniz savaşı filosunu oluşturan denizcimiz kimdir?

Çaka Bey
Orhan Bey
Barbaros Hayrettin Paşa
Fatih Sultan Mehmet

Osmanlı Rus savaşında Erzurum'da düşmana karşı kahramanca savaşarak sembol haline gelen kadın halk kahramanı kimdir?

Elif Bacı
Nene Hatun
Keriman Halis
Belkıs Kadın

Yapımına Fatih Sultan Mehmet döneminde başlanan ve birçok Osmanlı padişahının 1853 yılına kadar ikamet ettiği sarayın adı ned

Topkapı Sarayı
Yıldız Sarayı
Malta Köşkü
Dolmabahçe Sarayı

II. Dünya Savaşı sırasında İtalya'nın başbakanı kimdi?

Musollini
Bismarck
Hitler
Churchill

1964 yılında Türk jetlerinin Kıbrıs''a düzenlediği harekatta uçağı düşürülerek şehit olan pilot yüzbaşı kimdir?

Cengiz Topel
Cihan Taner
Celal Topçu
Cahit Arkel

I. Dünya savaşı sonrası imzalanan ve Almanlar'ın tüm sömürgelerini kaybettiği antlaşma hangisidir?

Versay antlaşması
Paris antlaşması
Yalta antlaşması
Uşi antlaşması

İstiklal Marşı'nın bestekarı kimdir?

Osman Zeki Üngör
Hafız Hanefi
Mitat Ziya Efendi
Alattin Yavaşça

Osmanlılarda asker yetiştirmek için savaş tutsaklarından beşte bir oranında acemi oğlanı ayırma işine ne ad verilirdi?

Ferahi
Makiriye
Farisan
Pencik

Truva atı efsanesiyle ünlü Truva harabeleri hangi ildedir?

Muğla
İzmir
Aydın
Çanakkale

Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşar vergisi hangisinden alınırdı?

Denizcilik
Esnaflık
Tarım
Bankacılık

Aşağıdaki Anadolu beyliklerinden hangisinin merkezi Konya'dır?

Germiyanoğulları
Karamanoğulları
Karesioğulları
Candaroğulları

Feodalite ne demektir?

Derebeylik
Halkçılık
Köylülük
Devletçilik

Aşağıdakilerden hangisi tarihi olayların araştırılmasında başvurulan yollardan biri olamaz?

Kaynak taraması yapma
Kronoloji ve coğrafyadan yararlanma
Buluntuları inceleme
Deney yapma

Göktürkler'in başkenti hangi şehirdi?

Ötüken
Talas
Urumçi
Abakan

Hititlerin başkenti neresiydi?

Tuşpa
Gordion
Hattuşaş
Gavgamela

Osmanlılarda, I. ve II. Meşrutiyet hangi yıllarda ilan edilmiştir?

1867 - 1980
1876 - 1908
1768 - 1891
1838 - 1931

Fransız İhtilali'nin tarihi nedir?

1798
1789
1769
1779

Osmanlılarda devletin mali işlerini düzenleyen ve yöneten kişi hangisidir?

Nişancı
Defterdar
Subaşı
Beylerbeyi

Hangisi ünlü imparator Oğuz Han'ın kazandığı zaferleri ve yaptığı seferleri anlatan bir destandır?

Oğuz Destanı
Orhun Yazıtları
Manas Destanı
Atabet-ül Hakayık

Balbal ne demektir?

Din uğruna savaşmak
Ferman
Bolluk
Eski Türklerde mezar taşı

Gezilerini Seyahatname adlı eserinde toplamış olan ünlü Türk Gezgini kimdir?

Uluğ Bey
Yunus Emre
Katip Çelebi
Evliya Çelebi

I. Beyazıd savaştaki çabukluğu dolayısıyla hangi lakabı almıştır?

Fişek
Şimşek
Yıldırım
Çılgın

Hasar görerek vücudun bir bölgesinde kalıcı felç oluşmasına yol açan organımız hangisidir?

Akciğerler
Karaciğer
Omurilik
Böbrekler

Hangisi heyecanlanma ile bağlantılı bir hormondur?

Androjen
Adrenalin
Östorojen
Sitozin

Genetik üzerinde araştırma yapan botanikçi bilim adamı kimdir?

Gregor Mendel
Ernst Mach
Hans Geiger
Johann Bach

Pratisyen hekimlerin uzmanlık eğitimi alabilmeleri için kazanmaları gerekli olan sınavın kısa adı hangisidir?

TUS
ÖSS
UDS
KPDS

Deri altında oluşan içi kıl dolu iltihaplı yollar şeklindeki hastalık hangisidir?

Kıl dönmesi
Cüzzam
Basur
Kurdeşen

Osteomiyelit nedir?

İltihap
Sarılık
Kemik enfeksiyonu
Kanama

Kadınlarda ileri yaşta görülen kemik erimesine ne ad verilir?

Osteoporoz
Kemik kanseri
Menopoz
Miyon

Hangisi gece körlüğü hastalığının halk arasındaki adıdır?

Hipermetrop
Tavuk Karası
Miyop
Astigmat

Ameliyat olacak hastanın uyutulması ile ilgilenen tıp dalı hangisidir?

Farmakoloji
Rehabilitasyon
Anesteziyoloji
Nöroloji

Aşağıdakilerden hangisi bir tür göz hastalığıdır?

Sinüzit
Dizanteri
Tifo
Trahom

Renk körlüğü olan bir insan hangi renkleri ayırt etmekte zorlanır?

Kırmızı-Yeşil
Siyah-Beyaz
Kırmızı-Beyaz
Yeşil-Siyah

Kalp sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen tıp uzmanlık dalı hangisidir?

Kardiyoloji
Nöroloji
Nefroloji
Onkoloji

Kalp sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen tıp uzmanlık dalı hangisidir?

Kardiyoloji
Nöroloji
Nefroloji
Onkoloji

Deri hastalıklarıyla ilgilenen Tıp dalı hangisidir?

Patoloji
Onkoloji
Histoloji
Dermatoloji

Tıpta belirli bir yaşın altındaki çocuklarla ilgilenen bölüm hangisidir?

Üroloji
Histoloji
Pediatri
Dermotoloji

Hangisi AIDS hastalığına sebep olan virüstür?

HBV
HCV
HIV
HPV

Kadınlarda gebe kalma ve doğurma yeteneğinin sona ermesine ne ad verilir?

Andropoz
Klimateropoz
Östropoz
Menopoz

Bir insanın kanında taşıdığı antikor yardımı ile mikroba karşı gösterdiği dirence ne denir?

Allerji
Bağışıklık
Antibiyotik
Enfeksiyon

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi hastalığıdır?

Gastrit
Sarılık
Bronşit
Menenjit

Migren hastalığı vücudun hangi kısmında görülen bir rahatsızlıktır?

Karın
Kalp
Baş
Bağırsaklar

Bir yerleşim biriminin denizden yüksekliğine ne denir?

Rakım
Yükseklik
Uzaklık
Zirve

100. Yıl Üniversitesi hangi ildedir?

Van
Kastamonu
Diyarbakır
Bitlis

Hangisi, Türkiye'nin en büyük gölünün yer aldığı coğrafi bölgedir?

İç Anadolu
Doğu Anadolu
Akdeniz
Ege

Asya kıtasında yer alan en yüksek dağın adı nedir?

K9
Fujiyama
Everest
Tibet

Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerin doğal bitki örtüsü nedir?

Savan
Tayga
Maki
Bozkır

Avrupa'nın en yüksek tepesi olan Mont Blanc hangi dağ sırası üzerindedir?

Alpler
Atlas dağları
Apeninler
Pireneler

Ekvator kaç derece enlemidir?

45
0
90
180

Aşağıdaki akarsulardan hangisi Karadeniz bölgesinden denize dökülür?

Fırat
Yeşilırmak
Göksu
Gediz

İspanya ve Fas arasında kalan boğaz hangisidr?

Guam
Bolivya
Cebelitarık
Avrupa

'Balıklı Göl' ile ünlü şehrimiz hangisidir?

Mardin
Gaziantep
Adıyaman
Şanlıurfa

Sümela Manastırı hangi ilimizdedir?

Giresun
Trabzon
Samsun
Nevşehir

Aşağıdaki yörelerin hangisinde nüfus yoğunluğu mevsimden mevsime en çok değişir?

Muğla
Van
Zonguldak
Erzurum

Hangisi Portekiz'in başkentidir?

Varşova
Madrid
Lizbon
Bonn

Kayısı meyvesi ile ünlü kentimiz hangisidir?

Mardin
Malatya
Denizli
Amasya

Hangi madenin tamamı Karadeniz bölgesinden çıkarılır?

Linyit
Krom
Taş kömürü
Petrol

Aşağıdaki nehirlerden hangisi Ege Bölgesi'nde değildir?

Büyük Menderes
Küçük Menderes
Gediz
Asi

Ünlü Nasreddin Hoca Türbesi hangi ilçemizde bulunmaktadır?

Karaman
Viranşehir
Akşehir
Beyşehir

Ülkemizde en geniş toprağa sahip olan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

İzmir
Ankara
Konya
İstanbul

Duru ve sakin havada çıkan kuru soğuğa ne denir?

Soğaç
Cemre
Zemheri
Ayaz

Hangi ilimizde petrol rafinerisi yer almaz?

Kırıkkale
Kocaeli
Ankara
İzmir

Allah'ın 99 ismine verilen genel ad nedir?

Esma-ül Tevbe
Esma-ül Esre
Esma-ül Takva
Esma-ül Hüsna

Her yıl gerçekleştirilen 'Şeb-i Arus' töreni kimin ölümü sebebiyle düzenlenen bir anma törenidir?

Yunus Emre
Hacı Bektaş Veli
Mevlana
Hacı Bayram Veli

İslamiyette ezanı ilk defa kim okumuştur?

Hz. Bilal-i Habeşi
Hz. Hamza
Hz. Abdullah
Hz. Osman

Yolcu trenlerinde vagonların bölmelerle ayrılmış bölümlerinden her birine ne ad verilir?

Kuşet
Basman
Pulman
Kompartıman

'Alo Jandarma' nın telefon numarası kaçtır?

156
132
155
161

Bolu ili karadeniz bölgesinin hangi bölümündedir?

Batı Karadeniz
Kuzey karadeniz
Orta Karadeniz
Doğu Karadeniz

Soru ve cevaba dayalı gazete veya dergi yazısına ne ad verilir?

Röportaj
Makale
Fıkra
Biyografi

'Ben gönüllere sultan olmaya geldim' cümlesinde yüklem hangisidir?

Ben
Gönüllere
Olmaya
Geldim

Fiillerin sonuna eklenen mastar eki aşağıdakilerden hangisidir?

-ecek, -acak
-mek, -mak
-eyazmak
-abilmek, -ebilmek

Edebiyatta konuları abartarak ifade etme şeklindeki söz sanatına ne ad verilir?

Mübalağa
Kinaye
Teşhis
İntak

Dünyaca ünlü İspanyol yazar Cervantes'in en ünlü roman tiplemesi hangisidir?

Goriot Baba
Jan Valjan
Monte Cristo Kontu
Don Kişot

Sıkıntı, çarpıntı anlamına gelen sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Erkete
Afakan
Muamma
Hipnoz

Aşağıdaki kavramlardan hangisi 'uygarlık' ile eş anlamlıdır?

İskan
Kültür
Medeniyet
İdeoloji

Hangisi 'dilekçe' kelimesi ile eş anlamlı bir sözcüktür?

İstibdat
Teamül
Arzuhal
Teyakkuz

Hangi kelime soyut anlam taşımaktadır?

Bulut
Trafik
Ruh
Toksin

'Dijital Video Disk' in kısa adı hangisidir?

DIVX
DVD
MP3
CD

Hangisi 'ırgat' kelimesinin eş anlamlısıdır?

İşçi
Emekli
Usta
Becerikli

Pankreas tarafından salgılanan ve şeker metabolizmasını düzenleyen hormon aşağıdakilerden hangisidir?

Prolaktin
İnsülin
Oksitosin
Melanin

Aşağıdakilerden hangisi gözün ağ tabakasına verilen isimdir?

Göz bebeği
Mukoza
İris
Retina

Kimyada altın elementinin sembolü nedir?

Al
Au
An
At

Harç ile ilgili işlerde kullanılan küçük el aletinin adı nedir?

Kürek
Mala
Orak
Terazi

Aşağıdaki gazlardan hangisi bataklık kökenli bir gazdır?

Etan
Metan
Bütan
Propan

Çekinik özellik gösteren genlere ne denir?

Dominant
Fenotip
Genotip
Resesif

Ozon tabakası dünyayı zararlı güneş ışınlarından korur!

Doğru
Yanlış

'Deli Dana' ne tür bir hastalıktır?

Bakteriyal
Kimyasal
Virütik
Fungal

Bir hücreli bitki ve ilkel hayvanlarda daha çok görülen hücre bölünmesi hangisidir?

Mayoz
Mitoz
Profaz
Anafaz

Penguen hangi canlı grubunda yer alır?

Balık
Kurbağa
Kuş
Sürüngen

Aşure ayı hangi aydır?

Şaban
Ramazan
Muharrem
Recep

Yurdumuzda ilk şeker fabrikası 26 Kasım 1926 tarihinde hangi ilimizde açılmıştır?

Eskişehir
Konya
Uşak
Kırklareli

'Tantuni' hangi ilimizin yöresel yemeğidir?

Adana
Gaziantep
Mersin
Şanlıurfa

Farz, sünnet ve vitir dahil olmak üzere günde kaç rekat namaz kılarız?

37
38
40
42

Merkür gezegeninin diğer adı nedir?

Kuiper
Callisto
Utarit
Charon

Bir arı kolonisinde kaç cins arı vardır?

1
2
3
4

Ramazan Bayramı hicri takvime göre hangi ayda kutlanır?

Zilhicce
Muharrem
Şevval
Şaban

Yasama yetkisi hangisine aittir?

Anayasa Mahkemesi
T.B.M.M.
Yargıtay
Başbakanlık

Eski dilde Mevt nedir?

Ölüm
Hayat
Hastalık
Tedavi

Hangisi pi sayısını bulmuştur?

Newton
Ferdinand von Lindemann
Pisagor
Arşimed

Hangisi bir bilgisayar işletim sistemi degildir?

Windows
Linux
Unix
Word

Paris Barış Konferansı kaç yılında olmuştur?

1909
1919
1929
1899

Hangisi Artvin ilinin ilçesi değildir?

Ardanuç
Arhavi
Pazar
Hopa

Cem Sultan'ın sürekli kavga halinde olduğu ve kardeşi olan padişah kimdir?

II. Bayezid
I. Mahmud
II. Mahmud
Yavuz Sultan Selim

Aşağıdakilerden hangisi KIT değildir?

Tekel Genel Md.
Milli Piyango Genel Md.
TPAO
Türkiye Denizcilik İşletmeleri

Siyasi haritalar hangisinin tespit edilmesinde kullanılamaz?

Uzaklık hesaplamada
Konum belirlemede
Alan hesaplanmasında
Profil çıkarmada

İz bırakmayan cilt yanıkları kaçıncı derece yanıklardır?

1.
3.
2.
4.

Küre Dağları(İsfendiyar Dağları) hangi bölgemizde bulunur?

Karadeniz
Ege
Akdeniz
Marmara

Hürrem Sultan hangi padişahın eşidir?

Fatih Sultan Mehmet
Yavuz Sultan Selim
Kanuni Sultan Süleyman
IV. Murad

Araçlarda, motor hareketini tekerlere ileten nedir?

Amortisör
Diferansiyel
Yaylar
Direksiyon dişlileri

Hangisi atmosferin tabakalarından değildir?

Mezosfer
Stratosfer
Litosfer
Termosfer

Karayel hangi yönden eser?

Kuzey
Kuzeybatı
Batı
Güney

Akarsunun platoyu yararak derin yarıklar açmasıyla oluşan coğrafi şekil hangisidir?

Ova
Delta
Vadi
Haliç

Hangi ilçemiz Mardin ili sınırları içerisinde yer almaz?

Silopi
İdil
Cizre
Çukurca

Dünya üzerinde mevcut olan iklim tiplerinin oluşmasında hangisinin etkisi yoktur?

Yeryüzü şekilleri
Enlem
Bitki örtüsü
Okyanus akıntıları

Hangi kelime 'bir şeyi başka bir şeyin yerine koyma' anlamına gelir?

İntihal
İlave
İfşa
İkame

Aşağıdakilerden hangisi Tekke Edebiyatının temsilcilerinden biri değildir?

Pir Sultan Abdal
Kaygusuz Abdal
Yunus Emre
Dadaloğlu

Tevhid-i tedrisat ne demektir?

İç İşleri
Anayasa
Seferberlik
Öğretim Birliği

Hangisi bir bulut cinsi değildir?

Nitrus
Stratus
Nimbostratus
Sirrus

İstanbul'un fethi hangi çağın kapanmasına neden olmuştur?

Ortaçağ
Yakınçağ
Yeniçağ
İlçağ

Amik ovası hangi ilimizdedir?

Diyarbakır
Hatay
Adana
Şanlıurfa

Uhud savaşı kaç yılında yapılmıştır?

626
625
624
623

Türkiye'de halk oylaması ile kabul edilen ilk anayasa hangisidir?

1876
1961
1921
1982

Bir yerde gece-gündüz süreleri arasındaki farkın az veya çok olması hangisine bağlıdır?

Ekvatora olan uzaklığa
Boylamına
Bulunduğu yarım küreye
Denizlere göre konumuna

At çiftliğine ne ad verilir?

Hara
Sera
Mera
Otlak

Çarşılarda veya alışveriş bölgelerinde aynı işi yapan esnafın bulunduğu bölüme ne ad verilir?

Sarraf
Arasta
Sahaf
Aktar

Marmara bölgesi hangi yeraltı zenginliğinde dünyaca önemlidir?

Mermer
Petrol
Linyit
Bor minerali

Hangisi, araçlarda süspansiyon parçasıdır?

Enjektör
Amortisör
Kompresör
Vantilatör

Yunus Emre'nin Aruz vezniyle ve mesnevi biçiminde yazdığı eserinin adı nedir?

Hüsnü Aşk
Tazarruname
Vesilet'ün Necat
Risalet'ün Nushiyye

Halk arasında 'karahumma' adı verilen hastalığın tıbbi adı nedir?

Sara
Sıtma
Tifo
Difteri

Osmanlı İmparatorluğunun ilk başkenti neresidir?

İznik
İstanbul
Edirne
Bursa

Bir maddenin birim hacminin ağırlığına ne ad verilir?

Öz Ağırlık
Kütle
Hacim
Mol Kütlesi

Mondros Mütarekesi hangi tarihte imzalanmıştır?

30 Ekim 1918
3 Temmuz 1918
25 Mart 1917
13 Kasım 1918

Aksu ve Göksu hangi bölgemizdedir?

Akdeniz
İç Anadolu
Karadeniz
Ege

Hangi rütbenin sembolünde 3 yıldız vardır?

Tuğgeneral
Yüzbaşı
Binbaşı
Orgeneral

55 numaralı plaka hangi ilimize aittir?

Samsun
Sivas
Ordu
Sakarya

10 metre kaç kilometredir?

1 km
0,01 km
0,1 km
10 km

Kızıldenizi asasıyla ikiye ayıran Peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

Hz. İsa
Hz. İbrahim
Hz. Musa
Hz. Nuh

Oltu taşı ile ünlü ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Van

Aşağıdakilerden hangisi Marmara bölgesinde bulunmaz?

Kaçkar
Domaniç
Kazdağ
Uludağ

İlk TBMM döneminde devletin en çok harcama yaptığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

Ticaret
Sanayi
Milli savunma
Ulaşım ve haberleşme

Öğütülmüş susamın koyu sıvı halindeki durumuna ne denir?

Kepek
Pekmez
Tahin
İrmik

Hangisi ana renk değildir?

Kırmızı
Sarı
Mavi
Pembe

Bu ülkelerden hangisinin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasındaki fark daha azdır?

Kanada
Hindistan
İsviçre
Libya

'Hırka-i Saadet Dairesi' hangi yapının içindedir?

Selimiye Camii
Arkeoloji Müzesi
Topkapı Sarayı
Yıldız Sarayı

Türkiye'nin en büyük gölü hangisidir?

Tuz Gölü
Akşehir Gölü
Eğridir Gölü
Van Gölü

Bir maddeyi bakterilerden ve diğer mikroorganizmalardan arındırma işine ne ad verilir?

Steril
Stermin
Sterilizasyon
Enjeksiyon

Yarbay olmadan önceki rütbe nedir?

Albay
Üstteğmen
Teğmen
Binbaşı

36 hangi ilimizin plaka numarasıdır?

Kars
Hatay
İstanbul
İzmir

Patatesin içinde ağırlıklı olarak bulunan madde hangisidir?

Demir
Fosfor
Nişasta
Kalsium

Kademli ne demektir?

Ugurlu
Rütbeli
Kademe
Eski

İstanbul'un fethi sırasında başarısızlığından dolayı Fatih tarafından görevine son verilen donanma komutanı hangisidir?

Sinam Paşa
Baltaoğlu Süleyman Bey
Çaçaroğlu Ahmed Bey
Vezir Davud

Artvin'in eski adı nedir?

Halikarnas
Asitane
Livane
Artvines

Minarelerin tepesindeki parıltılı ve ucunda hila ve ay şekli bulunan süslemelere ne ad verilir?

Süsleme
Bütün
Alem
Cümle

Hangisi kazı bilimidir?

Kronoloji
Sosyoloji
Arkeoloji
Etnografya

Yeşil Türbe hangi ilimizdedir?

Kütahya
Aydın
Bursa
Bilecik

Plevne Kalesini uzun süre savunarak dünyaca meşhur olan paşa kimdir?

Gazi Osman Paşa
Enver Paşa
Talat Paşa
Ziya Paşa

Yerkabuğunda meydana gelen salınım ve titreşim hareketlerine ne ad verilir?

Sial
Deprem
Tsunami
Hiposantr

Galaksilerin diğer adı nedir?

Kuyruklu Yıldızlar
Gezegenler
Yıldızlar
Gök Adalar

Bir ülkede demokrasinin gerçekleştirilmesi öncelikle hangisine bağlıdır?

Halkçılık
Bağımsızlık
Milliyetçilik
Medeniyetçilik

Dünyanın belli bir kesiminin ya da bütününün belli bir ölçeğe göre küçültülerek çizilmiş şekline ne ad verilir?

Taslak
Plan
Kroki
Harita

İngiliz alfabesinde kaç harf vardır?

27
28
26
29

Bazı camilerin hemen yanında bulunan mezarlığa ne ad verilir?

Minber
Hazire
Mihrap
Layemut

Aşağıdakilerden hangisi İğne Yapraklılar grubuna girmez?

Sarıçam
Köknar
Ladin
Kestane

Yeni dünya adlı meyvenin diğer adı nedir?

Şirepar
Malta eriği
Osmanlı eriği
Hoşkal

Aşağıdakilerden hangisi Göktürkler dönemine aittir?

Uygur Yazıtları
Ergenekon Destanı
Gılgamış Destanı
Orhun Abideleri

Osmanlı Devleti'nde devlet adamı ve asker yetiştirme konusunda hangisinden yararlanılmıştır?

Lonca
Müsadere
Ahilik
Devşirme

Türk Devlet veya beyliklerinden hangisi kendisine başkent olarak Konya'yı seçmiştir?

Menteşoğulları
Danişmentliler Beyliği
Anadolu Selçuklu Devleti
Ramazanoğulları

Osmanlı Devleti'nde dışarıdan borç alan ilk padişah hangisidir?

II. Abdülhamit
Abdülaziz
IV. Murat
Abdülmecit

Hangisi Lozan Antlaşması'ndan sonra Yunanistan ile Türkiye arasında sorun olmamıştır?

Nüfus değişimi
Kara sınırları
Kıta sahanlığı
Ege adalarının silahsızlandırılması

Aşağıdaki bölümlerde hangisi yer şekillerinin sade olmasıyla tarıma diğerlerinden daha müsaittir?

Doğu Akdeniz
Kuzey Trakya
Batı Karadeniz
Batı Akdeniz

Aşağıdakilerin hangisinde yaz mevsimi ile kış mevsimi arasındaki sıcaklık farkı daha fazladır?

Orta Karadeniz
Konya
Antalya Bölümü
Güney Marmara

Hangi bölgemiz tütün, haşhaş ve incir üretiminde en büyük paya sahiptir?

Doğu Anadolu
Karadeniz
Akdeniz
Ege

Aşağıdaki yerlerden hangisinde maden suyu çıkarılmaz?

Diyarbakır
Afyon
Erzurum
Mersin

Aşağıdakilerden hangisinde, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Türkiye ekonomisine katkısı en fazladır?

Petro-kimya endüstrisi
Bankacılık hizmetleri
Turizm
Hidroelektrik enerji üretimi

Halkevleri kaç yılında kapatıldı?

1951
1953
1954
1955

İrad-ı Cedid'i kim kurmuştur?

Mustafa Kemal
III. Selim
II. Mahmut
III. Ahmet

'Ay Yılı' hangisidir?

365 gündür.
365 gün 4 saattir.
365 gün 6 saattir.
354 gündür.

Hangi savaşla Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona ermiştir?

I. İnönü Savaşı
II. İnönü Savaşı
Sakarya Meydan Muharebesi
Büyük Taarruz

'Nirvana' hangisidir?

Hindistanda ve Çinde M. Ö. 6. yüzyılda yayılan bir dindir.
Budha dininde ruhun huzur ve sukuna ermesi demektir.
Kast teşkilatında bir topluluğa verilen ismdir.
Veda dininde, din adamlarına verilen isimdir.

Osmanlı Devletinde kurulan ilk yabancı banka hangisidir?

Osmanlı Bankası
Bank-ı Dersaadet
Almanya Bankası
Şampolyon Bankası

Timur ülkelerden hangisine sefer düzenlememiştir?

Anadolu
Hindistan
Irak
Çin

Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir?

Göktürkler
Uygurlar
Karahanlılar
Hunlar

Osmanlılarda meydana gelen dava ve uyuşmazlıkları şeriat esaslarına göre çözen ve karar veren hakime ne ad verilir?

Alemdar
Babıali
Kadı
Beytülmal

Anadoludan çekilen ilk devlet hangisidir?

Fransa
İngiltere
Yunanıstan
İtalya

Osmanlı devletinde ilk altın parayı hangi Padişah bastırmıştır?

Osman Bey
Fatih Sultan Mehmet
Yıldırım Beyazit
I. Murat

Amasya'lı Şeyh Hamdullah kimdir?

Din alimi
Asker
Mimar
Hattat

Mühendishane-i Berri-i Hümayun'u hangi padişah açmıştır?

III. Ahmet
I. Mahmut
III. Mustafa
III. Selim

Hangisi en uzun süre padişahlık yapmıştır?

IV. Mehmet
II. Selim
I. Süleyman
II. Mehmet

Nizam-ı Cedit ne demektir?

Yeni çağ
Yeni düzen
Yeni ordu
Yeni yüzyıl

Hangisi tariz'in diğer bir adıdır?

Mübalağa
İğneleme
Koçaklama
Güzelleme

'Diyet' adlı eser hangi edebiyatçınındır?

Namık Kemal
Ömer Seyfettin
Peyami Safa
Ahmet Hamdi Tanpınar

Hangi cumhurbaşkanının bir geometri kitabı vardır?

M. Kemal Atatürk
İsmet İnönü
Cemal Gürsel
Kenan Evren

Hangisi sözlü Türk Edebiyatı özelliklerinden değildir?

Manzumeler hece ölçüsüyle söylenmiştir.
Edebi eserler ortaklaşa meydana getirilmiştir.
Ozanlar, şiirlerini kopuzlarla terennüm ederlerdi.
Dilde, komşu ulusların dillerinin etkisi altında kalmıştır.

Leyla ile Mecnun mesnevisi kime aittir?

Mevlana
Fuzuli
Kaşgarlı Mahmut
Ahmedi

Divan Edebiyatında dil, ifade ve konu bakımından 'Mahallileşme Akımını' başlatan şair hangisidir?

Baki
Nabi
Nedim
Nef'i

Dünya edebiyatına deneme türünün ilk örneğini kazandıran yazar hangisidir?

Voltaire
Montaigne
V. Hugo
Emile Zola

Şiirlerine 'Hikmet' adı verilen ozanımız hangisidir?

Ahmet Yesevi
Ali Şir Nevai
Yunusu Emre
Hacı Bayram Veli

Eserlerden hangisi Tolstoy'a aittir?

Anna Karanina
Vadideki Zambak
Madam Bovary
Sefiller

Destanlardan hangisi Türk destanıdır?

Şehname
Gılgamış
Ramanaya
Şu

Tehir Etmek ne demektir?

Barışmak
Ertelemek
Reddetmek
Vazgeçmek

'Mevlit' konusu yönünden hangi türe girer?

Münacaat
Na'at
Mersiye
Ağıt

Hangi eser farklı türde yazılmıştır?

Makber
Sahra
Bunlar Odur
Göl Saatleri

'Bir Adam Yaratmak' adlı eserin sahibi kimdir?

Perihan Mağden
Orhan Pamuk
Nazım Hikmet
Necip Fazıl Kısakürek

Türk edebiyat tarinde şairlerin sultanı kime denmiştir?

Fuzuli
Baki
Nefi
Nabi

Divan Edebiyatının nazım birimi nedir?

Gazel
Beyit
Aruz
Mesnezi

Miladi takvim Türkiye'de hangi tarihte kullanılmaya başlanmıştır?

1938
1929
1930
1926

İran ile Arap yarımadası arasında kalan denizin adı nedir?

Hazar
Kızıldeniz
Kasr denizi
Basra

Motorlu araçlarda beygir gücünü ifade eden kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?

NM
HP
MT
Tork

Yeni Zelanda yerli halkına verilen isim nedir?

Maoni
Aborjin
Yeni zelenda yerlisi
Maori

Satranç oyununda 'L' şeklinde hamle yapabilen taşın ismi nedir?

Vezir
Piyon
At
Kale

Denizde yaşayan tüm mikroskobik bitkilere ve hayvanlara ne ad verilir?

Fosil
Maya
Yosun
Plankton

Hz. Muhammed nerede vefat etmiştir?

Araf
Suriye
Medine
Mekke

İslam Dini'ne göre yapılması kesinlikle yasaklanan şeylere ne denir?

Haram
Mekruh
Müfsid
Kerahet

Dünya kadınlar günü hangi tarihte kutlanır?

12 mayıs
1 mayıs
8 mart
8 mayıs

Uçaklarda bir kaza hakkında çeşitli bilgiler verebilen aygıt hangisidir?

Flapa
Kara kutu
APU
Otomatik pilot

Füme kelimesi için hangisi yanlıştır?

Tütsülenmiş balık
Yanardağ ağzından çıkan gaz
Duman rengi
İste kurutulmuş et

Aşağıdakilerden hangisi 'şimşek korkusu' anlamına gelen fobidir?

Algofobi
Antlofobi
Atelofobi
Astrafobi

Kuzey Kafkasya'da, Abhazistan'da yaşayan, çoğunluğu Hıristiyan olan halktan Müslüman olanlara verilen ad nedir?

Arkantoz
Arıyantoz
Abanoz
Abaza

Hangi kelime 'özet' anlamına gelir?

Hüdavendigar
Hülasa
İlam
İntiba

Sarp sınır kapısı hangi ülkeye açılan kapımızdır?

İran
Azerbeycan
Ermenistan
Gürcistan

Demografi bilim dalı neyi inceler?

Yerin fiziksel özelliklerini
Nüfusu
Canlıları
Atmosfer olaylarını

II. Viyana kuşatmasında sadrazam olan Kara Mustafa Paşa nerelidir?

Selanikli
Merzifonlu
Karabüklü
Adanalı

Gök bilimiyle uğraşan bilgine ne denir?

Astronot
Kozmonot
Asteroit
Astronom

Amasya'da her yıl geleneksel şenlikleri yapılan ve dağıtılan macuna Mesir macunu denir!

Doğru
Yanlış

Hangisi İstanbul'a ait değildir?

Şile
Pendik
Kavacık
Çankaya

Bumerang hangi ülkenin yerlileri tarafından kullanılmaktadır?

Polonya
Kenya
Avusturya
Avusturalya

Kenya, hangi kıtanın ülkesidir?

Afrika
Avrupa
Asya
Amerika

İki basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

11
10
01
99

Hz. Yusuf kaç sene zindanda kaldı?

5
9
7
8

Akdeniz'in Fas ile İspanya arasında kalan bölgesine ne ad verilir?

İber Denizi
Fas Denizi
Tiren Denizi
Baleaur Denizi

Oğlunu Allah'a kurban etmeyi kabul eden peygamber kimdir?

Hz. Süleyman (a.s.)
Hz. Üzeyir (a.s.)
Hz. İsmail (a.s.)
Hz. İbrahim (a.s.)

1902 yılında kurulan İrlanda Bağımsızlık Hareketi hangisidir?

IRA
Sean Fian
Irish Independence
Sinn Fein

Topukları altından zemzem suyu çıkan peygamber kimdir?

Hz. Süleyman (a.s.)
Hz. İsa (a.s.)
Hz. İsmail (a.s.)
Hz. İbrahim (a.s.)

Aşağıdaki endüstri dallarının hangisi, üretimde hayvansal hammaddeden yararlanmaz?

Konfeksiyon
Konserve
Seramik
Dokuma

Aşağıdakilerden hangisi İsviçre'nin sembolüdür?

Üzüm
Şarap
Bilgisayar
Saat

Elektrik devresinde potansiyel farkı oluşturarak yük geçişini sağlayan elemanlara ne ad verilir?

Ampermetre
Üreteç
Transistör
Diod

Hangisi mantık biliminin kurucusu olarak kabul edilmektedir?

Platon
Decartes
Aristotales
Kant

Kur'an-ı Kerim'in tamamı kaç yılda inmiştir?

23
22
10
19

Aşağıdaki santrallerden hangisi jeotermal enerji ile çalışır?

Hirfanlı
Afşin-Elbistan
Yatağan
Sarayköy

Türkiye'nin ilk yerli otomobili hangisidir?

Şahin
Devrim
Anadol
Tülomsaş

Isının bir objeden diğerine temas yoluyla geçmesine ne ad verilir?

Konveksiyon
Radyasyon
Kondüksiyon
Kondükyon

Organik moleküllerden hangileri canlılar tarafından sindirilmeden kullanılırlar?

Glikoz
Glikojen
Protein
Polipepttit

Beyinciğin görevi nedir?

Görmeyi sağlamak
Dengeyi sağlamak
Konuşmayı sağlamak
Algılamayı sağlamak

Bitkilerin hava alma gözeneklerine ne denir?

Alveol
Stoma
Sitoplazma
Göz

Bezelyeler üzerinde araştırma yapan bilim adamı kimdir?

Darwin
Pasteur
Mendel
Einstein

Hangisi mutlak suretle bütün canlılarda bulunur?

Özümleme
Hücre
Uyarma
Üreme

Kana rengini veren madde hangisidir?

Adrenalin
Hemoglobin
Sitozin
Miyelin

Hangileri trake solunumu yaparlar?

Memeliler
Bir hücreliler
Parazitler
Böcekler

Dış döllenme hangisinde görülmez?

Yumuşakcalar
Selentereler
Balıklar
Memeliler

Kromozom sayısının yarıya inmesini sağlayan bölünme çeşidi nedir?

Mitoz
Amitoz
Mayoz
Endomitoz

Dişisi yerine yavrulayan erkek hayvan hangisidir?

Yunus
Fok
Bukalemun
Deniz Atı

Hangisi dokuyu inceleyen alt bilim dalıdır?

Histoloji
Sitoloji
Morfoloji
Sistematik

Sıtma hastalığını yapan sıtma paraziti hangisidir?

Bütün sivri sinekler
Kara sinekler
Erkek anofeller
Dişi anofeller

Termometre yapımında hangisi kullanılamaz?

Civa
İspirto
Akol
Su

Proteinleri oluşturan organik bileşiklerin ortak adı nedir?

Aminoasit
Yağlar
Vitami
Amiloidoz

Hangisinde yenilenme kabiliyeti organlar için mümkün degildir?

Omurgalılar
Solucanlar
İstakozlar
Deniz yıldızları

Hangisi insan metabolizmasında enerji ihtiyacının karşılanması için önce harcanır?

Aminoasit
Karbonhidrat
Protein
Yağ

Gözün renkli kısmı hangisidir?

İris
Sarı nokta
Mercek
Göz kapağı

Yara bandının diğer adı nedir?

Epistaksis
Gangren
Flaster
Antienflamatuar

Grip nasıl bir hastalıktır?

Bakteriyal
Viral
Saral
Mantaral

C vitamini hangi besinde daha fazla bulunur?

Dalak
Karaciğer
Biber
Pancar

Kemiklerin toparlak ucuna ne ad verilir?

İlik
Topuz
Om
Korum

Damlayan kireçli suların mağaranın tabanında oluşturduğu sütunlara ne ad verilir?

Granit
Dikit
Sarkıt
Istalaktit

Telefonu kim icat etmiştir?

Graham Bell
Archimed
Edison
Lincom

Toprağın çürümüş hayvan veya bitki elemanlarından gelen verimli kısmına ne ad verilir?

Pusik
Humus
Fosil
Kil

Yavuz Sultan Selim'in fethettiği ülkelerden biri hangisidir?

Kırım
Makedonya
Bulgaristan
Mısır

Kronolojinin ilgi alanı hangisidir?

İnsan topluluklarının dilleri
Olayların gerçekleşme zamanı
Eski paralar ve anlamları
Toplumların gelenekleri

Çöllerdeki sulak bölgelere ne ad verilir?

Göl
Bedevi
Vadi
Vaha

Tavşan avında kullanılan köpek cinsi hangisidir?

Spanyel
Kopoy
Tazı
Dalmaçyalı

Riba nedir?

Taksit
Faiz (Haksız kazanç)
Kâr
Ödeme

Yağ ve tahin üretiminde hangi ürün kullanılır?

Susam
Sota
Zeytin
Ayçiçeği

Hangisi kafadanbacaklılar ailesinden değildir?

Yengeç
Karides
Mürekkep Balığı
Kılıç Balığı

'Ali Nazik' adlı yemek hangi sebzeden yapılır?

Kabak
Patates
Patlıcan
Fasülye

Yeşil bitkiler fotosentez olayında hangi enerji türünü kullanır?

Besin
Isı
Işık
Hareket

Hangisi Japonya'da gelişen endüstri kollarından değildir?

Otomotiv
Elektronik eşya
Tekstil
Gemi yapımı

II. Dünya Savaşı hangi yılda başlamıştır?

1941
1940
1938
1939

Hangisi Lale Devri'nde yapılan yenilik hareketlerinden değildir?

İtfaiye teşkilatı kuruldu
Bakanlar kurulu oluşturuldu
Matbaa getirildi
Çiçek aşısı yapıldı

1974 yılı Kıbrıs Barış Harekatı sırasında T.C Başbakanı kimdi?

Bülent Ecevit
Turgut Özal
Süleyman Demirel
Necmettin Erbakan

Aşağıdaki endüstri dallarından hangisinde Türkiye'nin hammadde yeterli olmadığı için dışalım yapılır?

Demir-çelik
Şeker
Çimento
Pamuklu tekstil

Dünyanın güneşe en uzak olduğu dönem olan 2-4 Temmuz tarihlerine ne ad verilir?

Günberi
Günöte
Perihel
Karanlık Dönem

Patatesin anavatanı neresidir?

Asya
Uzakdoğu
Amerika
Afrika

Arjantin nerededir?

Kuzey Amerika
Afrika
Antartika
Güney Amerika

Türkiye'de telefon kullanımı hangi yıl başlamıştır?

1970
1908
1925
1911

Hangi ilde kara iklimi görülür?

Adana
Muğla
Adıyaman
Antalya

Cehennem Obruğu hangi ilçemizdedir?

Manavgat
Tarsus
Alanya
Slifke

Manisa lalesine ne ad verilir?

Ananas
Gelincik
Anemon
Panama

Ülkelerden hangisi denizcilik ve balıkçılık ülkesi olarak tanınır?

İsveç
Norveç
Danimarka
Finlandiya

Mississipi nehri hangi kıtada yer alır?

Afrika
Amerika
Avrupa
Asya

Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu bölgemiz arasında ulaşımı sağlayan geçit hangisidir?

Karabel
Zigana
Gülek
Sertavul

Seyhan ve Ceyhan akarsularının oluşturduğu delta ovası hangisidir?

Amik ovası
Silifke ovası
Antalya ovası
Çukurova

Hoşap kalesi hangi ilimizdedir?

Şanlıurfa
Burdur
Edirne
Van

Güneş sisteminin en küçük gezegeni hangisidir?

Merkür
Plüton
Venüs
Mars

1215'te yayınlanan Magna Carta'yı imzalayan İngiliz kralının adı nedir?

King Edward
King Henry VI
King Henry V
King John

Ortalama sıcaklıkları aynı olan noktalardan geçen eğrilere hangi ad verilir?

İzobar
Fay
İsosit
İzoterm

Hangisi dünyanın en zengin 3 ülkedir?

Fransa - Almanya - İngiltere
Kanada - Norveç - Amerika
Japonya - Kanada - Fransa
İtalya - Mısır - Rusya

Fırat ile Dicle nehirlerinin birleştiği yere ne ad verilir?

Maveraünnehir
Mezopotamya
Şattül Arap
Basra Körfezi

Suyun içindeki CoCa3 kimyasal maddesinin çökelmesiyle oluşan karstik şekil nedir?

Kör vadi
Uvala
Traverten
Sarkıt

75 nolu plaka kodu hangi İlimize aittir?

Ardahan
Aksaray
Zonguldak
Yozgat

Hangisi bir kıyı tipi değildir?

Dalmaçyalı
Ria
Nümizmatik
Paralel

Akabe limanı hangi ülke sınırlarındadır?

Yunanistan
Bulgaristan
Ürdün
Mısır

Göllerden yüksekliği en fazla olan hangisidir?

Van gölü
Tuz gölü
Beyşehir gölü
İznik gölü

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Güneş ufuk üzerinde daha uzun süre seyredilebilir?

Malezya
İzlanda
Meksika
İspanya

Kollarıyla birlikte dünyanın en uzun ırmağı olan Nil hangi denize dökülür?

Büyük okyanus
Akdeniz
Karadeniz
Atlas okyanusu

Afganistan'ın başkenti neresidir?

Afgan
Halamara
Kabil
Aşkabat

Osmanlı Devleti'nde sultan ünvanını ilk olarak kim kullanmıştır?

I. Murat
I. Selim
Osman Gazi
Ohan Gazi

Rumeli Hisarı Fatih Sultun Mehmet döneminde yapılmıştır!

Doğru
Yanlış

Dünyada yerşekillerinin oluşmasında en etkili olan dış kuvvet rüzgarlardır!

Doğru
Yanlış

İlk kapitülasyonlar Kanuni zamanında Fransa'ya verilmiştir?

Doğru
Yanlış

Hangi terim bilgisayar ile ilgili değildir?

Ekran kartı
Radyo kartı
CPU
REM

Hangi ilimizin plakası 13'dür?

Bolu
Bitlis
Burdur
Balıkesir

Hangisi matematikle ilgili bir terim değildir?

Standart sapma
Olasılık
Kuvvet
İntegral

Hangisi bir müzik aletidir?

Ortopedi
Otağ
Obua
Nuar

'Şen' sözcüğünün eşanlamlısı hangisidir?

Mutlu
Şanslı
Leziz
Kaygılı

Eski Mısırlıların kağıt amaçlı kullandıkları bitkilere ne ad verilir?

Hiyeroglif
Papirüs
Parşömen
Pelür

Hangi donanım bilgisayara bilgi giriş birimidir?

Ekran
Yazıcı
Mikrofon
Hoparlör

'Danca' hangi ülkeye ait bir dildir?

Danimarka
Dominika
Dağlık Karabağ Cumhuriyeti
Doğu Timor

Işıksız bir ortamda bırakılan bir yeşil bitkide aşağıdaki olaylardan hangisi olur?

Terleme hızlanır
Su ihtiyacı artar
Karbondioksit harcama oranı düşer
Oksijen üretimi artar

'Çayda Çıra' isimli ünlü halk oyunumuz hangi yöreye aittir?

Manisa
Ordu
Elazığ
Burdur

'Marmara gölü' hangi bölgemizdedir?

Marmara
İç Anadolu
Ege
Akdeniz

Osmanlı Devletinde en fazla padişah ismi hangisidir?

Mehmet
Murad
Mustafa
İbrahim

Heredot kimdir?

Hükümdar
Tarihçi
Ressam
Futbolcu

İnsan vücudundaki akciğerin hangisi daha büyüktür?

Sağda ki
Solda ki
Yukarıda ki
Aşağıda ki

AGIT'in kuruluşunu sağlayan antlaşma hangisidir?

Paris Antlaşması
Lozan Barışı
Helsinki Antlaşması
Oslo Sözleşmesi

Küçük Kaynarca antlaşması ne zaman ve kiminle yapılmıştır?

1792/Osmanlı-Avusturya
1727/Osmanlı-Avusturya
1774/Osmanlı-Rusya
1791/Osmanlı-Rusya

Hangisi bir sıcaklık ölçeği değildir?

Kelvin
Fahrenheit
Joule
Celsius

Hititlerin başkenti hangisidir?

Gordon
Babür
Hattuşaş
Hindistan

Bor minerali Türkiye'de hangi bölgelerimizde bulunur?

Ege-Karadeniz
Marmara-Doğu Anadolu
Marmara-Ege
Akdeniz-Karadeniz

Hangisi bir çiçek türü değildir?

Menekşe
Anemon
Zambak
Begunya

Erkek ata ne denir?

Beygir
Aygır
Kısrak
Sıpa

II. Dünya savaşı'nın ardından ikiye ayrılan ülke hangisidir?

Avusturya
Almanya
Polonya
Japonya

Hangisi yazılış olarak doğrudur?

Wilam Shakespera
Wiliyım Sahkaespear
William Shakespae
William Shakespeare

Hangisi Avusturya'nın başkentidir?

Berlin
Viyana
Washington
Londra

Oruç açma zamanına ne denir?

Sahur
İmsak
İftar
Yatsı

Pelit hangi ağacın meyvesidir?

Kayın
Çam
Meşe
Gürgen

Hanımları kardeş olan erkeklerden her birine ne ad verilir?

Bacanak
Enişte
Kayınbirader
Kayınpeder

Kemiklerin yapısında en bol bulunan madensel madde hangisidir?

Demir
Sodyum Klorür
Kalsiyum
Potasyum

Fatiha Suresi kaç ayettir?

5
6
7
8

Otoyollara girerken hangi şeridi kullanmak zorunludur?

Yavaşlama şeridini
En sağ şeridi
Ortadaki şeridi
Hızlanma şeridini

Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?

Emniyet şeridinin
Yavaşlama şeridinin
Bağlantı şeridinin
Hızlanma şeridinin

Kilometre olarak hızın yarısı kadar metre size neyi hatırlatır?

Takip mesafesini
İntikal mesafesini
Fren mesafesini
Duruş mesafesini

Çok şeritli yolarda gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı işgal edilmez?

Sağdaki
Orta ile en sağdaki
Ortadaki
En soldaki

D sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdaki araçlardan hangisi sürülebilir?

Sadece otobüs cinsi araçlar
Sadece kamyon cinsi araçlar
Tescile tabi bütün motorlu araçlar
Çekici otomobil minübüs kamyonet ve kamyonlar

C sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdaki araçlardan hangisi sürülebilir?

Kamyon, otomobil, kamyonet, minibüs
Sadece kamyon ve kamyonet türü araçlar
Kamyon otobüs çekici kamyonet
Kamyon lastik tekerlekli traktör ve iş makineleri

Hangisi sadece benzinli motorlarda bulunur?

Enjektör
Conta
Bobin
Karter

Enjektörden püskürtülerek ateşleme yapılan motorlarda hangi yakıt kullanılır?

Fuel Oil
Benzin
Gazyağı
Motorin

Hangisi motorun parçalarından biridir?

Ayna dişlisi
İstavroz dişlisi
Eksantrik dişlisi
Mahruti dişlisi

Motorlar çalışma zamanlarına göre nasıl sınıflandırılırlar?

Bir ve dört zamanlı
İki ve dört zamanlı
Bir ve üç zamanlı
İki ve beş zamanlı

Karterde yağ olmaz ise hangisi meydana gelir?

Karterde zaten yağ yoktur
Motorda ateşleme olmaz
Motor yatakları erir ve motor ölür
Bujiler yağlanmaz

Hangisi ateşleme sisteminin parçalarından biridir?

Radyatör
Endüksiyon bobini
Vantilatör
Konjektör

Ateşleme sisteminde aşağıdaki ayarlardan hangisi yapılır?

Avans ayarı
Şaft ayarı
Rot ayarı
Balans ayarı

Radyatör, otomobil motorlarının hangi alt sisteminin bir parçasıdır?

Soğutma
Ateşleme
Yağlama
Yakıt

Hava filtresinin tıkanmasını önlemek için ne yapılmalıdır?

Ilık su ile temizlenmelidir.
Basınçlı hava ile temizlenmelidir.
Sodalı su ile temizlenmelidir.
Soğuk su ile temizlenmelidir.

Aracın fazla yakıt yakmasının sebebi hangisi olabilir?

Hava filtresinin tıkalı olması
Emme manifoldunun tıkalı olması
Emme supabının kapalı kalması
Egzost subablarının kapalı kalması

Dizel motoru soğuk havalarda kolay çalıştırabilmek için hangisi kullanılır?

Kızdırma bujileri
Termostat
Hava filtresi
Antifiriz

Akümülatörün bakımında hangisi yapılır?

Suyu boşaltılıp yağlanır
Suyu boşaltılıp içi temizlenir
Plakaları temizlenir
Kutup başlarının oksitleri temizlenir

Resmi ve ticari plakalı otomobillerin kaç yılda bir muayeneye götürülmesi zorunludur?

2
4
1
3

Karayollarındaki işaretleme standartlarını hangi kuruluş belirler?

Trafik Hizmetleri Başkanlığı
İl Trafik Müdürlüğü
Trafik Daire Başkanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü

Hangisi bir Akdeniz ülkesidir?

Rusya
İtalya
Norveç
İrlanda

04 hangi ilimizin plaka numarasıdır?

Antalya
Ağrı
Amasya
Ankara

Bayrağında, kızıl zemin üzerine siyah çift başlı kartal figürü bulunan ülke neresidir?

Bulgaristan
Arnavutluk
Macaristan
Yugoslavya

En uzun sınır komşumuz hangi ülkedir?

Yunanistan
Irak
Bulgaristan
Suriye

Başkalarının hep kendisine zarar vermeye çalıştıklarını zanneden hasta kişilere ne ad verilir?

Paranoyak
Şizofreni
Fobi
Spastik

Hangisi Anadolu Selçuklu Devleti zamanında meydana gelmemiştir?

Pasinler Savaşı
Haçlı Seferleri
Miryokefalon Savaşı
Yassıçemen Savaşı

Hangisi İslamiyetten önceki Türk tarihine ait sözlü örnekleri arasında gösterilemez?

Sagular
Savlar
Abideler
Koşuklar

Antik çağlarda adı 'Edessa' olan il hangisidir?

Şam
Halep
İzmir
Urfa

En büyük bilgisayar ağı hangisidir?

İntranet
LAN
Wireless
İnternet

Tarihte Lale Devri olarak bilinen döneme son veren 'Patrona Halil İsyanı' kaç yılında olmuştur?

1803
1730
1703
1830

Osmanlılar döneminde en küçük yaşta tahta çıkan padişah kimdir?

I. Abdülmecit
IV. Mehmet
IV. Murat
Genç Osman

Menkıbeleri konu edinen eserlerin genel adı nedir?

Menakıpname
Mestanhane
Harname
Asılname

Samanyolu Galaksisi hangi cins galaksi grubuna girer?

Çubuk
Sarmal
Düzensiz
Eliptik

Eski Maya Uygarlığı'nın yaşadığı bölge günümüzde hangi ülke sınırları içinde kalmaktadır?

İspanya
Peru
Meksika
Kolombiya

Kurşunlu şelalesi hangi ilimizdedir?

Antakya
Antalya
Adana
Kayseri

Shakespeare'nin 'olmak ya da olmamak' sözüyle özdeşleşen ünlü kahramanı kimdir?

Othello
Hamlet
Kral Lear
Atinalı Timon

Hangisi sinüs boşluklarının iltihaplanması sonucu oluşan bir hastalıktır?

Frijit
Tirit
Nefrit
Sinüzit

Karadeniz Teknik Üniversitesi hangi ilde bulunur?

Trabzon
Rize
Samsun
Ordu

Hangisi bir turunçgil değildir?

Portakal
Limon
Greyfurt
Kivi

Hangisi trafik polisinin görevlerinden biri değildir?

Trafiği düzenlemek
Kaza tespit tutanağı düzenlemek
Sürücüleri denetlemek
Trafik levhalarının yerlerini belirlemek

Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir?

Otomobil
Otobüs
Minibüs
Tır

Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz?

Yolların buzlu ve kaygan olması halinde
Görev hali dışında
Trafiğin yoğun olduğu karayollarında
Şehirler arası karayollarında

Taşıt yolunun bir şeridinde en fazla kaç bisikletli yan yana gidebilir?

2
3
4
5

Trafiğe çıkan bir araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir?

Noter satış belgesinin
Trafik belgesinin
İşletme belgesinin
Karayolu uygunluk belgesinin

Motor ısınınca stop ediyorsa hangisine bakılır?

Debriyaja
Lastiklerin havasına
Karbüratöre
Vites kutusuna (şanzuman)

Hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardan biridir?

Buji ayarı
Rolanti ayarı
Platin ayarı
Debriyaj ayarı

Hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin bir parçası değildir?

Karbüratör
Besleme pompası
Endüksiyon bobini
Isıtma bujileri

Hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur?

Yakıt borularının uzunluğu
Yağ filtresinin tıkalı olması
Yakıt filtresinin tıkalı olması
Hava filtresinin tıkalı olması

Aracı çalıştırırken 10-15 saniyeden fazla marş yapılırsa ne gibi arıza oluşurr?

Akümülatör boşalır
Alternatör yanar
Endüksiyon bobini yanar
Far ampulleri patlar

Motorun yağ yakmasının sebebi hangisidir?

Kam (eksantrik) aşınmıştır
Silindirler aşınmıştır
Krank mili aşınmıştır
Volan aşınmıştır

Donmayı önlemek için radyatöre ne ilave edilir?

Antifriz
Eter
Yağ
Asit

Araçta, sigortalardan biri atmış ise yerine ne tip sigorta takılır?

Aynı büyüklükte sigorta
Aynı amperde sigorta
Sigara kağıdı sarılmış sigorta
Tel sarılmış sigorta

Virajlarda arka tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlayan sistem hangisidir?

Direksiyon sistemi
Fren sistemi
Diferansiyel sistemi
Ön düzen sistemi

Aracın lastik havaları normalden fazla olursa hangisi meydana gelir?

Krank mili bozulur
Aracın enerji kaybı fazla olur
Kam mili bozulur
Araçta titremeler olur

Aracın lastiklerinin havası normalden az olursa hangisi meydana gelir?

Araçta titreme olur
Krank mili bozulur
Yakıt tüketimi fazla olur
Araçta frenleme az olur

Soğuk havalarda el freni çekili halde park edilirse hangi arıza meydana gelir?

Arıza oluşmaz
Fren sistemine hava dolar
Fren hidroliği azalır
Fren balataları donar

Ön tekerleklerde düzensiz lastik aşıntısının sebebi hangisidir?

Amortisörler arızalıdır
Rot ayarı bozuktur
Helezon yaylar arızalıdır
Direksiyon boşluğu fazladır

Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

Kalkışa hazırlanmalıdır
Yavaşlayıp durmalıdır
Öndeki aracın sürücüsünü ikaz etmelidir
Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmelidir

Otoyolda 110 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır?

50
55
60
65

Vücuttaki kanın, kanama sonucu % kaçı kaybedilirse hayatî tehlike ortaya çıkar?

5
10
15
20

Hangisi koma halinin nedenlerinden değildir?

Kafa yaralanmaları
Beyin zarı iltihabı (Menenjit)
Kaburga çatlakları
Zehirlenmeler

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda yatırılır?

Sırt üstü, sert zemine
Yüz üstü, yumuşak zemine
Yan yatış pozisyonunda, sert zemine
Yarı oturur pozisyonda, yumuşak zemine

Aşağıdaki organların hangisinin yaralanmasında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir?

Mide
Akciğer
Karaciğer
Dalak

Köprücük kemiği kırıkları tespitinde hangisi kullanılır?

Üçgen sargı
Tel atel
Tahta atel
İnce rulo sargı

Eklemlerin zorlanmasıyla ortaya çıkan en hafif zedelenme nedir?

Kırık
Çıkık
Burkulma
Çarpma

Güneş çarpmasında, hastada aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

Aşırı hareketlilik
Vücut sıcaklığında düşüş
Deride gerginlik ve kuruluk
Nabız sayısında azalma

Hangisi omurganın içindeki boşlukta bulunur?

Kas
Lenf düğümleri
Omurilik soğanı
Omurilik

Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

On dakika
On beş dakika
Kalbi daha hızlı çalışana kadar
Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

Bebeklere suni solunum nasıl yapılır?

Büyüklere uygulandığı gibi
Bebeğin sırtına vurarak
Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek
Sırt üstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak

Kaburga kemiği kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hasta haneye sevk edilir?

Yan yatış
Yüz üstü yatış
Oturuş veya yarı oturuş
Sırt üstü yatış

Hangisi organ değildir?

Karın
Akciğer
Mide
İnce bağırsak

Kalp, vücudumuzda bulunan hangi sistemin parçasıdır?

Dolaşım sisteminin
Sindirim sisteminin
Sinir sisteminin
Solunum sisteminin

Normal yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç nefes alıp verir?

5-10
15-20
25-30
35-40

Solunumu duran bir insanda hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Kanın kalbe gelme hızının artması
Vücut sıcaklığının yükselmesi
Kalbin, kanı pompalama gücünün artması
Kandaki oksijen oranının düşmesi

Hangisi toplardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?

Basınçlı ve çok hızlı akması
Renginin koyu kırmızı olması
Kesik kesik fışkırma şeklinde akması
Çok yavaş, sızıntı şeklinde akması

Türkiye'de Hızır Acil Servisin telefon numarası hangisidir?

110
112
154
155

Hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?

Yavaş akması
Çok hafif sızarak akması
Renginin açık kırmızı olması
Kısa sürede pıhtılaşması

Nabız, aşağıdaki bölgelerin hangisinden alınmaz?

Kasıktan
Boyundan
Bilekten
Karından

Hangisi kafa içi yaralanmasının belirtilerindendir?

Hırıltılı soluk alma
Boyunda şişme
Vücut sıcaklığının düşmesi
Hızlı hareket etme

Bediüzzaman kaç yaşındayken ilim tahsili için hanesinden ayrılmıştır?

12
9
7
15

Hangisi Üstad'da küçüklükten beri görülen halet-i ruhiyelerden biri değildir?

İzzetine düşkünlük
Zekat ve sadaka kabul etmemek
Kimseye soru sormamak
Hodfuruşluk

Said Nursi'ye Bediüzzaman lakabının kim vermiştir?

Şeyh Emin Efendi
İstanbul Uleması
Molla Fethullah Verkanisi
Şeyh Celal hazretleri

Üstad'ın, zulümden vazgeçmesi için nasihat etmek üzere yanına gittiği zat kimdir?

Mustafa Paşa
Şeker Ağa
Van Valisi Tahir Paşa
Kör Hüseyin Paşa

Üstad'ın Van'da konağında kaldığı ve çok hürmet gördüğü zat kimdir?

Ömer Paşa
Cevdet Paşa
Tahir Paşa
Tahsin Paşa

Üstad'ın Meşrutiyet sırasında arkadaşları ile kurduğu cemiyetin ismi nedir?

İttihad Ve Terakki Cemiyeti
İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti
Hilal-ı Ahmer Cemiyeti
Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti

Bediüzzaman hangi padişah ile Kosova'ya gitmiş ve Şarkta bir üniversite açılmasını istemiştir?

Vahidüddin Han
Sultan Reşad
II. Abdülaziz Han
II. Abdülhamid Han

I. Dünya Savaşında Üstad'ın Ruslarla çarpışmak için kurduğu gönüllü alayının ismi nedir?

Kara Kalpaklılar
Kuvva-i İnzibatiye
Keçe Külahlılar
Hamidiyye Alayları

Hangisi Üstad'ın Şam Hutbesinde zikrettiği içtimai hastalıklarımızdan değildir?

Ümitsizlik
Doğruluğun ölmesi
Ağır Vergiler
Çeşit çeşit olan istibdatlar

Bediüzzaman Rusya'da esarette hangi şehirde kaldı?

Petersburg
Culfa
Kosturma
Kiev

Üstad Rusya esareti dönüşü hangi kuruma aza olarak tayin edildi?

Medresetül Kudat
İstanbul Dar-ül Fünunu
Medresetüz Zehra
Dar-ül Hikmet-il İslamiyye

Mustafa Kemal Paşa, Üstad hakkında nasıl bir tavsifte bulunmuştur?

Kahraman Hoca
Nadire-i cihan
Hocaefendi hazretleri
Üstad-ı mükerrem

Burdur Valisine "Bediüzzaman'dan zarar gelmez, ilişmeyiniz, hürmet ediniz" diyen zat kimdir?

Refet Bele Paşa
Fevzi Çakmak
Kazım Karabekir
Ali Fuat Paşa

Üstad "Zalimler için yaşasın Cehennem" sözünü ne zaman söylemiştir?

Miran Aşireti Reisi Mustafa Paşa ile görüştüğünde
Rus Kumandanı ile karşılaştığında
Divan-ı Harbi Örfide beraat sonrası
Afyon Hapsinde

Üstad'ın doğduğu, Medresetüz Zehra'nın temelini attığı ve vefat ettiği şehirler hangileridir?

Van - Bitlis - Urfa
Bitlis - Tiflis - Van
Bitlis - Isparta - Urfa
Bitlis - Van - Urfa

Risale-i Nur'un ilk intişarı zamanında eser ve mektupları bir yerden bir yere ulaştıran gönüllülere ne ad verilmiştir?

Şakird
Mübarekler heyeti
Nur postacıları
Nur fabrikası

Mustafa Kemal Paşa'nın Üstad'a ettiği teklif nedir?

Risalelerin diyanetçe bastırılması
Doğu illerinin umumi vaizliği
Diyanet İşleri Başkanlığı
Kur'an meali yazması

Üstad girdiği hapishaneleri hangi isim ile vasıflandırmıştır?

Mekteb-i İrfaniyye
Mekteb-i Nuriye
Medrese-i Yusufiye
Maphushane-i Talimiyye

Bediüzzaman ne demektir?

Zamanın eşsizi
Zamanın bid'atı
Zamanın kahramanı
Zamanın yazarı

'Ben ekmeksiz yaşarım, ... yaşayamam' (Bediüzzaman)

İlimsiz
Kitapsız
Hürriyetsiz
Zübeyirsiz

Ağlama duvarı hangi şehirdedir?

Hicaz
Kudüs
Şam
Bağdat

İnternet kelimesinin Türkçe karışılığı hangisidir?

Modem
Ağ Bağlantısı
Uluslararası Ağ
Ağ Bağlantılarım

Fırat Nehri nereye dökülür?

Hazar Denizi
Akdeniz
Basra Körfezi
Kızıldeniz

Adem Elması vücudumuzun neresindedir?

Gırtlak
Diz Kapağı
Kulak
Mide

Yakut madeni hangi renktir?

Beyaz
Yeşil
Mor
Kırmızı

Osmanlı İmparatorluğunda kaç padişah tahta geçmiştir?

35
34
37
36

Trablusgarp hangi antlaşmayla İtalyanlara verilmiştir?

Mondros Ateşkes antlaşması
Sevr antlaşması
Uşi antlaşması
Brest Litowsk antlaşması

Allahuekber Dağları hangi bölgededir?

Doğu Anadolu Bölgesinde
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
Karadeniz Bölgesinde
İç Anadolu

Çerkeş hangi ilimizin ilçesidir?

Çorum
Kırşehir
Nevşehir
Çankırı

Eks olmak terimi tıpta neyi ifade eder?

Yaralanma
Travma
Körlük
Ölüm

BCG aşısı hangi hastalığa karşı uygulanır?

Çocuk felci
Tüberküloz
Sarılık
Difteri

İnternet erişim türlerinden olan ADSL kısaltmasının açılımı nedir?

Analog device subscriber line
Asymmetric digital subscriber line
Analog data subscriber line
Asymmetric data subscriber line

Hangisi Moskova'nın sembolü bir binadır?

Kremlin Sarayı
Persepolis
Pisa Kulesi
Sydney Operası

Hangisi ağızda salgılanan bir enzimdir?

Pepsinojen
Enterogestrojen
Lipaz
Amilaz

'Sivas Kongresi'nden sonra hangi olay olmuştur?

Amasya Kongresi
Amasya Görüşmesi
Erzurum Kongresi
İstanbulun İşgali

Tarihi Harput kalesi hangi ilimizdedir?

Erzincan
Erzurum
Elazığ
Diyarbakır

Yeniçeriler hangi padişah tarafından kaldırıldı?

III. Selim
IV. Mustafa
II. Mahmut
I. Ahmet

Hz. Muhammed (a.s) kaç yılında doğmuştur?

551
561
571
581

Frig medeniyetinin başkenti neresidir?

Hattuşaş
Tuşpa
Gordion
Sard

Bir sözün birden fazla anlama gelecek şekilde kullanılmasına ne denir?

Kinaye
Telmih
Tariz
Tevriye

Sünnetlerin sözle ifade edilmesine ne denir?

Farz
Vacip
Hadis-i Şerif
Farz-ı Kifaye

Hangi sözcüğün eş seslisi yoktur?

Saf
Arı
Çöl
Sağ

Kızılay'ın eski adı nedir?

Hilal-i Ahval
Kızılhilal
Darülfünun
Hilal-i Ahmer

Avrupa'dan Amerika'ya ilk telsiz sinyali hangi yıl gönderildi?

1910
1880
1890
1901

Renault otomobil fabrikası hangi şehirdedir?

İstanbul
Kocaeli
İzmir
Bursa

Eski dilde matematiğe ne ad verilir?

Murabba
Riyaziye
Desise
Alcibra

Çanakkale ve Bakü'de gündüz sürelerinin eşit olması hangi sebepten dolayıdır?

Enlemleri aynıdır
Denize uzaklıkları aynıdır
Yükseltileri aynıdır
Boylamları aynıdır

Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç hangisidir?

Gem
Üzengi
Ayar
Tırsaç

Ağızda eritilmek için yapılan şekerli ilaç tabletine ne ad verilir?

Sandoz
Pastil
Antibiyotik
Ağrı kesici

Atatürk hangi seyahatinde ilk defa şapka giymiştir?

Konya
İzmir
İstanbul
Kastamonu

Bilgisayar virüsleri hakkında hangisi yanlıştır?

Virüsler genelde ağ yolu ile bulaşır
Virüsler zararlı programlardır
Temiz bir sistemde kendiliğinden virüs oluşabilir
Virüsleri temizleyen programlar Antivirüs yazılımlarıdır

Reform Hareketleri ilk defa hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

Almanya
Fransa
İtalya
Rusya

Osmanlı İmparatorluğunda ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?

1831
1842
1853
1864

İstanbul'u kuşatan ilk Türk kavmi hangisidir?

Bulgarlar
Avarlar
Hazarlar
Macarlar

Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıla ne ad verilir?

Zahide
Zahire
Ambar
Zahit

T.C İkinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ilk adı nedir?

Kemal
Erdal
Necip
Mustafa

Tarihte Selçukluların başkenti olan ilimiz hangisidir?

Kütahya
Adana
Bursa
Konya

Avrupa'nın iklimi genelde nasıldır?

Ilıman
Soğuk
Sıcak
Karışık

Muhammedül Emin ne demektir?

Peygamber Muhammed
Siması güzel Muhammed
Güvenilir Muhammed
Hiçbiri

Mitoz bölünmede kaç hücre oluşur?

4
3
2
1

Bozcaada nerededir?

İstanbul
Aydın
Canakkale
İzmir

Kalın bağırsaktaki mikropları yok eden organ hangisidir?

Apandist
Pankreas
Safra Kesesi
Afrpoz

Bir devletin deniz kuvvetlerine ne ad verilir?

Filo
Ordu
Amiral
Armada

Vitir namazı ne zaman kılınır?

Yatsı namazından önce
Cuma namazında
Yatsı namazından sonra
Sabah namazı ile birlikte

Her dizesine bir küçük dize eklenmiş divan edebiyatı nazım türü hangisidir?

Mani
Sem-i
Müstezat
Aruz

Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt illeri arasındaki yerleşim birimi hangisidir?

Bitlis
Batman
Şanlıurfa
Malatya

Mandanın yarusuna ne ad verilir?

Oğlak
Potuk
Malak
Sotuk

Bir hedefe ulaşabilmek için imkanları kullanma sanatına ne ad verilir?

Tasarım
Strateji
Mimari
Organizasyon

Kan korkusu fobisinin diğer Latince adı nedir?

Hemoglofobi
Hemetofobi
Hematofobi
Hemfobi

Niğde'nin alan kodu nedir?

212
446
388
366

Selçuklu zamanında Denizli yakınlarında meydana gelen savaşın adı nedir?

Pasinler
Miryokefalon
Kösedağ
Çaldıran

Pamuk tohumunun adı nedir?

Koza
Şif
Çiğit
Kozalak

Lübnan'ın başkenti neresidir?

Trablus
Gazze
Beyrut
Şam

Ayasofya hangi padişah tarafından camiye dönüştürülmüştür?

Yavuz Sultan Selim
Kanuni Sultan Süleyman
Aykıliç Sofman
Fatih Sultan Mehmet

Hangisi iklim bilimidir?

Mitoloji
Ekoloji
Klimatoloji
Cevrelogi

Şok, hangi sistemin yetersizliği sonucu meydana gelir?

Sinir Sistemi
Dolaşım Sistemi
Solunum Sistemi
Boşaltım Sistemi

Hangisi bir halk şairi değildir?

Şeyh Galip
Dadaloğlu
Karacaoğlan
Yunus Emre

4'ün dördüncü kuvveti nedir?

16
0
4000
256

Ünlü düşünür Konfüçyüs hangi ülkeye mensuptur?

Almanya
Çin
Japonya
Hindistan

İki farklı metalden oluşan maddeye ne ad verilir?

Bileşik
Alaşım
Birleşik
Bileşim

Ayasofya Camii'ni müzeye dönüştüren devlet adamı kimdir?

M. Kemal Atatürk
İsmet İnönü
Bülent Ecevit
Celal Bayar

Miladi takvim hangi tarihte Türkiye'de kullanılmaya başlanmıştır?

1938
1929
1930
1926

İstanbul'da 6 tane minaresi olan caminin adı nedir?

Eyup Sultan Camii
Süleymaniye Camii
Nuriosmaniye Camii
Sultanahmet Camii

İnsan vücudunda bölünerek çoğalabilen en küçük yapı taşına ne ad verilir?

Hücre
Doku
Organ
Sistem

Hangisi göğüs boşluğunda bulunan organlardandır?

Böbrek
Mide
Kalp
Karaciğer

Hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulunur?

Ağrı kesici ilaç
Yara merhemi
Üçgen sargı bezi
Serum

Solunum durduğunda parmak uçları neden morarır?

Beyin hasar gördüğü için
Dokulara oksijen gitmediği için
Bağırsaklar çalışmadığı için
İdrar yollarında tıkanıklık olduğu için

Bayılan hastaya soluk yolunun tıkanmaması için hangi pozisyon verilir?

Yan yatış
Yüzükoyun yatış
Yarı oturuş
Sırt üstü yatış

İbadetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Namaz kılmak
Selam vermek
Hacca gitmek
Oruç tutmak

İbadet etmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Sevap kazanmak
Cennete gitmek
Allah'ın rızasını kazanmak
Hepsi

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem beden hem de mal ile yapılan ibadettir?

Hacca gitmek
Zekat vermek
Oruç tutmak
Namaz kılmak

Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kutlanan kandil hangisidir?

Mevlit Kandili
Miraç Kandili
Kadir Gecesi
Berat Kandili

Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki kavramların kapsam bakımından küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir?

Sure - Kuran - Ayet
Ayet - Kuran - Sure
Ayet - Sure - Kuran
Kuran - Ayet - Sure

Hz. Muhammed'i görmüş ve sohbetinde bulunmuş Müslümanlara ne ad verilir?

Sahabe
Seferi
Fani
Alim

Bir kişinin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıklarına ne ad verilir?

Helal
Sevap
Hidayet
Amel

Hangi isim tıp alanında önemli çalışmalar yapmıştır?

Harezmi
İbn- i Haldun
Piri Reis
İbn- i Sina

Zekat aşağıdakilerden hangisine verilmez?

Anne ve baba
İlim öğrenenler
Yolda kalmışlar
Düşkünler

Aşağıdakilerden hangisi nitelik bakımından diğerlerinden farklıdır?

Hac
Oruç
Zekat
Kader

Hangisi namazın dışındaki farzlardan değildir?

Kıbleye dönmek
Vakit
Niyet
Son oturuş

Namazda bir kıyam, bir rükû ve iki secdeden oluşan bölüme ne ad verilir?

Farz
Rekat
Sünnet
İman

Hangisi orucun dini faydaları arasında gösterilemez?

İrade gücünü geliştirir
Tasarruf sağlar
Yardımlaşma duygusunu artırır
Sağlığa faydalıdır

Hangisi halifelik yapmamıştır?

Hz. Ömer
Hz. Osman
Hz. Ali
Hz. Salih

Bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği evreleri inceleyen bilim dalı hangisidir?

Destan Bilimi
Uygarlık Bilimi
Edebiyat Tarihi
Sosyal Tarih

Toplumların yaşadıkları olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalı hangisidir?

Tarih
Felsefe
Din
Edebiyat

Hangisi Türk Edebiyatı'nın dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütlerden biri olamaz?

Kültürel Değişim
Din Değişimi
Lehçe ve Şive Ayrılıkları
Gelir Dağılımı

Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

Mesnevi - Beyit
Roman - Batı Uygarlığı
Destan - Mitolojik Öğeler
Gazel - Farabi

Eserlerin hangisi ait olduğu toplumun tarihini yansıtmaz?

Esir Şehrin İnsanları - Kemal Tahir
Savaş ve Barış - Tolstoy
Küçük Ağa - Tarık Buğra
Değil - Orhan Veli

Sıralamalardan hangisi doğrudur?

Edebiyat Tarihi - Uygarlık Tarihi - Kültür Tarihi
Kültür Tarihi - Edebiyat Tarihi - Uygarlık Tarihi
Uygarlık Tarihi - Edebiyat Tarihi - Kültür Tarihi
Uygarlık Tarihi - Kültür Tarihi - Edebiyat Tarihi

Edebi ürünlerden hangisi genel tarih açısından bir değer ifade etmez?

Günlük
Roman
Deyim
Gezi Yazısı

İslamiyet öncesi Türk edebiyatında hangisi yer almaz?

Şamanizm
Göktanrı
Bozkurt
Buda

Hangisi destan dönemi ile ilgili değildir?

Destanlarda olağanüstü olay ve kişilerin görülmesi
Destanları oluşturan çekirdek olayların bu dönemde yaşanması
Mitlerin bu dönemde ortaya çıkması
Destanların bu dönemde yazıya geçirilmesi

Kavramlardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

Sözlü Edebiyat Ürünü - Destan
Türk destanlarındaki ortak motif - Demir
Ergenekon'dan çıkış günü - Nevruz
Yazılı Edebiyat Ürünü - Sagu

Nasreddin Hoca'nın maya çaldığı göl hangisidir?

Beyşehir Gölü
Tuz Gölü
Van Gölü
Akşehir Gölü

Yiyecek ve içecek bilimine ne ad verilir?

Gastroloji
Food and beverage
Gastronomi
Filoloji

Hangisinden mıknatıs yapılamaz?

Demir
Nikel
Çelik
Alüminyum

Türkiye'nin en batısına dikilen bir çubuğun en kısa gölgeyi verdiği anda başlangıç meridyeninin yerel saati kaçtır?

10.16
13.44
10.44
12.36

1 inch kaç mm'dir?

100
2.54 mm
74 mm
25.4 mm

Berlin Duvarı kaç yılında yıkılmıştır?

1991
1987
1990
1989

Osmanlılarda şehzadelerin ve saray mensuplarının eğitim gördüğü saray okuluna ne ad verilir?

Enderun
Dar-ül Fünun
Maarif
Sıbyan Mektebi

Kalıtım kuramını geliştiren Mendel ilk hangi hayvan üzerinde denemeler yapmıştır?

Maymun
Sirke sinekleri
Fare
Kedi

İngilizcede True olarak bilinen kelimenin Türkçesi nedir?

Olumsuz
Olanaksız
Yasadışı
Doğru

İslamiyet'ten önce Türklerin kullandığı ilk alfabe hangisidir?

Sümer Alfabesi
Arap Alfabesi
Göktürk Alfabesi
Uygur Alfabesi

Güneş sistemindeki gezegenlerden en büyük uyduya sahip olanı hangisidir?

Satürn
Pluton
Dünya
Jüpiter

İpsala sınır kapısı hangi ülke ile sınırımızdadır?

Bulgaristan
İran
Suriye
Yunanistan

Dicle Nehri'nin en uzun kolunun adı nedir?

Aras Çayı
Arsin Çayı
Murat Çayı
Botan Çayı

Kuran-ı Kerim'de en uzun sure hangisidir?

Bakara
Enbiya
Fatiha
Tekasür

Kendilerini, komünist olmayan ülkelerle ilişkilere kapalı tutan ülkelere verilen ad nedir?

NATO
SSCB
AB
Demir Perde ülkeleri

Hangisi endüstri bitkilerinden biri değildir?

Pancar
Keten
Zeytin
Karpuz

Buharın yoğunlaşarak su haline geçme sıcaklığı kaç derecedir?

4
0
100
-100

Satrançta iki tarafın toplam kaç piyonu vardır?

16
12
32
24

Tespih başlığına ne ad verilir?

Teslihe
Tespiharş
İmame
Tespihan

Hangisi farklı familyadandır?

Vaşak
Puma
Kedi
Çakal

Dünyanın en kalabalık şehri hangisidir?

Pekin
Köln
Tokyo
Seul

'Ham, pişkinin halinden anlamaz, o halde sözü kısa kesmek gerek' diyen zat kimdir?

Hacı Bektaş
Fatih Sultan Mehmet
Mevlana
Yunus emre

Susurluk Nehri hangi denizimize dökülür?

Marmara
Ege
Karadeniz
Akdeniz

Hangi göl Marmara Bölgesinde bulunur?

Van gölü
Keban Baraj Gölü
Tuz Gölü
Manyas

Gök küresinde, tutulumun geçtiği ve üzerinde on iki burcun eşit aralıklarla dağıldığı kuşağa ne ad verilir?

Pi haritası
Leo
Zodyak
Ekinoks

Vergi kimlik numarası kaç rakamdan oluşur?

9
10
11
12

Hangisi RNA nükleotidine özgü baz çeşitidir?

Adenin
Timin
Guanin
Urasil

Yeniçeri Ocağını kaldırmayı düşünen ilk Osmanlı devlet adamı kimdir?

IV. Murat
Tarhuncu Ahmet Paşa
Köprülü Mehmet Paşa
II.Osman

Amerikanın kara gün ilan ettiği İkiz Kulelere yapılan saldırı hangi tarihte gerçekleştirilmiştir?

11 Ekim 2003
11 Eylül 2001
11 Eylül 2002
11 Ekim 2001

Sarıseki Mağarası hangi ilimizdedir?

Gümüşhane
Mersin
Hatay
Kastomonu

Laiklik TC. Anayasasına ne zaman girmiştir?

1924
1928
1937
1961

Dünyada en hızlı uçan kuş hangisidir?

Deniz kırlangıcı
Kara şahin
Atmaca
Turna

Bitkilerin fotosentez yapabilmeleri için hangisi zorunludur?

Mitokondri
Ribozom
Lizozom
Kloroplast

Osmanlı Padişahlardan hangisi şair olarak anılmamıştır?

Fatih Sultan Mehmet
Yavuz Sultan Selim
Orhan Gazi
III. Murad

Cemel Vakası olarak bilinen olay hangi halife zamanında olmuştur?

Hz. Ömer
Muaviye
Hz. Ali
Hz. Osman

Bir gün içinde akrep ve yelkovan kaç kez üst üste gelir?

1
6
24
12

Hangisi Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde divan üyesi değildi?

Kazasker
Defterdar
Nişancı
Şeyhülislam

Japon cüce ağaçlarına verilen isim nedir?

Bonmada
Bonsai
Yakoma
Yohomo

Türkiye'nin doğusunda yerel saat 04.00, tarih 5 Kasım iken anti meridyenindeki yerel saat ve tarih hangisidir?

16.00 , 4 Kasım
04.00 , 4 Kasım
04.00 , 3 Kasım
04.00 , 5 Kasım

Meksika Körfezi'nde doğup Avrupa'ya doğru akan sıcak su akıntısı hangisidir?

Daydream
Gulf Stream
Gulf Dream
Wavelength

Dörtgenin iç açıları toplamı kaçtır?

90
360
280
180

'Sessiz Gemi' adlı şiir kimin eseridir?

Abdülhak Hamit Tarhan
Yahya Kemal Beyatlı
Orhan Veli Kanık
Sabahattin Eyüboğlu

Havayı ve dumanı emmek için kullanılan alete ne ad verilir?

Eskalatör
Vantilatör
Ekskavatör
Aspiratör

Bosna Hersek'in başkenti hangisidir?

Lastovo
Korcula
Dubrovnik
Sarajevo

Trafik kazası gördüğünde gerekli tedbiri almayan sürücülere hangi trafik cezaları uygulanır?

Para ve ceza puanı
Sadece ceza puanı
Sadece para cezası
Trafikten men cezası

'Ayan' ne demektir?

Anlama
Belli, açık
Kapalı
Malum olma

Hindistan'daki kast sisteminde kölelerin de ait olduğu en alt sınıf hangisidir?

Vaishya
Kshatriya
Sudra
Brahman

Bir üçgenin dış açılar toplamı kaç derecedir?

180
720
240
360

Yeni dünya adlı meyvenin diğer adı nedir?

Şirepar
Malta eriği
Osmanlı eriği
Hoşkal

Madrid şehri hangi ülkededir?

İspanya
İtalya
İngiltere
Portekiz

Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerinde kullandığı mahlas nedir?

Kanuni
Avni
Muhibbi
Adli

Anemometre neye denir?

Bebeklerin ateşini ölçemeye yarayan aygıt
Bir hava türü
Cephe farklılıkları
Rüzgarın hızını ölçmeye yarayan bir aygıt

Klavyede bulunan F1 tuşu genelde ne işe yarar?

Kapat komutu
Sayfanın yenilenmesi komutu
Yardım komutu
Kaydet komutu

Trafik ışıkları olmayan dört yolda, sürücü hangi araca yol vermelidir?

Soldan gelene
Arkadan gelene
Sağdan gelene
Karşıdan gelene

Menkıbeleri konu edinen eserlerin genel adı nedir?

Hârnâme
Asılnâme
Menakıpnâme
Mestanhâne

Okek nedir?

Ortak katların en büyüğü
Ortak katların en küçüğü
Ortak bölenlerin en küçüğü
Ortak bölenlerin en büyüğü

Hangisi Alman yapımı otomobil değildir?

BMW
Toyota
Audi
Mercedes

80 hangi ilimizin plaka numarasıdır?

Osmaniye
Kırıkkale
Van
Zonguldak

Kahramanmaraş hangi bölgemizdedir?

Doğu Anadolu
İç Anadolu
Güneydoğu Anadolu
Akdeniz

21 Haziran'da gece süresi 13 saat olan bir kent için hangisi kesinlikle söylenebilir?

Greenwichin doğusundadır
Yengeç dönencesi üzerindedir
Güney yarımkürededir
Ekvatoral ikliminin etkisindedir

Arabi aylarının 12.cisi hangisidir?

Zilkade
Akid
Ahir
Zilhicce

Türkiye Cumhuriyeti ilk kez nereye asker göndermiştir?

Kore
Yunanistan
Vietnam
Irak

Noter olabilmek için hangi bölümünden mezun olmak gerekmektedir?

Hukuk
Siyasal Bilgiler
İktisat
Mühendislik

Ülkemizin en uzun kıyı şeridi hangisidir?

Akdeniz kıyıları
Karadeniz kıyıları
Ege kıyıları
Marmara kıyıları

Kayıkta dümeni kullanmak için dümenin baş tarafına takılan kola ne ad verilir?

Yaka
Yeke
Teke
Taka

Büyük yeğinlikli alternatif akımları doğrultmaya olanak veren aygıtın adı nedir?

Redresör
Kondansatör
Kapasitör
Üreteç

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi ilde yapılmaktadır?

Tekirdağ
Eskişehir
Antalya
Edirne

Bosna'daki savaşı bitiren Dayton Antlaşması nerede imzalanmıştır?

Almanya
İtalya
Fransa
ABD

Hatay ili üzerinde hak iddia etmesi nedeniyle, sorunlar yaşadığımız ülke aşağıdakilerden hangisidir?

İngiltere
Suriye
Irak
İran

Terzilerin ellerine iğne batmaması için kullandıkları aletin adı nedir?

Katruşka
Yüzük
Yüksük
Yükük

Türkiye'de Tevhid-i Tedrisat Kanunu hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

17 Şubat 1924
17 Şubat 1926
05 Mart 1931
03 Mart 1924

Çekiç kemiği hangi organımızda bulunur?

Bilek
Burun
Dirsek
Kulak

Kornea tabakası hangi organımızın bir parçasıdır?

Kalp
Göz
Burun
Kulak

Bir atlet 2400 metreyi 1 dakikada koştuğuna göre, atletin ortalama hızı kaç m/s'dir?

10
60
40
20

I. Kosova Zaferi kim tarafından kazanılmıştır?

Yıldırım Beyazıd
Yavuz Sultan Selim
V. Murat
I. Murat

Hz. İlyas'dan sonra yerine İsrail oğullarına peygamber olmuş peygamber kimdir?

Hz. Hızkıl (a.s.)
Hz. Yunus (a.s.)
Hz. Elyasa (a.s.)
Hz. İlyas (a.s.)

Çamçak nedir?

Su buharı
Ağaçtan yapılmış su kabı
Bir tür bitki
Kertenkele

Yetmişli yılların sonunda İslami seçen ünlü pop sanatçısı kimdir?

Cat Stevens
Bhangra Knights
George Carlin Laugh
Alan Jackson

Kapitülasyonlar hangi antlaşmadan sonra kaldırılmıştır?

Viyana Antlaşması
Lozan Antlaşması
Sevr Antlaşması
Mondros Mütarekesi

Bir alanın üçgenlere bölünmesine ne ad verilir?

Parselleme
Nirengi
Ayrıştırma
Çözültü

Yalnız baş harflerle yazılan kısa imzaya ne denir?

Paraf
İmza
Damga
Mühür

Bolu Beyi ile yaptığı mücadele ile tanınan halk ozanı Köroğlu'nun gerçek adı nedir?

Ali Kemal
Kemal Ali
Mehmet Kemal
Ruşen Ali

Hangisi gösteri anlamında bir sözcüktür?

Nümayiş
Nümizmatik
Beşel
Beşamel

Mavi rengin koyulaşması ile haritalarda hangisinin değeri artar?

Mesafe
Yükseklik
Derinlik
Sıcaklık

Gökkuşağı kaç renktir?

8
7
6
5

Araçta ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?

Sürücünün isteğine
Mevsim ve yol durumuna
Aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına
Sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına

Hangisi bir trafik kazası sonucu görülen şok belirtilerindendir?

Derinin kızarması
Solunum sayısının azalması
Nabız atışının güçlü olması
Vücut sıcaklığının azalması

Diz ile ayak arasındaki kemikler kırıldığında uygulanacak dıştaki atelin boyu ne kadar olmalıdır?

Topuktan dize kadar
Dizden kalçaya kadar
Topuktan kalçaya kadar
Topuktan koltuk altına kadar

Egzoz gazı zehirlenmesi ile bayılan hastaya hangisi uygulanır?

Yoğurt yedirilir
Açık havaya çıkarılır
Kusturulur
Tuzlu su içirilir

Hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmekle görevlidir?

Emniyet Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Millî Eğitim Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı

Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?

Geçiş üstünlüğü
Geçiş hakkı
Geçiş kolaylığı
Geçiş yolu

Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

Yolların buzlu ve kaygan olması hâlinde
Görev hâli dışında
Trafiğin yoğun olduğu kara yollarında
Şehirler arası kara yollarında

Hangisi durmaya örnektir?

Park etmek
Kırmızı ışıkta beklemek
Yük boşaltmak
Yolcu indirmek ve bindirmek

Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

5
10
15
20

Yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında, geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Acil uyar ışıklarının
Park ışıklarının
Uzağı gösteren ışıkların
Yakını gösteren ışıkların

Hangisi araçlarda kullanılan motor çeşididir?

Dıştan yanmalı
Üstten yanmalı
Alttan yanmalı
İçten yanmalı

Hangisi karterin görevidir?

Soğutma suyunu depolamak
Yağı depolamak
Ateşleme yapmak
Motora ilk hareketi vermek

Hangisi yakıt sarfiyatını arttırır?

Rölanti devresinin yüksek olması
Rölanti devresinin düşük olması
Jikle devresinin kapalı olması
Soğutma suyuna antifriz katılması

Araç seyir hâlinde iken jikle devresi açık olursa hangisinin olması beklenir?

Yakıt sarfiyatının artması
Yakıt sarfiyatının en az olması
Motorun sarsarak çalışması
Motorun soğuk çalışması

Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle ne püskürtülür?

Su buharı
Antifriz
Hidrolikyağı
Motorin

Hangisi elektronik ateşleme sisteminin avantajlarındandır?

Yakıt tasarrufu sağlamak
Yağ tasarrufu sağlamak
Motorun ömrünü uzatması
Hidrolik tasarrufu sağlamak

Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

Marş motorunun kablosu çıkarılır
Bataryanın kutup başları çıkarılır
Distribütörün kablosu çıkarılır
Alternatörün kablosu çıkarılır

Hangisi, depodaki mazotu yakıt enjeksiyon pompasına iletir?

Devir daim pompası
Besleme pompası
Debriyaj
Dinamo

Hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?

Enjeksiyon basıncının yüksek olması
Besleme pompasının fazla yakıt göndermesi
Hararet mışırının arızalı olması
Isıtma bujisinin arızalı olması

Dizel motorlarında yakıt filtresi değiştirilince hangisi yapılır?

Depoya yakıt konulur
Yakıt sisteminin havası alınır
Karbüratör ayarı yapılır
Hava filtresi değiştirilir

Hangisi motora ilk hareketi verir?

Marş motoru
Şarj dinamosu
Alternatör
Konjektör

Motor çalışırken yağlamanın olup olmadığı hangisinden anlaşılır?

Yağ göstergesinden
Yağ karterinden
Yağ çubuğundan
Yağ filtresinden

Motorda yağ seviyesi normalin çok altında iken motor çalıştırılırsa ne olur?

Motor aşırı soğur
Motor aşırı ısınarak zarar görür
Motor yakıtına yağ karışır
Motor suyuna yağ karışır

Hangisi motor suyunun sıcaklığını çalışma sıcaklığına ayarlar?

Vantilatör
Radyatör
Termostat
Hararet göstergesi

Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır?

Şarj göstergesinden
Yakıt göstergesinden
Hararet göstergesinden
Yağ göstergesinden

Araçta, kısa farlar kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır?

25
35
45
50

Hangisi debriyaj balatasının aşınmasına sebep olur?

Aracın hızlı kullanılması
Ani ve sert kalkış yapılması
Aracın yavaş kullanılması
Park hâlinde viteste bırakılması

Vites kutusu ve diferansiyelde hangi tür yağ kullanılır?

İnce yağ
Hidrolik yağı
Motor yağı
Dişli yağı

Hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır?

Yaylar
Direksiyon
Şaft
Mafsallar

Üstüne sarmaşıklı ağaç veya çiçek sarılarak yapılmış kafesli gölgeliğe ne ad verilir?

Çardak
Asma
Peyke
Balkoniye

Türk Einstein olarak da bilinen bilim adamımız kimdir?

Mehmet Öz
Özer Akkoca
Oktay Sinanoğlu
Gazi Yaşargil

Tarihi şehirlerin hangisi yanlış ilde gösterilmiştir?

Harput - Elazığ
Dardanos - Diyarbakır
Truva - Çanakkale
Sardes - Manisa

Pakistan'ın ilk kadın başbakanı kimdir?

Benazir Butto
İndra Gandhi
Benazir Gandhi
Gana Daloy

Hafriyat ne demektir?

Tahribat
Matematik
Fen bilimleri
Kazı

Kanada kızılderili dilinde ne anlama gelmektedir?

Büyük köy
Göçmen
Soğuk dağ
Yeni ülke

Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşan peygamber kimdir?

Hz. Süleyman (a.s.)
Hz. Elyasa (a.s.)
Hz. Davut (a.s.)
Hz. Üzeyr (a.s.)

Özbekistan'ın para birimi hangisidir?

Sam
Sim
Som
Sem

Erzurum şivesinde çekirdeğe ne ad verilir?

Sımışka
Çiğdem
Kıbrıs
Yemiş

Halk arasında devenin yavrusuna ne denir?

Palak
Tırık
Potuk
Porsuk

İlk müslüman Türk destanı hangisidir?

Alp Er Tunga Destanı
Orhun Abideleri
Kırgızların Manas Destanı
Sümerlerin Gılgamış Destanı

Aşağıdaki sebzelerden hangisi nikotin içerir?

Patlıcan
Kabak
Karnıbahar
Pırasa

Eskiden üniversiteler için kullanılan isim hangisidir?

Darüşşafaka
Darülmütea
Darülfünun
Darülaceze

'İntibah' isimli eser kime aittir?

Namık Kemal
Orhan Kemal
Nazım Hikmet
Mehmet Akif Ersoy

Türk bayrağı tüzüğü kararının 4. maddesine göre Türk bayrağının boyu eninin kaç katıdır?

2.5
1.5
2
1

Hangisi mikrobik bir göz hastalığı değildir?

Miyop
Trahom
Arpacık
Göz iltihabı

Hangisi marangozlukta kullanılan bir alet değildir?

Rulman
Kerpeten
Düz kalem
Gönye

İhtiyar heyeti nerelerde bulunur?

İl
Bölge
İlçe
Köy

Hangisi dokunulduğu zaman kaşındıran bir bitkidir?

Isırgan
Maydanoz
Tere
Roka

Hangisi bir Afrika ülkesi değildir?

Mali
Nepal
Tanzanya
Zambia

Vücudumuzda kaç tane omur vardır?

33
15
23
28

1 kilogram kaç miligramdır?

1.000.000
100.000
10.000
1.000

Samanyolu Galaksi'ye en yakın galaksi hangisidir?

Ülker (süreyya)
Proximi centaura
Ganymeda
Andromeda

Bilgisayarda belirli sayıda sütun boşluk bırakmak için klavyeden hangi tuşu kullanırız?

Tab
Shift
Caps lock
Ctrl

Albay rütbesinde kaç yıldız vardır?

1
2
3
4

'Bye Bye Türkçe' adlı kitabın yazarı kimdir?

Oktar Ataman
Oktay Sinanoğlu
Ziya Gökalp
Ahmet Hakan

Hacı olunması için nerenin tavaf edilmesi gerekir?

Medine
Arafat
Kabe
Mekke

En fazla şehir hangi bölgemizde bulunmaktadır?

Iç Anadolu
Akdeniz
Karadeniz
Doğu Anadolu

Sultan sazlığı hangi ilimizdedir?

Ankara
Kastamonu
İzmir
Kayseri

Deniz Yıldızı nasıl beslenir?

Suyla
Balıkla
Planktonla
Yosunla

Hangisi hem çözünürlüğü hem de çözünme hızını artırır?

Çözücü miktarı
Miktar
Sıcaklık
Basınç

Çığ altında kalan bir kimsenin, bilimsel olarak, hayatta kalabilme süresi kaç saattir?

18 Saat
1 Saat
5 Saat
150 Saat

Bir ülkeye, bölgeye, devlete has bitki varlığına ne denir?

Puhu
Alidat
Flora
Fauna

Yeşil Türbe hangi ilimizdedir?

Sivas
İstanbul
Bursa
Kayseri

Hangisi hem bitki hem hayvan olma özelliğini taşır?

Öglena
Amip
Terliksi hayvan
Bakteri

Lev Nikolayeviç Tolstoy hangi yıl ölmüştür?

1892
1922
1932
1910

Aslan burcu ile Terazi burcu arasında hangi burç yer alır?

İkizler
Yengeç
Kova
Başak

Kulakta, ses titreşimini alan duyu hücrelerinin bulunduğu yer neresidir?

Yarım daire kanalları
Salyangoz
Östaki borusu
Kulak zarı

Belli bir iş kolunun usta, kalfa ve çıraklarını içine alan dernek hangisidir?

Ahi
Parti
Lonca
Sendika

Hangisi Karadeniz Bölgesi ovalarından değildir?

Turhal
Suluova
Ergene
Merzifon

Pamuk taşı olarak da bilinen birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortuya ne denir?

Silisyum Kalbür
Pamukkale
Bor
Traverten

Malabadi Köprüsü hangi ilimiz sınırları içindedir?

Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Bitlis

Beyazıd adında kaç Osmanlı padişahı vardır?

1
2
3
4

Türkiye'nin kuzeydeki en uç noktası neresidir?

Rize
Hofa
İncekum
İnceburun

Agrandisör hangi alanda kullanılan bir terimdir?

Fotoğrafçılık
Mimarlık
Tıp
Terzilik

Zaçyağı ne demektir?

Motor yağının ham maddesi
Derişik sülfürik asit
Ayçiçek yağı
Demir özü

Wilson ilkelerini hangi ülke dünyaya yayınlamıştır?

Almanya
ABD
İngiltere
İskoçya

Ay'a ilk defa hangi tarihte gidilmiştir?

1960
1969
1972
1979

Kazım Karabekir hangi tarihler arasında meclis başkanlığı yapmıştır?

1924-1928
1934-1938
1946-1948
1956-1958

Hangisi bir Rus araba markasıdır?

Honda
Hyundai
Lada
Daihatsu

Alçının bileşenleri nedir?

Kalsiyum sülfat
Kalsiyum nitrat
Azot sülfür
Azot sülfat

Hangi sayının iki katının yarısı kendisine eşittir?

17
27
37
Hepsi

Türk sanat musikisinde her ses değerinin dokuz eşit parçasından her birine ne ad verilir?

Bemol
Nota
Diyez
Koma

Versay Sarayı hangi ülkededir?

İngiltere
Belçika
Hollanda
Fransa

Lahey hangi ülkededir?

Belçika
Hollanda
Fransa
Almanya

Özellikle hızlı akan ırmaklarda yapılan salcılık yarışına ne denir?

Rafting
Kano
Kayak
Morphing

Bir ülkede yabancılara verilen imtiyazlara ne denir?

Antrasit
Kapitülasyon
Fermantasyon
Kapital

Hangisi 'Dünya Çevre Günü' olarak tüm dünyada kutlanmakyadır?

5 Temmuz
5 Haziran
5 Kasım
5 Eylül

Bat ve Madımak yemeği hangi şehrimizin geleneksel tatlarındandır?

Tokat
Afyon
Sinop
Erzurum

Hangisi bir tür sert, ipekli kumaş türüdür?

Tafta
Pazen
Basma
Tül

Cezayir bağımsızlığını kazanmadan önce hangi ülkenin sömürgesi idi?

İtalya
Fransa
İngiltere
İspanya

Avrupa'nın en büyük limanlarından olan Antwerp limanı hangi ülke sınırı içerisindedir?

Hollanda
İngiltere
Belçika
Almanya

Hangi peygamberin kavmi sapıklıktan dolayı helak edilmiştir?

Hz. Davut
Hz. Süleyman
Hz. Mesut
Hz. Lut

Zenginlerden alıp fakirlere dağıtan ünlü İngiliz halk kahramanı kimdir?

Robin Hood
Wilhelm Tell
Aslan Yürekli Richard
Gillaume Tell

'İktisap etmek' ne demektir?

Unutmak
Hatırlamak
Kazanmak
Kaybetmek

Kutup bozkırına ne ad verilir?

Aliz
Tundra
Sibirya
Buzul

Hangi olay sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti'nin başşehri Konya'ya nakledilmiştir?

Kösedağ Savaşı
II. Haçlı Seferi
l. Haçlı Seferi
Miryokefalon Savaşı

İlk bilgisayar hangi tarihte yapılmıştır?

1946
1935
1962
1915

Devletin veya şirketlerin borçlanarak fon sağlamak üzere çıkarttıkları borç senetlerine ne denir?

Bono
Hisse senedi
Teminat
Tahvil

Sermuharrir ne demektir?

Başyazar
Başyaver
Önde gelen
Baş yetkili

Diş hekimliğinin çocuk dişlerinin tedavisiyle ilgilenen dalına verilen ad hangisidir?

Pediatri
Pedaloji
Perdontoloji
Pedodont

Altıgenin dış açıları toplamı kaç derecedir?

360
180
270
160

Rakkas nedir?

Saat parçası
Sarkaç
Otomobil parçası
Bir fizik terimi

Fransa'nın güneybatısında hangi ülke vardır?

Almanya
İspanya
Yeni Zelanda
Rusya

Büyük Selçuklu devletini kimler yıkmıştır?

Moğollar
İlhanlılar
Karahitaylar
Timur Devleti

20 Ocak 1921 tarihinde hangi olay meydana gelmiştir?

Türkiye Millet Meclisi Ankarada açıldı
Mustafa Kemal T.B.M.M Başkanlığına seçildi
İlk Anayasa kabul edildi
İngilizler İstanbulu işgal etti

I. Viyana kuşatmasının komutanı kimdir?

Kanuni Sultan Süleyman
Baltacı Mehmet Paşa
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Genç Osman

Yeniçerilere verilen maaşa ne isim verilirdi?

Cülüs
Ulufe
Huruç
Tımar

'Bağdat Fatihi' olarak anılan Osmanlı padişahi kimdir?

I. Murad
II. Murad
III. Murad
IV. Murad

İlk Osmanlı - Haçlı savaşı hangisidir?

Çirmen savaşı
I. Kosova savaşı
Sırpsındığı savaşı
Koyunhisar savaşı

Güney Amerika'da keşfettiği boğaza kendi ismi verilen Portekizli denizci hangisidir?

Cook
Magellan
Kolomb
Vasco de Gama

Yeşil renk hangi renklerin karışımından elde edilir?

Sarı-kırmızı
Mavi-kırmızı
Sarı-turuncu
Mavi-sarı

Hangisi bilgisayarda en büyük veri birimidir?

Kilobyte
Terabyte
Gigabyte
Byte

Türkiye'de ilk F-16 jeti hangi tarihte, hangi ilimizde yapılmış?

1990 İstanbul
1987 Ankara
1961 Balıkesir
1989 Mardin

Bilgi vermek, öğüt vermek gibi öğretici amaç taşıyan şiirler hangisidir?

Lirik
Epik
Satirik
Didaktik

Uygarlıklardan hangisi Amerika kıtasında kurulmamıştır?

Astekler
İnkalar
Firgler
Mayalar

Nizamı Cedit ocağı kim tarafından kurulmuştur?

III. Ahmet
I. Mahmut
III. Mustafa
III. Selim

Pusulayı kimler icat etmiştir?

Babiller
İnkalar
Türkler
Çinliler

Akarsuların oluşturduğu şekil ve oluşumları inceleyen bilim nedir?

Fluvial morfoloji
Klimatoloji
Glasyal morfoloji
Morfoloji

Erkek cinsiyetin kromozomu hangisidir?

XY
XX
YY
YX

Osmanlıların ilk toprak kaybına sebep olan anlaşma hangisidir?

Pasorafça
Prut
Karlofça
Hünkar iskelesi

Hangi canlılar trake solunumu yapar?

Derisidikenliler
Eklembacaklılar
Süngerler
Sölenterler

Azerbaycan kaç yılında bağımsızlığına kavuşmuştur?

1983
1972
1991
1960

'Darülaceze' hangi Osmanlı padişahı zamanında açılmıştır?

I. Abdülhamid
II. Abdülhamid
Kanuni Sultan Süleyman
Yavuz Sultan Selim

Kalbi besleyen damarın adı nedir?

Aort atar damarı
Akciğer toplar damarı
Koroner damar
Akciğer atar damarı

Afrika kıtasının en büyük gölü hangisidir?

Niyassa
Victoria
Tanganisa
Rudolf

Osmanlılarda ilk azınlık okulunu kimler açmıştır?

Fransızlar
Yahudiler
Yunanlılar
Ermeniler

Ortalama sıcaklıkları aynı olan noktalardan geçen eğrilere hangi ad verilir?

İzobar
Fay
İsosit
İzoterm

Adrenalin hormonu hangi bez tarafından salgılanmaktadır?

Epifiz
Böbrek üstü
Hipofiz
Troit

Bir karat kaç gramdır?

1
0.5
2
0.2

Edebiyatımızda noktalamayı kullanan ilk sanatçı hangisidir?

Mehmet Fuat
Namık Kemal
İbrahim Şinasi
Fuzuli

Mustafa Kemal'e hangi savaştan sonra Gazilik ve Meraşellik rütbesi verilmiştir?

Sakarya Savaşı
Büyük Taarruz
Kütahya Eskişehir Muharebeleri
II. İnönü Savaşı

Marifetname kitabı kime aittir?

Kaygusuz Abdal
Gevheri
Pir Sultan Abdal
Erzurumlu İbrahim Hakkı

Hangisi dünyanın 5 büyük okyanusundan değildir?

Büyük Okyanus
Hindistan Okyanusu
Güney Okyanusu
Arktik Okyanusu

Orhun Abideleri hangi devlet zamanında dikilmiştir?

I. Göktürk
Asya Hunları
II. Göktürk
Uygurlar

Japonya'da 1890 yılında batan savaş gemimizin adı nedir?

Gazi
Ertuğrul
Mehmet
Süleyman

Bilgisayarda 1 byte veri kaç bit eder?

6
7
8
36

Araç motoru ısınınca stop ediyorsa ilk önce hangisine bakılır?

Şarj Motoruna
Lastiklerin havasına
Karbüratöre
Vites Kutusuna

Basınçlı olarak çıkan yanmış gazların sesini azaltan hangisidir?

Egzoz supabı
Emme supabı
Emme mani foldu
Egzoz susturucusu

Hangisi yakıt sisteminde yapılan ayarlardan biridir?

Supap ayarı
Rölanti ayarı
Platin ayarı
Debriyaj ayarı

Yakıt sisteminin görevleri hangisidir?

Diferansiyele yağ karışımı göndermek
Silindire yağ karışımı göndermek
Diferansiyele benzin-hava karışımı göndermek
Silindire benzin-hava karışımı göndermek

Hangisi yakıt sisteminin bir parçasıdır?

Buji
Platin
Yağ filtresi
Hava filtresi

Benzinle havayı 1/15 oranında karıştıran yakıt sistemi elemanı hangisidir?

Yakıt pompası
Karbüratör
Hava filtresi
Supaplar

Aracı kış şartlarına hazırlarken hangisi yapılır?

Hidrolik fren sistemi kışlık pozisyona çevrilir
Kavrama sistemi kışlık pozisyona çevrilir
Hava filtresi kışlık pozisyona çevrilir
El freni kışlık pozisyona çevrilir

Katalitik konvektör bulunan araçlarda yakıtlardan hangisi kullanılır?

Oktantlı benzin
Kurşunsuz Benzin
Süper benzin
Gaz LPG

Boğulmuş motoru çalıştırmak için hangisi yapılır?

Debriyaj pedalına basılarak marş yapılır
Gaz pedalına sonuna kadar basılarak marş yapılır
Fren pedalına basılarak marş yapılır
El freni çekilerek marş yapılır

Araçta egzozdan siyah duman çıkmasının sebebi hangisidir?

Motor yağında su vardır
Motor yağ yakıyordur
Yakıt da su vardır
Motor fazla benzin yakıyordur

Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için hangisinin yararı olmaz?

Hava filtresi temizlenmeli
Jikle devresi unutulmamalıdır
Eskimiş bujiler temizlenmelidir
Benzin seviyesi aşırı düşmeden benzin alınmalıdır

Ayak gaz pedalından çekilmiş vaziyette iken motorun çalıştığı devreye ne denir?

Jikle
Rölanti
Kapış
Yüksek hız

Jikle devresinin görevi hangisidir?

Sıcak havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar
Aracın sarsıntısız çalışmasını sağlar
Aracın en yoğun hızla çalışmasını sağlar
Soğuk havalarda motorun kolay çalışmasını sağlar

Hava filtresinin tıkanmasını önlemek için ne yapılır?

Sodalı su ile temizlenir
Ilık su ile temizlenir
Basınçlı hava ile temizlenir
Soğuk su ile temizlenir

Yakıt içersinde toz, su, pislik varsa motor nasıl çalışır?

Düzenli çalışır
Zengin karışımla çalışır
Düzensiz tekleyerek çalışır
Yağ yakar

Yağlı tip hava filtresinin bakımı yapılırken sökülen parçalar ne ile temizlenir?

Gaz yağı
Su
Hava
Asit

Jikle kelebeği nerde bulunur?

Yakıt pompası üzerinde
Karbüratörün hava girişinde
Emme mani foldu içerisinde
Silindir kapağı üzerinde

Yakıt ikmali yapılırken ne yapılmalıdır?

Aracın motoru stop edilmelidir
Aracın motoru rölantide çalıştırılmalıdır
Jigle çekilmelidir
Gaz pedalı aralıklarla pompalanmalıdır

Aracımızı uzun bir süre kullanmayacaksak hangisini yaparız?

Yakıt deposunu tam olarak dolu bırakırız
Hidrolik seviyesini kontrol ederiz
Soğutma suyunu boşaltırız
Motor ayarlarını gözden geçiririz

Yakıt göstergesinin ışığı yanınca ne olur?

Motor hemen durur
Araç 30-50 km daha yol gider
Bujilerde ateşleme olmaz
Araç 1-2 km sonra durur

Hangisi enjeksiyonlu araçta yakıt sisteminin bir parçasıdır?

Mahruti
Marş dişlisi
Alternatör
Oksijen sondası

Hem karada hem de suda yaşayan canlılara ne ad verilir?

Selender
Sürüngen
Amfibik
Kabuklu

Kulaktaki östaki borusunun görevi nedir?

Toz girmesini engeller
Orta kulağa hava gelmesini sağlar
Dış kulağı oluşturur
Kulak zarının basıncını dengeler

'Vahdeti Vücut Felsefesi'nin kurucusu olan 13'ncü yüzyıl din alimi kimdir?

Muhittin Sedati
Muhittin Varisi
Muhittin Arabi
Muhittin Salihi

Hangisi bilgisayarda bir internet programlama dili değildir?

ASP
PHP
JAVA
TEXT

Hangi ilimizin denize kıyısı yoktur?

Artvin
Çanakkale
Denizli
İstanbul

Hangisi elementte bulunmaz?

Proton
Elektrot
Elektron
Nötron

Hıristiyan din adamlarının, hakimlerin ve üniversite hocalarının giydikleri uzun kollu elbise nedir?

Cüppe
Takım elbise
Pardesü
Manto

Venezuella'da bulunan ve dünyanın en yüksek şelalesi olan Angel Şelalesi kaç metre yüksekliğindedir?

125
979
450
1242

Altınoluk hangi ilimizdedir?

Bursa
İzmir
Çanakkale
Balıkesir

Hangisi Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlar?

Cebelitarık
Süveyş Kanalı
İstanbul boğazı
Hint okyanusu

Turgut Özal hangi tarihte ölmüştür?

14 Mayıs 1996
15 Hazirna 1989
16 Ağustos 1998
17 Nisan 1993

Hollanda'nın para birimi nedir?

Euro
Kron
Rial
Mark

Ekim 1999'da suikasta öldürülen gazeteci kimdir?

Uğur Mumcu
Çetin Emeç
Apdi İpekçi
Ahmet Taner Kışlalı

Iran Cumhurbaşkanı Humeyni'nin 1989 yılında hakkında ölüm fermanı çıkardığı Hindistan asıllı İngiliz yazar kimdir?

Story Tools
Rüştü Tolls
Seydi Rüştü
Salman Rüşdi

Hangisi taşıtlardaki aks ile aynı anlamdadır?

Manivela
Volan
Şanzıman
Dingil

Türkiye'nin ilk başbakanı kimdir?

Mustafa Kemal Atatürk
Cemal Gürsel
İbrahim Süreyya
İsmet İnönü

Dumlupınar hangi ilimizin ilçesidir?

Afyon
Çanakkale
Manisa
Kütahya

Çarşamba ovası hangi ilimizdedir?

Adana
Malatya
Samsun
Mersin

Türkiye çöl olmasın sloganı hangi vakfa aittir?

Green peace
Tema
Dohayko
Çevre gönüllüleri

Mehmet Akif Ersoy'un tüm eserlerinin toplandığı kitabının adı?

Nutuk
Kaşağı
Safahat
Tüm Eserler

Mekke kaç yılında fethedilmiştir?

636
630
626
621

İlk Emevi halifesi kimdir?

Muaviye
Abdulmelik
Yezid
Harun Reşid

Yasama yetkisi hangisine aittir?

Anayasa Mahkemesi
T.B.M.M.
Yargıtay
Başbakanlık

'Yeni Osmanlılar'ın baskılarıyla II. Abdülhamit I. Meşrutiyeti hangi tarihde ilan etmiştir?

1839
1866
1876
1908

E=mc² formülünü bulan bilim adamı hangisidir?

Albert Einstein
Thomas Edison
Alfred Nobel
Isaac Newton

Bazı hastalıklarda yüzde, ellerde, ayaklarda görülen iltihapsız şişliğe ne ad verilir?

Varis
Dizanteri
Sedef
Ödem

Tektonik, hangi bilim dalı ile ilgili bir kavramdır?

Psikoloji
Radyoloji
Kriminoloji
Jeoloji

Hangisinde su molekülleri, diğerlerine göre en düzensizdir?

Su buharı
Buz
Sıvı su
Alkollü su

İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı hangisidir?

Ud
Mandolin
Gitar
Keman

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti neresidir?

Abu Dabi
Dubai
Saraybosna
Bandor Seri Begawan

İrtifa gösteren aletin adı nedir?

Altimetre
Barometre
Termometre
Pusula

Bilgisayar çevre birimlerinde olan scanner ne işe yarar?

Resim boyamaya
Resim ve yazı taramaya
Resim ve yazı yazdırmaya
Resim ve yazı birleştirmeye

Yüzbaşıdan önce gelen askeri rütbe hangisidir?

Binbaşı
Çavuş
Teğmen
Üsteğmen

Şişmanlık hastalığının adı nedir?

Ülser
Obezite
Anemi
Lösemi

Kabakulak, kızamık gibi hastalıklara neden olan nedir?

Sporlar
Virüsler
Bakteriler
Hepsi

Basketbol oyununda iki takımın toplam kaç oyuncusu sahada oynar?

8
10
15
7

Bir ulusal paranın başka bir ulusal paraya çevrilebilme özelliğine ne denir?

Develuasyon
Ortak Para
Segmentasyon
Konvertibilite

Osmanlı döneminde 4 - 6 yaşları arasındaki çocukların eğitim gördüğü yere ne ad verilir?

Enderun
Dar-ül Fünun
Kreş
Sıbyan Mektebi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kaç kuvvet komutanlığı bulunmaktadır?

6
4
3
5

Avrupa Birliği'nin resmi parası olan Euro hangi tarihte tedavüle çıkmıştır?

1 ocak 1999
1 ocak 2001
1 ocak 2000
1 ocak 2002

Jeomorfolojinin kelime anlamı hangisidir?

Yerşekilleri bilimi
Bir taş türü
Kayaç
Su bilimi

Osmanlı ordusunda istihkam birliklerine verilen ad nedir?

Lağman
Lağımcı
Levent
Levanten

Windows'ta ekran görüntüsünü alan tuş hangisidir?

Shift
Ctrl
Prt Scr
Scrool Lock

Kazablanka hangi ülkeye ait bir şehirdir?

İspanya
Portekiz
İtalya
Fas

Pratisyen hekimlerin uzmanlık eğitimi alabilmeleri için kazanmaları gereken sınav nedir?

TUS
ÖSS
KPSS
KPDS

Hangisi bitkisel anlamına gelen bir kelimedir?

Fonik
Nebati
Vasati
Formik

Gemilerde tehlike anında kullanılan küçük tekne hangisidir?

Kayık
Filika
Sandal
Alamana

Vücutta hareketi sağlayan organların bozukluklarını düzelten cerrahi kol hangisidir?

Ortopedi
Pediatri
Neroşurji
Travmatoloji

Eski adı Dardanel olan şehrimiz hangisidir?

İzmir
Çanakkale
Balıkesir
Tekirdağ

Gemilerde dümencilerin başına ne denir?

Kaptan
Serdümen
Dümenci
Tayfa

Hangisi kış turizmiyle ünlü bir yöremiz değildir?

Kaputaş
Kartalkaya
Uludağ
Erciyes

Bir sayının 15 eksiği ile 15 fazlasının toplamı 72 dir. Bu sayının yarısı kaçtır?

51
18
25
45

Hangisi Dünya'nın her yerinde ve her zaman aynıdır?

İki meridyen arasındaki uzaklık
Dünya’nın Güneş’e göre uzaklığı
Güneş ışınlarının yere değme açısı
İki paralel arasındaki uzaklık

İran edebiyatının en ünlü eseri olan Şehname'nin yazarı kimdir?

Biruni
Sally Tolls
El Muhammed'in Yahya
Firdevsi

Tavuk karası ne hastalığıdır?

Beyin
Kulak
Kalp
Göz

Hangisi fotosentezin gerçekleşmesi için gerekli degildir?

Işık
Karbondioksit
Su
Oksijen

Röntgen filmlerinin çekilmesinde kullanılan element hangisidir?

Aktinyum
Uranyum
Baryum
Toryum

Hangisi daha çok gezi yazıları ile tanınmıştır?

Falih Rıfkı Atay
Reşat Nuri Güntekin
Refik Halit Karay
Hüseyin Rahmi Gürpınar

Osmanlı Devlet yönetiminde hangisi en üst görevlidir?

Nişancı
Kadı
Veziriazam
Kazasker

Osmanlı devleti tarihinde kaç başkent değiştirmiştir?

2
3
4
5

Avusturya hükümdarını az bir kuvvetle yenen Tiryaki Hasan Paşa hangi kaleyi savunarak ün kazanmıştır?

Kanije
Estergon
Eğri
Bilecik

Hayvanlardan hangisi memeliler grubunda değildir?

Koyun
İnek
Tavuk
Yarasa

İnsan dışı varlıkların konuşturulması sanatına ne denir?

Teşhis
Tezat
Teşhis-ü intak
Aliterasyon

Turgut Reis hangi kuşatma esnasında şehid düşmüştür?

Rodos kuşatması
Malta kuşatması
Cezayir kuşatması
Kıbrıs kuşatması

İnsan vücudundaki kanda, tuz ve potasyum miktarını hangi hormonlar düzenler?

Adrenalin
Kortizon
Ensülin
Glukagon

Osmanlı'da ilk nüfus sayımı hangi padişah döneminde yapılmıştır?

II. Abdülhamit
II. Abdülmecit
II. Mahmut
Abdülaziz

Hangisi bir köpek cinsi değildir?

Bull
Kaniş
Doberman
Kangal

Hangisi omurilik tarafından yönetilir?

Alışkanlık
İrade
Refleks
Dikkat

Osmanlılarda medreselerde ders veren hocaya ne ad verilirdi?

Şeyh
Softa
Danişmend
Müderris

Hangisi Miri arazinin içine girmez?

Dirlik
Mülk
Vakıf
Yurtluk

Türkiye'nin en büyük ikinci adası hangi adamızdır?

İmroz
Bozcaada
Marmara Adası
Büyük ada

Farzı sünnetinden önce kılınan vakit namazı hangisidir?

İkindi namazı
Akşam namazı
Sabah namazı
Öğle namazı

Tanrı Dağları nerededir?

Azerbeycan
Gürcistan
Türkiye
Kırgızistan

Kop geçidi hangi ilimizdedir?

Trabzon
Bayburt
Gümüşhane
Artvin

Dünyada nüfusu en fazla olan ülke hangisidir?

Çin
Hindistan
Rusya
ABD

Türkiye'de nüfus sayılarını hangi kurum yapmaktadır?

Nüfus Müdürlüğü
İç İşleri Bakanlığı
Devlet Malzeme Ofisi
Türkiye İstatistik Kurumu

Hangisi Türkiye'nin ihraç ettiği ürünler arasında yer almaz?

Kayısı
İncir
Üzüm
Muz

Aşağıdaki ürünlerden hangisini Türkiye ithal etmez?

Fındık
İlaç
Otomotiv
Baharat

III. Haçlı Seferi'ne neden olan olay hangisidir?

Selçukluların Anadolu'daki ilerleyişi
Bizans imparatorunun yardım isteği
Selahattin Eyyubi'nin 1187 yılında Kudüs'ü ele geçirmesi
Musul atabeyinin Halep'i ve Şam'ı geri alması

Kuvayı Milliye hareketi ilk nerede başlamıştır?

İzmir
Adana-Dörtyol
Samsun
Maraş

İstanbul Hükümeti Milli Mücadelenin varlığını ve gücünü nerede kabul etmiştir?

Amasya Genelgesi
Erzurum Kongresi
Sivas Kongresi
Amasya Görüşmeleri

Türkiye'de kadınlar hangi yılda seçme ve seçilme hakkına kavuştu?

1927
1930
1933
1934

Türkiye'de Madenlerin bulunması ve işletilmesi için hangi kurum kurulmuştur?

İşbankası
Etibank
Sümerbank
MTA

Takriri Sukun Kanunu hangi olaydan sonra çıkarılmıştır?

Şeyh Sait İsyanı
Menemen Olayı
TBMM'e karşı ayaklanmalar
Sevr Antlaşması

Hangisi Türkiye'de çok partili hayata geçmek için kurulan siyasi partilerden değildir?

Halk Fırkası
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Serbest Cumhuriyet Fırkası
İttihat ve Terakki Partisi

Hangi Antlaşma imzalandığı halde yürürlüğe girmemiştir?

Lozan Antlaşması
Sevr Antlaşması
Karlofça Antlaşması
Ankara Antlaşması

Mustafa Kemal dışında mareşallik rütbesi alan kimdir?

İsmet İnönü
Fevzi Çakmak
Kazım Karabekir
Fethi Bey

Türkiye'nin doğu sınırının kesin olarak çizildiği antlaşma hangisidir?

Lozan Ant.
Moskova Ant.
Gümrü Ant.
Kars Ant.

Hangisi Lozan Konferansı'na katılan devletlerden değildir?

Türkiye
İngiltere
Avusturya
Yunanistan

Mustafa Kemal generallik rütbesini hangi savaştan sonra almıştır?

Balkan savaşları
Yıldırım Orduları Komutanlığı
Çanakkale savaşları
Suriye Cephesi Komutanlığı

Hangisi Kurtuluş savaşında batı cephesinde yapılan savaşlardan değildir?

Çanakkale
İnönü
Başkomutanlık
Sakarya

Hangisi TBMM karşı yapılan ayaklanmalardan biri değildir?

Kuvayı İnzibatiye
Aznavur İsyanı
Bolu, Düzce, Hendek İsyanları
31 Mart Olayı

II. Dünya Savaşı Almanya'nın nereye saldırmasıyla başlamıştır?

Hollanda
Polonya
Ukrayna
Belçika

Hangisi Mihver Devletlerden değildir?

Almanya
İtalya
Japonya
Rusya

II. Dünya savaşı sırasında TC Cumhurbaşkanı kim idi?

Atatürk
İsmet İnönü
Celal Bayar
Cemal Gürsel

Atatürk'ün ölümüne neden olan hastalık hangisidir?

Anemi
Lösemi
Verem
Siroz

Atatürk'ün naşı hangi yıl Anıtkabire konmuştur?

1938
1953
1939
1972

Kişilerin ayrıcalıklarının reddedilmesi ve herkesin eşit kabul edilmesi ilkesi hangisidir?

Milliyetçilik
Halkçılık
Laiklik
Cumhuriyetçilik

Ülkemizde Devletçilik ilkesinin uygulama alanı hangisinde görülmüştür?

Hukuk
Eğitim
Ulaşım
Ekonomi

Türk Deniz Kuvvetlerinin kurucusu kimdir?

Mete Han
Orhan Gazi
Alaeddin Keykubat
Çaka Bey

Hangi kelime 'Kökten değişiklik' anlamına gelmektedir?

Misak
İnkılap
Liberalizm
Demokrasi

Atatürk inkılaplarından hangisi diğerlerine göre daha önce gerçekleşmiştir?

Cumhuriyetin ilanı
Halifeliğin kaldırılması
Saltanatın kaldırılması
Medeni Kanunun kabulü

Musul sorunu anlaşmalardan hangisiyle çözümlenmiştir?

Ankara
Londra
Lozan
Moskova

Hangisi Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleştirilmemiştir?

Harf inkılabı
Şapka kanunu
Saltanatın kaldırılması
Takvim değişikliği

Başka bir dinden çıkıp müslüman olmaya ne ad verilir?

İhdivat
İslami
İhtida
İhrica

İstanbul'da kaç ilçe vardır?

8
16
32
48

OBEB'in açılımı nedir?

Ortak bölme sayısılarının en büyüğü
Ortak Biyoloji Endüstri Bölümleri
Ortak bölenlerin en büyüğü
Ortak katlar

Türkiye'de ki ünlü mimari eserlerin küçültülmüş kopyalarının bulunduğu müze hangisidir?

Ayasofya
Topkapı Sarayı
Belek Parkı
Miniatürk

Ankara ile Atina arasında kaç saat farkı vardır?

0
1
2
3

Dünya üzerinde karaların en alçak yeri neresidir?

Mariana çukuru
İstanbul
Altay
Lut Gölü

Rusya'da çarlık rejimini yıkan komünist ihtilalinin lideri kimdir?

Brejnev
Lenin
Marks
Stalin

Simyacı kimin eseridir?

Christian Jacg
Stephen King
Paulo Coelho
Tolkien

Galatasaray Lisesi kaç yılında açılmıştır?

1846
1825
1868
1889

Hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır?

Mısır
Arpa
Buğday
Havuç

Çam ağacının reçineli kabuğuna ve bu kabuktan çıkan öz suya verilen ad nedir?

Yalamuk
Yapışık
Pürç
Akındırık

Hangisi sözle, bakışla, telkinle sağlanan bir çeşit uyku durumudur?

Mistik
Uyurgezer
Hipnoz
Serotonin

Cumhuriyet tarihinde Milli Şef sıfatıyla anılan devlet adamı kimdir?

İsmet İnönü
Kemal Atatürk
Kazım Karabekir
Fevzi Çakmak

İki basamaklı en küçük tek doğal sayı kaçtır?

99
11
10
01

4m² kaç cm² dir?

4000
400000
4000000
40000

Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimseye ne denir?

Celep
Balaban
Zanir
Keylan

Kamus-ı Türki nedir?

Türkçe sözlük
İlk makale
Türk destanı
İlk mizah dergisi

Karadeniz bölgesiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Kalkanlı geçidi bulunur
Kışlar ılık ve yağışlı yazlar sıcak ve kurak geçer
Bölge her mevsim yağışlıdır
Bölgenin kıyıya bakan yamaçlarında gür orman örtüsü görülür

Gaznelilerden sonra Hindistan'da İslamiyet yayan Türk devleti hangisidir?

Karakoyunlular
Babür Devleti
Akkoyunlular
Timur Devleti

Sultan Mahmut'un girişimiyle çıkarılan ilk türk gazetesi hangisidir?

Takvim-i Vekayi
Ceride-i havadis
Tercuman-ı ahval
Tasfir-i efkar

Knot ne demektir?

Kamorotun yardımcısıdır
Kaptanın yardımcısına denir
Hız birimidir
Kanatla eş anlamlıdır

Musevilerin kutsal günü hangisidir?

Cuma
Salı
Cumartesi
Pazar

1960 ihtilal bildirisini radyodan okuyan kişi kimdi?

Cemal Gürsel
Alparslan Türkeş
Celal Bayar
Adnan Menderes

Dünya rekortmeni haltercimiz Naim Süleymanoğlu, hangi ülkeden Türkiye’ye gelmiştir?

Rusya
Romanya
Yunanistan
Bulgaristan

Deri hastalıklarını inceleyen bilim dalına ne isim verilir?

Histoloji
Asabiye
Onkoloji
Dermatoloji

Bir ülkeden başka bir ülkeye mal satma işine ne ad verilir?

Ticaret
Sermaye
İhracat
İthalat

Baharda hava, su ve karada oluşan sıcaklık değişimlerine ne ad verilir?

Yaz
Ilıman
Cümre
Cemre

Büyük menderes ovası hangi bölgemizdedir?

Marmara
Karadeniz
Batı Akdeniz
Ege

Merminin havadaki hareketini inceleyen bilim dalı hangisidir?

Aerodinamik
Gunphysics
Balistik
Gunscience

Hangisi mesleki gruplaşmalardan doğan ve yerel kamu hizmetini yürüten kurumdur?

Kurultay
Divan
Ahi
Lonca

Muharebe ne demektir?

Savaşmak
Haberleşmek
Oynamak
Gitmek

Muhabere ne demektir?

Savaşmak
Haberleşmek
Oynamak
Talim

Sakarya Nehri hangi denizimize dökülür?

Karadeniz
Akdeniz
Marmara
Ege

Bilgisayar yazıcıları arasında, sürekli formla fatura kesmeyi sağlayanı hangisidir?

İnkjet yazıcılar
Bublejet yazıcılar
Nokta vuruşlu yazıcılar
Laser yazıcılar

Divanı Ahkamı Adliye, hangi padişah tarafından kurulmuştur?

Abdülmecid
Yavuz Sultan Selim
III. Beyazıt
Abdülaziz

Siyasi gruplardan hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde ortaya çıkmıştır?

Ittihat
Halk Zümresi
Felah-ı Vatan
Müdafa-I Hukuk

810075 doğal sayısının okunuşu hangisidir?

Seksenbirbinyetmişbeş
Sekizyüzonbinyediyüzbeş
Sekizyüzonbinyetmişbeş
Sekizyüzbinyüzyetmiş beş

Kelimelerin hangisinde hecelerin ayrılışı yanlıştır?

Ben-im
Ar-ka-daş
Ke-di
Ter-lik

Ağzımızdaki en ön iki dişin ismi nedir?

Köpek dişi
Azı dişi
Öğütücü diş
Kesici diş

Titanic hangi yılda batmıştır?

1942
1912
1921
1902

Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Gümülcüne, İskeçe, Dedeağaç, Kavala şehirleri hangi ülke içindedir?

Bulgaristan
İran
Romanya
Yunanistan

İspanya'nın başkenti hangisidir?

Madrid
Barcelona
Sevilla
Viyana

'Bundan sonra' anlamına gelen ve eskiden kullanılmış sözcük hangisidir?

Ezcümle
Şimdengerü
Meselâ
Vesselam

Standart bir CD'nin çapı kaç cm'dir?

12 cm
6 cm
16 cm
9 cm

Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle ne oluşur?

Mevsimler
Haftalar
Hiçbiri
Gece ve Gündüz

İkili sayı sistemine ne denir?

Binary
Oktav
Hexadecimal
Decimal

Hangisinden yağ üretilmez?

Ayçiçeği
Zeytin
Fesleğen
Soya

İki boylam arasındaki zaman farkının 4 dakika olması hangisiyle ilgilidir?

Dünya'nın yörüngesindeki dönüş hızıyla
Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığıyla
Dünya'nın ekseni çevresindeki dönüş hızıyla
Dünya'nın geoid biçiminde olmasıyla

II. Göktürk devletinin adı nedir?

Hun
Karay
Saltuk
Kutluk

Ayet el Kürsi hangi surededir?

Hadid
Bakara
Ali İmran
Yusuf

Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık haklarına ne denir?

Özelleştirme
Plebisit
Kapitülasyon
Opsiyon

Pal, Secam hangi elektronik eşya ile ilgili kelimelerdir?

Televizyon
Cep telefonu
Bilgisayar
Fotoğraf makinesi

Eskiden 250 kilograma eşit olan ağırlık ölçüsü birimi hangisi idi?

Litre
Çeki
Enzade
Arşın

Kalıtımın diğer adı nedir?

Katılım
Genetik
Hücre
Plastid

Fethi Okyar siyasi partilerden hangisini kurmuştur?

Cumhuriyet Halk Fırkası
Serbest Cumhuriyet Fırkası
Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası
İttihat Terakki Partisi

Piri Reis dünyaca ünlü haritasını hangi yıl çizmiştir?

1513
1539
1487
1492

Osmanlı'da ilk matbaanın açılmasına hangi sadrazam yardım etti?

Nişancı Mehmet Paşa
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
Silahtar Mehmet Paşa
Damat Ferit Paşa

Anadoluda ilk yazılı belgeler nerede bulunmuştur?

Kültepe
Gordion
Efes
Çayönü

Receb ayının ilk cuma gecesi olarak kutlanan kandil gecesinin adı nedir?

Beraat kandili
Regaib kandili
Miraç kandili
Kadir gecesi

Osmanlıda Fetva kim tarafından verilmiştir?

Şeyhülislam
Padişah
Sadrazam
Defterdar

Vücudun en kuvvetli kası hangisidir?

Bacak kasları
Karın kası
Kalp kası
Dil kası

Hangi ova Akdeniz bölgesinde değildir?

Silifke
Amik
Çukurova
Gediz

Gece Gündüz eşitligi hangi tarihte gerçekleşir?

21 Mart
21 Kasım
27 Eylül
29 Haziran

Müslümanlarca kutsal sayılan suyun adı nedir?

Zemzem
Arap Suyu
Kutsal Su
Kevser

15 dakika geri kalmış saat günde kaç defa doğru saati gösterir?

3
Hiçbir zaman
2
1

Sovyetler Birliği hangi ABD başkanı zamanında dağılmıştır?

Nixon
Ronald Reagan
George Bush
J.F. Kennedy

Adnan Menderes hangi şehrimizdeki hava limanının adıdır?

Adana
İzmir
İstanbul
Ankara

Hangisi tamamen suda yetişen bir bitkidir?

Zambak
Sümbül
Kasımpatı
Nilüfer

Atatürk Köprüsünün diğer adı nedir?

Haramidere Köprüsü
Haliç Köprüsü
Unkapanı Köprüsü
Galata Köprüsü

Yeşil renk hangi ana renklerin karışımından meydana gelir?

Siyah - Turuncu
Kırmızı - Mavi
Hiçbiri
Mavi - Sarı

Kurumlardan hangisi Başbakanlığa bağlıdır?

DPT
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Denizcilik Müsteşarlığı
Hepsi

Osmanlı devletinde bir padişahın en uzun saltanat dönemi kaç yıldır?

36
25
26
46

Guatr hastalığı hangi organda olur?

Troid Bezleri
Lenf Bezleri
Dalak
Karaciğer

Hangisi dünyada bulunan en sert mineraldir?

Pirit
Korindon
Elmas
Galenit

Adnan Menderes kaç yılında idam edilmiştir?

1961
1965
1963
1962

'Yaprak Dökümü' hangi yazara aittir?

Reşat Nuri Güntekin
Sait Faik Abasıyanık
Ömer Seyfeddin
Cenap Şahabettin

Türk Tarih Kurumu ne zaman kurulmuştur?

17 Şubat 1923
14 Haziran 1920
15 Eylül 1915
12 Nisan 1931

Hangisi ilkbahar ayıdır?

Temmuz
Mayıs
Haziran
Ağustos

Uçak kazasında kaybettiğimiz jandarma genel komutanı kimdir?

Şeref Özanıt
Şerif Çevik
Eşref Bitlis
Doğu Eşrefoğlu

Veraset sistemini uygulamayan tek Türk İslam Devleti hangisidir?

Anadolu Selçuklu
Büyük Selçuklu
Memlükler
Osmanlılar

Niyagara çağlayanı hangi ülkededir?

Amerika
Norveç
Güney Afrika
Rusya

İslam tarihinde ilk cuma namazı nerede kılınmıştır?

Kuba
Taif
Mekke
Medine

Osmanlıda şehzadelerin yetiştirilmesinden sorumlu kişiye ne denir?

Pervaneci
Nişancı
Atabey
Lala

We ..... to Samsun last year.

going
went
goes
go

They don't drink tea .....?

are they
does they
do they
did they

An elephant is ..... than a cat.

as big as
as small as
bigger
smaller

6xy - 4xy işleminin sonucu hangisidir?

24.x²y²
2
2.xy
2.x²2y²

I have got ..... apples.

a little
any
a lot of
so much

How ..... sugar is there in the packet?

much
many
little
a few

Make an order the sentence. (My/basketball/school/always/brother/play/at)

My brother always plays basketball at school
My brother always played basketball at school
My brother plays always basketball at school
My brother plays basketball at school always

He ..... very tired last night, so he ..... to bed early.

was / went
was / goes
is / went
is / goes

İzmit is ..... Balıkesir.

more crowded than
crowded than
crowded
the most crowded

Tom: 'I watch Tv everyday'

Tom says he watches Tv everday.
Tom say I am watching Tv everday.
Tom says he watch Tv everday.
Tom say I watch Tv everday.

You ..... smoke in the hospital.

have to
has to
don't have to
mustn't

I did my homework last night ......

by himself
myself
yourself
by myself

What do you prefer reading?

I prefer read book.
I prefer to reading book.
I prefer to read book.
I prefer reading book.

This is ..... song I've ever heard.

bad
worse
the most worst
the worst

Do you want to go to cinema?

No, I prefer going to theatre.
Yes, I does.
No, I didn't.
Yes, They do.

The lesson today wasn't ..... the one we had last week.

as interesting as
more interesting
the most interesting
so interesting

I can clean ..... room by .....

my / myself
her / himself
my / ourselves
them / theirselves

Mount Süphan is ..... than Mount Uludağ but Mount Ağrı is ..... in Turkey.

high / higher
higher / highest
high / the highest
higher / the highest

There isn't ..... milk at home. I'm going to buy .....

some / much
any / a few
any / a little
much / many

'Congratulations' kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

Tebrikler
Doğru Bildiniz
Haklısınız
Mükemmel

12 is ..... than 20.

biger
bigger
smaller
small

8 / 17, 12 / 17, 1 / 2, 3 / 2 kesirlerinden hangisi en küçüktür?

8 / 17
12 / 17
1 / 2
3 / 2

( x + 2y )³ ifadesinin açılımında katsayılar toplamı kaçtır?

6
9
27
18

2x + 5 = 11 denkleminin çözüm kümesi hangisidir?

8
6
4
3

Hangi sayının 3 katının 11 fazlasının yarısı 25' tir?

13
23
19
29

x² + 5x + 6 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli hangisidir?

( x + 5 ) . ( x + 1 )
( x + 5 ) . ( x - 1 )
( x + 3 ) . ( x + 2 )
( x + 6 ) . ( x - 1 )

( x + 7) / 3 = 5 denkleminin çözüm kümesi hangisidir?

3
6
8
4

En küçük asal sayı hangisidir?

0
1
2
3

Yarıçapı r olan bir dairenin alanı hangisidir?

pi.r²
2.pi.r²
2.pi.r
pi.r

( 2 / 6) < ( a / 9) < ( 2 / 3) sıralamasının doğru olabilmesi için a'nın alabileceği değerler nedir?

{ 4 , 5 }
{ 3 , 4 , 5 }
{ 5 }
{ 1 , 2 , 3 , 4 }

( 1 / 2) + ( 3 / 8 ) + ( 2 / 16) işleminin sonucu hangisidir?

1
( 11 / 16 )
( 17 / 16 )
( 3 / 5 )

Bir sepette fındıklar 4 'er, 6 'şar ve 7 'şer sayıldığında hep 3 fındık artıyor. Sepette kaç fındık vardır?

171
174
177
187

Bir top kumaşın önce 1/2 'sini, daha sonra 2/5 'ini satıyor ve geriye 38 m kumaş kalıyor. Kumaş kaç metredir?

350
380
420
400

Üç fıçıda 72, 84, 120 litre yağ var. Yağlar kalmamak şartıyla eşit kutulara doldurulacak. En az kaç kutu gerekir?

12
13
17
23

278573 sayısındaki 7 rakamının basamak değerleri toplamı nedir?

7070
7007
70070
77

Bir sayı 17'ye bölündüğünde bölüm 10, kalan 13 oluyor. Bu sayı kaçtır?

170
183
30
150

A= { 1 , 2 , 3 } AuB= { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 } A-B= { 1 , 2 } B kümesi hangisidir?

{ 5 }
{ 4 , 5 }
{ 3 , 4 , 5 }
{ 3 , 4 }

A { a , b , c { d , e , f } } kümesinin özalt küme sayısı kaçtır?

64
63
32
15

İki basamaklı birbirinden farklı 4 pozitif ardışık çift tamsayının toplamı 92'dir. Sayıların en küçüğü kaçtır?

10
12
18
20

f(x) doğrusal fonksiyonu için f(2)=3, f(3)=2 ise f(x) nedir?

- x + 5
x - 5
x - 2
3x - 5

A butterfly / Ten .....

butterflies
butterflys
butterflyis
buterflies

Mehmet and Akif ..... at school.

is
are
am
isn't

Everybody ..... watching the film.

are
is
aren't
am

..... all your friends got a computer?

has
have
do
does

Find the correct sentence in present continuous (the man / the dice / throw)

The man is throwing the dice
The man throwing the dice
The man is throwing dice
The man throw the dice

Find the correct positive sentences in present continuous (the waiter/ bring / the bill)

The waiter bringing the bill
The waiter are bringing the bill
The waiter is bring the bill
The waiter is bringing the bill

Write sentences in the present continuous form (the woman / the dishes / wash)

The woman washing the dishes
The woman is washing the dishes
The woman washes the dishes
The woman wash the dishes

Why ..... you and Mehmet together at school? -Because we ..... ill.

were / were
was / weren't
weren't / were
was/ wasn't

I ..... born in Spain. I ..... born in England, in London.

wasn't /was
weren't / were
was / was
was / were

Their daughter's name ..... Fatma.

are
were
aren't
was

Her parents ..... teachers.

is
was
wasn't
were

He usually ..... to work but yesterday he ..... a taxi.

walks / took
walk / didn't take
walked / took
walks / takes

Ahmet usually ..... at 7.30, but yesterday he ..... at 8.00 o'clock so he ..... late for work.

gets up / got up / was
gets up / gets up / were
gets up / got up / wasn't
get up / gets up / was

I had a cup of tea this morning, but .....

I don't have toast
I not have toast
I did have toast
I didn't have toast

Ahmet and I worked very hard, but the others ..... so hard.

worked
did worked
had not work
didn't work

Do you want to read today's newspaper?

No thanks, I haven't read it yet.
Yes, I have already read it.
No thanks, I have already read it.
No, I haven't just read it.

Are you going to do the shopping?

I have already done the shopping
I haven't already done the shopping
I haven't just done the shopping
I haven't done the shopping yet

Find negative sentences in present perfect with for or since (Charlie, drive, he broke his leg)

Charlie not driven since he broke his leg
Charlie hasn't driven since he broke his leg
Charlie hasn't driven for he broke his leg
Charlie haven't drive for he broke his leg

Find negative sentences in present perfect with for or since (They, paint the house, four years)

They not painted the house for four years
They didn't paint the house for four years
They haven't painted the house for four years
They have painted the house since four years

Find the negative form of the sentence (He has gone to Marmaris)

He hasn't go to Marmaris
He hasn't gone to Marmaris
He haven't gone to Marmaris
He didn't go to Marmaris

Find the question form for the sentence (You have found my purse)

Has you find your purse?
Have you find your purse?
Has you found your purse?
Have you found your purse?

İlçelerin en büyük idari amiri kimdir?

Muhtar
Vali
Belediye Başkanı
Kaymakam

Kişilerle devlet arasındaki anlaşmazlıkları hangi mahkeme çözer?

Adliye mahkemeleri
Anayasa mahkemesi
Asgari mahkemeleri
İdare mahkemeleri

Hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin niteliklerinden biri değildir?

Sosyal
Demokratik
Teokratik
Hukuk

Kamer ne demektir?

Al
Ay
Av
Ak

Kasidelerde methiyeye geçişi sağlayan beyite ne ad verilir?

Mülemma
Muhammes
Şaybeyit
Girizgâh

Çay dünyaya hangi ülkeden yayılmıştır?

Türkiye
Amerika
Almanya
Çin

Üç büyük dinde kutsal sayılan şehir hangisidir?

Bağdat
Kudüs
Tel-Aviv
Mekke

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti neresidir?

Bandor Seri Begawan
Abu Dabi
Dubai
Saraybosna

Aşık Veysel nerede dünyaya gelmiştir?

Sivas
Samsun
Ankara
Yozgat

Bergama Harabeleri hangi ilimiz sınırları içindedir?

Bursa
Bolu
İzmir
Kocaeli

IP ne demektir?

Internet Protocol
Internet Portalı
İnternet Parolası
Internet Post

İngiltere'nin doğusunda yer alan denizin adı nedir?

Arktik Denizi
Kuzey Denizi
Atlantik Okyanusu
Pasifik Okyanusu

Keban Barajı hangi ilimizdedir?

Edirne
Eskişehir
Malatya
Elazığ

Tarihi şehirlerin hangisi yanlış ilde gösterilmiştir?

Sardes - Manisa
Harput - Elazığ
Dardanos - Diyarbakır
Truva - Çanakkale

Hangi olay Anadolu Selçuklu Devleti zamanında meydana gelmemiştir?

Haçlı Seferleri
Miryokefalon Savaşı
Yassıçemen Savaşı
Pasinler Savaşı

Türkiye'nin en büyük adası hangisidir?

İmroz
Marmara
Bozcaada
Büyükada

Gazlardan hangisi atmosferde en çok bulunur?

Azot
Oksijen
Karbondioksit
Helyum

Hangisi semantik sözcüğünün eşanlamlısıdır?

Kavram
İmgelem
Bağlam
Anlambilim

Sanayi-i Nefise Mektebi ve Arkeoloji Müzesi'nin kurucusu kimdir?

Osman Hamdi
Namık Kemal
Orhan Tanık
Kemal Tahir

Kandaki alyuvar sayısının azalması hangi hastalığa yol açar?

Lösemi
Hemofili
AIDS
Anemi

Cengiz Topel kimdir?

Devlet Bakanı
Pilot
Denizci
Müsteşar

Karadeniz'in kıyısındaki şehirlerden hangisinin kıyı şeridi en azdır?

Sinop
Bartın
Tekirdağ
İstanbul

Cumhurbaşkanlığı kaç yıl sürer?

4
5
3
7

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman yakalanmıştır?

2002
1994
1998
1999

Orhan Gazi Osmanlı Devletinin kaçıncı padişahıdır?

3
2
1
4

Hangisi bir sanayi bitkisi değildir?

Ayçiçeği
Domates
Pamuk
Şeker Pancarı

Bilgisayar veri birimi olarak 1 Byte kaç Bit eder?

6
7
8
9

Bilgisayarda hangi donanım takılı olmadan Windows programı çalışabilir?

Klavye
Fare
Bellek
İşlemci

Osmanlılar, Akdeniz'de hangi adayı alamamıştır?

Malta
Kıbrıs
Girit
Bozcada

Sıtma hastalığını taşıyan sivrisinek cinsi hangisidir?

Bütün Sivri Sinekler
Kara Sinekler
Erkek Anofeller
Dişi Anofeller

Atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalı hangisidir?

Hidroloji
Meteoroloji
Jeoloji
Klimatoloji

Kira anlaşmazlıkları hangi mahkemede çözülür?

Asliye mahkemesi
Asgari mahkeme
Sulh mahkemesi
Anayasa mahkemesi

İllerden hangisinin Tuz Gölü'ne sınırı yoktur?

Aksaray
Ankara
Kırşehir
Konya

Kyoto kenti hangi ülkededir?

Japonya
Çin
Güney Kore
Hongkong

Ağrı Doğubeyazıt'da bulunan tarihi sarayın adı nedir?

Perge
İshak Paşa
Çırağan
Akdamar

'Çile' adlı eser hangi yazara aittir?

Necip Fazıl Kısakürek
Reşat Nuri Güntekin
Nazım Hikmet
Ahmet Altan

Son bestesini sağır olarak hazırlayan besteci kimdir?

Mozart
Beethoven
Bach
Chopin

Bir müslüman farz, sünnet ve vitir dahil olmak üzere günde kaç rekat namaz kılar?

37
38
40
42

1/500 ölçekli bir haritada 6,4 cm. uzaklık gerçekte kaç metredir?

320
32
3200
3,2

Hristiyanlık hangi olaydan sonra Roma'nın resmi dini olmuştur?

İznik Konsilinin toplanması
Roma imparatorluğunun ikiye ayrılması
Konstantin'in İstanbul'a gidişi
Milona Fermanının kabul edilmesi

Göktürk Yazıtları bilginlerin hangisi tarafından okunmuştur?

M. Fuat Köprülülü
Ziya Gökalap
Wilhelm Ludwig Peter Thomsen
Tolstoy

Eritre hangi ülkeden bağımsız olmuştur?

Amerika Birleşik Devlertleri
Etiyopya
Endonezya
İsviçre

Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi hangisidir?

Aşir
Aşur
Safir
Baç

Yardım amacıyla toplanan paraya ne denir?

İaşe
İmece
Bahşiş
İane

Dünyanın en ünlü yanardağlarından Vezüv, en son ne zaman faaliyete geçmiştir?

1810
1944
1958
1858

II. Abdülhamit devrinde davet edilen daha sonra ismi saray ressamına çıkan ressam kimdir?

Rafael
Fausto Zonaro
Leonardo da Vinci
Van Gogh

İllerimizden hangisi toprak genişliği bakımından en küçüktür?

Hakkari
Yalova
Rize
İzmit

Gayger sayacı neyin ölçümünde kullanılır?

Radyasyon
Deprem şiddeti
Elektrik akımı
Karbonmonoksit

Aşure ayı hangi aydır?

Şaban
Ramazan
Muharrem
Recep

Karakterlerin ana babadan çocuklara geçmesi hangisi ile mümkün olur?

Hücre stoplazması
Çekirdekcik
Kromozomlar
Ribozomlar

Şahkulu Baba İsyanı hangi padişah zamanında çıkmıştır?

I. Beyazid
II. Beyazid
I. Selim
III. Mehmet

Hangi tarihte Pakistan'ın sınırları çizilmiştir?

1910
1960
1930
1947

Minarelerin tepesindeki parıltılı ve ucunda hilal ve ay şekli bulunan cisme ne ad verilir?

Süsleme
Bütün
Alem
Cümle

İstanbul 41. kuzey enlemine bulunduğuna göre ekvotora olan uzaklığı kaç kilometredir?

455.1 km
45.51 km
4551 km
5451 km

Payan ne demektir?

İlk
Son
Fal
Savaş

Devletlerden hangisi Türkiye'ye komşu değildir?

Irak
Suriye
İsrail
İran

Hangisi Atatürk döneminde kurulmamıştır?

İş Bankası
Sümerbank
Emlak ve Yetimler Bankası
Ziraat Bankası

Kuzey Afrika'daki 2400 km uzunluğundaki sıra dağlar hangisidir?

And Dağları
Alp Dağları
Atlas Dağları
Apenin Dağları

Hangi ilimizin denize kıyısı yoktur?

Balıkesir
Kastamonu
Amasya
Artvin

Ünlü ilim adamı Farabi'nin ençok ilgilendiği dal hangisidir?

Mantık
Tıp
Matematik
Felsefe

Isı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki olayları inceleyen fizik dalına ne denir?

Termomekanik
Termoelektrik
Termostatik
Termodinamik

Hazan hangi mevsimin diğer adıdır?

Kış
Sonbahar
İlkbahar
Yaz

Hangisi Atatürk ilkelerinden biridir?

Örgütçülük
Kanunlar
Cumhuriyetçilik
Vatandaşlık

Hangisi işitme ile ilgili ölçümlemelerde kullanılır?

Stetoskop
Higrometre
Oftalmetre
Odyometre

Fizikte bileşke kuvvetin sembolü nedir?

T
Y
K
R

İstanbul'u çepeçevre saran surlar kimler tarafından yapılmıştır?

Osmanlılar
Türkler
Hititler
Bizanslılar

Osmanlı devleti Rumeli'ye ilk hangi kalenin fethi ile geçmiştir?

Estergon
Mufazza
Carlina
Çimpe

Anarşizm Düşüncesinin kurucusu kimdir?

Pestel
Mihail Bakunin
Karl Marx
Vera Zasuliç

Arazilerin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işine ne denir?

İstimlak
Kadastro
Mimari
Haritacılık

Bir ülkeden başka bir ülkeye mal satma işine ne ad verilir?

İthalat
Ticaret
Sermaye
İhracat

Yerküreyi iki eşit parçaya bölen daireye ne denir?

Antarktika
Hiçbiri
Ekvator
Kutup

Erzurum Kongresinin hangi kararı Misak-ı Milli'de yer almıştır?

Ulusun iradesini egemen kılmak esastır
Ulusal sınırlar içinde Vatan bütündür bölünemez
Manda ve himaye kabul olunamaz
Azınlıklara ayrıcalık tanınamaz

Kapadokya'nın kelime anlamı nedir?

Tatlı Irmak
Güzel Atlar Diyarı
Harabe
Peri Bacaları Diyarı

Hangisi toplantı yeri anlamındadır?

Mahpe
Salon
Hükümet Konağı
Mahfil

'Cenub' ne demektir?

Batı
Güney
Kuzey
Doğu

Ay tutulduğunda kılınan nafile namaza ne ad verilir?

Kusuf
Tesbih
Teravih
Husuf

Sürmene hangi ilimizdedir?

Samsun
Artvin
Trabzon
Rize

Bir mikroorganizma tarafından yapılan ve başka mikroorganizmaları öldüren maddelere ne denir?

Antiseptik
Buğuseptik
Antibiyotik
Serum

Carretta Carretta hangi tür bir canlının bilimsel adıdır?

Yengeç
İstiridye
Deniz Kaplumbağası
Midye

Ayağına paslı çivi batan kişi hangi hastalık riski taşıyabilir?

Kolera
Tetanos
Dizanteri
Çocuk felci

Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta yıkıldı?

Ankara
Kösedağ
Dandanakan
Malazgirt

226 kg'ye eşit olan ağırlık ölçüsü hangisidir?

Çeki
Kg
Litre
Ton

Küçük teknelerin barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen deniz alanına ne ad verilir?

Malina
Dakata
Dakar
Marina

Muz bitkisinin çiçeği ne renktedir?

Mor
Beyaz
Sarı
Yeşil

Hangi kelime 'Emekli Olmak' anlamına gelir?

Safir
Tekaüt
Aruz
Belagat

Pastırması ile ünlü ilimiz hangisidir?

Konya
Eskişehir
Gaziantep
Kayseri

Devletlerden hangisi bir balkan ülkesi değildir?

Makedonya
Bulgaristan
Yunanistan
Slovakya

Sularını denizlere kadar ulaştıramayıp kuruyan veya göle dökülüp kalan akarsu nedir?

Kapalı Havza
Vadi
Nehir
Açık Havza

Hangisi özel haritalardandır?

Topoğraf haritaları
Nüfus haritaları
Siyasi haritalar
İdari haritalar

Patates bitkisinin içinde ağırlıklı olarak bulunan madde hangisidir?

Protein
Nişasta
Kalsium
Demir

Akarsuyun taşıdığı maddeleri denize ya da göle ulaştığı yerde biriktirmesi ile oluşan yeryüzü şekli nedir?

Delta
Ova
Akarsu
Tepe

68 km'lik bir mesafe 1/850.000 ölçekli haritada kaç cm ölçülür?

6.8 cm
6 cm
8 cm
68 cm

1/750.000 ölçekli haritada 12 cm olan bir mesafe, 1/1.500.000 ölçekli haritada ne kadardır?

12 cm
6 cm
15 cm
7.5 cm

Hücre içi sindirimin görevlisi hangisidir?

Stoplazma
Çekirdek
Golgi Aygıtı
Lizozom

Kitaplardan hangisi Dostoyevski'ye ait değildir?

İnsancıklar
Suç ve Ceza
Yeraltından Notlar
Afrikalı Leo

Hangi ülke pamuk üretiminde ileri seviyededir?

Arjantin
Amerika
Türkiye
Hindistan

Türklerin kullandıkları alfabelerin tarih bakımından en uygun dizilişi hangisidir?

Göktürk - Uygur - Arap - Latin
Uygur- Göktürk - Latin - Arap
Uygur - Arap - Göktürk - Latin
Latin - Arap - Uygur - Göktürk

Hangi hayvan hem et hem de ot ile beslenir?

Ayı
Arslan
Bufalo
Antilop

Bilgisayar klavyesindeki Home tuşunun görevi nedir?

İmleci satır sonuna almak
İmleci satır başına almak
İmleci sayfa başına almak
İmleci sayfa sonuna almak

İnsanda kalıcı dişler ortalama kaç yaşına gelindiğinde çıkmaya başlar?

2 - 3
4 - 5
6 - 7
12 - 15

İstanbul boğazının batısında kalan bölümüne ne ad verilir?

Kuzey yakası
Kuzeydoğu yakası
Anadolu yakası
Avrupa yakası

Eski Türklerde devlet büyüklerinin ölümü üzerine söylenen ağıt nedir?

Sav
Sagu
Koşuk
Destan

Göktürk Yazıtları kaçıncı yüzyılda dikilmiştir?

7
8
10
6

İlk Türk İslam Devleti hangisidir?

Göktürk Devleti
Karahanlılar
Gazneliler
Osmanlı Devleti

Vücudunda hastalık etkenleri bulunan fakat hastalık görülmeyen kişilere ne denir?

Enfeksiyon
Konak
Parazit
Taşıyıcı

Sağlıklı bir yetişkin insanın nabzı dakikada kaç defa atar?

60-90
40-60
90-120
120-140

Sağlıklı bir bebeğin nabzı dakikada kaç defa atar?

100-120
60-90
40-60
90-110

Vereme neden olan bakteri, organlardan hangisine yerleşirse hastalık yapma olasılığı daha çok artar?

Kaslar
Gözler
Deri
Akciğerler

Hangisinin ilk yardım çantasında bulunması zorunlu değildir?

Ağrı kesici
Plaster
Turnike
Üçgen sargı

Padişahın erkek çocuklarına ne ad verilir?

Şehzade
Serdar
Sadrazam
Yeniçeri

Osmanlı Devleti kaç yılında kurulmuştur?

1299
1300
1301
1296

İlk Avrupa tarzı okul hangi padişah döneminde açılmıştır?

Fatih Sultan Mehmet
Kanuni Sultan Süleyman
Yavuz Sultan Selim
II. Mahmut

Osmanlı Devleti'nde uzun yıllar devlet adamı gereksinimini karşılamak amacı ile açılan kurum hangisidir?

Divanıhumayüm
Vakıf
Divan
Enderun

Osmanlı Devleti'nde ilk medrese hangi padişah tarafından açılmıştır?

Osman Bey
Orhan Bey
Fatih Sultan Mehmet
I. Murat

II. Abdülhamit kaç yılında tahttan indirilmiştir?

1901
1909
1904
1911

Hangisi Osmanlı döneminde ilmiye sınıfı içerisinde yer almaz?

Şehzade
Dersvekili
Şeyhülislam
Vekayici

Padişahlardan hangisi 17. yy'da Osmanlılarda tahta geçiş usulünde değişiklik yapmıştır?

I. Ahmet
II. Selim
IV. Murat
II. Osman

Divan-ı Hümayun hangi padişah tarafından kurulmuştur?

Yavuz Sultan Selim
Yıldırım Bayezid
Orhan Bey
Osman Bey

İstanbul'un fethi ile Yakın Çağ'a geçilmiştir!

Doğru
Yanlış

Yavuz Sultan Selim'in vefatından sonra tahta kim geçmiştir?

Kanuni Sultan Süleyman
II. Selim
III. Murat
III. Mehmet

Hangisi klorofilli bitkilerdendir?

Bakteriler
Lifler
Su yosunları
Mantarlar

Eski adı 'Dardanel' olan şehir hangisidir?

İzmir
Çanakkale
Balıkesir
Tekirdağ

Hangisi Hz. Muhammed(a.s)'in amcalarından değildir?

Abbas
Hamza
Ebu Lehep
Ebu Cehil

Hangisi İslamiyetin haram saydığı aylardan değildir?

Muharrem
Şevval
Zilkade
Zilhicce

Hz. Peygamber'in ilk süt annesi kimdir?

Halime
Ümmü Eymen
Amine
Süveybe

Son peygamberin vasıflarını Abdülmuttalib'e anlatan hükümdar hangisidir?

Bahira
Kuss B. Said
Seyf bin Ziyezen
Nastura

Hz. Esmanın lakabı nedir?

Tahire
Zehra
Kübra
Zatü'n Nitakayn

Ezanın okunuş şeklini rüyasında gören sahabeler kimlerdir?

Abdullah İbn'i Mektum - Hz. Osman
Hz. Ali - Sa'd b. Ebi Vakkas
Hz. Bilal - Abdullah b. Zeyd
Abdullah b. Zeyd - Hz. Ömer

Medine'ye gönderilen ilk muallim kimdir?

Esad b. Zurare
Mus'ab b. Umeyr
Talha b. Ubeydullah
Bilal Habeşi

İslam cemaati için inşa edilen ilk mescidin adı nedir?

Kuba Mescidi
Mescidi Nebeviye
Cuma Mescidi
Mescid-i Aksa

Hz. Muhammed(a.s) Hz. Aişe ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?

55
45
50
60

Hz. Muhammed(a.s), Ebu Bekir ile Sevr mağarasında kaç gün kalmıştır?

3
1
5
2

Hangisi yağda eriyen vitaminlerden değildir?

A
D
C
K

Cumhurbaşkanı yurt dışında bulunduğunda yerine kim vekalet eder?

Başbakan
T.B.M.M. Başkanı
İç İşleri Bakanı
Dış İşleri Bakanı

'Binaenaleyh' kelimesinin anlamı nedir?

Bundan dolayı
Bundan önce
Bundan sonra
İki olay arasında

Radikalizmin'in diğer adı nedir?

Köktencilik
İkicilik
Özdeşlik
İradecilik

Yunanistan ile Kıbrıs'ı birleştirmeyi amaçlayan siyasal hareketin adı nedir?

Megalo İdea
Enosis
Selem
Panslavizm

Prusya hangi ülkenin eski ismidir?

Rusya
Avusturya
Fransa
Almanya

Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan azotlu maddeye ne denir?

Safra
Üre
Azot
Üne

Fatih Sultan Mehmet hangi mahlas ile şiirler yazmıştır?

Avni
Sultani
Murat
Fani

Eski Ms-DOS işletim sisteminde klasör oluşturmak için kullanılan komut hangisidir?

Dir
Md
Rd
Cd

Sarı ile Kırmızının karışımından hangi renk elde edilir?

Pembe
Turuncu
Yeşil
Mavi

Hangisi 68 kuşağı zamanında asılan öğrencilerden biri değildir?

Fatin Rüştü Zorlu
Yusuf Aslan
Hüseyin İnan
Deniz Gezmiş

En büyük iki basamaklı asal sayı kaçtır?

97
10
55
89

Bedir Savaşı Hicretin kaçıncı yılı olmuştur?

4. Yılı
5. Yılı
2. Yılı
3. Yılı

Uçakların yolcu alıp indirdikleri pistlere ne ad verilir?

Peron
Pistter
Apron
Kulvar

Hangisi Cumhuriyet yönetiminin özelliği değildir?

Halkın seçtiği milletvekilleri meclisi oluşturur
Hükümet, meclisin çıkardığı yasalara uygun ülkeyi yönetir
Halk ülke yönetiminde söz sahibi olamaz
Milletin seçme ve seçilme hakkı vardır

Tuvaletlerde yazan WC kısaltmasının açılımı hangisidir?

Water Circulation
Wallet Camp
Water Caution
Water Closet

47 hangi ilimizin plaka numarasıdır?

Muğla
Muş
Nevşehir
Mardin

Hangisi güneşe en yakın 4. gezegendir?

Merkür
Dünya
Satürn
Mars

Fiziki haritalarda dağlar hangi renkle gösterilir?

Siyah
Kahverengi
Mavi
Yeşil

Tef nedir?

Bir deri türü
Fil dişi
Su arıtma cihazı
Bir çalgı

Elektromanyetik Dalga Teorisinin temeli olarak gösterilen denklemleri kim bulmuştur?

Einstein
Archimedes
Newton
Maxwell

Hangisi oto lastik markası değildir?

Michelin
Lassa
Toyo
Minardi

'Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal' dizesinde hangi edebi sanatlar vardır?

Teşhis - Hüsn-i Talil
Telmih - Kinaye
Mecaz-ı Mürsel - Teşhis
Hüsn-i Talil - Tecahül-i Arif

Hangisi uzak doğu ülkesi değildir?

Taiwan
Çin
Rusya
Kore

Bademcik iltihabına ne ad verilir?

Kravelle
Trombosit
Tonsilit
Bonset

Anadolu folklorunda üç çift telli saz hangisidir?

Lir
Piyano
Bağlama
Harp

Taç Mahal hangi ülkededir?

Hindistan
Suudi Arabistan
Yemen
Çin

Hangisi manyetik bir kayıt birimi değildir?

DVD
Sabit Disk
Teyp Yedekleme
Disket

Optik kaydırmaya bilimsel dilde ne verilir?

Çekim
Derinleme
Vakum
Zum

Kavunun olmamışına ne denir?

Kabak
Köstek
Kevgir
Kelek

İstihsal ne demektir?

Tarım
Balıkçılık
Üretim
Tüketim

Türkiye'de Kızılay Kan Haftası ne zaman kutlanır?

15-22 Mayıs
12-25 Mayıs
9-16 Mayıs
6-12 Mayıs

T.C. Kimlik Numarası kaç hanelidir?

11
7
9
13

Tekerlek ilk nerede icat edilmiştir?

Mezopotamya
Çin
Amerika
Orta Asya

Ayın yarılıp bölünmesi mucizesini anlatan elli dördüncü Kuran Suresi hangisidir?

İnşirah
Şems
Nur
Kamer

İran'da Azerilerin yaşadığı eyalet neresidir?

Tahran
Tebriz
Güney Azerbaycan
Şiraz

Microsoft Windows işletim sisteminin hangi sürümü önce çıkmıştır?

Windows 95
Windows 98
Windows XP
Windows 3.1

Hangisi eski Osmanlı uzunluk ölçüsü birimlerinden değildir?

Fersah
Berid
Cerip
Merhale

Kızılırmağın içinden geçtiği ve aynı zamanda çanak, çömlek yapımı ile meşhur ilçemiz hangisidir?

Avanos
Uçhisar
Çömlekçi
Çumra

Hangisi fundagillerden kokusuz güzel bir çiçek açan bitkidir?

Açelya
Gül
Karanfil
Lale

Kopçanın diğer bir adı nedir?

Agraf
Pargraf
Düğme
Fermuar

Hangisi büyük satranç oyuncularındandır?

Raul Capablanca
Boris Spassky
Hepsi
Emanuel Lasker

Ürdün'de Şeria Irmağı vadisindeki arkeolojik kentin adı nedir?

Karabağ
Kabala
Eriha
Gazze

Hangi rüzgar kuzeyden eser?

Kıble
Yıldız
Keşişleme
Karayel

Bir kadının kocasının kız kardeşi, kadının nesi olur?

Elti
Kaynana
Dünür
Görümce

Bilecik hangi coğrafi bölgemizde yer alır?

Ege
Akdeniz
Karadeniz
Marmara

Küçük Arşın denilen yaklaşık 65 santimetreye eşdeğer eski uzunluk ölçüsü hangisidir?

Okka
Adım
Karış
Endaze

Kenya'nın hangi ülkeye sınırı yoktur?

Uganda
Mozambik
Tanzanya
Somali

Batıda 'Roxelena' diye bilinen ünlü valide sultan kimdir?

Hürrem Sultan
Sanem Sultan
Hatun Sultan
Sultan Asena

Türkiye'de en son askeri darbe kaç yılında yapılmıştır?

1976
1984
1988
1980

Titreşen maddenin bir saniyedeki titreşim sayısına ne denir?

Frekans
Rezonans
Şiddet
Tını

Ünlü Yerebatan Sarnıcı hangi ilimizdedir?

İstanbul
Edirne
Bursa
Mardin

Aksaray'da bulunan ünlü Ihlara Vadisi'nden hangi akarsu geçmektedir?

Melendiz Çayı
Avanos Çayı
Yeşilırmak
Köprülü Deresi

Panama Kanalı hangi tarihte açılmıştır?

1916
1914
1915
1913

Dot-matrix hangi yazıcı grubuna verilen genel addır?

Lazer
Inkjet
Bublejet
Nokta vuruşlu

Yurdumuzun göl bakımından en zengin bölgesi neresidir?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
Akdeniz Bölgesi

Melet Irmağı hangi coğrafi bölgemizdedir?

Karadeniz
Batı Karadeniz
Ege
İç Anadolu

Thomas Edison nerede doğmuştur?

Kaliforniya
Teksas
Ohio
New York

Deniz seviyesinden en düşük seviyede olan Lut Gölü hangi ülkededir?

İsrail
ABD
Avustralya
Avusturya

İstanbul'un fethine karşı çıkan ve fetihten sonra idam edilen veziriazam kimdir?

Süleyman Paşa
Çakılı Recep Paşa
Vezir Davud
Candarlı Halil Paşa

İkindi namazı kaç rekattır?

8
10
5
13

Nil Nehri'nden sonraki dünyanın en uzun ikinci akarsuyu hangisidir?

Amazon
Mississippi
Yenisey
Ren

Birleşmiş Milletlerin uluslararası kısaltılmış adı nedir?

UN
BM
UNP
AB

İsrail'de hangi dil konuşulmaktadır?

İngilizce
İbranice
Fatinice
Farsça

Değirmenleri ile ünlü Kuzey Avrupa ülkesi hangisidir?

Belçika
İsveç
Norveç
Hollanda

Antrepo nedir?

Bir kimya terimi
Silo
Gümrüklü depo
Bir biyoloji terimi

Hangisinde coğrafi enlemin etkisinden söz edilemez?

Yeraltı zenginlikleri
Toprak türleri
Tarımsal faaliyetler
Akarsu rejimleri

Osmanlılar ilk demir yolunu hangi yılda yapmıştır?

1886
1786
1899
1801

Hangisi kayıp kıtadır?

Atlantis
Nimesis
El Dorado
Mimesis

'Bölük' sözcüğünün doğru kısaltılmışı hangisidir?

Bö.
Blk.
Bl.
Böl.

Hz. Yuşa Bin Nun Türbesi nerededir?

Ankara
Mekke
Mardin
İstanbul

Hangisi dişçiden korkma fobisidir?

Sinefobi
Corpsfobi
Dentofobi
Agorofobi

Hangisi gezegenlerin yörünge denklemlerini hesaplayan bilim adamıdır?

Faraday
Kepler
Newton
Einstein

Karain Mağarası hangi ildedir?

Antalya
Bolu
Konya
Bartın

ANAP'ın kurucusu kimdir?

Mesut Yılmaz
Süleyman Demirel
Korkut Özal
Turgut Özal

Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ..... ?

ve Resulüh
ve Rasulüllah
Abdühü ve Resulüh
Abdühü ve Habibuhu

Eş görevli sözcükleri birbirlerine bağlayan sözcük türüne ne denir?

Kelime
Bağlaç
Anlam
Sözcük

1993 yılında uçağının esrarengiz düşüşüyle hayatını kaybeden komutan kimdir?

Cengiz Topel
Nahit Şenoğul
Refik Tulga
Eşref Bitlis

Satrançta beraberliğe verilen ad nedir?

Mat
Yat
Sat
Pat

Şapka giyilmesi hakkında kanunun kabul tarihi hangisidir?

21 Aralık 1926
11 Ocak 1927
2 Mart 1924
25 Kasım 1925

Karaları çevreleyen ve karalardan sayılan, 200 m derinliğe kadar olan sığ deniz diplerine ne denir?

Hipsograf
Siyenit
Şelf
Kıyıban

Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi hangisidir?

Aşur
Safir
Baç
Aşir

Kuru soğuğa ne denir?

Tipi
Lodos
Karayel
Ayaz

Civanın simgesi nedir?

Ag
Ci
Hg
Na

Bir sayının dörde bölünmesi hangi sayı ile çarpılması demektir?

0,75
0,15
0,25
0,50

Hangisi yakını göremeyen göz kusurudur?

Miyop
Astigmatizm
Presbitlik
Hipermetrop

En büyük coğrafi bölgemiz hangisidir?

Doğu Anadolu Bölgesi
Marmara Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Akdeniz Bölgesi

Birçoğu bir arada bulunan adalara ne ad verilir?

Takımada
Adalar
Adacıklar
Birleşik adalar

2008 yılına göre Türkiye'nin nüfus sayımı bakımından en küçük ili hangisidir?

Düzce
Şırnak
Osmaniye
Bartın

'Bundan sonra' anlamına gelen ve eskiden kullanılmış sözcük hangisidir?

Ezcümle
Şimdengerü
Binaleyh
Vesselam

Hangisi bulut içerisinde oluşmaz?

Yağmur
Çiy
Dolu
Kar

Hangisi edattır?

Gibi
Ya da
Veya
Daha

Peru Cumhuriyeti hangi kıtadadır?

Asya
Afrika
Avustralya
Güney Amerika

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu hangisine bağlıdır?

Başbakanlık
Türkiye Bankalar Birliği
Özerk bir yapıdadır
Cumhurbaşkanlığı

Tataristan Özerk Cumhuriyeti hangi devlet sınırları içerisindedir?

Rusya
Çin
Amerika
Moğolistan

Berlin hangi ülkenin başkentidir?

Amerika Birleşik Devletleri
Fransa
Gine
Almanya

Gazete sayfa düzenine ne ad verilir?

Manşet
Havadis
Mizanpaj
Sür

Halılarıyla dünyaca tanınan belde hangisidir?

Ladik
Bünyan
Gebze
Hereke

Pamuğu çekirdeğinden ayıran makine nedir?

Çırçır
Tırtır
Saban
Biçerdöver

Hangi kelime büyük ünlü uyumuna uyar?

Minare
Kavanoz
Cumhuriyet
Komite

Lübnan ve Suriye'de oturan Katolik Süryani topluluğuna ne denir?

Karani
Mariler
Kanduri
Maruni

Hangisi bilgisayar çalışma hızına etki etmez?

İşlemci Gücü
Bellek Miktarı
İşletim Sistemi Türü
USB Bağlantı Sayısı

Güneş sisteminin en küçük gezegeni hangisidir?

Merkür
Plüton
Venüs
Mars

Avrupada kurulan ilk müslüman devlet hangisidir?

Abbasiler
Büveyoğulları
Emeviler
Endülüs Emevileri

Hangisi bir Türk topluluğu değildir?

Kıpçaklar
Vandallar
Avarlar
Sabirler

Acele Posta Servisi'nin yazılışı hangisidir?

AP
APR
APS
APC

Hangisi 36'nın çeyreği ile 36'nın toplamıdır?

45
10
18
24

Hangisi Türk Atasözü değildir?

Acele işe şeytan karışır
Ah alan onmaz
Hak yerini bulur
Bilen konuşmaz, konuşan bilmez

Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme işine ne ad verilir?

Ödünç
Borç
Tahsilat
Takas

Hangisi matematik terimi değildir?

Işın
Evrensel Küme
Okek
Mol

Hangisi hız ile ilgili bir fizik terimidir?

İvme
Mol
Sinüs
Fermantasyon

Askeri sınıflardan hangisi, padişahı, ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korumakla görevliydi?

Kapıkulu süvarileri
Topçular
Akıncılar
Humbaracılar

Türkiye, Birleşmiş Milletler'e ne zaman üye olmuştur?

1945
1950
1944
1943

Askeri havacılıkta çıkış anlamına gelen sözcük hangisidir?

Sorti
Sonar
Savak
SOS

Mum yapımında kullanılan ana madde nedir?

Statin
Varatin
Parafin
Keratin

Satrançta şahtan sonra en değerli taş hangisidir?

At
Kale
Vezir
Piyon

Anadolu'da yaşadığı ve tüm hastalıklara çare bulduğu rivayet edilen hekim kimdir?

Hızır
Lokman
Farabi
Biruni

Hangisi Türk yazılımcıların düzenlediği bilgisayar işletim sistemidir?

Pascal
Pardus
Windows XP Türkçe
Linux

Hangisi Coca Cola grubuna ait bir marka değildir?

Sprite
Turkuaz
Fanta
Aquafina

Türkiye'nin en büyük delta ovası hangisidir?

Konya Ovası
Bafra Ovası
Çarşamba Ovası
Çukurova

Arı veya akrep gibi hayvanların iğnesine ne ad verilir?

İtik
Niş
Bambus
Hal

Yiyecek kaynağını göstermek için Sallanma Dansı yapan hayvan hangisidir?

Arı
Karınca
Termit
Kelebek

Fransız ihtilalinin etkileri Osmanlı İmparatorluğunda hangi olayla hissedilmiştir?

Patrona Halil Olayı
Mısır Meselesi
Girit Olayı
Kabakçı Mustafa Olayı

Hangisi I. Dünya Savaşı sonrası işgal edilmiş yerlerden değildir?

İzmir
İstanbul
Ankara
Maraş

Frigler'in en büyük tanrıçası kimdir?

Kibele
Hera
Ares
Haldi

Bulgaristan hangi ülkeye komşu değildir?

Türkiye
Romanya
Makedonya
Bosna Hersek

Romalılar için Fransızların yaşadığı bölgenin ismi nedir?

Avusturya
Fransa
Galya
Rusya

Karadeniz bölgesiyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bölge her mevsim yağışlıdır
Bölgenin kıyıya bakan yamaçlarında gür orman örtüsü görülür
Bölgede Kalkanlı geçidi bulunur
Kışlar ılık ve yağışlı yazlar sıcak ve kurak geçer

Körlerin gözlerini açma mucizesi hangi peygambere verilmiştir?

Hz. Nuh (a.s.)
Hz. İsmail (a.s.)
Hz. Davut (a.s.)
Hz. İsa (a.s.)

İlaçların insanlar üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalı hangisidir?

Dermatoloji
Farmakoloji
Histoloji
Sitoloji

Hangisi bir internet arama motoru değildir?

Google
Altavista
Arabul
Hotmail

Hangi internet adresi yanlış yazılmıştır?

http://www.arastiralim.net
http://www.arastiralim.tr
ftp.bilimveilim.com
https://www.arastiralim.net/fikrimiz/

Hangisi bir dizüstü bilgisayar markası değildir?

Acer
Toshiba
Asus
Kespır

Elektriksel yükü depolayabilme özelliğine sahip elektronik devre elemanı hangisidir?

Kondansatör
Direnç
Diyot
Voltmetre

Hangisi Anadolu'da kurulan beylikler arasında bulunmaz?

Artuklu
Mengüçlü
Saltuklu
Fatımi

Hangisi Erzurum'da kurulan bir beyliktir?

Danişmendliler Beyliği
Saltuklu Beyliği
Mengüçlü Beyliği
Artuklu Beyliği

Hasankeyf hangi ilimiz sınırlarında yer alır?

Batman
Diyarbakır
Mardin
Elazığ

İnsulin hangi organda salgılanır?

Pankreas
Karaciğer
Dalak
Kemik iliği

Siroz hangi organ ile ilgili bir hastalıktır?

Karaciğer
Akciğer
Dalak
Mide

Hepatit ve alkolün en çok sebep olduğu hastalık hangisidir?

Siroz
Kanser
Verem
Şeker

Otomobillerde kullanılan içten yanmalı motoru ilk kimler bulmuştur?

Hollandalılar
Amerikalılar
Japonlar
Almanlar

Malabadi Köprüsü hangi ilimizdedir?

Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt

Hangisi silahlarla donatılmış küçük ve hızlı giden savaş gemisidir?

Muhrip
Muhasap
Mahsup
Mihrap

Türkiye'de diplomatlara verilen pasaportun rengi nedir?

Beyaz
Kırmızı
Yeşil
Mavi

Hangisi göz küresinin kısımlarından değildir?

Ağ tabaka
Göz suyu
Sert tabaka
Damar tabaka

Türkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa hece nedir?

Kapalı Hece
Seci
Anagratif
Açık Hece

Hangisi ürün tahıl grubuna girmez?

Çavdar
Mısır
Yulaf
Nohut

Çerkeş hangi ilimizin ilçesidir?

Çankırı
Çorum
Kırşehir
Nevşehir

Brezilya hangi kıtada bulunur?

Asya
Afrika
Okyanusya
Amerika

Manda yavrusuna ne ad verilir?

Malak
Buzağı
Sıpa
Koçuk

İnsana uyku hastalığı aşılayan sinek türü hangisidir?

Çeçe
Anafon
Kara sinek
Kinin

Bulgaristan sınırımızdaki gümrük kapısı hangisidir?

Kapıkule
Sarp
Cilvegözü
İpsala

Tıp dilinde Renk Körlüğü'ne verilen ad nedir?

Astigmatizm
Akromatopsi
Hipermetropi
Miyopsi

'Teşbih' ne demektir?

33'lük tespih
Bir cismi bir yere sabitleme
Benzetme
Gösterme

Kopenhag hangi ülkenin başkentidir?

Hollanda
Danimarka
Dominik Cumhuriyeti
İsviçre

Adana'nın şehirlerarası telefon kodu nedir?

232
312
212
322

Bir nesneden aşırı ve yersiz korkmaya ne denir?

Fobi
Hobi
Fibo
Filo

'Vatan Yahut Silistre' kitabı hangi yazara aittir?

Cahit Sıtkı Tarancı
Namık Kemal
Mehmet Akif Ersoy
Orhan Veli

Bir cismin özelliklerini kaybetmeden bölünebileceği en küçük parça nedir?

Hücre
Enerji
Elektron
Atom

Bileşiklerin %94'ünde bulunan atom hangisidir?

Karbon
Oksijen
Hidrojen
Azot

Nemrut Tapınağı hangi kral tarafından yaptırılmıştır?

Ahuramazda
Zeus
I. Antiochos
Firavun Ramses

Hangi ülke Yugoslavya'nın parçalanması sonucu ortaya çıkmamıştır?

Sırbistan-Karadağ
Slovakya
Slovenya
Hırvatistan

Uçaklarda kaza hakkında bilgiler verebilen aygıt hangisidir?

Kara Kutu
APU
Otomatik Pilot
CPU

Hangisi İslam dininde kutsal sayılan üç aylardan değildir?

Şaban
Muharrem
Ramazan
Recep

Hangisi geleneksel Türk el sanatlarından değildir?

Tezhip
Hat
Minyatür
Varak

Hangisi Bursa ilinin ilçelerinden değildir?

Osmangazi
Yıldırım
Bahçeşehir
Gemlik

Hangisi bilgisayar programlama dili değildir?

Java
Php
Asp
Asus

İnsan vücudunda alveol hangi organda yer alır?

Dalak
Beyin
Akciğer
Karaciğer

Hz. İsa'nın İncili yayması için görevlendirdiği on iki yardımcısına ne denir?

Oniki imam
Havariler
Oniki yardımcı
İncil Yayıcılar

Latin Harfleriyle basılı İlk Türk banknotu hangi yıl tedavüle sürülmüştür?

1936
1933
1937
1935

Göze gelen ışığı gözün hangi bölümü düzenler?

Göz bebeği
Göz akı
Retina
Göz kapağı

Eski paraları inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

Epigrafya
Kronoloji
Arkeoloji
Nümizmatik

Cenaze namazı için tabutun konduğu yere ne denir?

Musalla
Teneşir
Kalafat
Sehpa

Hangi kelime büyü anlamına gelir?

İspirtizma
Hipnoz
Efsun
Hipofiz

1 x 2 x ... x 20 / 1 x 2 x ... x 18 = ?

380
1
10
2140

Kıbrıs Barış Harekatı kaç yılında yapılmıştır?

1974
1980
1964
1977

Doktrin nedir?

Doktora
Öğrenim
Öğreti
Anestezi

Abanın kadri, ..... bilinir.

Yağmurda
Kötü günlerde
İyi günlerde
Yazın

Hangisi elektriği iletmez?

Saf su
Alüminyum
Limonlu Su
Altın

Hangisi çelik elementi içerisinde bulunmaz?

Karbon
Demir
Silisyum
Alüminyum

Hangisi Mimar Sinan'ın yapıtlarından değildir?

Süleymaniye Cami
Rüstempaşa Cami
Selimiye Cami
Sultanahmet Cami

III. Selim hangi olaydan dolayı tahttan indirildi?

31 Mart Olayı
Kabakçı Mustafa İsyanı
Patrona Halil İsyanı
IV. Mustafanın Suikasti

Hangisi Osmanlı Devleti'ne karşı cephe alan Ermeni örgütlerinden birisidir?

Mavri Mira
Etnik-Eterya Cemiyeti
Pontus Rum Cemiyeti
Taşnak Hınçak Cemiyeti

Hangi tuş bilgisayar klavyesinde yer almaz?

F13
Caps Lock
Scroll Lock
Pause

Yetişkin bir insanda ince bağırsak yaklaşık ne uzunluktadır?

1-2 metre
2-3 metre
10-12 metre
5-8 metre

Camın ana maddesi nedir?

Silisyumdur
Potosyum
Kalsiyum
Mağnezyum

Hangisi Mübah ile aynı anlamdadır?

Helal
Haram
Mekruh
Müstehap

İstanbul'da I. Ahmet adına sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapılan camiinin adı nedir?

Ahmet Camii
Cuma Camii
Sultan Ahmet Camii
Eyüp Sultan Camii

Hangisi elektrikle ilgili bir birim değildir?

Volt
Watt
Bar
Amper

Hangisi fizik ilgili bir terim değildir?

Açısal İvme
Basınç
Genlik
Mol

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın hapis tutulduğu adanın adı nedir?

Yassıada
Bozcaada
İmralı
Sakız

Hangisinde bakterilerin rolü yoktur?

Bağırsaklarda besinlerin emilmesi
Canlı atıkların ayrışması
Sirke oluşumu
Peynirin küflenmesi

Deniz kabarmasına ne ad verilir?

Cedit
Tsunami
Met
Cedir

Hangi olay sonucunda Anadolu Selçuklu Devleti'nin başşehri Konya'ya nakledilmiştir?

II. Haçlı Seferi
l. Haçlı Seferi
Miryokefalon Savaşı
Kösedağ Savaşı

Paris'ten geçen nehrin ismi nedir?

Sen
Po
Don
Nil

Geleneksel Mesir Şenlikleri hangi şehrimizde kutlanılır?

Ordu
Aydın
Malatya
Manisa

İtalya'nın en uzun akarsuyu hangisidir?

Po
Corno
Arno
Adige

Mısır'dan getirtilen ünlü Dikilitaş İstanbul'un neresindedir?

Sultanahmet
Beşiktaş
Maltepe
Şişli

Arnavut asıllı şair kimdir?

Namık Kemal
M. Akif Ersoy
Necip Fazıl
Cahit Sıtkı Tarancı

Said Nursi nerede doğmuştur?

Bitlis
İstanbul
Erzurum
Isparta

Kadiri tarikatının kurucusu alim kimdir?

Abdülkadir Geylani
İmam-ı Şafii
Veysel Karani
Aziz Mahmud Hüdayi

Türkiye'de 1946'da kurulan parti hangisidir?

Demokrat Parti
Cuhuriyet Partisi
Adalet Partisi
Milli Parti

Kanuni Sultan Süleyman kaç yıl hükümdarlık yapmıştır?

46
40
26
52

Kardiyolog hangi dalda uzmanlaşmış doktordur?

Beyin
Kalp
Akciğer
Böbrek

Türkiye'nin ilk kadın pilotu hangisidir?

Sabiha Gökhan
Halide Edip Adıvar
Sabiha Gökçen
Nilüfer Doğan

Atom numarası 2 olan element nedir?

Hidrojen
Oksijen
Lityum
Helyum

'Katman' sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?

Efelek
Lamel
Tabaka
Fırak

Her mevsim yeşil kalan ağaç hangisidir?

Armut
Elma
Badem
Zeytin

Ortalama 65 cm'ye eşit eski bir uzunluk ölçüsü birimi nedir?

Karış
Arşın
Endaze
Pount

Hangisi diğerlerine göre uzun yaşar?

Eşek
Yılan
Kaplumbağa
Köpekbalığı

Saraylarda soyluları güldürmekle görevli soytarıya ne ad verilir?

Maskara
Vezir
Mabeynci
Odalık

Hangisi fani kelimesinin eş anlamlısıdır?

Ölümsüz
Sonsuz
Ebedi
Ölümlü

Hangi kağıt daha küçük ebatlıdır?

A0
A1
A3
A4

İnsanın heyecanlandığı zaman salgıladığı hormon hangisidir?

Hemoglobin
Penisilin
Adrenalin
Penomin

Dünyanın en güçlü köpeği hangisidir?

Doberman
Danua
Baxer
Pitbull

AGİT'in kuruluşunu sağlayan antlaşma hangisidir?

Paris Antlaşması
Lozan Barışı
Helsinki Antlaşması
Oslo Sözleşmesi

Akarsuyun herhangi bir noktasından bir saniyede geçen suyun hacmine ne denir?

Bent
Debi
Alüvyon
Akışkanlık

Çetin Emeç kimdir?

Gazeteci
Balet
Kameraman
Profesyonel Futbolcu

Hangisi güzel koku demektir?

Itır
Ahu
Misk
Amber

Ülkemizde üzerinde taşımacılık yapılabilen tek ırmak hangisidir?

Bartın Irmağı
Kızılırmak
Göksu
Sakarya

Darende hangi ilimizin ilçesidir?

Muğla
Mardin
Malatya
Manisa

Hangi ülke Türkiye ile aynı enlem hatları üzerinde değilidir?

Azerbaycan
Türkmenistan
Pakistan
Arnavutluk

Erişkin bir insan vücudunda yaklaşık kaç litre kan bulunur?

2
4
5
8

Hangisi bir peynir türüdür?

Kete
Rokfor
Bazlama
Pide

Hangisi Edebiyatla ilgili bir terimdir?

Konsolide
Ambargo
Güzelleme
Tedavül

Kalbi besleyen damar hangisidir?

Aort
Toplardamar
Atardamar
Koroner

Doktorların hastanın akciğerlerini dinlemek için kullandığı aletin adı nedir?

Endoskop
Kaleydeskop
Stateskop
Teleskop

Galatasaray Lisesi'nin eski adı nedir?

Mekteb-i Mülkiye
Mekteb-i Harbiye
Mekteb-i Sultani
Darülmuallimin

Oda sıcaklığında sıvı halde bulunan metal hangisidir?

Lityum
Fransiyum
Civa
Uranyum

Payitaht nedir?

Hakimiyetin ebedi olması
Başkent
Şehrin önde gelenleri
Belediye başkanı

Uzungöl hangi ilimizdedir?

Artvin
Antalya
Aydın
Trabzon

Tarihte 93 harbi olarak bilinen savaş hangisidir?

Osmanlı-Rus Savaşı
Avusturya-Macaristan Savaşı
Sarıkamış Savaşı
Balkan Savaşı

Bir yılda 30 gün çeken ay sayısı kaçtır?

4
5
6
7

Aşiyan ne demektir?

Yuva
Akvaryum
Derin deniz
Göz

Avokado nedir?

Çiçek türü
Sebze
Meyve
Tahıl cinsi

Hangisi sınır şehri değildir?

Hatay
Mardin
Şanlıurfa
Batman

93 Harbi'nin destanlaşan Erzurumlu kadın kahramanı kimdir?

Amine Hatun
Nene Hatun
Esma Hatun
Havra Hatun

Yıldız Kayması olarak bilinen olayın bilimsel adı nedir?

Kuyruklu Yıldız
Meteor Düşmesi
UFO
Kutup Işıkları

Bartın, hangi ilimizden ayrılıp il olmuştur?

Çankırı
Kastamonu
Zonguldak
Karabük

Çinliler'in bodur ağaç yetiştirme sanatına ne denir?

Seber
Origami
Bonsai
Marki

Otomatik olmayan otomobillerde en soldaki pedal hangisidir?

Gaz
Fren
Debriyaj
El freni

Cudi Dağı hangi ilimiz sınırları içindedir?

Mardin
Hatay
Şırnak
Kayseri

İtfaiye tel no hangisidir?

155
115
110
163

Kaynak sularının yığdığı kalker tortuya ne ad verilir?

Tremolit
Travers
Tretman
Traverten

Yolculuk sırasında yenilmek üzere hazırlanan yemek nedir?

Rızık
Kumanya
Porsiyon
Aşure

Uluslararası Para Fonu'nun kısa adı nedir?

WTO
OECD
IMF
GATT

Muvaffakiyet sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Dürüstlük
Başarı
Hızlılık
Tecrübe

Mevlit okuyan kimseye ne ad verilir?

Mevlevi
Neyzen
Mevlithan
Semazen

Hangisi şimdiye kadar kullanılan Türk alfabelerinden değildir?

Uygur
Fars
Latin
Göktürk

İzafiyet Teorisi'ni kim bulmuştur?

Newton
Maxwell
Einstein
Kepler

Japon milli kıyafetine ne denir?

Origami
Konimo
Kimono
Komino

Hangisi amca anlamındadır?

Emi
Aba
Aga
Emmi

Hangisi caba kelimesinin eş anlamlısıdır?

Bedava
Cömert
Cesur
Gayret

Dinamiti kim bulmuştur?

Alfred Einstein
Baron De Roth
Thomas Edison
Alfred Nobel

Selçuklu Devleti kaç yılında kurulmuştur?

1040
1080
1299
1054

Sümela Manastırı hangi ilimizdedir?

Rize
Artvin
Nevşehir
Trabzon

Uzaydan gelen zararlı ışınları tutan tabaka hangisidir?

Hidrosfer
Litosfer
Azot
Ozon

Matematikte bire ve kendisinden başka sayıya bölünemeyen sayı nedir?

Doğal Sayı
Pozitif Sayı
Asal Sayı
Sanal Sayı

Hangisinden enerji elde edilmez?

Su
Sis
Buhar
Işık

Trafik lambaları ilk defa hangi başkentte kullanılmaya başlanmıştır?

Paris
Atina
Londra
Washington

Uluslararası Adalet Divanı hangi şehirdedir?

Berlin
Brüksel
Lahey
Oslo

Hangisi bir siyaset adamıdır?

Besim Tibuk
Orhan Gencebay
Uğur Mumcu
Abdurrahman Dilipak

Hangisi And Ülkeleri Topluluğuna üye değildir?

Peru
Ekvator
Kolombiya
Fiji

Ezanı ilk okuyan sahabe kimdir?

Hz. Ali
Hz. Ömer
Hz. Hamza
Hz. Bilal Habeşi

Kapitülasyonlar hangi antlaşma ile kaldırılmıştır?

Mudanya
Sevr
Lozan
Gümrü

Müspet sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir?

Pozitif
Olumlu
Menfi
Artı

T harfi ile başlayan kaç ilimiz vardır?

3
4
5
6

Hangisi iktisadın ilgi alanı değildir?

Tam istihdam
Adil gelir dağılımı
Ekonomik serbestlik
Kültürel değişim

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir?

M. K. Atatürk
İsmet İnönü
Ali Fethi Okyar
Fevzi Çakmak

'Demokrasilerde çare tükenmez' sözü hangi siyasetçiye aittir?

Erdal İNÖNÜ
Mesut YILMAZ
Süleyman DEMİREL
Deniz BAYKAL

I. Dünya savaşı sırasında hangi gemiler Türk adı altında Rusya limanlarını bombalamıştır?

Goben ve Yavuz
Goben ve Braslov
Goben ve Breslau
Goben ve Yavuz

Müteşebbis kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

Yatırımcı
Yönetici
Ortak
Girişimci

Hangisi bir bilgisayar donanımıdır?

Tarayıcı
Paint
Resim Çizer
Yazılım

Hızır Acil Servis tel no hangisidir?

118
121
155
112

Olta ipine ne denir?

Oltaç
Mantar
Misina
Kurşun

Bir ürüne yeterlilik belgesi veren kuruluş hangisidir?

TDK
TÜYB
TPAO
TSE

İlk Adım Anıtı hangi ilimizdedir?

Amasya
İzmir
Samsun
Trabzon

Eski Türkçede ceylana ne denir?

Geyik
Hi
Ahu
Seylan

Hangisi Asya kıtasında yer alan ülkelerdendir?

Hollanda
Somali
Peru
Azerbaycan

Beşi 5 liradan kırk beş yumarta kaç lira eder?

45
5
225
245

Hangisi güç birimidir?

Joule
Libre
Kilowatt
Kalori

Hangisi Hindistan ve Çini ayıran dağdır?

Kaşmir
Klimanjero
Himalaya
Alp

İlaç kutularının içinden çıkan bilgilendirici kağıda ne ad verilir?

Reçete
Sevk
Literatür
Prospektüs

Bileşik kelimelerin hangisinde hece düşmesi olmuştur?

Hanımeli
Basımevi
Pazartesi
Aşçıbaşı

Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan ünlü İtalyan ressam kimdir?

Gentile Bellini
Leonardo Da Vinci
Michalengelo
Belissimo

Şeyh Şamil nerelidir?

Dağıstan
Azerbaycan
Türkistan
Kazakistan

Hangisi biçilmiş kaftan deyiminin eş anlamlısıdır?

Uygun
Gösterişli
Uyumlu elbise
Elbise

Vücudumuzdaki en küçük kemik parçası hangi organımızdadır?

El
Burun
Omurga
Kulak

Gemilerde ambar ve kamaraların üstüne ne ad verilir?

Güverte
Sancak
Yelken
İskele

Hendek savaşında, hendek kazılması fikrini veren İranlı sahabinin adı nedir?

Bilal-i Habeş
Zeyd bin Haris
Selman-i Farisi
Ebu Bekir

Hangisi ilaç bilimidir?

Histoloji
Ortodonti
Farmakoloji
Ortodantoloji

Turkiye-İran sınırı büyük ölçüde hangi antlaşmayla çizilmiştir?

Belgrad Antlaşması
Karlofça Antlaşması
Tahran Antlaşması
Kasr-ı Şirin Antlaşması

Japon kağıt katlama sanatı hangisidir?

Oligopol
Yurişami
Yurigami
Origami

Mükellefler arasında ayrım yapmaksızın, herkesten eşit olarak alınan vergi nedir?

Ad Valorem Vergi
Kurumlar Vergisi
Maktu Vergi
Emlak Vergisi

Yaşayan en büyük memeli hayvan hangisidir?

Dinazor
Fil
Su Aygırı
Balina

Hangi balık doğduğu nehirde ölmek için hayatı boyunca yol alır?

Hamsi
Somon
Alabalık
Sazan

Hücrelerimizde protein sentezi yapan organel nedir?

Mitokondri
Ribozom
Lizozom
Golgi aygıtı

Akarsu yatağının en derin yerlerini birleştiren çizgi nedir?

Debi
Delta
Talveg
Fersah

Atatürk nerede vefat etmiştir?

Topkapı Sarayı
Yıldız Sarayı
Etnografya Müzesi
Dolmabahçe Sarayı

Türkiye'de ilk çok partili seçim hangi yıl yapılmıştır?

1945
1949
1950
1946

Sürekli kadın haklarını çoğaltmaya çalışan düşünce nedir?

Sosyalizm
Feminizm
İdealizm
Hümanizm

Heredot kimdir?

Tarihçi
Ressam
İmparator
Heykeltıraş

Rahip ya da rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek yaşadıkları yere ne ad verilir?

Cezaevi
Sinagog
Manastır
Kilise

Çanakkale Şehitler Abidesi hangi tepede bulunur?

Hisarlık Tepe
Conk Bayırı
Kemaltepe
Şehittepe

Su bulunmadığı yerde abdest alma biçimine ne denir?

Teyemmüm
Gusül
Taharet
Boy abdesti

Osaka nerededir?

Endonezya
Taywan
Japonya
Kore

Sütçü İmam Olayı olarak bilinen olay hangi ilimizde olmuştur?

Şanlıurfa
Konya
Kahramanmaraş
Gaziantep

Hangisi sıcakkanlı bir hayvandır?

Timsah
Kuş
Yılan
Kurbağa

CMUK ne demektir?

Cumhuriyet Meclisi Usul Kanunu
Ceza Mahkemelerinin Uyum Kanunu
Cumhuriyet Mudafaai Ulefa Kaidesi
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

Deprem ölçen aletin ismi nedir?

Mimograf
Sismograf
Richter
Rasathane

İnsanda dişlerin yaptığı işlevi, kuşlarda hangi yapı gerçekleştirir?

Yutak
Kör bağırsak
Kalın bağırsak
Taşlık

Satranç oyununda ileri taş sürme eylemine ne ad verilir?

Şah
Vezir
Mat
Hamle

Mondros Mütarekesi ne zaman imzalanmıştır?

1922
1919
1918
1923

Hira Dağı nerdedir?

Medine
Taif
Cidde
Mekke

Sebzelerin hangisinin içerisinde nikotin bulunmaktadır?

Kabak
Patlıcan
Salatalık
Pırasa

Hangisi vitamin değildir?

K
M
A
D

Hangisi bilgisayar ile ilgilidir?

Diyot
Abaküs
Modem
Rulman

Hangisi fon müziği anlamındadır?

Endikasyon
Pop
Enstrümantal
Rock

Onbaşı ve çavuş rütbesindeki askerlere ne denir?

Er
Erbaş
Subay
Astsubay

İnsuyu Mağarası hangi ilimizdedir?

Antalya
Artvin
Bursa
Burdur

Mikroskop çeşitlerinden hangisinin büyütme kapasitesi en büyüktür?

Işık mikroskobu
Stereo mikroskop
Laser mikroskobu
Elektron mikroskobu

Fabrika yapımı kumaş ve dokumaları satan kişiye ne denir?

Nalbur
Manifaturacı
Tuhafiyeci
Terzi

Hangi iki ülke birbirleriyle komşudur?

Romanya-Fransa
Avusturya-Danimarka
Yunanistan-Türkiye
İtalya-Yunanistan

Hangisi baraj gölüdür?

Van Gölü
Tuz Gölü
Beyşehir Gölü
Keban Gölü

Mısır piramitlerinin en büyüğünün adı nedir?

Keops
Gize
Kefren
Sfenks

Baba 48, oğlu 18 yaşındadır. Kaç yıl sonra yaşları toplamı, farkının 3 katı olur?

4
8
9
12

Salim'in 4 yıl önceki yaşı, 6 yıl sonraki yaşının yarısıdır. Salim'in şimdiki yaşı kaçtır?

11
12
13
14

Hangisi bir şirket türü değildir?

Komandit
Kollektif
Holding
Limited

Hangisi matematikle ilgilidir?

Diyez
Diyet
Diskriminant
Diferansiyel

I. Dünya Savaşını kaybetmemiz üzerine, Adana-Antep-Maraş bölgesini hangi ülke işgal etmişti?

Suriye
İngiltere
Fransa
İtalya

Fesleğen bitkisinin diğer adı nedir?

Dere otu
Kardelen
Nane
Reyhan

Hangisi Amerika kıtasının yerli halklarından biri değildir?

Aborjinler
İnkalar
Mayalar
Aztekler

Okullarda gerçekleştirilen eğitime ne ad verilir?

Örgün Eğitim
Yaygın Eğitim
Koşullu Eğitim
Zorunlu Eğitim

Hangi akarsu Türkiye topraklarında doğup başka bir ülkede denize dökülür?

Gediz
Dicle
Sakarya
Yeşilırmak

Köprülü Kanyon hangi ilimizin sınırları içindedir?

Muğla
Antalya
Trabzon
Mersin

'Biliyormusun' kelimesinde kaç tane sesli harf vardır?

4
5
6
7

Kanije Kalesi savunması hangi paşa tarafından gerçekleştirilmiştir?

Tiryaki Hasan Paşa
Sokullu Mehmet Paşa
Nevşehirli İbrahim Paşa
Barbaros Hayrettin Paşa

Hangisi dişi geyik anlamındadır?

Maya
Teke
Lama
Maral

Hangisi organik besin değildir?

Karbonhidratlar
Su
Vitaminler
Yağlar

Vitaminlerden hangisi suda erir?

A vitamini
C vitamini
E vitamini
D vitamini

& işaretinin anlamı nedir?

Ve
İle
Veya
Hatta

Orhun Anıtları bugün hangi ülkededir?

Türkmenistan
Moğolistan
Özbekistan
Tacikistan

IV. Murat zamanında taktığı kanatlarla Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçan zat kimdir?

Evliya Çelebi
Katip Çelebi
Hazerfen Ahmet Çelebi
Veled-i Havaye

Ossiloskop ne işe yarar?

Basınç ölçer
Isı ölçer
Direnç ölçer
Dalga ölçer

Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk Beyliği hangisidir?

Akkoyunlular
Osmanoğulları
Karamanoğulları
Karakoyunlular

Hangisi edebiyatla ilgili bir terimdir?

Kalifiye
Haraç
Uyak
Haciz

Marmara adalarından hangisinin yüzölçümü en küçüktür?

Büyükada
Burgazada
Kınalıada
Heybeliada

Duygusal zeka hangisidir?

ICQ
EQ
IQ
EC

Hangisi İtalyan'dır?

Mozart
Picasso
Johann Strauss
Giuseppe Verdi

Kendisine miras kalan kişi kimdir?

Muris
Mirasyedi
Varis
Tereke

Adını yörede yetişen bir bitkiden alan tarihi yerleşim yeri neresidir?

Sistina
Yalova
Adıkavak
Safranbolu

Karaca Mağarası hangi ilimiz sınırları içindedir?

Rize
Trabzon
Gümüşhane
Giresun

Dünyanın bütün dillerine giren Türkçe sözcük hangisidir?

Şiş
Yoğurt
Ekmek
Kebap

Hangisi Ural-Altay dil grubuna girmez?

Ural Dilleri
Türk Dilleri
Japon Kore Dilleri
Tibet Britanya Dilleri

Gemilerde bulunan sandallara ne ad verilir?

Filika
Kayık
Mavna
Motor

Buckingham Sarayı hangi şehirdedir?

Toronto
Londra
Washington
Amsterdam

İstiklal Marşı hangi tarihte kabul edilmiştir?

15 Nisan 1920
23 Mayıs 1921
12 Mart 1921
13 Nisan 1920

Kelebek sözcüğünün kökü hangisidir?

Kel
Kele
Kelebek
Kelep

Auscwitz Nazi toplama kampı hangi ülkenin sınırları içindedir?

Polonya
Rusya
Almanya
Ukrayna

Milli paranın değerinin yabancı paralar cinsinden düşürülmesine ne denir?

Devalüasyon
Enflasyon
Stagflasyon
Revalüasyon

I. Dünya Savaşında Bolşevik İhtilali çıkan devlet hangisidir?

İtalya
Yunanistan
Rusya
Fransa

Tantanalı sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir?

Gösterişli
Şatafatlı
Sade
Cafcaflı

Türk edebiyatındaki ilk tezkire kime aittir?

Fuzuli
Ali Şir Nevai
Şeyh Galip
Nedim

Güneşli bir havada öğle vakti en kısa gölge hangi yönü gösterir?

Kuzey
Güney
Doğu
Batı

Türkiye'de ilk defa petrol bulunan dağ hangisidir?

Süphan
Cudi
Raman
Karacadağ

Hangisi ehemmiyetli kelimesinin eş anlamlısıdır?

Önemli
Kibar
Cömert
Bilge

Hangisi patlıcan ile yapılan bir yemek türü değildir?

Musakka
Karnıyarık
İmambayıldı
Mücver

Eti olarak bilinen eski Anadolu krallığının diğer adı nedir?

Urartu
Likya
Hitit
Rum Pontus

Hangisi dizini dövmek deyiminin eş anlamlısıdır?

Yalvarmak
Pişman olmak
Ağlamak
Zorlamak

Işık ile lamba arasındaki ilişki hangisinde vardır?

Su - Göl
İlaç - Hastalık
Balık - Olta
Meyve - Ağaç

Mikroskop camına ne ad verilir?

Mercek
Lamen
Lam
Lapel

Güneş sistemindeki en büyük gezegen hangisidir?

Plüton
Uranüs
Jüpiter
Neptün

Hepatit hastalığı hangi bilim dalını ilgilendirir?

Kardiyoloji
Dermatoloji
Gastroentroloji
Jinekoloji

Sedef hastalığı hangi bilim dalını ilgilendirir?

Kardiyoloji
Dermatoloji
Gastroentroloji
Jinekoloji

Eski Türkler'in İslam'a en yakın dinleri nedir?

Şamanizm
Gök Tanrı
Budizm
Hristiyan

Zeugma hangi ilçe sınırları icerisindedir?

Kilis
Birecik
Nizip
Halfeti

Hangisi bir yarımada değildir?

Biga
Mora
Gelibolu
Bafra

Osmanlı padişahlarından II. Selim'in lakabı nedir?

Şair
Sarı
Güçlü
Latif

Kayısının güneşte kurutulmuş haline ne denir?

Kuru kayısı
Gün kurusu
Çırçır
Çir

Osmanlı Devletinde sadrazamdan sonra en yetkili kişi kimdir?

Subaşı
Şeyhülislam
Sadrazam
Vezir

Gözle görülmeyen küçük canlıları inceleyen biyoloji alt bilim dalı hangisidir?

Moleküller Biyoloji
Biyokimya
Sitoloji
Mikrobiyoloji

Hangisi bir tatlı çeşiti değildir?

Revani
Bazlama
Cezerye
Künefe

İngiliz alfabesi kaç harften oluşur?

29
28
25
26

Tarihi olayları zaman bakımından inceleyen bilim dalı hangisidir?

Antropoloji
Kronoloji
Arkeometri
İstatistik

Hangisi uluslararası internet adres uzantısı değildir?

.com
.gov
.org
.met

Ahtapotun kaç adet kolu vardır?

6
8
10
12

Tiroit bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık hangisidir?

Guatr
Sigil
Adem Elması
Faranjit

Hangisi bir demirbaş malzemesi değildir?

Bilgisayar
Sandalye
Masa
Kalem

Kazan kaldırmak ne demektir?

Açlığa dayanamamak
Taşınma hazırlığı
İtiraz etmek
İsyan etmek

Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az hangi okulu bitirmek gerekir?

Lise
Üniversite
Kolej
İlköğretim

.uz uzantılı web siteleri hangi ülkenindir?

Ukrayna
Özbekistan
Vietnam
Uganda

Türkiye'de kömürü ilk bulan kimdir?

Köroğlu
Köse Murat
İnce Mehmet
Uzun Mehmet

Osmanlı Devleti'nde donanma komutanına ne ad verilirdi?

Tersane-i Amire
Kaptan-ı Derya
Subaşı
Kazasker

Hatay Cumhuriyeti hangi yıllar arasında varlığını sürdürmüştür?

1938-1939
1938-1949
1928-1938
1936-1938

Karşılıksız çek suçlarına hangi mahkeme bakar?

Ağır Ceza Mahkemesi
Ticaret Mahkemesi
Asliye Ceza Mahkemesi
Asliye Hukuk Mahkemesi

Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsuya ne denir?

Şelale
Çağlayan
Kanal
Çay

Kağıt tutturmaya yarayan ofis gereci nedir?

Ataç
Delgeç
Ataş
Toplu iğne

İşaret amaçlı kullanılan küçük bayraklara ne denir?

Flama
Kurdela
Fiyonk
Rafya

Fil Dişi Sahilleri hangi kıtadadır?

Amerika
Asya
Afrika
Avrupa

Sushi hangi ülkenin geleneksel yemeğidir?

Yunanistan
Japonya
Çin
Fransa

Hangisi Kuzey Amerika ülkesidir?

Brezilya
Kanada
Peru
Arjantin

Mimar Sinan kaç yılında vefat etmiştir?

1500
1618
1588
1528

Tıpta tümör bilimine ne isim verilir?

Radyolji
Onkoloji
Patoloji
Histoloji

Hangisinde C vitamini en fazladır?

Portakal
Elma
Biber
Mandalina

Borçlunun malına icra dairesince el konulmasına ne denir?

İpotek
Rehin
İntifa
Haciz

Hangi kelimede yazım hatası yoktur?

İnatcı
Yanlız
Kürkcü
Börekçi

Yaptırım manasına gelen sözcük hangisidir?

Kaide
Müeyyide
Enstantene
Kural

Karagöz ve Hacivat rivayetlere göre hangi padişah döneminde yaşamıştır?

Orhan Gazi
II. Abdülhamid
I. Murat
Fatih Sultan Mehmet

Nöroşirurji hangi bilim dalının içersinde yer alır?

Biyoloji
Tıp
Veterinerlik
Kimya

Bir yerleşim biriminin denize olan yüksekliğine ne denir?

Uzaklık
Rakım
İzoterm
Akat

Belen Geçidi hangi ilimizdedir?

Hatay
Kütahya
Afyon
Samsun

Soba zehirlenmelerinde hangi gazdan etkilenilir?

Karbonmonoksit
Kükürt
Azot
Siyanür

Nil Nehri'nden sonraki dünyanın en uzun ikinci akarsuyu hangisidir?

Amazon
Mississippi
Yenisey
Ren

İlk Türk tiyatro eserinin adı nedir?

Yaban
Araba Sevdası
Şair Evlenmesi
Vatan Yahut Silistre

Hangisi cezbe kelimesinin eş anlamlısıdır?

Sadakat
Coşku
Cesur
Güzel

Asliye Hukuk Mahkemelerinde Temyiz süresi kaç gündür?

10
15
8
30

İstiklal Marşı kaç kıtadır?

10
11
12
13

Karadeniz Bölgesi'nde hangisi yetiştirilmez?

Çay
İncir
Fındık
Tütün

Uçağa benzer motorsuz hava taşıtına ne ad verilir?

Planör
Paraşüt
Platanör
Airbus

Zafer Bayramı hangi tarihte kutlanır?

23 Nisan
19 Mayıs
29 Ekim
30 Ağustos

Elementler tablosunu ilk defa kim düzenlemiştir?

Mendeleev
Pavlov
Saharof
Alexandrof

Yağların sindirimi hangi organda başlar?

Mide
İnce bağırsak
Ağız
Kalın bağırsak

Tac Mahal nerededir?

Hindistan
Pakistan
Mısır
Afganistan

Türk alfabesinde kaç sessiz harf vardır?

21
25
19
24

İki meridyen arasındaki mesafe kaç dakikadır?

8
6
4
3

Hangi kelime Küçük Ünlü Uyumuna uymaz?

Ilıklaşmak
Yelek
Çilek
Yoldaki

Hangisi bir derneğin kanuni organlardan biri değildir?

Genel kurul
Danışma kurulu
Yönetim kurulu
Denetleme kurulu

İstiklal Marşı'nın bestecisi kimdir?

Fecri Ebcioğlu
Ahmet Hasim
Zeki Üngör
M. Akif Ersoy

Denemeleri ile ünlenmiş Fransız yazar kimdir?

Montaigne
Cervantes
Victor Hugo
Dostayevski

Eskimiş bez parçasına ne denir?

Çaput
Mendil
Lif
Yama

Almanya'nın ülke kodu hangisidir?

D
A
AND
DE

Çarpma işleminde etkisiz eleman hangisidir?

1
-1
0
10

Hacı Bayram Veli'nin türbesi hangi ilimizdedir?

Bursa
Ankara
İstanbul
Elazığ

II. Dünya Savaşındaki japon intihar uçaklarına ne denir?

Otisabi
Samuray
Okonava
Kamikaze

Hangisi Afyonkarahisar ilinin ilcesidir?

Eşme
Dinar
Kula
Banaz

Mahkeme kararlarına karşı ilk gidilecek yargı yolu hangisidir?

İtiraz
Karar düzeltme
Temyiz
Şikayet

İnsanın kendini karşıdakinin yerine koymasına ne nedir?

Empati
Sempati
Antipati
Telepati

Hangisi familya kelimesinin eş anlamlısıdır?

Yoksul
Aile
Karışık
Hikaye

Hayvan postunun kullanılacak duruma getirildiği yere ne denir?

Besihane
Maslakhane
Dermakhane
Dabakhane

İki bacanağın hanımları birbirinin nesi olur?

Kız kardeş
Görümce
Elti
Kaynana

Toplumu inceleyen bilim dalı hangisidir?

Psikoloji
Felsefe
Psikiyatri
Sosyoloji

Riyaziye bugünkü hangi bilim dalının adıdır?

Kimya
Fizik
Matematik
Geometri

Kabuğu ayıklanmamış pirince ne denir?

Çeltik
Şehriye
Arpa
Ayıklanmamış pirinç

Hangisi lazer yazıcı parçasıdır?

Tiner
Toner
Mürekkep kartuş
CPU

Hangisi seramik malzemedir?

Pirinç
Pvc
Kalay
Forsterit

Nemrut Gölü oluşum bakımından nasıl bir göldür?

Heyelan Gölü
Buzul Gölü
Karstik Göl
Krater Gölü

Hz. Muhammed'in Uhud Savaşı'nda şehit düşen amcası kimdir?

Hz. Hamza
Hz. Ebu Talip
Hz. Abbas
Hz. Abdulmuttalib

Hangisi tüplü dalışta kullanılmaz?

Palet
Ağırlık Kemeri
Şnorkel
Maske

Hangisi tatlı su balığı değildir?

İzmarit
Acıbalık
Somon
Sazan

Türkçülüğün Esasları adlı eserin yazarı kimdir?

Ahmet Hamdi Tanpınar
Ziya Gökalp
Fuat Köprülü
Tahsin Banguoğlu

Midas hangi devletin kralıdır?

Frigya
İyon
Lidya
Urartu

Hangisinde yazım hatası yoktur?

Yalnış
Ağaçı
Assubay
Çisil çisil

Rektör kim tarafından atanır?

Cumhurbaşkanı
Fakülte Kurulu
Bakanlar Kurulu
Mili Eğitim Bakanı

Hangisi elektrik direnci birimidir?

Amper
Ohm
Volt
Watt

Dişçilerin kullandığı kerpetene ne denir?

Aks
Mazı
Davya
Geda

Erciyes Dağı hangi ildedir?

Erzurum
Bursa
Kayseri
Adana

Med-Cezir olayına sebep olan hangisidir?

Ay ve güneş
Ay
Yıldız
Dünya

Hareketi inceleyen fizik bilimi hangisidir?

Mekanik
Fotonamik
Elektrik
Magnetik

'İnsan üç beş damla kan' dizesi Necip Fazıl'ın hangi şiirinde yer alır?

Hayata Dair
Bir Adam Yaratmak
Sakarya Türküsü
Çile

Hukuk ve Ceza davalarına ilişkin temyiz mercii hangisidir?

Danıştay
Sayıştay
Yargıtay
Anayasa Mahkemesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir?

M. K. Atatürk
İsmet İnönü
Ali Fethi Okyar
Fevzi Çakmak

İslamı topluca kabul eden ilk Türk devleti hangisidir?

Avarlar
Safeviler
Karahanlılar
Göktürkler

İrfan sahibi kişi anlamına gelen sözcük hangisidir?

Akif
Tarif
Maarif
Arif

Hangisi bir sıcaklık birimi değildir?

Kelvin
Fahrenheit
Joule
Celsius

Kanuni döneminde yapılan Zigetvar seferi kaç tarihinde yapılmıştır?

1655
1477
1566
1680

Mohaç Meydan Savaşı kaç yılında yapılmıştır?

1529
1567
1526
1518

Bir saat kaç saniyedir?

3600
60
360
36000

1 saniye = ..... salise

60
10
10
100

İlk antibiyotik hangisinden elde edilmiştir?

Maya mantarı
Ekmek küfü
Söğüt kökü
Peynir küfü

CD'nin kapasitesi yaklaşık kaç megabyte'tır?

250
700
1000
100

Hangisi edebiyatla ilgili bir terimdir?

Fabl
İstifçilik
Brüt
Envanter

Esnaf ve sanatkarların sosyal güvenlik kurumu hangisidir?

İş-Kur
SSK
Emekli Sandığı
Bağ-Kur

İçinde bisiklet yarışları yapılan özel alana ne ad verilir?

Velodrom
Pist
Hipodrom
Kolezyum

Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine bağlayan yapay su yolu hangisidir?

Avraysa Kanalı
Cebelitarık Boğazı
Süveyş Kanalı
Panama Kanalı

Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig eserini kaç yılında tamamlamıştır?

1069
1171
960
1160

Hangi hayvan geviş getirmez?

İnek
Koyun
Deve
Deve Kuşu

Hangisi geviş getiren hayvanların sindirim sisteminde bulunmaz?

Şirden
Taşlık
Börkenek
Kırkbayır

Kutadgu Bilig eserinin geneli hangi alfabe ile yazılmıştır?

Uygur Alfabesi
Çin Alfabesi
Arap Alfabesi
Moğol Alfabesi

Askeri birliklerde haberleşme ve elektronik ile ilgili sınıfın adı nedir?

İstihkam
Muhabere
İkmal
Maliye

Hangisi bilgisayarda yazı tipi büyüklüğü birimidir?

Punto
Font
Arial
Symbol

101010 sayısının okunuşu hangisidir?

Yüz bin on
On bin on
Yüz bir bin on
On on on

Ünlü 'Atatürk' kitabının İngiliz yazarı kimdir?

Lord Kinros
Jack Daniel
Barbara Hopkins
Sir Philip Hores

Bediüzzaman'ın önderi olduğu cemaat hangisidir?

Nur Cemaati
Fethullah Gülen Cemaati
Süleyman Hilmi Tunahan Cemaati
Cemalettin Kaplan Cemaati

Osmanlının, Bulgaristan topraklarının tamamını aldığı savaş hangisidir?

Nigbolu Savaşı
Karacabey Savaşı
Çirmen Savaşı
Kosova Savaşı

Hangisi islamiyetteki sünni mezheplerden değildir?

Hanefi
Hanbeli
Caferi
Maliki

Abdestin farzlarından hangisi doğru değildir?

Başın dörtte birini meshetmek
Elleri yıkamak
Yüzü yıkamak
Ayakları yıkamak

Yer kürenin merkezini oluşturan katmanın adı nedir?

Litosfer
Biyosfer
Hidrosfer
Barisfer

Dünyanın en yüksek çağlayanı hangisidir?

Kukenaam
Salto Angel
Niagara
Vettis

Hangisi sınır şehirdir?

Hatay
Adıyaman
Elazığ
Batman

Tavuğun tepesindeki deri uzantısına ne denir?

İbrik
İbibik
İbik
İbiş

Meteorolojik olayların meydana geldiği atmosfer katmanı hangisidir?

İyonosfer
Mezosfer
Traposfer
Stratosfer

Esas maddesi petrol olan yollarda kullanılan karışım nedir?

Beton
Mıcır
Asfalt
Kaldırım

Yorumu açık olan Kuran Ayetlerine ne denir?

Müteşabih
Salat
Muhkem
Zahir

Hangisi silahlı kuvvetleri temsil eder?

Fors
Sancak
Bayrak
Liyakat madalyası

Kimyasal tepkimeleri hızlandıran maddelere ne ad verilir?

Stabilizör
Konvektör
Katalizör
Emülgatör

Tuzun nemlenmemesi için tuzluk içine genelde ne koyulur?

Limon tuzu
Pirinç
Ceviz
Nohut

Trafikte hangisi en yüksek geçiş önceliğine sahiptir?

İtfaiye
Ambulans
Polis
Cumhurbaşkanı

Işık enerjisini elektrik enerjisine çeviren aygıt nedir?

Fotosel
Güneş Enerjisi
Jeneratör
Akü

Ankara hangi tarihte başkent olmuştur?

23 Eylül 1923
23 Ekim 1923
13 Ekim 1923
29 Eylül 1923

Henüz sütten kesilmemiş sığır yavrusuna ne denir?

Buzağı
Dana
Malak
Manda

En çok uyduya sahip gezegen hangisidir?

Mars
Neptün
Dünya
Jupiter

Avuçiçine ne ad verilir?

Oma
Maya
Aya
Ayan

Ayın dünya ile güneş arasına girmesi olayına ne ad verilir?

Sera Etkisi
Ay Tutulması
Dünya Tutulması
Güneş Tutulması

Türkiye Cumhuriyeti ilk genelkurmay başkanı kimdir?

M. Kemal Atatürk
İsmet İnönü
Kazım Karabekir
Fevzi Çakmak

Hangi ada Van Gölünde bulunur?

Heybeliada
Akdamar Adası
Uzun Ada
Keçiadası

Otomobildeki yedek lastiğe ne ad verilir?

İstepne
Manifold
Stepne
Kriko

Hangisi arttığında erozyon azalır?

Orman
Rüzgar
Yağış
Çayırlık

Sinagog tapınaklarının diğer adı denir?

Kilise
Havra
Katedral
Protestan

Bir sayının dörde bölünmesi hangi sayı ile çarpılması demektir?

0.4
4
0.25
0.44

Bir metnin yayıma hazır hale getirilmesine ne denir?

Redaksiyon
Obsiyonel
Subjektif
Optimum

Türk Medeni Kanunu hangi ülkeden alınmıştır?

İtalya
Fransa
İsviçre
Almanya

Alimlerin Kuran ve Sünnete dayanarak hüküm vermesine ne denir?

İstişare
Mukayese
İcma
Kıyas

Bir geminin giderlerini sağlayan kişiye ne ad verilir?

Donanımcı
Kaptan
Armatör
Fabrikatör

Japonya bayrağında beyaz zemin üzerinde bulunan kırmızı renkli şekil nedir?

Daire
Kare
Yıldız
Üçgen

Hangisi internete girmek için kullanılan bir program çeşiti değildir?

Internet Explorer
Opera
Mozilla Firefox
Nescafe

Hangisi uluslarası internet adres uzantısı değildir?

.net
.con
.mil
.edu

Hangisi internet üzerinde çalışan uygulama türlerinden değildir?

Hmtl
Php
Asp
Java

İnternet hakkında hangisi yanlıştır?

İnternet milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayabilir
Kablosuz internet en güvenli internettir
Türkiye'de internet 90'lı yıllardan sonra yaygınlaşmıştır
Bir bilgisayar internete İSS yardımıyla bağlanırar

Hangisi bir internet bağlantı türü değildir?

Kablo İnternet
Wireless İnternet
VDSL İnternet
ZDSL İnternet

Hangisi ünlü bir internet arama motoru değildir?

google.com
yahoo.com
aramotoru.com
arama.com

Hangi resim türü internette sık kullanılır?

jpg
bmp
avi
tiff

Hükümet kuruluşlarının internet adres uzantısı hangisidir?

.net
.com
.gov
.edu

Hangi internet adresi geçersizdir?

http://www.a77.com
http:///www.deneme.com
https://www.about.com
http://a77.com

Deprem sonucunda oluşan dev dalgara ne ad verilir?

Tusunami
Oligami
Hidromi
Toponomi

Yaptırım manasına gelen sözcük hangisidir?

Kaide
Müeyyide
Enstantene
Kural

Dünyanın en derin çukuru hangisidir?

Zambia
Amazon
Marianna
Markos

Baharat satılan yere ne ad verilir?

Bakkal
Otçu
Baytar
Aktar

Atomda bulunan yüksüz parçacığa ne ad verilir?

Nötron
Elektron
Nötr
Pozitron

Pelit hangi ağacın meyvesidir?

Kayın
Çam
Meşe
Gürgen

Genetik biliminin kurucusu hangisidir?

Pasteur
Darwin
Mendel
Aristo

Bildiği bir konuyu bilmemezlikten gelme sanatına ne ad verilir?

Teşbih
Tecahül-ü Arif
Kinaye
Hiciv

Limited Şirket en az kaç ortak ile kurulabilir?

2
3
4
5

Yeşilırmak illerin hangisinden geçmez?

Samsun
Amasya
Tokat
Sinop

Habur sınır kapımız hangi ilçemizdedir?

Cizre
Silopi
Nusaybin
Beytüşebab

Bitkileri inceleyen bilim dalı hangisidir?

Botanik
Biyoloji
Fizik
Fizyoloji

Hangisi fizik bilimi dallarından değildir?

Atom fiziği
Katı hal fiziği
Parçacık fiziği
Sıvı hal fiziği

Nevruz Bayramı hangi gün kutlanır?

11 Mayıs
21 Mart
18 Mayıs
21 Mayıs

Kağıdın hammaddesi nedir?

Toprak
Plastik
Cam
Ağaç

Hitit Devletinin başkenti hangisidir?

Efes
Harput
Kapadokya
Hattuşaş

1513 kişinin ölümüne neden olan batık geminin adı nedir?

Titanic
Britannic
Olympic
Atlantic

Eğitici ve öğretici şiir türü hangisidir?

Kahraman
Didaktik
Epik
Lirik

Hayvanlardan hangisi susuzluğa daha çok dayanır?

Deve
Kertenkele
Fare
Fil

Hangisi soygaz değildir?

Argon
Helyum
Neon
Oksijen

TC Merkez Bankası kaç yılında kurulmuştur?

1921
1930
1945
1981

Soluk borusunun başlangıç kısmına ne ad verilir?

Gırtlak
Kıkırdak
Yutak
Bronş

Müslüman olduktan sonra Yusuf İslam adını alan pop şarkıcı kimdir?

Elton John
Julio İglesias
Cat Stevens
Dr. Alban

İnsan beyni oksijensizliğe yaklaşık ne kadar süre dayanabilir?

5 dakika
15 dakika
45 dakika
60 dakika

İsrail'in resmi dili hangisidir?

Arapça
Farsça
İbranice
Yahudi

Ampullerde kullanılan ısıya dayanıklı maden hangisidir?

Bakır
Volfram
Krom
Helyum

WHO hangi örgütün kısaltılmışıdır?

Dünya Sağlık Örgütü
Dünya Yaşam Örgütü
Dünya Çevre Örgütü
Dünya Kültür Organizasyonu

Dünyada göl sayısı bakımından en zengin ülke hangisidir?

Kanada
Finlandiya
Rusya
İtalya

Eski Türklerde ölüm törenlerine ne ad verilirdi?

Yuğ
Kam
Sav
Baksı

Matbaacılıkta satır aralığına ne ad verilir?

Punto
Espas
Sekme
Girinti

Yeryüzünün ölçümü ile ilgilenen bilim dalı hangisidir?

Jeoloji
Jeofizik
Jeodezi
Jeotermal

Cifte Minareli Medrese hangi ilimizdedir?

Erzurum
Kayseri
Sivas
Edirne

Bir küpün kaç kenarı vardır?

8
12
16
20

Kocatepe Camisi hangi ilimizdedir?

Ankara
Afyon
Edirne
İstanbul

Günah ve sevapları yazan melekler hangisidir?

Cebrail
Kiramen Katibin
İsrafil
Mikail

Devlet adamlarının hangisi diğerleri ile aynı zamanda yaşamamıştır?

George Washington
Adolf Hitler
Winston Churchill
Benito Mussolini

Türk asıllı dünyanın ünlü beyin cerrahı hangisidir?

Mehmet Öz
Gazi Yaşargil
Adnan Adıvar
Salim Nesim

Guatr hastalığının tedavisi için hangi tür besinler verilir?

Azotlu
İyotlu
Sodyumlu
İyonlu

Ölçü aygıtlarında işaretleri göstermeye yarayan devingen iğne nedir?

Kefe
İbre
İbare
Kadran

Altın Buda Heykeli hangi ülkede bulunmaktadır?

Çin
Japonya
Kuzey Kore
Tayland

Hristiyanların dini günü hangisidir?

Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi

Demografinin ilgi alanı nedir?

Nüfus
Demokrasi
Yüzölçüm
Sözcük

Madeni para basılan yere ne denir?

Banka
Darphane
Matbaa
Borsa

Eski kitapların alınıp satıldığı yere ne ad verilir?

Kapalıçarşı
Suffa
Kitap sarrafı
Sahaf

Saat 9 iken akreple yelkovan arasındaki açı kaç derecedir?

30
60
90
45

Ağlarsa anam ağlar, gerisi ...... ..... ?

Arkadan Ağlar
Gülerek Ağlar
Sahte Ağlar
Yalan Ağlar

Hangi maddelerin alaşımdan lehim elde edilir?

Demir - Bakır
Kurşun - Kalay
Alüminyum - Bakır
Kurşun - Alüminyum

Kaynatılıp kurutulduktan sonra kırdırılan buğdaya ne denir?

Yarma
Şehriye
Erişte
Bulgur

Risale-i Nur kitapları kime aittir?

Bediüzzaman Said Nursi
Şeyh Said
Erzurumlu İbrahim Hakkı
İskilipli Atıf Hoca

Üstad yarım ümmi olduğunu ifade eder. Bu ne demektir?

Hattı okunaklı ve yazısı hızlı olmayan
Zar zor okuyabilen
Okuyabilen fakat yazamayan
Latince okuyup yazamayan

Risale-i Nur'u bir yerden bir yere ulaştıran gönüllülere ne ad verilmiştir?

Şakird
Mübarekler heyeti
Nur postacıları
Nur fabrikası

Üstad'ın "Risale-i Nur'un bir medresetül zehrasıdır" dediği şehir hangisidir?

Afyon
Van
Isparta
Kastamonu

Üstad Denizli hapsinde hangi eseri kaleme almıştır?

El Hüccetüz Zehra
Ayetül Kübra
Meyve Risalesi
Hakikat Nurları

Mustafa Kemal'in Üstad'a yaptığı teklif nedir?

Risalelerin diyanetçe bastırılması
Doğu illerinin umumi vaizliği
Diyanet İşleri Başkanlığı
Kur'an meali yazması

"Ben üç cihetle ...yım". Üstad üç cihetle hangi şehirli olduğunu söylüyor?

Van
Bitlis
Urfa
Isparta

Üstad girdiği hapishaneleri hangi isim ile vasıflandırmıştır?

Medrese-i Seyyare
Mekteb-i Nuriye
Medrese-i Yusufiye
Mekteb-i İrfaniyye

Üstad'ın girdiği hapisler hangisinde doğru sıralanmıştır?

Eskişehir - Emirdağ - Afyon
Denizli - Barla - Afyon
Eskişehir - Denizli - Afyon
Burdur - Eskişehir - Isparta

Üstad hangi eserinden dolayı 1952'de İstanbul'da mahkemeye çıkmıştır?

Tesettür Risalesi
Gençlik Rehberi
Hizmet Rehberi
Hikmet-ül İstiaze

Said Nursi hangi tarihte vefat etmiştir?

1960
1978
1957
1968

Hangisi Üstad'ın ikamet buyurduğu yerlerden değildir?

Eskişehir
Kütahya
Emirdağ
Denizli

Hangisi Üstad'ın arkadaşlarından değildir?

Mehmed Akif Ersoy
Ziya Gökalp
Urfalı Şeyh Saffet Efendi
Elmalılı Hamdi Efendi

Bediüzzaman ne demektir?

Zamanın eşsizi
Zamanın bid'atı
Zamanın kahramanı
Zamanın yazarı

Üstad'ın Doğuda kurmak istediği Üniversiteye 19 bin altın veren Osmanlı hükümdarı kimdir?

II. Abdülhamid
Mehmed Reşad
II. Abdülaziz
Sultan Vahidüddin

Tarihçe-i Hayatın içinde tamamı yer alan iki risale hangileridir?

Meyve Risalesi - El Hüccetüz Zehra
Ayetül Kübra - Telvihat-ı Tis'a
Küçük Sözler - Haşir Risalesi
Ayetül Kübra - Münacat

"Ben ekmeksiz yaşarım, ..... yaşayamam" (Bediüzzaman)

Çaysız
Kitapsız
Hürriyetsiz
Zübeyirsiz

Üstad harama nazar etmemesini nasıl izah ediyor?

İlmin izzetini muhafaza
Kabri keşfetmesi
Günahların zehirli bir bala benzemesi
Pek dışarı çıkmaması

Afyon hapsinin meyvesi hangisidir?

El Hüccetüz Zehra
Haşir Risalesi
Ene Risalesi
Ayetül Kübra

Üstad'ın iki takım külliyat hediye gönderdiği Diyanet İşleri Reisi kimdir?

Ömer Nasuhi Bilmen
Ahmed Hamdi Akseki
Hasan Hüsnü Erdem
Rıfat Börekçi

1950'lerde Türkiye'ye gelip Bediüzzzaman ile görüşen Hindistanlı İlahiyatçı kimdir?

İhsan Sabir
Ali Ekber Şah
Habiburrahman Şakir
Muhammed Hamidullah

Sunum hazırlamak için kullanılan Microsoft ürünü hangisidir?

Word
Excel
Powerpoint
Outlook

Mısır'ın ülke kodu hangisidir?

ET
EAK
EG
PAN

Masa gibi yerlere koyulan küçük zarif süs eşyasına ne denir?

Tablo
Abajur
Biblo
Saksı

Canlıların vücudunu inceleyen bilim dalı hangisidir?

Topoloji
Anatomi
İzotop
Sosyoloji

Atmosferin ilk katmanı hangisidir?

Traposfer
İyonosfer
Şemosfer
Ekzosfer

Osmanlıda hangisi atlı askerdir?

Yeniçeri
Tımarlı Sipahi
Acemi Sınıfı
Topcu Sınıfı

Antik çağda kent anlamında kullanılan kelime hangisidir?

Stoa
Satrap
Polis
Agora

Kısır yemeğinin ana malzemesi nedir?

Bulgur
Mercimek
Un
Pirinç

Hangisi maaş bildirim formu anlamındadır?

Fatura
Transkript
Bordro
Beyanname

Hangisi solunum sistemi ile ilgili değildir?

Soluk borusu
Yutak
Akciger
Bronş

Hangisi sürekli rüzgarlardan değildir?

Batı Rüzgarları
Kutup Rüzgarları
Muson Rüzgarları
Alizeler

İlk güneş takvimini kimler bulmuştur?

Lidyalılar
Mısırlılar
Urartular
Göktürkler

Olimpiyat halkalarındaki siyah halka hangi kıtayı temsil eder?

Asya
Avrupa
Afrika
Amerika

Dünyanın en büyük gölü hangisidir?

Hazar Gölü
Victoria Gölü
Van Gölü
Baykal Gölü

Gökkuşağı kaç renktir?

5
6
7
8

Hangisi Hintlilerin iki büyük destanından biridir?

Kast
Hindhu
Kırgız
Ramayana

Hangisi sadece kuşlarla ilgilenen bilim dalıdır?

Zeoloji
Botanik
Ornitoloji
Zooloji

İskender döneri ile meşhur il hangisidir?

Bolu
Bursa
Kocaeli
Tekirdağ

Hangi ülkenin para birimi Euro değildir?

Fransa
Portekiz
İngiltere
Yunanistan

Hardal gazı da denilen savaş gazı hangisidir?

Barut
İperit
Hidrojen
Asit

En uzun sınır ülkesi komşumuz hangisidir?

Yunanistan
Suriye
İran
Irak

Mekteb-i Sultani olarak açılan lisenin şimdiki ismi nedir?

Kabataş Lisesi
Robert Koleji
İstanbul Lisesi
Galatasaray Lisesi

Fidel Castro hangi ülkenin başkanlığını yapmıştır?

Avustralya
Filipinler
Küba
Lübnan

Hangisi Afrika kıtasında değildir?

Fas
Nepal
Nijerya
Çad

Türkiye'nin dört coğrafi bölgesine de sınırı olan il hangisidir?

Bolu
Kırşehir
Bilecik
Ankara

Türkiye hangi kara parçaları arasında geçit özelliği gösterir?

Avrupa - Kuzey Amerika
Asya - Amerika
Afrika - Asya
Avrupa - Asya

Adnan Menderes hangi şehrimizdeki hava limanının adıdır?

Ankara
Adana
İzmir
İstanbul

Ege Bölgesi'nin en yüksek dağı hangisidir?

Honaz
Kaz Dağları
Kozak
Yunt

Dünyada ilk trafik kazası hangi yıl meydana gelmiştir?

1910
1929
1881
1899

Ad Kavmine gönderilen peygamber kimdir?

Hz. Nuh
Hz. Şit
Hz. Zülkif
Hz. Hud

Hangisi motosiklet markası değildir?

Kawasaki
Tamara
Harley Davidson
Yamaha

Aliağa Petrol Rafinerisi hangi ildedir?

İzmit
Adana
Antalya
İzmir

Nüfus yoğunluğunu gösteren harita çeşiti hangisidir?

Coğrafi Haritalar
Beşeri Haritalar
Siyasi Haritalar
Fiziki Haritalar

Balinanın ana yemeği nedir?

Mürekkep balığı
Köpek balığı
Yengeç
Plankton

Dünya'nın kaç tane uydusu vardır?

0
1
2
3

Matematikte bir fonksiyon eğrisini kesmeyen doğruya ne denir?

Esimtop
Elips
Esamptil
Asimptot

Bir kadına göre kocasının kız kardeşi onun neyi olur?

Güvey
Elti
Baldız
Görümce

Ümit Burnu'nu keşfeden denizci kimdir?

Christoph Coloumb
Vasco de Gama
Magellan
James Cook

Emperyalizm kelimesi kaç hecelidir?

3
4
5
6

Elektrik akımının şiddetini ölçen alete ne ad verilir?

Ampermetre
İzolatör
Kondansatör
Radyometre

Süt, yoğurt gibi hayvansal gıdalarda bulunan ve uyku hissi veren madde nedir?

Protein
Karbonhidrat
Laktik asit
Sitrik asit

Bakır ile çinkonun eritilerek karıştırılması sonucu oluşan sarı renkli alaşım hangisidir?

Kalay
Lehim
Kükürt
Pirinç

Gemilerin içini aydınlatan pencerelerin adı nedir?

Fora
Lumbuz
Cumba
Bosa

Hangisi fiziki coğrafyanın alt dallarından değildir?

Hidrografya
Nüfus ve yerleşme
Klimatoloji
Jeomorfoloji

Dünya kendi etrafındaki dönüşünü ne kadar zamanda tamamlar?

Bir Günde
Bir Haftada
Bir Ayda
Bir Yılda

Hangisi balıkla beslenen siyah bir deniz kuşudur?

Kızılkuyruk
Kuyruksallayan
Karabatak
Çaylak

Türkiye'nin en büyük coğrafi bölgesi hangisidir?

Doğu Anadolu Bölgesi
Marmara Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Akdeniz Bölgesi

Preveze Deniz Zaferi kaç yılında olmuştur?

1519
1549
1528
1538

Tibetliler ve Moğollarda Buda rahiplerine verilen isim hangisidir?

Lama
Keşiş
Azam
Üstat

Hangisi ortopedinin alanına girer?

Vücutta istenmeyen tüyler
Bilek burkulması
Kulakta iltihap oluşması
Sırt bölgesinde lekeler

Lami Teoremi hangi derste kullanır?

Fizik
Kimya
Matematik
Türkçe

İngiltere'nin doğusunda yer alan denizin adı nedir?

Kuzey Denizi
Atlantik Okyanusu
Pasifik Okyanusu
Arktik Denizi

2007 yılında İngiltere'nin yaklaşık nüfusu ne kadardır?

10 Milyon
30 Milyon
70 Milyon
50 Milyon

1950 yılında Türkiye'nin yaklaşık nüfusu ne kadardır?

10 Milyon
20 Milyon
30 Milyon
40 Milyon

Hangisi eski Türkçe'de okyanus anlamına gelir?

Bahriye
Umman
Derya
Bahri Azam

Çiyin donarak bitkiler üzerinde kar tabakası oluşturmasına ne denir?

Kar
Don
Dolu
Kırağı

Berlin Antlaşması ile hangi devlet toprak kaybına uğramıştır?

Sırbistan
Bulgaristan
Yunanistan
Romanya

Türkiye'de her yıl 1 Temmuz günü kutlanan Denizcilik Bayramı nedir?

Balıkçılık Bayramı
Kabotaj Bayramı
Mavi Yelken Bayramı
Denizci Hakları Günü Ve Bayramı

Osmanlılar' da kağıt paraya ne ad verilirdi?

Sikke
Kaime
Akçe
Dirhem

Hangisi Dede Korkut hikayelerinde ismi geçen bir kahramandır?

Tarkan
Kara Murat
Deli Dumrul
Kızıl Maske

II. Meşrutiyete karşı 1909'da çıkarılan ayaklanma hangisidir?

Patrona Halil İsyanı
Vaka-i Hayriye
31 Mart Vakası
Vaka-i Vakvakiye

Hangisi beton yapımında kullanılmaz?

Demir
Su
Kum
Çimento

Hangisi bir ağaç türü değildir?

Porsuk
Servi
Sığla
Antoryum

Ribonükleik Asidin simgesi nedir?

SNA
RA
RNA
DNA

İslam dünyasının kutsal emanetleri nerede bulunmaktadır?

Topkapı Sarayı
Ayasofya Camii
Sultanahmet Camii
Dolmabahçe Sarayı

Hangisi patlayıcı ve yanıcı bir gazdır?

Oksijen
Hidrojen
Sodyum
Helyum

Çöplerde oluşan gaz hangisidir?

Azot
Helyum
Metan
Argon

Konkav ne demektir?

Elips
İçbükey
Dışbükey
Eşitkenar

ISO standartı kaç yılında ve nerede kurulmuştur?

1946, Cenevre
1926, Helsinki
1969, Münih
1978, Paris

'Akarsu Krosu' adını da alan spor dalı nedir?

Rafting
Trekking
Waterspor
Rainsport

Tek bir kişinin veya bir zümrenin yönetimine dayalı yönetim şekli nedir?

Demokrasi
Mutlakiyet
Meşrutiyet
Cumhuriyet

Edebi türlerden hangisi tamamen gerçekliğe dayanmaktadır?

Öykü
Roman
Masal
Anı

Cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır?

Sohbette zaman ne kadar da çabuk geçti
Arkadaşım dün bize geldi
Bundan önceki arabamız daha güzeldi
Adam hızlı hızlı yürüyordu

İkili sayı sistemine ne denir?

Decimal
Binary
Oktav
Hexadecimal

Onluk sayı sistemine ne ad verilir?

Decimal
Binary
Oktav
Hexadecimal

Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçimindeki araç hangisidir?

Pergel
Rapido
Gönye
T Cetveli

Türkiye'nin ismi 3 harfli kaç şehri vardır?

1
2
3
4

Balkan Yarımadası ile İtalya arasında kalan deniz hangisidir?

Baltık
Adriyatik
Tiren
Ligurya

Hangisi tatlı su balığıdır?

Hamsi
Çinekop
Köpekbalığı
Sazan

Oltu Taşı ile ün yapmış ilimiz neresidir?

Erzurum
Erzincan
Elazığ
Edirne

Aspendos Tiyatrosu hangi ilimizdedir?

Muğla
Aydın
İzmir
Antalya

Eskiden kadınların sokağa çıkarken entari üstüne giydikleri astarsız mantoya ne ad verilir?

Etol
Ferace
Kepenek
Fistan

Tarih Değiştirme Çizgisi hangi okyanustan geçmektedir?

Büyük Okyanus
Hint Okyanusu
Atlas Okyanusu
Kuzey Buz Denizi

Tıpta bilimsel olarak üzerinde inceleme yapılan cesede ne ad verilir?

Morg
Otopsi
Kobay
Kadavra

Güneş ışınları Dünya'ya yaklaşık kaç dakikada ulaşır?

17
4
3
8

Kuralları judoya benzeyen savunma sanatına ne denir?

Aikido
Kickboks
Hentbol
Boks

3/4 hangisine eşittir?

25%
50%
75%
20%

Hangisi büyük krom rezervine sahip ülkelerden değildir?

ABD
Almanya
Türkiye
Güney Afrika Cum.

Hangisi hafıza kaybının psikolojide kullanılan ismidir?

Korsakof
Amnezi
Şizofreni
Obsesif

Hangisi kedigiller ailesinden değildir?

Vaşak
Leopar
Sırtlan
Puma

İlk buharlı lokomotifi tasarlayan kimdir?

Watt
Stephenson
Lermontov
Epstein

Divan edebiyatındaki Hiciv Sanatının, halk edebiyatındaki karşılığı nedir?

Mani
Koşma
Koçaklama
Taşlama

Fırat ile Dicle arasında kalan bölgeye ne ad verilir?

Avrasya
Antakya
Mezopotamya
Harran

Mevlevihanede sema ayinine katılan dervişe ne ad verilir?

Sazende
Segah
Semazen
Mevlevi

Hangisi 'faraziye' kelimesinin eş anlamlısıdır?

Edebi
Varsayım
Erdem
Kutsal

Divan Edebiyatında bir gazelin en güzel beyitine ne ad verilir?

Taç Beyit
Matla
Hüsni Makta
Beytül Gazel

İlk Osmanlı Medresesi nerede kurulmuştur?

İstanbul
Konya
İznik
Bursa

Hangisi çayırlık alan bitki örtüsüdür?

Orman
Maki
Bozkır
Savan

Hangisi maki bitki örtüsü içerisinde yer almaz?

Keçiboynuzu
Mersin
Zakkum
Çam

Anadolu Selçuklu Devleti'nin I. Kılıç Arslan döneminde başkenti neresidir?

Karaman
Ankara
Konya
Bursa

Vücudun en kolay çıkan eklemi hangisidir?

Diz
Ayak Bileği
Omuz
Dirsek

Kaynak sularının yığdığı kalker tortuya ne ad verilir?

Tremolit
Travers
Tretman
Traverten

Klonlama yöntemiyle doğan ilk hayvan hangisidir?

Dolly
Molly
Polly
Holly

Uğradığı haksızlığı duyurmak için 'Şikayetname' adlı eseri yazan şair hangisidir?

Şeyhi
Fuzuli
Ali Şir Nevai
Nabi

Osmanlı Devletinde resmi dil hangisidir?

Arapça
Türkçe
Farsça
Osmanlıca

Osmanlı Devletinde edebiyat dili hangisidir?

Arapça
Türkçe
Farsça
Osmanlıca

Divan Edebiyatında 'Münşi' kime denir?

Şiir yazanlara
Nesir yazanlara
Yalnız kaside yazanlara
Şiirde edebi sanat yapanlara

Yunanistan bağımsızlığını hangi antlaşma ile elde etmiştir?

Bükreş
Atina
İstanbul
Edirne

Hangisi Türkiye'de bulunan volkanik set göllerinden biridir?

Tortum
Abant
Van Gölü
Tuz Gölü

Osmanlılar batıya ilk defa hangi devirde açılmıştır?

Tanzimat Devri
I. Meşrutiyet
Yükselme Devri
Lale Devri

İrade-i Milliye gazetesi hangi kongreden sonra çıkarılmıştır?

Alaşehir
Balıkesir
Erzurum
Sivas

İllerin hangisinin Ereğli diye bir ilçesi yoktur?

Konya
Samsun
Zonguldak
Tekirdağ

Gemide yelkenlerin açılması hangisi ile ifade edilir?

Alabora
Fora
İskele
Almira

Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçen aygıt hangisidir?

Barometre
Termometre
Manometre
Gazometre

Hangisi psikanaliz metodunu ilk kullanan kişidir?

Sigmund Freud
George Maxwell
Jerome Brauer
Karl Ebert

Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan araca ne denir?

Huni
Fiskiye
Hortum
Huri

Hangi yılan zehirsizdir?

Kobra
Çıngıraklı
Piton
Engerek

Binaları yıldırımdan koruyan alet hangisidir?

Paratoner
Planör
Anten
Sinyalizasyon

Hangisi soğuk su akıntısıdır?

Golfstream
Alaska
Brezilya
Labrador

İnsanın dengede kalmasını sağlayan hangisidir?

Beyin
Beyincik
Omirilik
Talamus

Hangisi bir ağaçtır?

Borcak
Karaan
Burçak
Alıç

Osmanlı Devleti Otlukbeli Savaşı'nı hangi devletle yapmıştır?

Bizans
Memlukler
Akkoyunlular
Safevi Devleti

Tıp Fakültesindeki son sınıf öğrencilerine ne ad verilir?

Pratisyen
Asistan
İntörn
Reprezant

İlaç tanıtım elemanına hangi isim verilir?

Pratisyen
Asistan
İntörn
Reprezant

Osmanlıların 'Ceneviz' dediği İtalyan kenti neresidir?

Cenova
Roma
Milano
Venedik

Müeyyide ne demektir?

Yaptırım
Süre
Hak
Güven

Hangisi tekrar yazılabilir DVD simgesidir?

DVD-RW
DVD
DVD-R
DVD-W

916 yıl kilise olarak kullanıldıktan sonra camiye çevrilen yapı hangisidir?

Ayastefanos
Küçük Ayasofya
Ayasofya
Süleymaniye

Asitler turnusol kağıdını hangi renge boyar?

Pembe
Kırmızı
Mavi
Siyah

Ay bir yılda dünya etrafında kaç kere dolanır?

6
12
365
24

Burkulmalarda iç kanamayı önlemek için öncelikle hangisi yapılır?

Gevşek sarıp, sıcak tutma
Yavaşça hareket ettirme
Soğuk suya tutma
Sıcak su ile ovma

Dünya Tiyatrolar Günü hangi tarihte kutlanır?

27 Mart
24 Ekim
29 Ekim
10 Kasım

Barometreyi kim bulmuştur?

Graham Bell
Barometer
Evangelista Torricelli
Newton

Süt dişlerinin toplam sayısı kaçtır?

32
28
20
18

Yetişkin bir insanda köpek dişlerinin sayısı kaçtır?

2
4
3
6

Bir insanda akıl dişleri ortalama kaç yaşında çıkar?

6
12
16
20

İstanbul Boğazı'nın doğusunda kalan bölümüne ne ad verilir?

Kuzey Yakası
Kuzeydoğu Yakası
Rumeli Yakası
Anadolu Yakası

Erzurum Kongresi'nin hangi kararı Misak-ı Milli'de yer almıştır?

Azınlıklara ayrıcalık tanınamaz
Ulusun iradesini egemen kılmak esastır
Ulusal sınırlar içinde Vatan bütündür
Manda ve himaye kabul olunamaz

Hangisi bir renge isim olmamıştır?

Limon
Elma
Vişne
Gül

Keçinin erkeğine ne ad verilir?

Teke
Toklu
Koç
Oğlak

Türk kadınlarına Milletvekili seçilme hakkı hangi tarihte tanınmıştır?

1934
1935
1932
1936

Bataklıkları kurutmak için hangi ağaç dikilir?

Çam
Palmiye
Avokado
Okaliptus

Bina kirişlerinin oturduğu birime ne ad verilir?

Merdiven
Dirsek
Döşeme
Kolon

Bir gazın sıvı veya katı bir cismin içinde dağılmasına ne denir?

Absorbsiyon
Agraflamak
Aldehit
Alkolatür

Mevlana için yapılan Yeşil Türbe'nin mimarı kimdir?

Tebrizli Bedreddin
Mimar Sinan
Selimoğlu Abdülvahid
Çelebi Hüsameddin

İstiklal Marşı kaç mısradır?

40
44
41
36

Hangisi 'enternasyonal' kelimesinin eş anlamlısıdır?

Enteresan
Uluslararası
Emrivaki
Emrihak

Hayvanlardan hangisi perde ayaklıdır?

Devekuşu
Tavuk
Ördek
Çita

Hangi kan gurubu genel alıcıdır?

B
A
AB
O

Verilen bir sinyalin güçünü arttırmak için kullanılan alete ne ad verilir?

Amplifikatör
Kondansatör
İzolatör
Hoparlör

Meşhur Tih Çölünü geçen ilk Osmanlı padişahı kimdir?

Yavuz Sultan Selim
Kanuni Sultan Süleyman
Fatih Sultan Mehmet
Yıldırım Bayezıt

On milyon seksen bin sekiz yüz seksen sayısının yazılışı nedir?

108008080
108808080
10080880
10800080

Sabunun hammaddesi nedir?

Asit
Kum
Su
Yağ

Acz nedir?

Hıyanet
Çaresizlik
Metanet
Fetanet

Hangi kuşun gagası keselidir?

Pelikan
Penguen
Leylek
Karabatak

Müslümanlara 5 vakit namaz ne zaman farz olunmuştur?

Mirac Gecesi
Kadir Gecesi
Beraat Kandili
Hicretten sonra

Nefron hangi organda yer alır?

Böbrek
Kalp
Akciğer
Karaciğer

Meşhur Asma Bahçeleri nerededir?

Semerkant
Babil
Kaşgar
Tahran

12 + 24 - 180 + 48 + 96 kaç eder?

16
180
0
150

Hangisi dolaylı vergi türüdür?

KDV
Motorlu Taşıt Vergisi
Gelir Vergisi
Emlak Vergisi

Kaval kemiği vücudumuzun hangi bölümündedir?

Bacak
Kol
Gövde
Kafatası

Şehirlerden hangisi başkent değildir?

New York
Şam
Buenos Aires
Amman

İstanbul'da 1860-1866 arasında yayımlanan ilk Türkçe gazete nedir?

Tercüman
Vatan
Bayrak
Tercüman-ı Ahval

Yön bulmada hangisinden yararlanılmaz?

Kutup Yıldızı
Güneş
Yosunlar
Rüzgar

Bir suçlunun işlediği suçla cezalandırılmasına ne denir?

Kısas
Şeriat
Diyet
Vendetta

Uçakları barındırmaya yarayan kapalı yerlere ne ad verilir?

Hangar
Ambar
Garaj
Park

Dual bant GSM frekansları nelerdir?

900-1300
900-1600
900-1800
1300-1600

Köy Enstitüleri'nin kuruluşu zamanında Milli Eğitim Bakanı kimdir?

İzzet Baysal
Yusuf Avcı
Hasan Ali Yücel
Osman Nuri

35 yaş şiiri şairlerden hangisine aittir?

Arif Nihat ASYA
Cahit Sıtkı TARANCI
Ahmet HAŞİM
Cahit KÜLEBİ

Hangisi bir duyu organı değildir?

Deri
Dil
Diş
Kulak

Cumhuriyet hangi yıl ilan edilmiştir?

1919
1920
1921
1923

Altın Boynuz olarak da bilinen yer neresidir?

Kıbrıs
Haliç
Büyük Ada
Heybeli Ada

27'nin küp kökü kaçtır?

3
9
27
729

Erime noktası en yüksek element hangisidir?

Altın
Alüminyum
Tungsten
Wolfram

Koala hangi bitkiyle beslenir?

Zakkum
Okaliptus
Bambu
Palamut

TBMM hükümetini tanıyan ilk devlet hangisidir?

Sovyetler Birliği
Afganistan
Fransa
İngiltere

Satranç ilk olarak nerede ortaya çıkmıştır?

Rusya
İran
Hindistan
Irak

Mevsimin başında ilk yetişen sebze ve meyveye ne denir?

Semiz
Taze
Sera
Turfanda

Eski eşyaların alınıp satıldığı yere ne denir?

Sahaf
Bijuteri
Saman Pazarı
Bitpazarı

Elazığ yöresinde yaşayan halka ne ad verilir?

Efe
Yörük
Dadaş
Gaggoş

Hangisi Tanzimat Edebiyatı şairlerindendir?

Bağdatlı Ruhi
Pir Sultan Abdal
Ziya Paşa
Aşık Veysel

'Kazan kaldırmak' ne demektir?

Açlığa dayanamamak
Taşınma hazırlığı
İtiraz etmek
İsyan etmek

Ses dalgasını elektrik dalgasına dönüştüren aygıt hangisidir?

Mikrofon
Hoparlör
Amfi
Sub Woofer

Hangisi sağlıklı kelimesinin eş anlamlısıdır?

Esen
Esef
Esas
Eseme

Yalta Konferansı kaç yılında toplanmıştır?

1935
1940
1945
1950

Ruhun başka bir bedende tekrar dünyaya dönmesi inancı nedir?

Reanimasyon
Reenkarnasyon
Halüsinasyon
Reaksiyon

İnsanların zekasını ölçmek için yapılan test hangisidir?

EMQ
Endoskopi
QI
IQ

TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?

5
4
7
3

Hangisi toprak çeşidi değildir?

Humuslu
Killi
Taşlı
Kumlu

Hıristiyanların Hz. İsa'nın doğum gününde kutladıkları bayram hangisidir?

Yortu
Noel
Paskalya
Yılbaşı

İnsan vücut hücresinde kaç kromozom bulunur?

23
46
50
92

Sindirim nerede başlar?

İnce Bağırsak
Mide
Ağız
Kalın Bağırsak

Bulgaristan bayrağındaki renkler nelerdir?

Kırmızı - Beyaz - Yeşil
Mavi - Beyaz - Turuncu
Siyah - Kırmızı - Sarı
Mavi - Yeşil - Kırmızı

Kedilerin gebelik süresi yaklaşık kaç gündür?

60
25
40
70

Halk ozanı Aşık Veysel nerelidir?

Adana
Kırşehir
Sivas
Malatya

Hangisi Kur'an Suresi değildir?

En'am
Enfal
Furkan
Regaib

Hangisi İslam'da yer alan 32 farzlardan değildir?

Haccetmek
Namazda Necasetten Taharet
Kelime-i Şehadet Getirmek
Faiz Yememek

İnşaat Mühendisliği'nin İngilizce karşılığı nedir?

Construction Engineering
Environmental Engineering
Civil Engineering
Building Engineering

Hangisi bilgisayar donanımı değildir?

Fax Modem
Scanner
Webcam
Decoder

Hangisi bir doğa sporu değildir?

Safari
Rafting
Yamaç Paraşütü
Badminton

Türklerin tarihte yaptıkları göçlerde hangisi etkili olmamıştır?

Otlakların azalması
İklim şartlarının değişmesi
Yazılı kültüre geç girilmesi
Nüfus artışı

Microsoft Office programında dosya kayıt kısayol tuşu hangisidir?

Ctrl + K
Ctrl + C
Ctrl + S
Ctrl + O

Microsoft Windows programlarında kopyalama kısayol tuşu hangisidir?

Ctrl + K
Ctrl + C
Ctrl + S
Ctrl + O

29 hangi ilin plaka numarasıdır?

Gümüşhane
Giresun
Hatay
Hakkari

Tarihte yapılan ilk yazılı antlaşma hangisidir?

Hitit Antlaşması
Bizans Antlaşması
Kadeş Antlaşması
Varna Antlaşması

Nar, ılıman iklimlerde yetişen bir meyve türüdür?

Doğru
Yanlış

İncir meyvesi Türkiye'de en fazla Aydın yöresinde yetişir.

Doğru
Yanlış

Dünyamızı saran hava tabakasına ne ad verilir?

Gökyüzü
Strosfer
Atmosfer
Ozon Tabakası

Aksaray il olmadan önce hangi ilin ilçesiydi?

Ankara
Konya
Mersin
Niğde

Spil Dağı hangi ilde yer alır?

İzmir
Balıkesir
Afyon
Manisa

Saat Kulesi hangi şehrin simgesidir?

İzmir
Ankara
İstanbul
Samsun

Türkiye'de ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?

1924
1926
1927
1925

TOKİ'nin açılımı hangisidir?

Türkiye Olimpiyat Köyü İşletmeleri
Türkiye Odaları Konut İdaresi
Toplu Konut İdaresi
Türkiye Otomobil Kurumları İdaresi

Yahudiler için çalışılmaması gereken kutsal gün hangisidir?

Cuma
Cumartesi
Pazar
Cumartesi ve Pazar

Kuran-ı Kerim'in her cümlesine ne ad verilir?

Cüz
Sure
Dua
Ayet

Kuran'da yer alan hangi sure Dua Suresi değildir?

Fatiha
Alak
Asr
Nebe

Hangi ilin iki denize birden kıyısı vardır?

Balıkesir
Bursa
Adana
İzmir

1208 - 1284 yılları arasında yaşayan halk kahramanı kimdir?

Yunus Emre
Nasreddin Hoca
Hacı Bektaş Veli
Ali Şir Nevai

Hangi şehir Avrupa kıtasında yer alır?

Kyoto
Helsinki
Kandahar
Batum

Demokrasi adına tarihte bilinen ilk sözleşmenin adı nedir?

Magna Carta
Paris Şartı
Heltsinki Nihai Senedi
Belçika Anayasası

İslam Dininin kutsal taşı Hacer-ül Esved nerededir?

Mescid-i Aksa
Mescid-i Haram
Mescid-i Nebevi
Hira Mağarası

Osmanlı ve Selçuklu Devleti hangi boydan gelmiştir?

Oğuzlar
Peçenekler
Avarlar
Kırgızlar

1639 yılında İran ile yapılan antlaşma hangisidir?

Kasr-ı Şirin Antlaşması
Amasya Antlaşması
Lozan Antlaşması
İstanbul Antlaşması

Hangisi çağ başlatan ya da bitiren bir olay değildir?

Yazının Bulunuşu
İstanbul'in Fethi
Antarktika'nın Fethi
Kavimler Göçü

Selçuklular'dan kalma mezar anıtlarına ne ad verilir?

Kümbet
Zaviye
Tekke
İmaret

Barutu kimler bulmuştur?

Çinliler
Türkler
İngilizler
Yunanlılar

Kadeş Anlaşması Mısır ile hangi devlet arasında imzalanmıştır?

İyonya
Lidya
Frig
Hitit

Hangi il 1. derece deprem kuşağı içinde yer almaz?

Konya
Eskişehir
İzmir
Yalova

Roma'yı kim yakmıştır?

Neron
Sezar
Napolyon
Justinlanus

İstanbul'un fethi sırasında bayrağı surların üzerine ilk diken kişi kimdir?

Uzun Mehmet
Ulubatlı Hasan
Fatih Sultan Mehmet
Akşemsettin

Osmanlı Devleti'nde katledilen ilk padişah kimdir?

II. Osman
III. Selim
I. Abdülmecit
II. Bayezid

Hangisi bir halk ozanıdır?

Karacaoğlan
Nedim
Baki
Fuzuli

Dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenara ne denir?

Hipotenüs
Dikkenar
Köşegen
Eşkenar

'Bayağı' sözcüğü hangisi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

Yabancı dilini bayağı ilerletmişsin.
Bayağı büyümüşsün.
Türkçeyi bayağı güzel konuşuyor.
Bayağı bir kumaş almak istemiyorum.

Yunus Emre için hangisi söylenemez?

'Risalet-ün Nushiyye' adlı bir mesnevisinin olduğu
İlahilerde insan sevgisini de işlediği
Hem aruz hem hece ölçüsüyle şiir yazdığı
Şiirlerinin tümünü Farsça yazdığı

'Özerk' sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?

Parasız
Yetim
Otonom
İlgili

Palandöken Kayak Merkezi hangi ildedir?

Kayseri
Erzurum
Bursa
Ağrı

Karadeniz Teknik Üniversitesi hangi ildedir?

Trabzon
Rize
Samsun
Giresun

Tarih boyu yapılmış savaşların en uzunu kimler arasında olmuştur?

İngiltere - Fransa
İtalya - İngiltere
Fransa - Almanya
Almanya - İtalya

Kalp seslerini hastadan uzakta dinleten alete Telekardiofon denir!

Doğru
Yanlış

Bitkilerde ihtiyaç fazlası suyun büyük kısmı nereden dışarı atılır?

Çiçek
Kök
Gövde
Yaprak

Korgeneral ile Mareşal arasındaki rütbe hangisidir?

Paşa
Orgeneral
General
Gazi

Hangisi bir mide hastalığıdır?

Bronşit
Sarılık
Reflü
Menenjit

Dik kenarları 3 cm ve 4 cm üçgenin hipotenüsü kaç mm'dir?

3
4
50
5

Malazgirt Savaşı sırasında Türkler'in lideri kimdir?

Alparslan
Timur
Bilgehan
Oğuzhan

Hangi ürün su içerisinde yetişir?

Pirinç
Karpuz
Çilek
Yulaf

Suç bilimi hangisidir?

Sosyo Psikoloji
Kriminoloji
Pediatri
Patoloji

Hangi balık tuzlu suda yaşar?

Müren
Sazan
Alabalık
Levrek

Çocuklarda Eğitimi inceleyen bilim hangisidir?

Sosyo Psikoloji
Pedagoji
Pediatri
Patoloji

Türkiye'de patates üretiminde 1. sırada bulunan bölge hangisidir?

Ege
İç Anadolu
Güneydoğu
Akdeniz

Hangi ülke Avrupa Birliği'nin kurucu üyelerinden değildir?

Hollanda
Almanya
Danimarka
Lüksemburg

Fatih Sultan Mehmet'in elinin kesilmesi kararını veren Kadı kimdir?

Kara Hızır Efendi
Sarı Hızır Çelebi
Tarık Bin Ziyad Efendi
Selahaddin Eyyubi

Dün günlerden Çarşamba ise yarın günlerden nedir?

Perşembe
Cuma
Salı
Çarşamba

Osmanlı devletinde ilk bütçeyi hazırlayan sadrazam kimdir?

Tarhuncu Ahmet Paşa
Kavalalı Mehmet Ali Paşa
İbrahim Paşa
Damat Ferit Paşa

Eski dilde milletvekiline ne ad verilir?

Mebus
Vekil
Meclis-i Mebusan
Meclis-i Umumi

Mimar Sinan hangi padişah zamanında eserlerini inşa etmiştir?

II. Beyazit
I. Selim
Fatih Sultan Mehmet
Kanuni Sultan Süleyman

Hamburgere adını veren Hamburg kenti Avrupa'nın hangi ülkesindedir?

Belçika
Hollanda
Almanya
Danimarka

Turunçgillerden C vitamini yüksek acımtırak meyve hangisidir?

Muşmula
Greyfurt
Avokado
Kivi

Aynı soruları çeşitli kimselere sorarak bilgi toplama işine ne ad verilir?

Anket
İstatistik
Soruşturma
Araştırma

Kalbin ritmik çalışmasının bozulması nedir?

Sürmenaj
Aritmi
Spazm
Travma

Kasların irade dışı kasılmasına tıpta ne ad verilir?

Sürmenaj
Aritmi
Spazm
Travma

Haşlanmış yumurtanın üzerine yoğurt dökülerek yenen yemek hangisidir?

Omlet
Borani
Çılbır
Mafiş

Kıyamet gününü bildirecek olan melek hangisidir?

Azrail
İsrafil
Mikail
Cebrail

Bilgisayarda 'Metin Belgesi' hangi anlamda kullanılır?

Yazı Dosyası
Resim Dosyası
Şifrelenmiş Veri
İşlenmemiş Veri

Osmanlı'da hangi asrın başlarında derebeylerin nüfuzu kuvvetlenmiştir?

XIX.
XX.
XVII.
XVI.

Osmanlı'da hangi padişah zamanında derebeylerin gücü azaltılmıştır?

II. Mahmut
II. Selim
I. Ahmet
II. Abdülhamid

Periyodik Tablo'nun ilk elementi hangisidir?

Nikel
Hidrojen
Oksijen
Sodyum

1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8, 13 ... sayılarına ne ad verilir?

Rasyonel Sayılar
İrrasyonel Sayılar
Asal Sayılar
Fibonacci Sayılar

Matematikte Altın Oran değeri yaklaşık kaçtır?

1.6
1.0
2.0
1.2

F-22, F-117 ve F-35 askeri uçaklarının en önemli ortak özelliği nedir?

Havada yakıt ikmali yapabilmeleri
Radara yakalanmamaları
Hava hedeflerine yönelik olmaları
Kara hedeflerine yönelik olmaları

Uzaktan Açık Öğretim Eğitimi veren üniversite hangi ildedir?

Ankara
İstanbul
Eskişehir
İzmir

Köylerde muhtara yardımcı olarak kimler seçilir?

İhtiyar Heyeti
Yardımcı Heyet
Yetkili Organ
Belediye Azası

Gemilerin geri hareketine ne ad verilir?

Fora
Tornistan
Alabanda
Sefine

Akdeniz'i Türk gölü haline getiren ünlü denizci kimdir?

Barbaros Hayrettin Paşa
Kılıç Ali Reis
Turgut Reis
Seydi Ali Reis

Tarlanın bir süre ekim yapılmadan dinlendirilmesi nedir?

İmece
Sadak
Midas
Nadas

Barbaros Hayrettin Paşa'ya Hayrettin adını kim vermiştir?

IV. Murat
Kanuni Sultan Süleyman
Yavuz Sultan Selim
Yıldırım Beyazıt

Osmanlı Döneminde deniz askerlerine ne ad verilirdi?

Levend
Hûmayun
Yeniçeri
Kazasker

Atatürk hangi yıl ilk kez cumhurbaşkanı seçilmiştir?

1923
1935
1927
1931

Reform hareketini başlatan ve protestanlığı kuran kişi kimdir?

Martin Luther
Thomas Hobbes
Jan Jack Rousseau
Edmund Spencer

Halley Kuyruklu Yıldızı her 75 yılda görünen bir yıldızdır!

Doğru
Yanlış

Hangisi ilk çağda Anadolu'da kurulan uygarlıklardan biri değildir?

Hititler
Hunlar
Frigyalılar
Lidyalılar

Eski Türk topluluklarında içilen Kımız hangi hayvan sütü ile yapılır?

İnek
Keçi
At
Koyun

Eski Mısır'da tıp ve mumyacılığın gelişmesinin ana nedeni hangisidir?

Aile üyeleri arasındaki sıkı bağlılık
Bedenin ruhtan ayrı yaşıyabileceği inancı
Hayatın ölümden sonra devam ettiği inancı
Ölülerin kutsal sayılması

Osmanlı Devleti'nde maliye nazırına verilen ad nedir?

Defterdar
Beylerbeyi
Nişancı
Subaşı

Panislavizm fikri hangi devlete aittir?

Çekoslovakya
Sırbistan
Polonya
Rusya

Osmanlılarda ilk halife kimdir?

Yavuz Sultan Selim
Yıldırım Bayezid
Kanuni Sultan Süleyman
Fatih Sultan Mehmet

Yavuz Sultan Selim'den önce islam halifesi kimdir?

III. Mütevekkil
Yıldırım Bayezid
II. Bayezid
Fatih Sultan Mehmet

Kurban Bayramı kaç gün sürer?

3
4
5
2

Yapılması belli bir zenginliğe bağlanmış olan farz ibadetler hangileridir?

Oruç - Hac
Namaz - Zekat
Hac - Zekat
Namaz - Oruç

Hangisi İslam Dininde bulunan oruç türlerinden değildir?

Nafile Oruç
Kurban Orucu
Farz Oruç
Adak Orucu

Hz. Muhammed'in ilk hanımı kimdir?

Hz. Sevde
Hz. Zeynep
Hz. Ayşe
Hz. Hatice

Hz. Muhammed'in en son evlendiği hanımı kimdir?

Hz. Sevde
Hz. Meymune
Hz. Ayşe
Hz. Hatice

Bizans İmparatorluğu ile Müslümanlar arasındaki ilk savaş hangisidir?

Bedir Savaşı
Mute Savaşı
Uhud Savaşı
Hendek Savaşı

Türkiye'nin uluslararası telefon kod numarası hangisidir?

00
04
49
90

Cep telefonlarının 4 nolu tuşunda hangi harfler yer alır?

ABC
GHI
JKL
GĞH

F bilgisayar klavyesinde F harfinin sağında hangisi yer alır?

I
U
Ğ
G

Bir dokudan muayene için örnek alma işlemine tıpta ne ad verilir?

Biopsi
Kadavra
Bell Paralizisi
Bilürubin

Yüksek frekanslı sesler kullanılarak yapılan tıbbi görüntüleme tekniği hangisidir?

EKG
Tomografi
Ultrasonografi
Röntgen

Hangisi kan bilimidir?

Hematoloji
Gastronomi
Gastroenteroloji
Onkoloji

Cümlelerin hangisinde -lık, -luk ekiyle türetilmiş sözcük yer bildirir?

Yarın çamlığa doğru bir geziye çıkacağız
Çocukluğunda buralara pek çok kez gelmişti
Aylık kazancının yarısını bu işe harcamıştı
Kışlık yiyeceğimizi şimdiden alacağız

İngilizce 'Apologize' kelimesinin Türkçe karşılığı nedir?

Özür Dilemek
Teşekkür Etmek
Tebrik Etmek
Memnun Etmek

Hangisi dünyada en fazla petrol ihracatı yapan ülkedir?

Rusya
Suudi Arabistan
A.B.D.
Kuveyt

Kan hücreleri kemiğin hangi kısmında üretilir?

Kıkırdak
Sert Kemik
Kırmızı İlik
Kemik Zarı

Hangisi maddenin ayırt edici özelliği değildir?

Kaynama Noktası
Genleşme Katsayısı
Yoğunluk
Hacim

Demirin paslanmasını sağlayan madde hangisidir?

Hidrojen
Oksijen
Azot
Karbondioksit

Hangisi muhasebe ile ilgili değildir?

Stok
Spot
Beyanname
Vergi

Hangisi imar planı üzerinde belirtilmeyebilir?

Kamu Alanları
Konut Alanları
Yolların Eğimi
Yollar

İslam'da cennet ile cehennem arasındaki tepenin adı nedir?

İrat
Araf
Ararat
Akar

Normal şartlarda seçim sonrası T.B.M.M.'de kaç milletvekili bulunur?

550
500
450
650

Hangi ingilizce kelime 'Değer' anlamına gelmez?

Worth
Price
Value
Worthless

Kara veya deniz yüzeyinde ısınan havanın yükselmesine ne ad verilir?

Konveksiyon
Yüksek Atmosfer Basıncı
Alçak Atmosfer Basıncı
Buharlaşma

Hangisi kemiklerde görülen bir hastalıktır?

Raşitizm
Dizanteri
Anemi
Tetanos

Üç basamaklı en büyük tek sayı ile en büyük çift sayı arasındaki fark kaçtır?

3
99
1
0

Dünya kabuğunun kalınlığı denizlerde ve karada yaklaşık kaç km arasıdır?

70 - 120 km
5 - 10 km
10 - 60 km
1 - 5 km

Yeşil bitkiler besin yaparken hangisini kullanmazlar?

Güneş Işığı
H2O
O2
CO2

Damıtma için kullanılan uzun, eğik ve dar boyunlu kap nedir?

Karni
Karafaki
Üstüpü
Damacana

Uzaya fırlatılan ilk uydu olan Sputnik 1 ne zaman fırlatılmıştır?

1957
1967
1947
1937

Türkiye'de Milli Park uygulaması kaç yılında başlatılmıştır?

1956
1886
1936
1976

Hangisi Türkiye'nin alan olarak büyük Milli Parklarından değildir?

Kuşcenneti Milli Parkı, Balıkesir
Beyşehir Gölü Milli Parkı, Konya
Ağrı Dağı Milli Parkı, Iğdır - Ağrı
Kaçkar Dağları Milli Parkı, Rize

Fizikte ışığın farklı ortama geçerken doğrultusunu değiştirmesine ne denir?

Kırılma
Yansıma
Eğilme
Yönlenme

Negatif elektrik yüklü iyonlara ne ad verilir?

Anyon
Katyon
Elektron
Elektrot

Pozitif elektrik yüklü iyonlara ne ad verilir?

Anyon
Katyon
Elektron
Pozitron

'Ümmi' kelimesi hangi anlama gelir?

Okuması Olmayan
Yazması Olmayan
Okuma ve Yazması Olmayan
Alim Olan Kişi

Vergi vermek zorunda olan kimse veya kuruluş nasıl adlandırılır?

Mükellef
Müvekkil
Murakıp
Müstahdem

Bir başarı karşılığında verilen paraya ne denir?

Maaş
Prim
Ödenek
Ciro

Periyodik Cetvel'de Kurşun simgesi hangisidir?

Po
Ku
Zn
Pb

Hangisi yalnızca erkek ismi olarak kullanılır?

Deniz
Fikret
Nedret
Üçler

Pisagor Teoremi hangi bilim dalı ile ilgilidir?

Fizik
Kimya
Coğrafya
Matematik

Havaalanlarında uçakların park pozisyonlarını aldıkları alan hangisidir?

Pist
Kulvar
Apron
Kokpit

Halojenler, periyodik tablonun 6A grubunda bulunan ametallerdir!

Doğru
Yanlış

Bilgisayarlarda CPU denilen birimin diğer adı nedir?

Soket
İşlemci
Anakart
Bellek

Hangi bilgisayar donanımı verileri geçici kaydeder?

Ram Bellek
Rom Bellek
USB Bellek
Sabit Disk

Hangi ülke G8 birliği içerisinde yer alır?

Suudi Arabistan
Danimarka
Fransa
Güney Kore

Hangi ülke G8 birliği içerisinde yer almaz?

Kanada
Danimarka
Rusya
İtalya

'Dolanım' kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

Tahakkuk
Tevatür
Tedavül
Taahhül

Gökçeada'nın diğer ismi nedir?

Yassıada
İmralı
İmroz
Burgaz

Gotik Akımı hangi çağı kapatmıştır?

Yeni Çağ
Orta Çağ
İlk Çağ
Yakın Çağ

Bir dersin içeriğine ne denir?

Müfredat
Program
Çizelge
Plan

Koala hangi ağacın yaprakları ile beslenir?

Şeker Kamışı
Avakado
Bambu
Okaliptüs

Hangi il iki isme sahip değildir?

Gaziantep
Hatay
Mersin
Sakarya

Tataristan Özerk Cumhuriyeti hangi devlet sınırları içinde yer alır?

Çin
Kazakistan
Moğolistan
Rusya

Hangi dil Türkçe ile aynı dil ailesi grubundadır?

İtalyanca
Fince
Almanca
Farsça

Hangisi farklıdır?

Kayınbaba
Kayınpeder
Kaynata
Kayınbirader

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hangi ildedir?

İzmir
Hatay
Ankara
İstanbul

Aritmetik üçgenine adı verilen matematikçi kimdir?

Pascal
Torricelli
Newton
Pavlov

Peygamberlere vahiy getirmekle görevli melek hangisidir?

Mikail a.s.
Azrail a.s.
İsrafil a.s.
Cebrail a.s.

İslama göre hangi büyük günahın kesinlikle affı yoktur?

Yalan Söylemek
Anne ve Babaya İsyan Etmek
Şirk Koşmak
Faiz Yemek

Hangi ingilizce kelime bir fiil değildir?

Cat
Break
Built
Cut

Hangi İngilizce - Türkçe eşleşmesi yanlıştır?

Road - Yol
Search - Aramak
Team - Takım
File - File Torba

Erkek ata ne denir?

Beygir
Aygır
Kısrak
Tay

'İlim Kendin Bilmektir' diyen büyük zat kimdir?

Hacı Bektaş-ı Veli
Köroğlu
Mevlana
Yunus Emre

Dekametre uzunluk biriminin sembolü hangisidir?

Dam
Dm
Dom
D

Hangisi bilgisayar ekranını ölçen büyüklük birimidir?

inch
cm
mm
pixel

Dünyada nüfus bakımından ikinci sırada yer alan ülke hangisidir?

Hindistan
ABD
Kanada
Rusya

Türkiye'nin en kuzey noktası neresidir?

İnce Burun
Hopa
Bafra Burnu
İğne Ada

İnsanda ilk daimi diş kaç yaşında çıkar?

1
3
4
6

İlyada ve Odessia Destanı'nın yazarı kimdir?

Fabl
Homeros
Heredot
Eflatun

Biyolojik genetikte baskın özelliğe ne ad verilir?

Dominant
Resesif
Gonozomal
Otozomal

2003 yılında hayatını yitiren Recep Yazıcıoğlu hangi ilin valisiydi?

Ankara
Edirne
Aydın
Denizli

Tosbağa olarak da tanınan hayvan hangisidir?

Kurbağa
Tavşan
Köstebek
Kaplumbağa

Hangisi Erzurum yöresine özgü bir şekerdir?

Üzüm Şekeri
Kesme Şeker
Kaya Şeker
Kıtlama Şekeri

Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran ince kas nedir?

Çizgili Kas
Timüs
Epitel
Diyafram

Muvaffakiyet nedir?

Başarı
Mücadele
Üstünlük
Başarısızlık

Piyasada olmayan bir malın gizlice yüksek fiyatla satılmasına ne nedir?

Tefecilik
Tahtakale
Sümen Altı
Karaborsa

Devletin üstün bir başarı karşılığında verdiği madalya denir?

Nişan
Apolet
Nobel
Arma

Vakfıkebir Ekmeği ile ünlü ilimiz hangisidir?

Trabzon
Giresun
Artvin
Zonguldak

Hangi yıl Türkiye'de askeri darbe olmamıştır?

1971
1980
1997
1954

Hangi ülkenin Akdeniz'e kıyısı yoktur?

Suriye
İsrail
Bulgaristan
Lübnan

Manş Denizi kıyısındaki ülke hangisidir?

Fransa
Tayland
Kanada
Romanya

Birleşmiş Milletler'in ingilizce kısaltması nedir?

UN
BM
BİM
UNICEF

Hangi ingilizce fiilin 2. hali hatalı yazılmıştır?

Can - Could
Build - Build
Do - Did
Cut - Cat

Orta Çağ Avrupasında toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan düzen denir?

Lümpencilik
Kleptokrasi
Otokrasi
Feodalite

Hangisi farklı anlamdadır?

Hasetçi
Günücü
Muzip
Hasut

Ergenekon Destanı hangi Türk boyu ile ilgilidir?

Uygurlar
Göktürkler
Moğollar
Aztekler

Fransa İhtilali hangi yıllar arasında olmuştur?

1789 - 1799
1889 - 1899
1729 - 1739
1829 - 1839

Kuzey Amerika ile Güney Amerika''yı birbirinden ayıran geçit hangisidir?

Panama Kanalı
Bering Boğazı
Cebelitarık Boğazı
Süveyş Kanalı

Hangi organ hormon salgılamaz?

Kalp
Tiroit
Pankreas
Hipofiz

Yıldırım enerjisini toprağa aktaran alet hangisidir?

Paratoner
Anten
Sinyalizasyon
Toner

Naftalin, maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilir!

Doğru
Yanlış

Isınan katı maddenin sıvı hale geçmeden gaz hale geçmesine ne denir?

Süblimleşme
Damıtma
Yoğunlaşma
Buharlaşma

Vücut dengesini sağlayan organ hangisidir?

Beyincik
Beyin
Kalp
İskelet

Hangisi Ordu ilinin ilçelerindendir?

Çarşamba
Bafa
Perşembe
Cuma

St. Petersburg şehrinin diğer adı nedir?

Leningrad
Moskova
Kiev
Vladimir

Adana'nın güneyi ile Antalya'nın doğusunu kapsayan bölgenin eski adı nedir?

Klikya
İyonya
Pontus
Rumeli

Sığır çobanına verilen isim hangisidir?

Sığa
Sığırcık
Sığıntı
Sığırtmaç

Hangisi bir kuş ismidir?

Düldül
Sığırcık
Karatabak
Sığırtmaç

Pastırma üzerine sürülen macunun ismi nedir?

Çemen
Salça
İsot
Reçine

Hangisi farklıdır?

Meteor
Gök Taşı
Uydu
Uzay Taşı

Hangisi askeri bir oluşumdur?

NATO
UNESCO
UNICEF
OPEC

Hangi ülke OPEC üyesi değildir?

İran
Irak
Amerika
Nijerya

Hangisi gazetecilikte kullanılan bir kısaltmadır?

5N 1K
1K 5M
5K 1N
555K

Hangisinde hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülmez?

Dinamo
Baraj
Güneş Paneli
Yel Değirmeni

İtalya Yarımadası'nın şekli hangisine benzer?

Çizme
El
Üçgen
Gemi

Hangisinin ışığı kendinden kayraklanmaz?

Ay
Yıldız
Güneş
Ateş Böceği

Türkiye'nin en büyük akarsuyu ve gölü hangisidir?

Aras Nehri - Eğirdir Gölü
Kızılırmak - Tuz Gölü
Fırat Nehri - Van Gölü
Dicle Nehri - Beyşehir Gölü

Hangisi kalın ve kışlık bir yün kumaştır?

Kaşe
Damga
Mühür
Stampa

Hangisi kumaş çeşitlerinden değildir?

Akrilik
Angora
Kaşmir
Kalpak

'I can translate well' Türkçe çevrisi nedir?

İyi Tercüme Edebilirim
Ben İyi Bilirim
Yarın Gelebilirim
Ben Transit Geçebilirim

Hangisi tarih öncesi çağlardan biridir?

Tunç Çağı
Kaya Çağı
Eski Çağ
Orta Çağ

Aztekler 11. ve 12. yüzyıllar arasında yaşamış bir Orta Amerika halkıdır!

Doğru
Yanlış

Hariciye Nezareti'nin şimdiki adı nedir?

Savunma Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı

Osmanlı Devleti'nde şehzadelerin eğitiminden sorumlu kişi kimdir?

Kethüda
Lala
Sadrazam
Katip

Osmanlı'da kâhyalık işlerini yapan kişi kimdir?

Kethüda
Lala
Seyis
Hizmetli

Smyrna Antik Kenti'nin günümüzdeki yeri neresidir?

Aydın
Uşak
İzmir
Bursa

New York Özgürlük Heykeli'nin sol elinde ne vardır?

Terazi
Meşale
Tablet
Kitap

Kabe'nin yüksekliği kaç metredir?

13 m
23 m
7 m
32 m

Kâbe'nin etrafını çeviren kubbeli yapı hangi Osmanlı padişahı zamanında yapılmıştır?

II. Selim
Kanuni Sultan Süleyman
III. Murat
Fatih Sultan Mehmed

Fatih Sultan Mehmed resmini yaptırmak için İtalya'dan hangi ressamı getirmiştir?

Gentile Bellini
Leonardo Da Vinci
Fabbio Fabbi
Luis Fernandez

Hangisi Hacc'ın farzlarından değildir?

İhrama Girmek
Vakfeye Durmak
Kabe'yi Tavaf Etmek
Arafat'a Çıkmak

Hangisi Hacc'ın sünnetlerinden değildir?

Hacer-i Esved Taşını Öpmek
Vakfeye Durmak
Tavaftan Sonra Zemzem İçmek
Arafat'a Çıkmak

'www.deneme.gov/anasayfa.zip' internet adresi ne anlama gelir?

deneme.gov Sitesi Ana Sayfasına Girileceğini
deneme.gov Sitesinden Dosya İndirileceğini
deneme.gov Sitesi Alt Sayfasına Girileceğini
Bu İnternet Adresi Hatalıdır

Yük taşımacılığı için kullanılan deniz taşıtı hangisidir?

Gemi
Feribot
Şilep
Yat

Gayda hangi ülkenin geleneksel çalgısıdır?

İskoçya
Danimarka
İtalya
İspanya

Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan ilk Eğitim Enstitüsü hangisidir?

Atatürk Eğitim Enstitüsü
Ankara Eğitim Enstitüsü
Gazi Eğitim Enstitüsü
İnönü Eğitim Enstitüsü

Başkenti Tiflis olan ülke hangisidir?

Tacikistan
Kırgızistan
Kazakistan
Gürcistan

Gürcüstan'ın resmi dili nedir?

Gürcüce
Türkçe
Rusça
Azerice

Kasr-ı Şirin Antlaşması hangi yıl imzalanmıştır?

1639
1559
1729
1449

Bitkiler gece hangisini yapamaz?

Solunum
Fotosentez
Büyüme
Terleme

Hangisi çift sayıdır?

3,14
1.369
8.641
0

Hangisi bir çift sayı değildir?

2002,0
22,44
-18
0

Sürücü Kursları hangi bakanlığa bağlıdır?

Ulaştırma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı

Kanda hemoglobin miktarının düşük olmasına ne denir?

Anüri
Alerji
Anemi
Ajite

Bir gecede yüz bine yakın Osmanlı askerinin donarak şehit olduğu yer neresidir?

Sarıkamış
Munzur Dağı
Ağrı Dağı
Tanrı Dağları

Dünyanın en büyük yılanı hangi türe girer?

Engerek Yılanı
Piton
Anakonda
Boa Yılanı

Hangi ülkede trafik sol şeritten işler?

KKTC
Hollanda
Mısır
Fransa

Amerika'da köleliği kaldıran başkan kimdir?

Lincoln
Roosevelt
Washington
Franklin

Ağrı kesici ilaçların bilimsel adı nedir?

Nöropatik
Antiseptik
Analjezik
Periferik

Kolera virüsünü kim bulmuştur?

Robert Koch
James Maxwel
Louis Pasteur
Heinrich Hertz

Microsoft Office Excel dosyalarının uzantısı nedir?

XLS
XML
DOC
PPS

Hangisi Microsoft Power Point dosya uzantısı değildir?

PPP
PPA
PPT
PPS

Çin'in başkenti neresidir?

Şanghay
Pekin
Hongkong
Tokyo

28 Şubat Askeri Darbe dönemi Genelkurmay Başkanı kimdir?

Çevik Bir
İsmail Hakkı Karadayı
Hüseyin Kıvrıkoğlu
Hilmi Özkök

Komutanlardan hangisi Genelkurmay Başkanlığı yapmamıştır?

Çevik Bir
Doğan Güreş
Faruk Gürler
Cemal Tural

Michael Jordan kimdir?

Boksör
Müzisyen
Basketbolcu
Futbolcu

Yeniçeri Ocağı hangi yıl tamamen ortadan kaldırılmıştır?

1800
1756
1826
1873

Yeniçeri Ocağı, Vaka-ı Hayriye Olayı sonrası kurulmuştur!

Doğru
Yanlış

'Tanrım, bana kitap dolu bir ev, çiçek dolu bir bahçe ver' sözü kime aittir?

Aristo
Ahmet Hamdi Tanpınar
Cemil Meriç
Konfüçyüs

Eski dilde seyyar satıcılık yapan kimseye ne ad verilir?

Tablakar
Tabyacı
Tabiyeci
Tablacı

Spagetti yemeği ile ünlü ülke hangisidir?

İspanya
İtalya
İzlanda
İrlanda

Kuran'ı Kerim'in 286 ayetten oluşan suresi hangisidir?

Enfal
Bakara
Tevbe
Duha

I. Alaeddin Keykubat hangi Türk devletinin padişahıdır?

Selçuklu
Uygur
Göktürk
Abbasi

Hangi ilin Hatay'a sınırı yoktur?

Adana
Osmaniye
Kilis
Kahramanmaraş

Telgrafla haberleşmede kullanılan işaret kodu hangisidir?

Mors Alfabesi
Fonetik Alfabesi
Kripto Alfabesi
Braille Alfabesi

Görme engelliler için oluşturulan alfabe hangisidir?

Mors Alfabesi
Fonetik Alfabesi
Kripto Alfabesi
Braille Alfabesi

Hangi harf Yunan Alfabesi'nde bulunmaz?

Alfa
Beta
Gama
Delta

Hangisi giyilen bir başlık değildir?

Kavuk
Kalpak
Kask
Maşlah

Yapay dokuma ipliğine ne ad verilir?

Keten
İpek
Orlon
Yün

Charles Darwin nerelidir?

İspanya
Kanada
İngiltere
Avusturalya

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki hangi görevli bugünkü başbakana eşitti?

Vezir
Kazasker
Sadrazam
Mirliva

Davut peygambere gönderilen kutsal kitap hangisidir?

İncil
Zebur
Tevrat
Ahid

Kitab-ı Mukaddes kimler tarafından kutsal sayılır?

Hristiyanlar
Müslümanlar
Yahudiler
Hindular

Şkerin 180 dereceye kadar ısıtılması sonucu oluşan yiyecek nedir?

Akide
Karamella
Karamel
Çikolata

2004 yılında ölen ünlü Türk işadamı kimdir?

Sakıp Sabancı
Şakir Eczacıbaşı
Vehbi Koç
Halis Toprak

Türkiye coğrafi tanımlardan hangisine uyar?

Ada
Kıta
Okyanus Ülkesi
Yarımada

Hangisi bilgisayar bağlantı arayüzü değildir?

USB
Paralel Port
FireWire
CD-ROM

Hangi bilgisayar bağlantı arayüzü daha hızlıdır?

USB
LPT
FireWire
COM

Hangisi Oğuz Türklerin boyundan değildir?

Yıldız Han
Ay Han
Dağ Han
Göl Han

Afşar Boyu Oğuzların 24 boyundan biridir!

Doğru
Yanlış

Divanı Ahkamı Adliye (Yargıtay) kaç yılında kurulmuştur?

1868
1792
1932
1828

Divanı Ahkamı Adliye (Yargıtay) hangi padişah tarafından kurulmuştur?

III. Beyazıt
Abdülaziz
Abdülmecid
Yavuz Sultan Selim

Meclisi Valay-ı Ahkamı Adliye hangi padişah tarafından kurulmuştur?

III. Beyazıt
Abdülaziz
Abdülmecid
II. Mahmut

Hangisi tüküren bir hayvandır?

Lama
Koyun
Eşek
Koala

Meyvelerin hangisinde birden fazla çekirdek bulunmaz?

Kavun
Hindistan Cevizi
Malta Eriği
Karpuz

3. İslam halifesi Hz. Osman'ın gerçek ismi nedir?

Osman bin Affan
Osman bin Hattab
Osman bin Talib
Osman bin Avf

İslam ile şereflenen ilk erkek kimdir?

Hz. Ebu Bekir
Hz. Osman
Hz. Ali
Hz. Bilal-i Habeşi

Hangisi çok Hadis rivayet eden sahabelerden değildir?

Ebu Hureyre
Abdullah ibn Ömer
Enes bin Malik
Umeyr bin Osman

İç içe geçebilen küçük sehpalara ne ad verilir?

Zigon
Divan
Komodin
Çekmece

Hangi ülkenin Karadeniz'e kıyısı yoktur?

Gürcistan
Romanya
Ermenistan
Bulgaristan

Potasyum elementinin simgesi nedir?

K
P
Ps
Pt

Eflani ilçesi hangi ildedir?

Karaman
Kastamonu
Karabük
Kilis

Hangisi Geleneksel Türk Sanatları'ndan değildir?

Minyatür
Tezhib
Çini
Ebruli

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için kullandığı topun adı nedir?

Şahi
Şahin
Yıldırım
Azamet

Hangisi askeri bir silah değildir?

Obüs
Havan
Torpido
Kalkan

AIDS hastalığının etkeni hangi virüstür?

HBV
HCV
HDV
HIV

Hangi üniversite Erzurum'dadır?

Atatürk Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Sütçü İmam Üniversitesi
İnönü Üniversitesi

İncirlik Hava Üssü hangi ilimizdedir?

Hatay
Adana
Mersin
Malatya

Renault Otomobil Fabrikası hangi şehirdedir?

Kocaeli
İzmir
Bursa
İstanbul

Mercedes Benz Türk Fabrikası hangi şehirde bulunmaktadır?

Kocaeli
İzmir
Bursa
Aksaray

Hız zaman grafiğin altındaki alan neyi gösterir?

Yol
İvme
Saniye
İş

İki kablo ile hareket eden elektrikli otobüs hangisidir?

Tramvay
Minibüs
Metrobüs
Troleybüs

Hangisi bir otobüs markasıdır?

Mercedes Citaro
Mercedes Benz Vito
Otokar M-3000
Volkswagen Transporter

Hangisi eski bir bilgisayar İşletim Sistemi değildir?

DOS
OS/2
UNIX
MACX

Hangisi bir Toyata otomobil modeli değildir?

Auris
Verso
Yaris
Caddy

İslama göre hangi deniz canlısının yenmesinde sakınca yoktur?

Yengeç
Midye
İstakoz
Yılan Balığı

Ortaasya'da kurulan ilk müslüman devlet hangisidir?

Gazneliler
Selçuklu
Kirmanlar
Karahanlılar

Orta Asya Türkleri Yuğ Törenlerini hangi sebeple yaparlardı?

Ölüm
Doğum
Evlilik
Tahta Çıkma

..... öğrenmek, ..... bir emektir.

Bilinçli - Kaybolmuş
Düşünmeden - Yitirilmiş
Ezbere - Değerli
Yaşayarak - Sonuçsuz

Türkiye'de markalar nerede tescil edilir?

TÜBİTAK
Türk Tescil Müdürlüğü
Türk Patent Enstitüsü
Noterler

'Aralıksız' anlamına gelen kelime hangisidir?

Müşahade
Mütekebbir
Mütemadi
Mütekarrin

Sahibi bilinmeyen sözlü edebiyat ürünlerine ne ad verilir?

Folklor
Hikaye
Anonim
Destan

Hangisi kalıtsal bir hastalık değildir?

Saç Dökülmesi
Renk Körlüğü
Hemofili
Miyopi

Hangi ingilizce kelimeler zıt anlamlı değildir?

Question - Answer
South - North
Danger - Security
Day - Dark

'Geçmişini unutmamalısın' cümlesinin İngilizce çevirisi nedir?

You mustn't forget your past
You didn't forget your past
You mustn't forget your passed
You didn't forget your passed

Viyana hangi ülkenin başkentidir?

Bangladeş
Filipinler
Avusturya
Azerbaycan

Türkiye Türklerinin atası hangisidir?

Oğuzlar
Selçuklular
Karahanlılar
Hazarlar

Hangisi bilgisayar ekran türü değildir?

LCD
Plazma
CRT
RGB

Sıvı Kristal Ekran türü hangisidir?

LCD
Plazma
CRT
RGB

Güvey ne demektir?

Gelin
Kayın
Akraba
Damat

Astrofobi nedir?

Yıldız Korkusu
Soğuk Korkusu
Şimşek Korkusu
Uçak Korkusu

Bir yıl ortalama kaç haftadan oluşur?

52
50
51
53

Yüksek Öğrenim öğrencilerinin ödediği katkı payı nedir?

Harcırah
Aidat
Yolluk
Harç

Hangisi kitap ya da sahife gönderilen peygamberlerden değildir?

Hz. Davut
Hz. İbrahim
Hz. Musa
Hz. Nuh

Japonya'nın yerli dini hangisidir?

Şintoizm
Budizm
Şamanizm
Sihizm

Bal peteğinin biçimi nedir?

Beşgen
Altıgen
Dörtgen
Daire

Top mermisinin en uzak menzile gitmesi için namlu açısı kaç derece olmalıdır?

45
30
60
10

Türklerin İslamiyet'e geçmesiyle hangi sanat kolu önem kazanmıştır?

Hat
Dokuma
Oyma
Heykel

Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması hangi ilke ile ilişkilidir?

Bağımsızlık
Halkçılık
Devletçilik
İnkılapçılık

Türkiye'de hangisinin ormana verdiği zarar daha azdır?

Tarım Alanı Açma
Keçi Otlatma
Yangınlar
Heyelanlar

Hangisi idari yargı kuruluşları arasında yer alır?

Vergi Mahkemeleri
Yargıtay
Anayasa Mahkemesi
Asliye Ceza Mahkemeleri

Hangisi yerel yönetimler arasında yer almaz?

Ankara Büyükşehir Belediyesi
İzmir İl Özel İdaresi
İstanbul Ticaret Odası
Kozaklı Köyü

2008 yılı dünya ekonomisi dış borcunun %60'ı hangi ülkelere aittir?

Çin, Japonya, Rusya
ABD, İngiltere, Fransa, Almanya
Türkiye, Brezilya, İspanya, Endonezya
İngiltere, Fransa, Kanada, İtalya

G-20 toplantısı Nisan 2009 tarihinde hangi şehirde yapılmıştır?

Londra
Paris
Berlin
İstanbul

Hangisi baklagil değildir?

Nohut
Soya
Bezelye
Pirinç

Hangi bitki buğdaygiller sınıfından değildir?

Pirinç
Çavdar
Darı
Nohut

Hangisi bilgisayar programlama dili değildir?

Fortran
Basic
C++
Plus

Bilgisayar hakkında hangisi doğrudur?

Bilgisayarlar zararlı yazılımı çalıştırmazlar
Bazı bilgisayar kasaları su ile soğutulur
Donanım her zaman yazılımdan daha pahalıdır
Antivirüsler virüslere karşı %100 koruma sağlar

Bölgelerden hangisinin günlük ısınma miktarı yıl boyunca en az değişir?

Kutup Dairesi ile Kutup Arası
Dönenceler Arası
Orta Kuşak
45. Paraleller Üzerindeki Ülkeler

Hangisi sıcak renklerdendir?

Beyaz
Sarı
Yeşil
Mor

Hangisi soğuk renklerdendir?

Sarı
Turuncu
Kırmızı
Mavi

Erzurum Kongresi hangi gün yapılmıştır?

23 Temmuz
07 Temmuz
07 Eylül
13 Eylül

İnsan vücudunda şeker deposu olan organ hangisidir?

Akciğer
Karaciğer
Böbrek
Mide

Hangi il Mardin ile sınır komşusu değildir?

Şanlıurfa
Bitlis
Diyarbakır
Batman

Aslanın ana yurdu neresidir?

Afrika
Amerika
Asya
Avustralya

Yaz saati uygulaması dönemde Türkiye saati nedir?

UTC + 3
UTC - 3
UTC + 2
UTC - 2

Bal arısı kolonisinde kaç adet Ana arı bulunur?

Bir
Onlarca
Yüzlerce
Binlerce

Kornişon hangi sebze türüdür?

Salatalık
Kabak
Fasülye
Biber

Hangisi ağır silah değildir?

Tank
Obüs
Top
Tüfek

Şehirden hangisi ABD'de yer almaz?

San Diego
Dallas
Detroit
York

Ezilmiş havuç ile yapılan tatlı türü hangisidir?

Keşkül
Profiterol
Cezerye
Künefe

Dünyanın en yaygın inanılan 2. dini hangisidir?

Hıristiyanlık
İslamiyet
Musevilik
Budizm

Brezilya hangi kıtadadır?

Afrika
Asya
Avustralya
Amerika

Atatürk'ün Yatı olarak bilinen geminin adı nedir?

Savarona
Cumhuriyet
Midilli
Ertuğrul

Takrir-i Sükun Kanunu ekonomik amaçlar için çıkarılan bir kanundur!

Doğru
Yanlış

Saddam Hüseyin'in 2003 yılında öldürülen iki oğlunun ismi nedir?

Kuseyri - Udan
Uday - Kusay
Kudas - Arun
Mekes - Kusay

Yunanlı tarihçi Herodot kaçıncı yüzyılda yaşamıştır?

M.Ö. 5. yy
M.Ö. 1. yy
M.S. 4. yy
M.S. 13. yy

İslami Direniş Hareketi Hamas'ın kurucusu kimdir?

Şeyh Ahmed Yasin
Şeyh Şamil
Yaser Arafat
Hasan el-Benna

Müslüman Kardeşler Örgütü'nün kurucu lideri kimdir?

Şeyh Ahmed Yasin
Şeyh Şamil
Yaser Arafat
Hasan el-Benna

1991 yılında Irak hangi ülkeyi işgal etmiştir?

Ürdün
İran
Lübnan
Kuveyt

Uluslararası Adalet Divanı hangi şehirde bulunur?

Lizbon
Brüksel
Lahey
Kopenhag

Noterler hangi fakülte mezunlarından seçilir?

Hukuk Fakültesi
İşletme Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisat Fakültesi

Hz. Peygamber'in sohbetinde bulunmuş kimselere ne ad verilir?

Selef
Şeyh
Seyit
Sahabe

Hangisi ünsüz bir Türkçe harftir?

A
Ö
U
B

Tanzimat Edebiyatı içinde yer almayan isim hangisidir?

Yunus Emre
Namık Kemal
Ziya Paşa
Ahmet Mithat

Hangisinin anlamı farklıdır?

Güz
Hazan
Yaz
Sonbahar

Hangi ilde Alevi nüfusu daha azdır?

Tunceli
Hatay
Tokat
Çorum

Türkiye'nin en hızlı akan nehri hangisidir?

Aras
Asi
Kızılırmak
Çoruh

Kırmızı renkli, sırt yüzgeci zehirli ve çorbası yapılan balık hangisidir?

Barbunya
Fangri
Mercan
İskorpit

Hz. Mevlana hangi şehirde doğmuştur?

Mekke
Şam
Konya
Belh

Rahmet ne demektir?

Bağışlama
Bereket
Ölüm
Yağış

Ara Güler kimdir?

Ressam
Şarkıcı
Fotoğraf Sanatçısı
Tiyatrocu

Yeni doğmuş bebeklerin başındaki yumuşak bölgeye ne denir?

Bıngıldak
Kıkırdak
Yumuşak Kemik
Yumuşak Doku

İran İslam Devrimi'nin mimarı kimdir?

Ayetullah Ruhullah Humeyni
Muhammed Rıza Pehlevi
Ayetullah Ali Hamaney
Muhammed Musaddık

Almanya'nın sanayileşmesini sağlayan kişi kimdir?

Angela Merkel
Otto von Bismarck
Adolf Hitler
Hermann von Helmholtz

Eylemlerden hangisi haber kipindedir?

Geleyim
Görelim
Gitsinler
Oynarım

Hangisi bilgisayarda disk bakım ve tamir aracıdır?

Scandisk
Backup
Defrag
Format

Hangi il inanç turizmi açısından daha önemli bir yere sahiptir?

Bursa
Adana
Trabzon
Şanlıurfa

Göze az ışık geldiğinde göz bebeğinde nasıl bir değişiklik olur?

Değişiklik Olmaz
Gözbebeği Küçülür
Gözbebeği Önce Küçülür Sonra Büyür
Gözbebeği Büyür

Baba ile oğlunun yaşları farkı 25, toplamı 55'dir. 15 yıl sonra yaş farkı ne olur?

25
15
20
40

Zeytin ağaçları 2000 yıla kadar yaşayabilirler!

Doğru
Yanlış

Hangi formül yanlıştır?

İş = Kuvvet x Yol
Güç = İş / Zaman
Hız = Yol x Zaman
İvme = Hız / Zaman

Buhar makinesinin geliştiricisi İskoçyalı mucit kimdir?

James Watt
Isaac Newton
James Clerk Maxwell
Stephen Hawkıng

İstanbul'da 6 minaresi olan cami hangisidir?

Sultanahmet Camii
Eyup Sultan Camii
Süleymaniye Camii
Nuruosmaniye Camii

Avrupalılar tarafından 'Mavi Camii' olarak adlandırılan camii hangisidir?

Sultan Ahmet Camii
Eyup Sultan Camii
Süleymaniye Camii
Selimiye Camii

Büyük Britanya kaç ülkeden oluşur?

1
2
3
4

Hangi ülke Büyük Britanya içerisinde değildir?

Galler
Güney İrlanda
İskoçya
Kuzey İrlanda

İran ile Arap Yarımadası arasında kalan denizin adı nedir?

Basra Körfezi
Hazar Denizi
Kızıl Deniz
Umman Denizi

II. Bayezid devrinin Türk denizcisi ve Piri Reis'in amcası olan denizci kimdir?

Oruç Reis
Kemal Reis
Çaka Bey
Barbaros Hayrettin Paşa

Hangi canlı Sporla çoğalmaz?

Bakteri
Mantar
Amip
Eğrelti Otları

Türkiye'de kara parçalarının toplam alanı kaç km²'dir?

770.000 km²
170.000 km²
1.770.000 km²
1.170.000 km²

Türkiye hangi Kuzey Paralelleri arasında yer alır?

36° - 42°
34° - 42°
26° - 45°
26° - 44°

Türkiye'de devlet memurları hangi kanuna tabidir?

657
687
1475
2925

Sıvı maddeleri katı maddelerden ayıran mutfak aracı hangisidir?

Süzek
Rende
Kevgir
Elek

Kandaki zararlı maddeleri süzen çift organ hangisidir?

Böbrek
Karaciğer
Dalak
Pankreas

Hangi ilin plaka numarası 67'den küçüktür?

Niğde
Bayburt
Karaman
Aksaray

100'ün küpünü 100'e bölüp 100 ile toplarsak sonuç kaçtır?

10100
1100
11000
1110

'Kiraz Ayı' hangisidir?

Mart
Mayıs
Nisan
Haziran

Atakule hangi ilimizdedir?

Adana
Ankara
İzmir
İstanbul

Yaban armuduna ne isim verilir?

Gündöndü
Hünnap
Ahlat
Feriştah

Harp okulu mezunu bir öğrenci hangi rütbeyle göreve başlar?

Teğmen
Çavuş
Başçavuş
Asteğmen

Osmanlı Devleti'nde el bombası üreten sınıf hangisidir?

Hançere
Tulumbacılar
Koşumcular
Humbaracılar

New York İkiz Kuleler'e yapılan saldırının tarihi nedir?

11 Eylül 2000
21 Eylül 2002
11 Eylül 2001
21 Eylül 2003

Hangisi araç motor parçalarından biridir?

Şaft
Aks
Piston
İstavroz Dişlisi

Osman Gazi'nin babası kimdir?

Mehmet Gazi
Dördüncü Murat
Ertugrul Gazi
Orhan Gazi

'Ham, pişkinin halinden anlamaz' sözü kime aittir?

Mevlana
Yunus Emre
Hacı Bektaş
Fatih Sultan Mehmet

Dünya tam yuvarlak olsaydı sürekli 12 sat gece 12 saat gündüz yaşanırdı!

Doğru
Yanlış

Tuna Nehri hangi denize dökülür?

Karadeniz
Adriyatik Denizi
Ege Denizi
Akdeniz

Türkiye'de kullanılan TV yayın sistemi hangisidir?

RGB
PAL
NTSC
SECAM

Yere Batan Sarnıcı kim tarafından yaptırılmıştır?

I. Justinyen
Roma İmparatoru Constantinus
Yıldırım Beyazıt
İrlanda Kralı II. George

Dünyanın en küçük kıtası hangisidir?

Okyanusya
Amerika
Afrika
Antartika

Eş anlamlılardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

Akıl - Us
Çare - Umar
Deprem - Zelzele
Eser - Yapı

Eş anlamlılardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

İdadi - Lise
Mani - Para
Hısım - Dost
Mal - Meta

Gezegen Yılı nedir?

Gezegenin Güneş çevresinde bir tam dönüş süresi
Güneşin gezegen çevresinde bir tam dönüş süresi
Gezegenin yok olma süresi
Güneş ışığının gezegene ulaşma süresi

Bir Galon yaklaşık kaç litredir?

4
37
70
1

Ramazan Tatlısı olarak bilinen nişasta yufkanın adı nedir?

Kadayıf
Güllaç
Höşmerim
Peynir Tatlısı

Hangisi gece gündüz eşitliğidir?

Ekinoks
İzohips
Greenwich
Dönence

Hangi elementin sembolü yanlıştır?

Lityum - Li
Bor - B
Hidrojen - He
Karbon - C

İnsan kulağının işitebileceği en yüksek ses frekansı nedir?

20 khz
20 hz
200 hz
200 mhz

Osmanlı Devleti'nde ilk futbol oyunu ne zaman ve nerede oynanmıştır?

1875 - Selanik
1855 - İzmir
1925 - İzmir
1915 - Selanik

Fizikte Bileşke Kuvvet'in sembolü nedir?

R
T
B
K

Lev Nikolayeviç Tolstoy hangi yıl ölmüştür?

1910
1920
1890
1932

Edinç ne demektir?

Olasılık
Koşul
Kanun
Kazanılan

Hangi kelime bir ünlü, iki ünsüz harften oluşur?

Oya
Örf
Epe
Ait

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti hangisidir?

New York
San Francisco
Los Angeles
Washington

Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri hangisidir?

New York
San Francisco
Los Angeles
Washington

Hangisi dünyanın en iyi 100 üniversitesi içinde yer almaz?

Tokyo Üniversitesi
Cambridge Üniversitesi
Yale Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi

Lozan Antlaşması hangi ülkede yapılmıştır?

İsviçre
Danimarka
İngiltere
İsveç

Bitki hücresinde olup, hayvan hücrelerinde olmayan organel hangisidir?

Mitokondri
Çekirdek
Sentriyol
Kloroplast

Sahip olunan varlıkların yatırım sonucu oluşturduğu toplam değere ne denir?

Borsa
Portföy
Cari Hesap
Mevduat

III. Selim zamanında kurulan düzenli ordu hangisidir?

Eşkinci
Asakiri Mansurei Muhammediye
Nizamı Cedit
Sekbanı Cedit

Turgut Özal hangi tarihler arasında cumhurbaşkanlığı yapmıştır?

1989 - 1993
1981 - 1992
1988 - 1995
1985 - 1996

Hükümette yer alan bir bakana kim vekalet eder?

Başka Bir Bakan
Başbakan
Bakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı

Hangisi Osmanlılarda toprak yönetimi ile ilgili değildir?

İkta
Ulak
Ocaklık
Zeamet

Hangisi II. Mahmut döneminde gerşekleştirilmemiştir?

Nüfus Sayımı
Anayasa Çıkartılması
İlk Resmi Gazetenin Çıkartılması
İlkokul Eğitiminin Zorunlu Hale Getirilmesi

Kadınlara Milletvekili seçme ve seçilme hakkı ne zaman verilmiştir?

Tanzimat Fermanı ile
Medeni Kanun ile
1934 Anayasa Değişikliği ile
II. Meşrutiyet ile

Hangi iller arasında saat farkı en fazladır?

İzmir - Ankara
Kütahya - İzmit
Balıkesir - Erzincan
Elazığ - Ağrı

Hangi ilde makinalı tarımın yapılma imkanı daha azdır?

Samsun
Artvin
Konya
Gaziantep

Nüfus yoğunluğunu hangisi etkilemez?

Bitki Örtüsü
Yeryüzü Şekilleri
Endüstri Kuruluşları
İklim

Hangisi Türkiye'de ki kıyıların ortak özelliklerindendir?

Dağların Kıyıya Paralel Uzanması
Sıcaklık Farklarının Kıyılarda, İç Kesimlere Göre Az Olması
Kıyı Sıcaklıklarının İç Kesimlere Kadar Ulaşabilmesi
Doğal Limanların Bulunması

IMF ile görüşmelerde muhatap hangi kurumdur?

Maliye Bakanlığı
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı
DPT

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi örgüt içinde yer alır?

NATO
Birleşmiş Milletler
Avrupa Birliği
Avrupa Konseyi

TBMM'nin yetkilerinden hangisi 2004 yılında kaldırılmıştır?

Para Basma
Savaş İlanına Karar Verme
Mahkemelerin Verdiği Ölüm Cezalarını Onaylama
Uluslarası Antlaşmalar İçin Yasa Çıkarma

Ovaların hangisinden yılda iki kez ürün alınabilir?

Bakırçay
Konya Ovası
Çukurova
Çarşamba Ovası

Sarar Giyim Fabrikası hangi ilimizdedir?

Bursa
Adapazarı
Eskişehir
Gaziantep

İki boylam arasındaki zaman farkı hangisiyle ilgilidir?

Dünya'nın ekseni çevresindeki dönüş hızı
Dünya'nın geoid biçiminde olması
Dünya'nın yörüngesindeki dönüş hızı
Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı

İlköğretim Haftası ne zaman kutlanır?

Okulun Açıldığı İlk Hafta
19 Eylül
27 Eylül
15 Eylül - 1 Ekim

İlk olimpiyat oyunları nerede düzenlenmiştir?

Danimarka
Yunanistan
Japonya
Brezilya

Diş estetiği ile ilgilenen bilim dalı hangisidir?

Pediatri
Estetisyen
Ortodonti
Dentist

Hakkari ili kaç ülke ile komşudur?

1
2
3
4

Kıbrıs Barış Harekatı kaç yılında yapılmıştır?

1970
1971
1974
1978

Tiryaki Hasan Paşa'nın 1600 senesinde kazandığı zafer hangisidir?

Kanije
Kalice
Ankara
Kosova

Hangisi 'gani' kelimesi yerine kullanılabilir?

Kötü
Fazlasıyla
Galip
Hani

20 Amerikan Doları'nın üstünde kimin resmi vardır?

Andrew Jackson
Abraham Lincoln
George Washington
Thomas Jefferson

Lahza nedir?

An
Ant
Anıt
Anı

Mısır'ı Osmanlı toprağına katan savaşın adı nedir?

Ridaniye
Sırp Sındığı
Malazgirt
Mercidabık

Osmanlı'da Fetret Devri 22 yıl sürmüştür!

Doğru
Yanlış

Hangisi internetten gelen saldırıları engeller?

Firewall
Antivir
Spy
Fireworks

Arazilerin devlet tarafından planlanması işine ne ad verilir?

Epigrafi
Kartograf
Tapu
Kadastro

Trablusgarp hangi ülkededir?

Libya
Mısır
Fas
Cezayir

Hangi cümlede fiil nesne almamıştır?

Seni duyuyorum.
Kitabı verir misin?
Sonbaharda bitkiler ölür.
Beni anladığını biliyorum.

'I hope that you will enjoy translating' Türkçe çevirisi nedir?

Çeviriden zevk alacağınızı umarım
Çeviriden zevk almayacağınızı umarım
Çevirinin zevkli olduğunu düşünüyorum
Çeviriyi sıkıcı buluyorum

Araçların virajı düzgün almasını sağlayan parça hangisidir?

Difransiyel
Şaft
Aks
Şanzıman

Tarımsal etkinlikler hangisi ile en az ilişkilidir?

Sıcaklık Ortalamaları
Güneşlenme Oranı
Rüzgarlılık Oranı
Yağış Tutarı

Brezilya'nın başkenti neresidir?

Amazonas
Sao Paolo
Brasilia
Rio De Janerio

Hangisi araçlarda Airbag sistemi ile ilgili bir terimdir?

ABS
ASR
EBD
SRS

Virajlarda savrulmayı engelleyen araç teknolojisi hangisidir?

ABS
ESP
EBD
SRS

Hangi ilde fındık yetiştirilmez?

Iğdır
Sakarya
Samsun
Giresun

ODTÜ hangi ildedir?

Antalya
İstanbul
Ankara
İzmir

Üç büyük dinde kutsal sayılan şehir neresidir?

Kudüs
Tel-Aviv
Mekke
Bağdat

Ağlama Duvarı nerededir?

Kudüs
Bağdat
Mekke
Tahran

Hayvanlara ve cinlere hakim olan peygamber kimdir?

Hz. Davud
Hz. İsa
Hz. Süleyman
Hz. Yunus

Sigorta sözleşme koşullarını içeren belge nedir?

Fatura
Bilanço
Prim
Poliçe

Atatürk'ün ölümünden hemen sonra intihar eden yaveri kimdir?

Cevat Abbas
Kemal Nadir
Salih Bozok
Ali Çetinkaya

Hangisi bir başkent değildir?

Kopenhag
Pekin
Madrid
Sydney

Avustralya'nın başkenti neresidir?

Tazmanya
Yeni Gine
Canberra
Sydney

Hangi kuş perde ayaklı değildir?

Kaz
Papağan
Ördek
Karabatak

Çağ Kebabı hangi ile ait bir yemektir?

Erzurum
Şanlıurfa
Elazığ
Sivas

Hangisi karaciğer için daha faydalı bir bitkidir?

Enginar
Turp
Nar
Ispanak

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes hangi alanda eğitim almıştır?

Hukuk
Tıp
Mühendislik
Ekonomi

Babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir?

Hz. Eyyub (a.s.)
Hz. Zülkif (a.s.)
Hz. Yusuf (a.s.)
Hz. Harun (a.s.)

İkilik tabanda 1001 sayısının onluk tabandaki karşılığı kaçtır?

2
5
8
9

Bir geminin iskeleden ayrılarak açıkta beklemesine ne denir?

Abosa
Altabaso
Alamarta
Alarga

Grönland hangi ülkeye bağlıdır?

Danimarka
İngiltere
Kanada
İsveç

Osmanlı Devleti'nin tarihindeki savaşlardan hangisi deniz savaşıdır?

Balkan
Preveze
Kosova
Mohaç

NATO'nun açılımı hangisidir?

North Atlantic Tactical Organization
North Atlantic Trade Organization
North Atlantic Tranquility Organization
North Atlantic Treaty Organization

Hangisi Şehzade Sancaklarının bulunduğu bir şehir değildir?

Trabzon
Kütahya
Ankara
Konya

'Rey' nedir?

Çiçek Türü
Halk Oyunu
Siyaset
Oy

Darı hamurundan yapılan ekşimsi içecek hangisidir?

Boza
Salep
Şirke
Pelte

Türkiye'de en çok ölüme sebep olan kaza çeşidi hangisidir?

İş Kazaları
Ev Kazaları
Spor Kazaları
Trafik Kazaları

Maraş Dondurması yapımında hangi bitki kullanılır?

Gül
Keçi Otu
Yabani Orkide
Menekşe

Askeri birliklerden en büyüğü hangisidir?

Kolordu
Tümen
Tugay
Ordu

Hangi askeri birlik daha küçüktür?

Kolordu
Tümen
Tugay
Alay

Hangi dini inançta kadınların örtünmesi zorunlu değildir?

Hıristiyanlık
Yahudilik
Zerdüştlük
Şintoizm

'Fareler ve İnsanlar' hangi yazarın eseridir?

Ernest Hemingway
Ursula K. Le guin
Stanislav Lem
John Steinbeck

Osmanlı Döneminde, belediye başkanın adı Şehremini olarak geçer!

Doğru
Yanlış

Dünyanın yarıçapı ortalama kaç km'dir?

2.251 km
6.372 km
9.968 km
4.455 km

Eğik yazı hangisidir?

Asimetrik Yazı
Kavisli Yazı
Didaktik Yazı
İtalik Yazı

Galata Köprüsü'nün diğer bir adı nedir?

Atatürk Köprüsü
Karaköy Köprüsü
Boğaz Köprüsü
Haliç Köprüsü

Wilson İlkeleri'ni hangi ülke dünyaya yayınlamıştır?

Fransa
Almanya
ABD
İngiltere

İslam Dinine göre kafirlerin amelleri nereye kaydedilmiştir?

Arş-ı Azam
İlliyyun
Siccin
Levh-i Mahfuz

İslam Dinine göre iman edenlerin amelleri nereye kaydedilmiştir?

Arş-ı Azam
İlliyyun
Siccin
Levh-i Mahfuz

Asıl ismi Bişr Bin Eyyub olan peygamber kimdir?

Hz. Zülkifl
Hz. Nuh
Hz. Şit
Hz. Yusuf

İkbal ne demektir?

Eli Bol
Dindar
Bahtı Açık
Gönlü Ferah

Hicaz Demiryolu kim tarafından inşa ettirilmiştir?

II. Abdülhamit
Sultan Abdülmecit
II. Mahmut
Sultan Abdülaziz

Dünyanın ilk elektronik hesap makinesi kaç yılında üretilmiştir?

1957
1977
1937
1907

Osmanlı Döneminde fakirlere yemek dağıtan hayır kurumu hangisidir?

İmarethane
Külliye
Vakıf
Kervansaray

Barometreyi kim bulmuştur?

Alexander Graham Bell
Blaise Pascal
Toricelli Evangelista
Isaac Newton

Hangi ay kış mevsiminde değildir?

Aralık
Ocak
Şubat
Kasım

Giza Piramitlerinin en büyüğü hangisidir?

Menkaure
Memfis
Keops
Kefren

Süveyş Kanalı ne zaman açılmıştır?

1923
1792
1869
1814

Ortaçağ Avrupasında kiliseye karşı yapılan halk ayaklanması nedir?

Rönesans
Endüljans
Haçlı Seferleri
Reform

Hangisi Edat değildir?

İle
Bile
Sanki
Eğer

Hangisi Hun imparatorudur?

Alp Arslan
İskender
Hannibal
Attila

1010101 sayısının okunuşu nedir?

Bir Milyon On Bin Yüz Bir
Bir Milyon Yüz Bir Bin Bir
Bir Milyon On Bin Bir
Bir Milyon On Bir Bin Yüz On Bir

101 sayısının karesi nedir?

10200
202
10101
10201

Bilgisayar klavyesinde kaç adet fonksiyon(F) tuşu vardır?

10
11
12
13

Suyun donma sıcaklığı kaç Fahrenheit'dır?

32
0
-10
10

1 Litre = ? dm³

1
10
100
1000

Po Ovası hangi ülkededir?

Portekiz
İtalya
Polonya
Norveç

Ülke ve plaka eşleşmesinden hangisi yanlıştır?

Mısır - MS
Türkiye - TR
Fransa - F
Almanya - D

Hangisi Akım ölçer?

Alkalimetre
Akümülatör
Ampermetre
Parametre

Beşparmak Dağları hangi adada yer alır?

Rodos
Girit
Kıbrıs
Sardinya

Hangisi Türkiye akarsularından biri değildir?

Meriç
Sakarya
Manyas
Kelkit

Dilucu Sınır Kapısı hangi ilimizdedir?

Edirne
Kars
Hatay
Iğdır

Türkiye'nin yaklaşık kaç Sınır Kapısı vardır?

26
6
16
46

Dünyada Yahudi nüfusu yaklaşık ne kadardır?

15 Milyon
3 Milyon
150 Milyon
60 Milyon

Piyaz yiyeceğinin ana malzemesi nedir?

Nohut
Yumurta
Kuru Fasulye
Bulgur

Türk alfabesinin 18. harfi nedir?

O
P
Ö
N

ABD ve Rusya'dan sonra uzaya insan gönderen 3. ülke hangisidir?

Fransa
Japonya
Çin
Almanya

Kutuplarda bir gece kaç ay sürer?

3 Ay
6 Ay
9 Ay
1 Ay

Hangi sözcük Kamulaştırmak anlamındadır?

İstismar
İstibdat
İstimlak
İstihdam

5/4 hangisine eşittir?

25 %
50 %
75 %
125 %

Hangisi beyin ve omurilik bağlantısını sağlar?

Omurilik Soğanı
Beyincik
Sinir
Omurga

Genelde bilgisayarda daha çok yer kaplayan dosya uzantısı nedir?

JPG
AVI
TXT
GIF

Hangi zeka türü, Çoklu Zeka Kuramın'a girmez?

Bedensel Zeka
Görsel Zeka
Dilsel Zeka
Doğal Zeka

Hangisi Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır?

Kanun-ı Esasi
I. Meşrutiyet
Islahat Fermanı
Tanzimat Fermanı

Çiğ patates suyu neyin doğal ilacıdır?

Mide Yanması
Baş Ağrısı
Vücut Kaşıntısı
Stres

Ayastefanos Antlaşması Osmanlı ile hangi ülke arasında imzalanmıştır?

Rusya
İngiltere
Fransa
Almanya

II Abdülhamit'in Türbesi Selanik'te Bulunmaktadır!

Doğru
Yanlış

Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiği köpeğinin adı neydi?

Kapan
Yaman
Kahraman
Foks

Norveç'te her yıl hangi ödül verilir?

Nobel Barış
Oscar
Grammy
Pulitzer

Topluca iş bırakma eylemine ne ad verilir?

Grev
Lokavt
Sendika Tasfiyesi
İstifa

Dini Bayram gününden bir önceki güne ne denir?

Arifa
Arife
Afife
Arefe

Hangi şahıs trafik kazasında ölmemiştir?

Abdullah Çatlı
Adnan Kahveci
Recep Yazıcıoğlu
Ali Gaffar Okkan

Windows programında en son işlemi geri alma kısayol tuşu hangisidir?

CTRL + S
CTRL + Z
CTRL + N
CTRL + V

Windows programında kayıtlı dosya açma kısayol tuşu hangisidir?

CTRL + S
CTRL + Z
CTRL + N
CTRL + O

Pişmaniyesi ile ünlü ilimiz hangisidir?

Tekirdağ
Bolu
İzmit
İzmir

Hangisi Alman yapımı bir otomobil değildir?

AUDI
BMW
PORSCHE
SEAT

Hangisi Fransa yapımı bir otomobil markasıdır?

KIA
PEUGEOT
PORSCHE
SEAT

Oynamaz eklem hangi organda bulunur?

Dirsek
Bilek
Omurga
Kafatası

Metrenin binde birine eşit ölçü hangisidir?

Santimetre
Desimetre
Dekametre
Milimetre

Açıölçerin eş anlamlısı hangisidir?

Pergel
Cetvel
İletki
T Cetveli

Ekonomide devletçe yapılan desteklemeye ne denir?

Provizyon
Fon
EFT
Sübvansiyon

'Provokatör' hangi anlama gelir?

Yıkıcı
Kışkırtıcı
Yapıcı
Önleyici

Her yıl 24 Kasım'da kutlanan gün hangisidir?

Öğretmenler Günü
Dünya Tiyatrolar Günü
Dünya Çocuk Günü
Kızılay Haftası

Dünya Anneler Günü hangi tarihte kutlanır?

24 Mayıs
Mayıs Ayının 2. Pazar Günü
22 Nisan
Nisan Ayının 1. Cumartesi Günü

Bilgisayar klavyesinde hangi tuş tek başına bir iş yapmaz?

Tab
F5
F11
Shift

Hz Muhammed'e ilk vahiy hangi dağda gelmiştir?

Ararat
Arafat
Uhud
Hira

Hangisi TBMM'nin açılışından önce olmuştur?

Takrir-i Sükun Kanunu Çıkarılması
Hıyanet-i Vataniye Kanunu Çıkarılması
İstiklal Mahkemeleri Kurulması
Misak-ı Millinin İlan Edilmesi

Osmanlıda 4-6 yaşları arasındaki çocukların eğitim gördüğü yer neresidir?

Darülfünun
Medrese
Sıbyan Mektebi
Enderun

Hangisi suda yetişen bir bitkidir?

Nilüfer
Zambak
Sümbül
Kasımpatı

Yedi Uyular'ın yanında bulunan köpeğin adı nedir?

Kıtmir
Karpa
Talim
Abal

Bitki dünyasında 'fototropizm' nedir?

Bir Hastalık
Işığa Yönelme
Çiçek Açma
Yükselme

Bir hücre genel olarak hangi bölümlerden meydana gelir?

Hücre Zarı - Hücre Çeperi - Hücre Duvarı
Hücre Zarı - Sitoplazma
Hücre Zarı - Çekirdek
Hücre Zarı - Sitoplazma - Çekirdek

Hangi sayının 40 fazlası, 40 eksiğinin 2 katıdır?

80
40
120
60

Hangi bitkinin tohumu ağaçta yetişmez?

Nohut
Kaju
İncir
Hurma

Milli Eğitim Orta Öğretim Kurumu internet adres uzantısı hangisidir?

edu.tr
gov.tr
k12.tr
meb.tr

Hangisi dalağın görevlerinden değildir?

Alyuvar Üretimi
Akyuvar Üretimi
Kırmızı Hücrelerin Yıkımı
Kandaki Üreyi Temizleme

Osmanlı'da heykeli yapılan tek padişah hangisidir?

Sultan III. Selim
Sultan Abdülaziz
Fatih Sultan Mehmet
Sultan Abdülhamid

Yaş Antlaşması ne zaman imzalanmıştır?

1787
1878
1792
1729

Hangi yer İstanbul'da değildir?

Odakule
Kapıkule
Kulekapı
Kuleli

İstanbul Boğaziçi'de yapılan ilk Türk yapı hangisidir?

Robert Koleji
Amucazade Hüseyin Paşa Yalısı
Anadolu Hisarı
Rumeli Hisarı

Yalnız baş harflerle yazılan kısa imzaya ne denir?

Paraf
İmza
Kaşe
Mühür

Midilli Adası hangi ülkeye aittir?

Türkiye
Yunanistan
Bulgaristan
İtalya

Alveol hangi organda yer alır?

Akciğer
Karaciğer
Dalak
Beyin

İcar ne demektir?

Kira
İcra Gelmesi
İcra Takibi
Kiracı

Hangisi muhasebenin temel prensiplerinden değildir?

Dönemsellik
Kayıtlı Olma
Denetlenebilirlik
Tutarlılık

Türkiye'de ki ormanlık alanların oranı yaklaşık ne kadardır?

% 25
% 15
% 40
% 5

Türkiye'nin hangi bölgesinde toplam orman alanı daha azdır?

Ege Bölgesi
Marmara Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi

Hollanda'da konuşulan lisan hangisidir?

İngilizce
Fince
Fransızca
Felemenkçe

Hangisi su bilimidir?

Demografi
Hidroloji
Klimatoloji
Sosyoloji

Hangisi iklim bilimidir?

Demografi
Hidroloji
Klimatoloji
Sosyoloji

Obüs nedir?

Tüfek Cinsi
Top Cinsi
Tank Cinsi
Mayın Cinsi

Selçuklular zamanında yapılan anıtmezarlarlara ne ad verilir?

Türbedar
Gökkubbe
Kümbet
Kubbe

Hangisi seçim ile başa gelmez?

Kaymakam
Muhtar
Belediye Başkanı
Milletvekili

Dinen Bayram Namazı'nın hükmü nedir?

Müstehab
Vacip
Sünnet
Farz

Türkiye'de telefon ilk hangi yıl kullanılmaya başlanmıştır?

1890
1955
1908
1925

Hz. Muhammed nereden miraca yüksilmiştir?

Mekke
Medine
Sevr Dağı
Kudüs

Hangisi ateş burçlarından değildir?

Koç
Aslan
Yay
Akrep

Hangisi Microsoft Office programı içinde yer almaz?

Access
Excel
PowerPoint
Paint

Microsoft Windows programı ilk hangi yıl çıkarılmıştır?

1981
1964
1954
1991

Efsaneye göre, İstanbul kaç tepe üzerine kuruludur?

6
7
5
11

Orkinos Balığına verilen diğer isim nedir?

Ton Balığı
Palamut
İstakoz
Balina

Hangi il Trabzon'un sınır komşusu değildir?

Giresun
Bayburt
Ordu
Gümüşhane

Devletin gelir ve giderlerini yöneten kuruluş hangisidir?

Sayıştay
Muhasebat
Maliye
Vergi Dairesi

Hangisi mali yargı organıdır?

Sayıştay
Danıştay
Maliye
Vergi Dairesi

T.C Anayasa Mahkemesi hangi yıl kurulmuştur?

1961
1932
1980
1948

Kaçkar Dağı hangi coğrafi bölgede yer alır?

Ege
Karadeniz
Marmara
İç Anadolu

Kılıç ve Terazi beraber neyi simgeler?

Adaletsizlik
Adalet
Savaş
Barış

II. Dünya Savaşı Almanların hangi ülkeyi işgali ile başlamıştır?

Avusturya
Polonya
Çekoslovakya
Macaristan

II. Dünya Savaşı hangi tarihte başlamıştır?

1934
1939
1942
1928

İlaçların insan üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalı hangisidir?

Sitoloji
Dermatoloji
Farmakoloji
Histoloji

Basketbolda üç sayı çizgisi içinden yapılan her başarılı atış kaç sayıdır?

3
2
5
1

Zehirlendiği fark edilen hastaya olay yerinde ilkyardım olarak hangisi yapılır?

Kusturulur
Yoğurt Yedirilir
Hiçbir Şey Yapılmaz
Vücudu Serinletilir

Kasları etkileyen ve zehirlenmeye sebep olan hastalık hangisidir?

Domuz Gribi
Tifo
Tetanos
Frengi

Beyin sinirlerini olumsuz etkileyen hastalık hangisidir?

Domuz Gribi
Tifo
Tetanos
Frengi

Türkiye'de Yılbaşı Tatili hangi yıl resmileşmiştir?

1935
1926
1944
1974

Atatürk hangi muharebeden sonra mareşallik unvanını almıştır?

Çanakkale Muharebesi
İzmir Muharebesi
I. Dünya Savaşı
Sakarya Meydan Muharebesi

NASA Uzay Dairesi hangi yıl kurulmuştur?

1918
1958
1978
1878

Yeni Türk Alfabesi ne zaman kabul edilmiştir?

1928
1924
1934
1921

I. Abdülmecit döneminde okunan ferman hangisidir?

Babıali
Kanuni
Gülhane Hatt-ı Hümayunu
Islahat

I. Kosova Zaferi kim tarafından kazanılmıştır?

I. Murat
Yıldırım Beyazıd
Yavuz Sultan Selim
V. Murat

Matematikte Türev işleminin tersi hangisidir?

Logaritma
Limit
Algoritma
Integral

Yakını görememe göz bozukluğu hangisidir?

Hipermetrop
Miyop
Astigmat
Katarak

Fizikte elektrik akım birimi hangisidir?

Desibel
Volt
Amper
Watt

Hangi bilgisayar donanımı manyetik ortamdan olumsuz etkilenir?

Sabit Disk
CD
DVD
Flash Bellek

Eyüp Sultan Camii hangi padişah döneminde yapılmıştır?

Yıldırım Beyazıt
Fatih Sultan Mehmet
Yavuz Sultan Selim
Kanuni Sultan Süleyman

Hangisi namazın bölümlerinden değildir?

Sücut
Kıyam
Rüku
Tekrir

Su geçirgenliği en az olan toprak çeşidi hangisidir?

Killi Toprak
Humuslu Toprak
Kireçli Toprak
Taşlı Toprak

En verimli toprak çeşiti hangisidir?

Killi Toprak
Humuslu Toprak
Kireçli Toprak
Taşlı Toprak

Kabala hangi dinin inancında yer alır?

Musevilik
Hristiyanlık
İslamiyet
Şamanizm

İngiltere, yazılı Anayasası olmayan bir ülkedir!

Doğru
Yanlış

Hangisi araçlarda güç aktarma organıdır?

Subap
Piston
Vites Kutusu
Rot

Candaroğulları Beyliği yörelerden hangisinde kurulmuştur?

Balıkesir ve Çanakkale Yöresi
Kastamonu ve Çevresi
Kütahya ve Çevresi
Muğla ve Çevresi

Adnan Menderes kaç yılında idam edilmiştir?

1968
1954
1961
1965

En güvenli ve uzun ömürlü bilgisayar kayıt birimi hangisidir?

Disket
CD
Sabit Disk
Flash Bellek

'Gölge etme başka ihsan istemem' diyen filozof kimdir?

Aristo
Pluton
Eflatun
Diyojen

Hangisi elementte bulunmaz?

Nötron
Proton
Elektrot
Elektron

Çeliğin sertleştirilmesi için yapılan işlem hangisidir?

Su Verme
Dövme
Tavlama
İşleme

Kentlerden hangisinin coğrafi çizgisel hızı en fazladır?

Kahire
Sinop
Ankara
Münih

Hangisi bir cilt hastalığı değildir?

Vitiligo
Sedef
Mantar
Kolit

Türk müziğinde sözlü eserin bestelenmiş sözlerine ne ad verilir?

Aranje
Düzenleme
Beste
Güfte

Hz. Muhammed'in babasının adı nedir?

Abdulmuttalip
Abdullah
Abdüllaziz
Abdulhamid

Kelaynak kuşları ile ünlü il hangisidir?

Adıyaman
Diyarbakır
Mardin
Şanlıurfa

Hangisi soygaz elementi değildir?

Helyum
Neon
Argon
Karbon

Alman bilgin Wilhelm Röntgen'in bulduğu ışın hangisidir?

Radyasyon
Y Işınları
X Işınları
Gama Işınları

Hangi kelime doğru yazılmıştır?

Poğça
Bohca
Yanlız
Adale

İleri Folikasit eksikliği sonucu ortaya çıkan hastalık hangisidir?

Anemi
Epidemi
Epilepsi
Guatr

Hangisi farklıdır?

Şeref
Gurur
Haysiyet
Onur

Türkiye'de yamaç paraşütüne en uygun yer hangisidir?

Kaş
Alanya
Marmaris
Fethiye

Çığ altında kalan bir kimse en çok ne kadar süre hayatta kalabilir?

15 Dakika
30 Dakika
1 Saat
10 Saat

Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdir?

II. Kılıçarslan
Kutalmışoğlu Süleyman Şah
Alparslan
I. Kılıçarslan

Amip hücre yönünden nasıl bir canlıdır?

Monopol Hücreli
Çift Hücreli
Tripol Hücreli
Tek Hücreli

Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi'nin kısaltması hangidir?

CERN
KARN
UNICEF
ANRC

TDK sözlüğünde 'fotokopi' kelimesinin Türkçesi nedir?

Tıpkıçekim
Benzerkopya
Tıpkıkopya
Aynıkopya

Kuran-ı Kerim kaç yılda indirilmiştir?

23
13
3
33

Hangisi insan adlarını inceleyen bilim dalıdır?

Topoloji
Antropoloji
Toponimi
Antroponomi

Karapara aklama suçlarını araştıran kurum hangisidir?

YARSAV
MASAK
SPK
BDDK

Çanakkale Zaferi hangi gün kutlanır?

18 Mart
19 Mart
29 Mayıs
19 Mayıs

Fotokopiyi ilk bulan firma hangisidir?

Hewlett Packard
Konica Minolta
Canon
Xerox

Toshiba Elektronik, bir Amerikan şirketidir!

Doğru
Yanlış

Darwin'e göre Evrim işleyiş mekanizmasını hangisi sağlar?

Kalıtsal Varyasyon
Doğal Seleksiyon
Mutasyon
Abiyogenez

Xerox, Japon kökenli bir teknoloji şirketidir!

Doğru
Yanlış

12 Eylül 1980 ihtilali sırasında hangi siyasi parti iktidardaydı?

CHP
MHP
MSP
AP

Kabe'yi yıkmak isteyen ve ordusu ile helak olan Yemen hükümdarı kimdir?

Ebrehe
Karun
Nemrud
Semud

Görevi bölük veya tabur komutanlığı olan askeri rütbe hangisidir?

Albay
Üsteğmen
Yarbay
Binbaşı

Hangisi bir üzüm çeşiti değildir?

Besni
Parmak
Çavuş
Pestil

Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

İskender - Makedonya
Napolyon - Fransa
Neron - Rusya
Hannibal - Kartaca

Bir mahkeme kararına karşı üst makama yapılan itiraz başvurusu nedir?

Tezkip
Tezhip
İctihad
Temyiz

Birden çok partinin kurduğu hükümet biçimi nedir?

Koalisyon
Nominalizm
Çoğulculuk
Muhalefet

Angola, hangi kıtanın ülkesidir?

Avrupa
Afrika
Asya
Amerika

Cemre düşme sırası hangisidir?

Toprak, Su, Hava
Hava, Su, Toprak
Su, Hava, Toprak
Toprak, Hava, Su

Rönesans Hareketi ilk hangi ülkede başlamıştır?

Almanya
İtalya
Fransa
Hollanda

Koala, hangi hayvan familyasına aittir?

Ayı
Gergedan
Kuş
Kanguru

Sancak taşıyan kişiye verilen ad verilir?

Alemgir
Amade
Alemdar
Alemeyn

Bayoz hangi ilin meşhur yemeğidir?

İzmir
Tekirdağ
İstanbul
Adana

Işığı geçiren maddelere verilen ad hangisidir?

Saydam
Tuval
Mat
Opak

Bir yatırım öncesi yapılan ön araştırmaya ne ad verilir?

Fizibilite
Likidite
Leasing
Factoring

2007 yılında suikast sonucu öldürülen Ermeni yazar kimdir?

Hrant Dink
Harutyun Şeşetyan
Luiz Bakar
Etyen Mahçupyan

Endonezya'nın başkenti neresidir?

Smanta
Kuala Lumpur
Jakarta
Baliv

Hangi ülkenin Hazar Denizi'ne kıyısı yoktur?

Rusya
Özbekistan
Türkmenistan
İran

Tarantula nedir?

Yılan Türü
Timsah Türü
Kertenkele Türü
Örümcek Türü

Sanatçı Kemal Sunal'ın ölüm nedeni hangisidir?

Kalp Krizi
Kanser
Siroz
Trafik Kazası

İsmet İnönü'nün ölüm nedeni nedir?

Kalp Krizi
Kanser
Siroz
Yaşlılık

Durub-i Emsal-ı Osmaniye nedir?

Hamse Yazarı
Mizah Dergisi
Atasözleri Kitabı
Antoloji

Mahkeme çağrı belgesi hangisidir?

Nizamname
Taahhütname
Celpname
Temyiz

Hangisi çoğul bir kelime değildir?

Yular
Sular
Kalemler
Dolmuşlar

Kulağına küpe taktığı söylenen padişah kimdir?

V. Murat
III. Murat
Yavuz Sultan Selim
Kanuni Sultan Süleyman

Hangi üniversite Ege bölgesinde bulunur?

Marmara Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi

'Yaraya tuz biber ekmek' neyi ifade eder?

Acısını Dindirmek
Acısını Unutturmak
Acısını Çoğaltmak
Acısını Paylaşmak

Hangisi bir tatlı türüdür?

Keklik Yuvası
Bülbül Yuvası
Serçe Yuvası
Leylek Yuvası

Dersim hangi ilin eski ismidir?

Tunceli
Batman
Ağrı
Mardin

Topluluğa bilgi verme amaçlı yapılan konuşma hangisidir?

Konferans
Fuar
Sergi
Kongre

Egypt, hangi ülkedir?

Mısır
Etiyopya
Suriye
Pakistan

Hangi Türk Cumhuriyeti en geniş sınıra sahiptir?

Türkmenistan
Tataristan
Özbekistan
Kazakistan

4. yy ortalarında Kavimler Göçü'nü başlatan Türk kavim hangisidir?

Macarlar
Hunlar
Oğuzlar
Peçenekler

Yüzölçümü bakımından en büyük ilimiz hangisidir?

Konya
İstanbul
Adana
Ankara

Böbrekte görülen iltihap nasıl adlandırılır?

Kolit
Nefrit
Lumbago
Zona

Böbreklerin şekli neye benzer?

Bezelye
Mısır
Noğut
Fasulye

Sodyum'un simgesi hangisidir?

Na
N
Sd
So

1960 ihtilalinde darbe bildirisini radyodan okuyan kişi kimdir?

Alparslan Türkeş
Celal Bayar
Adnan Menderes
Cemal Gürsel

Pandemi ne demektir?

Grip Aşısı
Yanardağ İsmi
Virüs İsmi
Salgın Hastalık

Hangi sözcük birleşik yapılı bir isimdir?

Toplumsal
Kitapçı
Bakıver
Pazartesi

Fahrenheit hangi ölçü birimidir?

Sıcaklık
Isı
Hacim
Yoğunluk

Madde miktarı hangisidir?

Kütle
Ağırlık
Yerçekimi
Özkütle

Bir cismin gerçek ağırlığı Ankara'da ve Antalya'da birbirinden farklıdır!

Doğru
Yanlış

Adolf Hitler tarafından kurdurulan otomobil markası hangisidir?

Volkswagen
BMW
Mercedes-Benz
Opel

FIBA kurallarına göre basketbolda en düşük forma numarası kaçtır?

3
4
5
6

Hangisi kök bakımından farklı bir bitkidir?

Havuç
Mısır
Arpa
Çavdar

'İstanbul'u Dinliyorum' şiiri kime aittir?

Ahmed Arif
Orhan Veli Kanık
Ahmet Haşim
Ahmet Hamdi Tanpınar

Dünya kendi ekseni etrafında hangi yönde dönmektedir?

Batıdan Doğuya
Doğudan Batıya
Kuzeyden Güneye
Güneyden Kuzeye

'Beynelmilel' kelimesinin ingilizce karşılığı nedir?

International
Internal
Intern
Inter

Hangi harf ingiliz alfabesinde bulunmaz?

x
I
İ
i

Hangisi damar genişlemesi hastalığıdır?

Fıtık
Romatizma
Apandist
Varis

İtalya ile Balkan Yarımadası arasında hangi deniz yer alır?

Manş
Basra
Adriyatik
Baltık

Hangisinin sirkesi yapılır?

Domates
Turp
Soğan
Elma

Kirpilerin ana besin maddesi yeşil bitkilerdir!

Yanlış
Doğru

Hangisi kuru fasülye ile yapılan bir salata yemeğidir?

Haydari
Humus
Piyaz
Tarator

Altıgenin iç açıları toplamı kaçtır?

720
800
180
360

Hangi hayvanın üreme yeteneği yoktur?

Katır
Midilli
Tapir
Çakal

Yıldız Teknik Üniversitesi hangi ilimizdedir?

İstanbul
İzmir
Trabzon
Sakarya

Çekirdeği içinde olmayan meyve hangisidir?

Armut
Elma
Çilek
Karpuz

Ekskavatör hangi amaçla kullanılan bir makinedir?

Kazı
Eşya Taşımacılığı
İnsan Taşımacılığı
İlaçlama

İspanya'da ki ETA örgütü hangi topluluğun bağımsızlığı için mücadele etmektedir?

İber
Batasuna
Franco
Bask

Hidrosefali hastalığı hangi organın anormal büyümesidir?

Mide
El
Karaciğer
Baş

Atlas Okyanusu ve Akdeniz'e kıyısı olan kaç ülke vardır?

2
3
4
5

Bafa Gölü hangi il sınırları içindedir?

Muğla - Aydın
Burdur - Isparta
Antalya - Burdur
Antalya - Isparta

Pakistan'ın kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı kimdir?

Zülfikar Ali Butto
Rajiv Gandhi
Nursultan Nazarbayev
Muhammed Ali Cinnah

Hangisi Japonya'yı oluşturan adalardan değildir?

Honşu
Kyuşu
Şikoku
Mikuni

Zeminin geçirgenliğini ölçme birimine ne ad verilir?

Steradya
Lugeon
Parsec
Jato

Hangisi bir çöl adı değildir?

Gibo
Kalahari
Büyük Sahra
Kızılkum

Bediüzzaman Said Nursi vefat ettiğinde nereye gömülmüştür?

Şanlıurfa
Gaziantep
Bitlis
Isparta

Hangi organ göğüs boşluğunda bulunur?

Mide
Kalp
Böbrek
Karaciğer

Akciğere nefes alındığında diyafram kası hangi şekli alır?

Düzleşir
Kubbeleşir
Çukurlaşır
Değişiklik Olmaz

'Şikar' kelimesinin eş anlamlısı hangisidir?

Ay
Av
Ak
Ad

Hücrede enerji üretiminden sorumlu organel hangisidir?

Ribozom
Mitokondri
Golgi
Lizozom

İnsanda kaç çift kromozom vardır?

23
46
36
21

Hangisi bir karbonhidrat değildir?

Gliserol
Riboz
Glikoz
Fruktoz

Balıkların kalbi kaç odacıklıdır?

2
3
5
1

Hangisi bir nesir türüdür?

Münacaat
Nesib
Girizgah
Tezkire

Hangisi Doğu Karadeniz dağlarının en yüksek doruğudur?

Kavron
Verçenik
Uludoruk
Demirkazık

Hangi ülke halkına Acem denir?

Irak
Suriye
Azerbaycan
İran

Kaslarla kemikler arasındaki bağlantıyı sağlayan yapı hangisidir?

Kıkırdak
Tendon
Eklem
Menisküs

I. Dünya Savaşı'ndan sonra itilaf devletlerinin Osmanlı önüne koydukları anlaşma nedir?

Ankara
Sevr
Lozan
Mondros

Hangi vergi belediyeler tarafından toplanır?

Gelir Vergisi
Özel Tüketim Vergisi
Kurumlar Vergisi
Emlak Vergisi

Hendek Savaşı kaç tarihinde yapılmıştır?

625
624
627
571

Hangisi KKTC üniversitelerinden değildir?

Lefke Avrupa Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Lefke Amerikan Üniversitesi

Utku ne demektir?

İstek
Zafer
Barış
Hakim

Siyasi gruplardan hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde ortaya çıkmıştır?

Halk Zümresi
Felah-ı Vatan
Müdafa-ı Hukuk
İttihat

İkilik tabandaki 10101 sayısının onluk taban karşılığı nedir?

3
21
16
41

Atatürk kaç kez cumhurbaşkanı seçilmiştir?

1
2
3
4

İlk Osmanlı Halifesi kim olmuştur?

Fatih Sultan Mehmet
Yavuz Sultan Selim
III. Selim
Kanuni Sultan Süleyman

Dört çift teli olan kısa saplı çalgı hangisidir?

Keman
Ud
Mandolin
Gitar

Satranç tahtası kaç parça kareden oluşur?

64
44
49
56

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de ki il sayısı nedir?

38
44
63
70

2009 yılında Türkiye il sayısı kaçtır?

68
86
73
81

Yaklaşık 1,3 kg'lık eski ağırlık ölçüsü birimi hangisidir?

Şinik
Endaze
Dirhem
Okka

Buğdayları saptan ayırmak için eski zamanlarda kullanılan araç hangisidir?

Pulluk
Tınaz
Düven
Mibzer

Hangisi tohum ekmede kullanılan bir aygıt değildir?

Pulluk
Tınaz
Dızgara
Mibzer

Doğum yapmamış 1 yaşından büyük ineğe ne ad verilir?

İnek
Buzağı
Düve
Dana

Yeni adı 'Myanmar' olan ülke hangisidir?

Kamboçya
Tayland
Malezya
Burma

Lüleburgaz hangi ilimize bağlıdır?

Kırıkkale
Tekirdağ
Kırklareli
Edirne

Havası alınmış boşluk nedir?

Vakum
Fevt
Zoonoz
Nefrit

İç Anadolu bölgesinin en yüksek dağı hangisidir?

Erciyes Dağı
Hasan Dağı
Karacadağ
Ilgaz Dağı

Hasan Dağı hangi ilde bulunur?

Aksaray
Ankara
Erzurum
Nevşehir

Nüfusu en kalabalık kıta hangisidir?

Afrika
Asya
Amerika
Avrupa

Nüfus yoğunluğu en fazla olan kıta hangisidir?

Afrika
Asya
Amerika
Avrupa

Nüfus yoğunluğu en fazla olan kıta hangisidir?

Afrika
Asya
Amerika
Avrupa

Bir web sitesinin devlete ait olduğunu gösteren ek hangisidir?

Edu
Gov
Org
Net

Libas ne demektir?

Kilo
Sima
Giysi
Boy

Seçme Edebi eserleri bir araya toplama işlemine ne denir?

Antoloji
Ansiklopedi
Günce
Otobiyografi

Osmanlı Devleti'nde ordunun silahlarını savaş alanına taşıyan sınıf hangisidir?

Cebeci Ocağı
Yeniçeri Ocağı
Humbaracı Ocağı
Kapıkulu Süvarileri

Dünya ile Ay arasında ortalama uzaklık nedir?

385.000 Km
1.080.000 Km
980.000 Km
50.000 Km

Ay, aynı anda kendi etrafında, Dünya etrafında ve Güneş etrafında döner!

Doğru
Yanlış

Hangisi Ay Evrelerinden değildir?

Yeni Ay
İlk Dördün
Son Dördün
İkinci Dördün

Dünya'dan Ay'a bakıldığında Ay'ın hep aynı yüzü görülür!

Doğru
Yanlış

Ay'da yaklaşık bir hafta gündüz, bir hafta gece yaşanır!

Doğru
Yanlış

Ay ve Dünya, Güneş etrafındaki hareketlerini farklı sürede tamamlar!

Doğru
Yanlış

Dopiyes sözcüğünün anlamı nedir?

İki Parca
Tek Parca
Ceket
Paça

Altınoluk hangi ilimizdedir?

Bursa
İzmir
Çanakkale
Balıkesir

Amerika Birleşik Devleti ilk başkanı kimdir?

Thomas Jefferson
Abraham Lincoln
Franklin D. Roosevelt
George Washington

Osmanlı Devleti'nde Sadrazamlık binasına ne ad verilirdi?

Tophane
Babıali
Enderun
Saray

Motordan aldığı hareketi şafta ileten araç parçası hangisidir?

Şanzıman
Diferansiyel
Balata
Eksantrik Mili

Paratoneri kim bulmuştur?

Benjamin Franklin
Montgolfier Kardeşler
Newton
Marie Curie

Yıldırım Bayezid'in babası kimdir?

Murad Hüdavendigar
II. Murat
V. Murat
III. Murat

Hangisi balinaların özelliklerinden değildir?

Sıcakkanlıdırlar.
Akciğerleri ile hava solurlar.
Yavrularını kendi sütleri ile beslerler.
Büyük balıkları yiyerek beslenirler.

Allah'ın 99 ismine ne ad verilir?

Ayetül Kübra
Esmül Zikir
Esmaül Hüsna
Esmaül Tevhid

'Yüceler Yücesi' anlamına gelen Allah'ın ismi hangisidir?

El-Aliyy
El-Kerim
El-Vedud
El-Hayy

Türkiye'nin doğusu ile batısı arasında coğrafi saat farkı kaçtır?

76 Dakika
56 Dakika
26 Dakika
96 Dakika

Hangi plato İç Anadolu bölgesinde bulunmaz?

Bozok Platosu
Haymana Platosu
Obruk Platosu
Taşeli Platosu

Guatr hastalığı hangi tıp dalı ile ilgilidir?

Gastroenteroloji
Genel Cerrahi
Nöroloji
Endokrinoloji

Bir ilin mülki amiri hangisidir?

Vali
Kaymakam
Belediye Başkanı
Jandarma Komutanı

Bilgisayar işlemcisi CPU'nun açılımı nedir?

Command Processing Unit
Command Power Unit
Central Processing Unit
Central Power Unit

Bilgisayarlarda mantık işlemlerinin yapıldığı birim hangisidir?

CPU
Ram Bellek
Rom Bellek
Chipset

Bir sözü birden çok anlama gelecek şekilde kullanma sanatı nedir?

Tevriye
Tehafüt
Kinaye
Uyak

ADSL internette bilgi gönderme ve alma hızı aynıdır!

Yanlış
Doğru

Köylerin nüfusu en fazla kaç olabilir?

1.000
2.000
3.000
5.000

'Karbon Dioksit' bileşiğinin yazılışı hangisidir?

CuO
CuO2
CO2
KO

İtilaf devletleri TBMM hükümetini ilk defa hangi toplantıya çağırarak tanımışlardır?

Moskova Antlaşması
Paris Sözleşmesi
Gümrü Antlaşması
Londra Konferansı

Ambleminde hilal içinde gül bulunan parti hangisidir?

DYP
BBP
RP
LDP

Dünyanın en büyük mikroişlemci üreten firması hangisidir?

INTEL
AMD
MICROSOFT
IBM

Batı Avrupa'ya ziyaretler yapan ilk ve tek padişah kimdir?

Vahdettin
Abdülmecit
Abdülhamit
Abdülaziz

Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk Türk yazar kimdir?

Ahmet Altan
Orhan Pamuk
Aziz Nesin
Yaşar Kemal

Karadeniz'in kıyısındaki şehirlerden hangisinin kıyı şeridi en azdır?

Tekirdağ
İstanbul
Sinop
Bartın

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u kaç yaşında iken fethetmiştir?

21
18
23
25

Hangi hastalık hava yolu ile bulaşmaz?

Kabakulak
Boğmaca
AIDS
Tüberküloz

Hangisi ana renklerden değildir?

Mavi
Kırmızı
Yeşil
Sarı

Motorsiklet kullanabilmek için gerekli olan ehliyet hangisidir?

E
H
A2
C

50 cc ve üzeri motosikletleri kullanabilmek için hangi sürücü belgesi gereklidir?

A1
A2
H
E

Türkiye'de kısa dönem askerlik süresi nedir?

6 Ay
3 Ay
8 Ay
4 Ay

Latince 'poli' sözcüğü ne anlama gelmektedir?

Çok
Hiç
Nadiren
Tek

Hangisi Kuran okuma tecvid kurallarından değildir?

Medd-i Tabii
Medd-i Munfasıl
Medd-i Lin
Medd-i Aliyyil

Hangi kelimenin kökeni yanlış verilmiştir?

Us - Türkçe
Keyfiyet - Arapça
Günah - Fransızca
Şampuan - İngilizce

Ürdün'ün başkenti neresidir?

Tahran
Nepal
Amman
Tiran

Adli yargıda verilen mahkeme kararlarının temyiz mercii hangisidir?

Danıştay
Sayıştay
Yargıtay
Anayasa Mahkemesi

Domain nedir?

Web Site Adı
Web Site IP Adresi
Uluslararası İnternet Kuruluşu
İnternet Bağlantı Şekli

KKTC'nin kuzeyindeki sıradağların adı nedir?

Karpaz Dağları
Kuzey Kıbrıs Dağları
Beşparmak Dağları
Maraş Dağları

Everest dağına tırmanan ilk Türk dağcı kimdir?

Nasuh Mahruki
İskender Iğdır
Mehmet Güleryüz
Tunç Fındık

Hangisi bir balık cinsi değildir?

Eşkina
Sakkaroz
Orfoz
Lagos

Hangisi asal sayı değildir?

2
3
5
1

İslam dininde kutsal sayılan aylardan ilki hangisidir?

Şaban
Recep
Muharrem
Ramazan

Peşkir nedir?

Havlu
Peçete
Paspas
Kilim

Frekans birimi nedir?

Amper
Coulomb
Saykıl
Hertz

Amiral hangi rütbenin karşılığıdır?

Yarbay
General
Binbaşı
Albay

Sıvacıların cetvel gibi kullandıkları uzun ve düz tahtanın adı nedir?

Mastar
Kartela
Mihenk
Mala

Hangisi ilk özel Türk televizyon kanalıdır?

TRT 1
STV
STAR TV
SHOW TV

Şoset hangi giyeceğin kısasıdır?

Palto
Atlet
Şort
Çorap

Büyük İskender nerelidir?

Türk
Romalı
Yunanlı
Makedonyalı

Yemek tuzunun simgesi nedir?

NaCI
CO2
Na
SO2

Avrupa Konseyi'nin merkezi hangi kenttedir?

Strasbourg
Salzburg
Paris
Brüksel

Hem ada, hem devlet hem de kıta unvanı olan yer neresidir?

Avustralya
Endonezya
Amerika
Japonya

Bir kibrit kutusunda ortalama kaç çöp bulunur?

40
20
50
30

Dünyanın en büyük yüzölçümüne ait ülkesi hangisidir?

Avustralya
Rusya
Hindistan
Çin

Dünyanın en büyük yüzölçümlü 2. ülkesi hangisidir?

Kanada
Rusya
ABD
Çin

Eurovision Şarkı Yarışması'nın kuruluş yılı nedir?

1956
1976
1936
1986

'Eks' tıpta ne anlama gelir?

Şok
Ayılma
Bayılma
Ölüm

Hangi yağ yemeklerde kullanılmaz?

Badem Yağı
Ayçiçek Yağı
Mısır Yağı
Zeytin Yağı

Hayvanlardan hangisi kış uykusuna yatmaz?

Ayı
Yılan
Kaplan
Kirpi

Nazım Hikmet'in mezarı nerededir?

Türkiye
Moskova
Sofya
Varşova

Uranüs güneş sistemindeki kaçıncı gezegendir?

3
5
7
8

Namazdaki en yüksek makam hangisidir?

Kıyam
Rüku
Secde
Rekat

Dünya'ya en yakın yıldızın adı nedir?

Mars
Güneş
Kuyruklu Yıldız Halley
Ay

1,3,4,7,11,17,29 dizesinde kuralı bozan sayı hangisidir?

1
11
17
29

'Eline, Beline, Diline Hakim Ol' sözü kime aittir?

Pir Sultan Abdal
Hz. Ali
Hz. Muhammed
Hacı Bektaş-i Veli

Apostrof hangi işaretin ismidir?

Tırnak İşareti
Ünlem İşareti
Kesme İşareti
Soru İşareti

Hangisi Koç Grubu markalarından biri değildir?

Arçelik
Beko
Aygaz
Lassa

Kuran-ı Kerim'de konuştuğundan bahsedilen böcek hangisidir?

Sinek
Arı
Karınca
Uğur Böceği

Kuran Ayetlerinin tercümesine ne ad verilir?

Tefsir
Meal
İcma
Fıkıh

Arasına notaların yazıldığı beş paralel çizginin adı nedir?

Porte
Gam
Diyez
Metronom

Hangi ilimiz büyükşehir değildir?

Erzurum
Samsun
Trabzon
Aydın

Eski adı 'Mamuretülaziz' olan il hangisidir?

Mardin
Malatya
Elazığ
Erzurum

'Şehitlerin Efendisi' olarak bilinen sahabi kimdir?

Hz. Osman
Hz. Hamza
Hz. Ali
Hz. Hüseyin

Hangisi Atatürk döneminde kurulan partilerden değildir?

Serbest Cumhuriyet Partisi
Ahali Cumhuriyet Partisi
Demokrat Halk Partisi
Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi

Hangisinin Güney Doğu Anadolu ekonomisine katkısı daha azdır?

Petrol Üretimi
El Sanatları
Enerji Üretimi
Hayvansal Ürünler

Türkiye'de hangi endüstri kuruluşu sayısı daha azdır?

Pamuklu Dokuma
Çimento Üretimi
Şeker Üretimi
Demir Çelik Üretimi

Cumhuriyet Dönemi ilk genelkurmay başkanı kimdir?

Refet Bele
Ali Fuat Cebesoy
Fevzi Çakmak
Kazım Karabekir

Elektrik akımını kısa süreli depo eden devre elemanı hangisidir?

Dinamo
Kondansatör
Akümülatör
Transformatör

Nazi Almanyası, ilk olarak hangi ülkeyi işgal etmiştir?

Litvanya
Çekoslavakya
Polonya
Estonya

Vezüv Yanardağı en son ne zaman faaliyete geçmiştir?

1944
1984
1924
1964

Madde moleküllerinin titreşmesiyle oluşan enerji türü hangisidir?

Işık
Ses
Elektrik
Isı

Yaban armuduna ne ad verilir?

Ahlat
Alıç
Çağla
Kızılcık

Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta yıkılma sürecine girmiştir?

Dandanakan
Malazgirt
Ankara
Kösedağ

FM radyo frekans aralığı nedir?

87.5 mhz - 108 mhz
85 mhz - 108 mhz
88 mhz - 107.5 mhz
86 mhz - 107.5 mhz

Ömrü boyunca bir gün oruç tutup, bir gün iftar eden peygamber kimdir?

Hz. Davut
Hz. Musa
Hz. Süleyman
Hz. İsa

Manisa'da bulunan üniversite hangisidir?

İsmet İnönü Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nerededir?

Burdur
Manisa
Isparta
Aksaray

Güneş Sisteminin en büyük gezegeni hangisidir?

Jüpiter
Satürn
Pluton
Dünya

Kalay elementinin simgesi hangisidir?

Sn
Cm
Cn
K

Hangisi, Anadolu'da kurulan beylikler arasında bulunmaz?

Çaka
Mengüçlü
Saltuklu
Fatımi

12 Mart Muhtırası kaç yılında verilmiştir?

1971
1980
1960
1998

Tamamen ücretsiz kullanılabilen bilgisayar yazılımı hangisidir?

Freeware
Shareware
Hardware
Software

Tesbih Namazı kaç rekattır?

2
3
4
8

Soyadı Kanunu hangi yıl kabul edilmiştir?

1934
1928
1932
1936

2400 metreyi 60 saniyede koşan atletin hızı kaç km/dak'dır?

2.4
24
0.24
240

19 inç bilgisayar monitörü kaç ekran televizyona denktir?

48
38
56
72

B1 vitamini eksikliğine bağlı oluşan sinirsel hastalık nedir?

Alzheimer
Difteri
Beriberi
Epilepsi

AIDS hastalığının açılımı nedir?

Advanced Immune Defective Sytem
Advanced Immune Detection Syndrome
Acquired Immune Detection System
Acquired Immune Deficiency Syndrome

İslama göre 'Elhamdülillah' diyen kişiye hangisi ile karşılık verilmelidir?

Yerhamükellah
Yehdina ve yehdikümullah
Yehdikümullah
Subhanallah

1 Kara Mili kaç metredir?

1609
1852
1760
2204

Hicri Takvim'in son ayı hangisidir?

Muharrem
Rebiülevvel
Zilhicce
Zilkade

İran İslam Devrimi mimarı kimdir?

Muhammed Musaddık
Muhammed Rıza Pehlevi
Rıza Şah Pehlevi
Ayetullah Humeyni

Türkiye'de prinç üretimi yapılan iller arasında hangisi bulunmaz?

Edirne
Çorum
Sinop
Erzincan

Trafikte hangisi en öncelikli geçiş üstünlüğüne sahiptir?

İtfaiye
Cumhurbaşkanı
Trafik Polisi
Ambulans

Etimoloji bilimi hangisini inceler?

Dilimize giren yabancı kelimeleri
Mukayeseli lehçeleri
Arkaik kelimeleri
Bir kelimenin nerden geldiğini

Anneler Günü ilk kez hangi ülkede kutlanmıştır?

Çin
Almanya
İngiltere
ABD

TSK'nın ilk Genelkurmay Başkanı kimdir?

Atatürk
Fevzi Çakmak
Kazım Karabekir
İsmet İnönü

Okyanus ve deniz üzerine araştırma yapan bilimdalı hangisidir?

Oşinografi
Sismografi
Terminoloji
Jeoloji

Dimağ ne demektir?

Çene
Damak
Alın
Beyin

CHP'nin 3. Genel Başkanı kimdir?

Altan Öymen
Bülent Ecevit
Deniz Baykal
İsmet İnönü

Matematikte integralin tersi olan işlem hangisidir?

Matris
Determinant
Limit
Türev

Petrol ile çalışan otomobillerin üretimi 1888'de hangi ülkede başladı?

İngiltere
Belçika
Fransa
Almanya

Osmanlı Devletinde memurlara pantolon ve fes giyme zorunluluğu hangi padişah döneminde getirilmiştir?

II. Mahmut
III. Selim
IV. Murat
I. Abdülhamit

Hangisi Osmanlı Tanzimat Dönemi gelişmelerden biridir?

İlk Osmanlı Matbaasının Kurulması
Müslüman Olmayanların Askerlik Yapabilmesi
İlk Resmi Gazetenin Çıkarılması
Nizam-ı Cedit Ordusunun Kurulması

Şehzadelerin sancaklara gönderilmesine son veren padişah kimdir?

IV. Murat
III. Murat
I. Ahmet
II. Osman

Osmanlı'da sancağa gönderilen son şehzade kimdir?

IV. Murat
III. Murat
I. Ahmet
III. Mehmet

I. Mahmut'un yaptığı ıslahatlarda en büyük yardımcısı kim olmuştur?

Alemdar Mustafa Paşa
Humbaracı Ahmet Paşa
Tarhuncu Ahmet Paşa
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

Virüsler hangi ortamda sürekli yaşayabilirler?

Canlı Vücutta
Eşyalarda
Sadece Sıcak Ortamlarda
Her Yerde

Alfabelerden hangisi Türklere özgüdür?

Sogd
Kiril
Orhon
Latin

Hangisi II. Mahmut döneminde gerşekleştirilmemiştir?

Nüfus Sayımı Yapılması
Yeni Ordunun Kurulması
İlk Resmi Gazetenin Çıkartılması
Anayasa Çıkartılması

2010 yılında müslüman nüfusu en fazla olan ülke hangisidir?

Türkiye
Hindistan
Endonezya
Pakistan

Türkiye'nin nüfusu Bangladeş'den daha fazladır!

Doğru
Yanlış

Türkiye'de ilk renkli televizyon yayını ne zaman başlamıştır?

1984
1970
1964
1980

Pusulayı kimler icat etmiştir?

Türkler
Çinliler
İngilizler
Portekizler

İkmal, yiyecek ve giyim konularıyla uğraşan askeri sınıf hangisidir?

Muharebe
Ulaştırma
Ordu Donanım
Levazım

IMF ile görüşmeleri yapan devlet kurumu hangisidir?

Maliye Bakanlığı
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı
Devlet Planlama Teşkilatı

Tuşlardan hangisi bilgisayar klavyesinde bulunmaz?

F14
Break
Scroll Lock
Alt Gr

Hangisi bilgisayar çıkış ünitesidir?

Klavye
Web Kamerası
Tarayıcı
Yazıcı

Anadolu'ya ilk yazıyı getiren toplum hangisidir?

Sümerler
Asurlular
Persler
Fenikeliler

Hangi ülke Batı Avrupa ülkesi değildir?

Lüksemburg
Fransa
Hollanda
İrlanda

Erzurum'da doğup, Hazar Denizi'ne dökülen akarsu hangisidir?

Çoruh
Göksu
Aras
Meriç

Dünyada tütün üretiminde ilk sırayı alan ülke hangisidir?

Türkiye
Çin
ABD
Brezilya

Evrende en çok bulunan element hangisidir?

Oksijen
Azot
Karbon
Hidrojen

Trablusgarp hangi ülkede yer alır?

Mısır
Filistin
Cezayir
Libya

Hangisi deniz değildir?

Adriyatik
Hazar
Azak
Baltık

Yerkürenin en dış kısmında bulunan katman hangisidir?

Litosfer
Biyosfer
Strafosfer
Hidrosfer

Fatih Sultan Mehmet saltanatı boyunca kaç ülke fethetmiştir?

30
8
17
22

İstanbul Boğazı'nın uzunluğu ne kadardır?

10 Km
20 Km
30 Km
40 Km

İstanbul Boğaziçi Köprüsü yapımına kaç yılında başlanmıştır?

1955
1960
1970
1980

Çemberin bir noktasını merkezi ile birleştiren doğru parçası hangisidir?

Kiriş
Yarıçap
Çap
Teğet

Bilgisayarda hangi simge bir dosya isminde yer alamaz?

' (Tek Tırnak)
- (Tire)
; (Noktalı Virgül)
: (İki Nokta)

Bilgisayarda hangi simge bir dosya isminde yer alabilir?

" (Çift Tırnak)
? (Soru İşareti)
; (Noktalı Virgül)
: (İki Nokta)

Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan madde hangisidir?

Safra
Üre
Azotdioksit
Karbonmonoksit

Çocuk Felci aşısını bulan Amerikalı doktor kimdir?

Aventis Pasteur
Felix Hoffmann
Jonas Edward Salk
Alexander Fleming

Mehmet Akif Ersoy'un esas mesleği nedir?

Baytar
Doktor
Esnaf
Müderris

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin resmi şiddeti kaçtır?

7.4
8.4
6.9
8.1

Musul, 1926 yılında hangi Antlaşma ile Irak'a bırakılmıştır?

Ankara Antlaşması
Lozan Antlaşması
Mudanya Ateşkes Anlaşması
Mondros Ateşkes Anlaşması

Ören yerlerinden hangisi, İç Anadolu Bölgesi'nde yer almaz?

Kültepe
Gordion
Çatalhöyük
Perge

Kitab-ı Bahriye adlı eseri ile tanınan denizci hangisidir?

Kılıç Ali Reis
Piri Reis
Barbaros Hayrettin
Seydi Ali Reis

Kadınlara Milletvekili seçme ve seçilme hakkı ne zaman verilmiştir?

Tanzimat Fermanı ile
Medeni Kanun ile
II. Meşrutiyet ile
1934 Anayasa Değişikliği ile

Hangisi Osmanlı'da Divan-ı Hümayun üyelerinden değildir?

Kadıasker
Nişancı
Defterdar
Şehzade

Hangisi Osmanlılarda toprak yönetimi ile ilgili değildir?

İkta
Yurtluk
Zeamet
Ulak

İlkokul Eğitimi hangi padişah döneminde zorunlu hale getirilmiştir?

II. Mahmut
II. Murat
II. Mehmet
II. Ahmet

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangi örgüt içinde yer alır?

NATO
Birleşmiş Milletler
Avrupa Birliği
Avrupa Konseyi

İslam Konferansı Örgütü kaç yılında kurulmuştur?

1949
1959
1969
1979

Hangi maden çıkartıldığı yerde işlenmektedir?

Samsun - Bakır
İskendurun - Demir
Seydişehir - Boksit
Mersin - Petrol

Hangi İngilizce-Türkçe kelime yanlış eşleştirilmiştir?

Too - Fazla
Lot - Çok
Little - Az
Few - Çok Fazla

Kutup Yıldızı'nın diğer adı nedir?

Samanyolu
Kuyruklu Yıldız
Demirkazık
Parlakyıldız

Hangisi bir ada ülkesidir?

Tayvan
Laos
Vietnam
Güney Kore

A + 1 = 3B ve 9B - 3 = 48C ise A/C oranı kaçtır?

16
3
27
6

(+5-12) işleminin mutlak değeri kaçtır?

17
7
-7
12

A kg şeker, B kg un ile karıştırılıyor. Karışımın ağırlıkça % kaçı şekerdir?

(A+B) / 100
100 . B / (A + B)
100 . A / (A + B)
A . B / 100 . (A + B)

Karesi 50'den küçük çift tamsayıların toplamı kaçtır?

32
8
10
12

365 günlük bir yılda Cumartesi ve Pazar günlerinin sayıları toplamı en çok kaçtır?

150
85
100
105

0,0034 / 0,17 = ?

1 / 2
1 / 5
1 / 20
1 / 50

Bir kumaşın 50 metresi satılıyor. Kalanının 1/3'ü de satılınca geriye 30 m kumaş kalıyor. Kumaş kaç metredir?

80
90
95
120

Bir çemberin çapı 4 katına çıkarılırsa alanı kaç katına çıkar?

4
16
2
1

Karakökü 0,2 olan sayının karesi kaçtır?

0,0016
0,016
0,04
0,4

Bir üçgenin iç açıları 2, 3 ve 5 sayıları ile orantılıdır. Bu üçgenin en büyük dış açısı kaç derecedir?

116
144
132
146

Ardışık iki sayının farkının mutlak değerinin iki fazlasının karesine 6 eklersek hangi sayıyı elde ederiz?

17
9
15
12

Tendürek Dağı hangi bölgemizdedir?

Doğu Anadolu
İç Anadolu
Marmara
Karadeniz

Sesin şiddetini ölçen birime ne ad verilir?

Tını
Frekans
Desibel
Rezonans

Memurların görev yerlerini, karşılıklı değiştirmelerine ne denir?

Nümayiş
Tayin
Beşamel
Becayiş

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan madde hangisidir?

Trombosit
Eritrosit
Serum
Lökosit

Ülkelerin hangisinde hiç ırmak yoktur?

Tunus
Yemen
Suudi Arabistan
Cezayir

Yaprağı müshil olarak kullanılan bitki hangisidir?

Zerdeçal
Sinameki
Kakule
Ademotu

Sicilya Adası hangi ülkeye bağlıdır?

İtalya
Hollanda
İspanya
Fransa

İçilen çayın etkin maddesi hangisidir?

Kazenin
Oksit
Nikotin
Tein

Hangisi edebiyatımızda ünlü bir mektuptur?

İskendername
Harname
Zafername
Şikayetname

İskonto sözcüğü ne anlama gelir?

Sermaye
İndirim
Kar
Gelir

Hangi coğrafi şekil aşınma sonucu oluşmaz?

Vadi
Peneplen
Ova
Peri Bacası

Camdan imal edilmiş eşya satılan yere ne ad verilir?

Mefruşatçı
Manifaturacı
Züccaciyeci
Mensucatçı

Ev döşemek için gerekli eşyalara ne ad verilir?

Mefruşat
Manifatura
Züccaciye
Mensucat

İzafiyet Kuramını ortaya atan bilim adamı kimdir?

Graham Bell
Albert Einstein
Isaac Newton
Stephan Hawking

BBC hangi ülkenin yayın kurumudur?

İngiltere
Norveç
Hollanda
Almanya

Perili Köşk eseri hangi yazara aittir?

Ömer Seyfettin
Sait Faik Abasıyanık
Orhan Pamuk
Atilla İlhan

Denize dik inen yüksek kıyıya ne ad verilir?

Koy
Lorta
Falez
Yamaç

II. Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle sonuçlanan olay hangisidir?

31 Mart Olayı
Vakay-ı Hayriye
Çerkez Ethem
Olay-ı Muharebiye

Türkiye'nin yüzölçümü olarak en büyük ili hangisidir?

Diyarbakır
Adana
İstanbul
Konya

Mekteb-i Mülkiye, şimdiki adıyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, hangi yılda kurulmuştur?

1946
1975
1877
1859

Kahvenin anavatanı neresidir?

Yemen
Brezilya
Etiyopya
Hindistan

Şairlerden hangisi 'Beş Hececiler' topluluğundan değildir?

Faruk Nafiz Çamlıbel
Yusuf Ziya Ortaç
Orhan Veli Kanık
Orhan Seyfi Orhon

Genellikle balık ve et yemeklerinde yaprakları kullanılan ağaç hangisidir?

Hardal
Defne
Zencefil
Kuşburnu

Hagisi fikir anlamına gelen bir kelimedir?

Benlik
Nas
İde
Edna

Terminallerde otobüslerin durduğu yere ne denir?

Durak
Peron
Metrobüs
İstasyon

Üç boyutlu görüntü kaydetme yöntemine ne denir?

Nomogram
Rezonam
Trezonam
Hologram

Cihannümâ adlı eserin sahibi Osmanlı bilim adamı kimdir?

Evliya Çelebi
Katip Çelebi
Mehmed Neşri
Kasım Çelebi

Batman Hasankeyf'te hangisine ait eserler bulunmaktadır?

Artukoğulları
Germiyanoğulları
Karamanoğulları
Aydınoğulları

Hangisi Tanzimat Dönemi'nde görülen gelişmelerden biridir?

İlk Osmanlı Matbaasının Açılması
Gayrimüslimlerin Askerlik Yapabilmesi
İlk Resmi Gazetenin Çıkarılması
Nizam-ı Cedit Ordusu'nun Kurulması

Osmanlı Dönemi'nde zorunlu askerlik ne zaman getirilmiştir?

1843
1716
1916
1487

Öğretmen Liseleri hangi okulların devamıdır?

Köy Enstitüleri
Halkevleri
Rüştiye Mektebi
İdadi Mektebi

Osmanlı Devleti, hangi devlete daha önce imtiyaz vermiştir?

Almanya
Venedik
İngiltere
Fransa

Hangisi, Osmanlı Devletinde dirlik sistemiyle ulaşılmak istenen hedeflerden değildir?

Özel Mülkiyeti Özendirme
Devlet Gelirlerini Artırma
Askeri Savaşa Hazırlama
Topraktan Daha İyi Yararlanma

Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de üstünlüğünü kabul ettiren en önemli olay hangisidir?

Preveze Deniz Savaşının Kazanılması
Tunus'un Fethi
Rodos'un Fethi
Trablusgarp'ın Fethi

Osmanlı Devletinde toprağını boş bırakan köylüden alınan vergi hangisidir?

Çiftbozan
Öşür
Avarız
Cizye

Osmanlı İmparatorluğunda halka mesleki eğitim hangisinde verilmiştir?

Darülmarifte
Enderunda
Loncalarda
İmaretlerde

İstiklal Mahkemeleri'nin kurulması ve Takrir-i Sükun Kanunu'nun kabulü hangi olaydan sonra olmuştur?

Şeyh Sait İsyanı
Menemen Olayı
Nüfus Mübadelesi
İzmir Suikasti

Hangisi ile Meclis Hükümeti sistemine geçilmiştir?

1924 Anayasasının Değişmesiyle
Cumhuriyet'in İlanıyla
II. TBMM'nin Açılmasıyla
I. TBMM'nin Açılmasıyla

Atatürk İlkeleri'nin Anayasaya girdiği tarih hangisidir?

1924
1927
1937
1930

MMLXXXVII roma rakamının değeri kaçtır?

2087
2009
2010
20100

Herşeye olumsuz bakan kişiye ne ad verilir?

Pesimist
Paranoyak
Optimist
Psikotik

Hangisi ayrılık ya da anlaşmazlık anlamındadır?

İttifak
İtilaf
İhtilal
İhtilaf

Takvim-i Vekayi, ilk Osmanlı Türk Gazetesinin ismidir!

Doğru
Yanlış

Osmanlıca alfabesinde kaç harf vardır?

26
28
36
32

"Nerede kalıyorsunuz?" cümlesinin ingilizcesi hangisidir?

Where are you staying?
Where are you standing?
Where are you from?
How old are you?

İnsan bilimi hangisidir?

Arkeoloji
Sosyoloji
Felsefe
Antropoloji

Suyun özgül ağırlığı kaçtır?

7.8
10
2.7
1

Rize'de turunçgiller yetiştiği halde pamuk neden yetişmez?

Delta Ovaların Olmaması
Yağışların Fazla Olması
Kurak Mevsimin Olmaması
Toprakların Nadasa Bırakılması

Hangi merkezin nüfusu mevsimlik göçlerle en az değişir?

Muğla
Antalya
Kocaeli
Alanya

Türkiye'de akarsu debileri düşük olduğu halde hidroelektrik potansiyelleri yüksektir. Nedeni nedir?

Yatak Eğimlerinin Fazla Olması
Bir Çoğunun Kapalı Havzaya Dökülmeleri
Rejimlerinin Düzenli Olması
Akarsuların Kısa Boylu Olması

Hangisi 1982 Anayasasına göre yargı denetimine tabidir?

Cumhurbaşkanının Tek Başına Yaptığı İdari İşlemler
Bakanlar Kurulunun Kararları
Yüksek Askeri Şura Kararları
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları

Üst üste iki kez olumsuz sicil almış bir Devlet Memuru hakkında hangi işlem yapılır?

Devlet Memurluğundan Çıkarılır
Bir Başka Göreve Atanır
Disiplin Cezası Uygulanır
Başka Bir Sicil Amirinin Emrine Atanır

Milli Egemenlik İlkesi ilk kez hangi anayasada yer almıştır?

1921
1924
1961
1982

Marmara Bölgesi'nin sanayileşmesinde hangisinin etkisi daha az olmuştur?

İş gücü temin etmenin kolay olması
Pazarlara yakın olması
Sermaye birikiminin yüksek olması
Hidro-elektrik üretiminin yüksek olması

Hangisi Osmanlı Dönemi eserleri arasında yer almaz?

Rumeli Hisarı
Malabadi Köprüsü
Selimiye Camii
Anadolu Hisarı

Osmanlı Devletinde, Buhurizade Itri hangi alanda eserler vermiştir?

Mimari
Edebiyat
Musiki
Hat

Tazminat Ferman'ının yazılmasında etkili olan evrensel gelişme hangisidir?

Milletler Cemiyeti'nin Kurulması
Sened-i İttifak
Fransız İhtilali
Kanu-i Esasi

Milli Mücadele'nin gerekçesi ve yöntemi ilk defa nerede yer almıştır?

Erzurum Kongresi
Amasya Tamimi
Sivas Kongresi
Havza Genelgesi

Tımar sisteminin baskısı sonucu Anadolu'da çıkan ayaklanma hangisidir?

Celali Ayaklanması
Suhte Ayaklanması
Eyalet İsyanları
Bâb-ı Âli Baskını

Anayasal düzene geçişte ilk adım sayılan siyasal belge hangisidir?

Kanun-i Esasi
Islahat Fermanı
Sened-i İttifak
Tanzimat Fermanı

19. yy'da Osmanlı Devleti aydınlarında hakim olan düşünce hangisidir?

İslamcılık
Osmanlıcılık
Batıcılık
Turancılık

Osmanlı vatandaşı hangisinden sonra özel mülkiyet güvencesini elde etmiştir?

Islahat Fermanı
Mecelle
Tanzimat Fermanı
I. Meşrutiyet

Osmanlı Devleti'nin ilk medeni kanunu hangisidir?

Kanunname-i Osmani
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
Kanun-i Esasi
Kanun-i Medeni

Osmanlı Devletinde dış borçlanma hangi padişah döneminde başlamıştır?

Abdülaziz
Abdülmecit
II. Abdülhamit
V. Murat

1970'li yıllarda mühendislik uygulamalarında kullanılan bilgisayar programlama dili hangisidir?

Perl
Fortran
Cobol
Dbase

Bir internet kavramı olan FTP'nin açılımı hangisidir?

File Terminal Process
File Termination Process
File Transfer Protocol
File Transport Protocol

Üflemeli çalgı Ney'in bakımı hangi yağ ile yapılır?

Fındık Yağı
Gres Yağı
Makine Yağı
Ney Yağlanmaz

Osmanlı Devletinde ilk parayı kim bastırmıştır?

II. Beyazıt
Osman Gazi
Orhan Gazi
Ertuğrul Gazi

Mevlana nerede ölmüştür?

Afganistan
Şam
Bağdat
Konya

Mevlânâ Celaleddin-i Belhi Rumi nerede doğmuştur?

Afganistan
Şam
Bağdat
Konya

Fizyoloji bilimi neyi inceler?

Dış Görünüşü
Organların İşlevini
Hücreleri
Dokuları

Tarihi şehirlerin hangisi yanlış yerde gösterilmiştir?

Truva - Çanakkale
Sardes - Manisa
Harput - Elazığ
Dardanos - İzmir

Hangisinde kimyasal tepkime ile elektrik enerjisi oluşur?

Voltmetre
Dinamo
Pil
Alternatör

Hangisi kalın ve kışlık bir tür yün kumaştır?

Kaşe
Damga
Mühür
Stampa

Satrançta atın hareketi hangi harfe benzer?

T
L
F
Z

Bir çıkarma işleminde çıkan 21 dir. Eksilen çıkanın 4 katı olduğuna göre farkı kaçtır?

65
63
84
25

Hangi sözcük çekim eki almamıştır?

Sular
Yular
Sesler
Kokular

Sözcüklerden hangisi türemiştir?

Dede
Baba
Anne
Kardeş

-2x+3y = 16 ve 6x+2y = -4 denklemde x,y ikilisi kaçtır?

-2, 4
4, -2
2, 4
2, -4

Veri gruplarından hangisinin standart sapması en fazladır?

51 - 56 - 53 - 58 - 59
50 - 40 - 45 - 46 - 55
60 - 70 - 80 - 90 - 100
12 - 13 - 25 - 38 - 32

Cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Birtakım sorunları var ama benden gizliyor.
Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Ailelerin birçoğu çocuklarıyla yakından ilgilenmiyor.
Herşeyi elinin tersiyle itmiş, kimseye boyun eğmemiş.

Hangi rakam veya tarihin ingilizce okunuşu hatalıdır?

1999 : Nineteen Ninety Nine
1453 : Fourteen Fifty Tree
250 : Two Hundred And Fifty
3548 : Three Thousand Five Hundred Fourty Eight

Hangi ingilizce kelime kullanımı yanlıştır?

A Slice of Milk
A Glass of Milk
One Litre of Milk
A Bottle of Milk

Hangisi tek hücreli bir canlı değildir?

Bakteri
Virüs
Yeşil Su Yosunu
Terliksi Hayvan

Dünyada toplam kaç element vardır?

80 - 100 Arası
200 - 300 Arası
500 - 800 Arası
Hiçbiri

Osmanlı Devletinde vergi toplayan atlı asker hangisidir?

Sipahi
Yeniçeri
Defterdar
Kazasker

Hangi bezden salgılanan hormon kemiklerin uzamasını sağlar?

Hipofiz
Troit
Testesteron
Epifiz

Bitklere yeşil rengi veren madde hangisidir?

Golgi Cisimciği
RNA
Ribozom
Kloroplast

12 saniyede 400 m yol alan araç, 10 dakikada kac km yol alır?

20 km
30 km
40 km
50 km

2000 Olimpiyatları nerede yapılmıştır?

Sydney
Atina
Çin
Roma

1979 yılında İstanbul Boğazında patlayan ve enkazı yıllarca kaldırılamayan tankerin adı nedir?

Independent
Maverick
Naverick
Independenta

Türkiye'nin en hızlı akan nehri hangisidir?

Çoruh
Aras
Asi
Kızılırmak

Hangisi duvar lambasıdır?

Aplik
Aplikatör
Aplike
Aplikasyon

Hangisi madde değildir?

Oksijen
Bulut
Işık
Hava

Hangisi Mağara Bilimi'ne verilen addır?

Morfoloji
Teleoloji
Speleoloji
Mağaroloji

Şeker hastalarının kullandığı tatlandırıcı madde hangisidir?

Sakarin
Akide
İnsülün
Sakkaroz

Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan devlet hangisidir?

Vatikan
Lihtenştayn
Andorra
San Marino

Telefon kodu 414 olan ilimiz hangisidir?

Şanlıurfa
Diyarbakır
Eskişehir
Konya

Hangisi parçaları birbirine tutturmaya yarayan bir tür metal çividir?

Kim
Tim
Pin
Pim

Türk halk müziğinde cura, tar gibi mızraplı çalgıların genel adı nedir?

Şan
Saz
Caz
Tını

Ekim Devrimi hangi yıl yapılmıştır?

1917
1921
1908
1911

Hangi sözcüğün anlamı diğerlerinden farklıdır?

Çabuk
Geç
Acele
İvedi

Edebiyatta "Bilmezlikten Gelme" nasıl isimlendirilir?

Kinaye
Empati
Cinas
Tecahülüarif

Hangisi Güney Doğu Anadolu Bölgesinin özelliklerinden değildir?

Ham petrolün tamamına yakınının üretildiği yerdir.
Yükseltisi kuzeyden güneye doğru azalır.
Nüfus bölge içinde dağınık yerleşmiştir.
Tarımda sulamaya gereksinim olması.

Hangi alanda Marmara Bölgesi'nin Türkiye ekonomisine katkısı en azdır?

Besin Endüstrisi
Hidroelektirik Enerji Üretimi
Seramik Endüstrisi
Turizm

II. Meşrutiyetin ilanında hangisi etkili olmuştur?

Hürriyet ve İtilaf Partisi
İktisat Partisi
Terrakiperver Cumhuriyet Partisi
İttihat ve Terraki

Osmanlı'da Kadı'nın verdiği kararlara itiraz nereye yapılırdı?

Padişah
Şeyhülislam
Kazasker
Nişancı

Türkiye 1932 yılında hangisine üye olmuştur?

Birleşmiş Milletler
Milletler Cemiyeti
Sadabat Paktı
Balkan Antantı

Hangisi birleşik kelime değildir?

Maneviyat
Açıkgöz
Hiçbir
Devekuşu

Cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı vardır?

Tarihimiz anlı şanlı zaferlerle doludur.
Kışın her taraf bembeyaz oldu.
Orhan'ın kırmızılı çizgili gömleği vardı.
Çeşmenin suyu şırıl şırıl akıyordu.

"Gelen arkadaşlar beni tanıyorlardı" cümlesinde hangi kelime ulama almıştır?

Gelen
Arkadaşlar
Beni
Tanıyorlardı

Hangisi sıcakkanlı bir hayvandır?

Kurbağa
Timsah
Kuş
Yılan

Bayrağında, kızıl zemin üzerine siyah çift başlı kartal figürü bulunan ülke hangisidir?

Arnavutluk
Macaristan
Yugoslavya
Bulgaristan

Mona Lisa Tablosu hangi ülkede sergilenmektedir?

Fransa
İtalya
İspanya
İsveç

Bursa Uludağ kaç metre yüksekliktedir?

1.250
2.543
2.078
3.215

Normal bir insanın dakikadaki solunum sayısı ne kadardır?

25 - 30
10 - 15
20 - 25
15 - 20

Hangisi bitki hücresinde bulunmaz?

Koful
Kromoplast
Golgi
Sentrozom

Delta ovalarında biriken verimli toprağa verilen ad nedir?

Humuslu Toprak
Alüvyon
Kil
Lav

Samanyolu Galaksisinin şekli nedir?

Elips
Helezon
Daire
Sarmal

Titreşen maddenin bir saniyedeki titreşim sayısına ne ad verilir?

Tını
Frekans
Rezonans
Periyod

Besmele Kuran'da kaç defa zikredilmektedir?

111
114
113
121

Kont Drakula ve Kazıklı Voyvoda olarak tanınan hükümdar kimdir?

Vlad Tepeş
II. Vlad
Deli Petro
Petro Florescu

Sinüs ve Kosinüsleri birbirine eşit olan açının Tanjantı kaçtır?

1
0
-1
0.5

Ahmet has ..... the car.

Drive
Drove
Driving
Driven

Referandumda oylamayı kimler yapar?

Milletvekilleri
Bakanlar
Yargı Mensupları
Halk

Sebze ve meyve yetiştirilen yer neresidir?

Çeper
Bostan
Gülistan
Avlu

Ahirzamanda müslümanlar arasından çıkacak din düşmanı şahıs kimdir?

Deccal
Süfyan
Yecüc Mecüc
Ebu Cehil

Hangisi bir balkan ülkesi değildir?

Arnavutluk
İtalya
Yunanistan
Romanya

Eski Türklerde mezarın etrafına dikilen taşa ne ad verilir?

Meşai
Sin
Ant
Balbal

Askeri Mahkemelerin eski ismi nedir?

Divanı Harp
Divanı Alem
Divanı Osmaniye
Divanı Hümayun

Dünyada en uzun süre yaşayan canlı türü hangisidir?

Ağaç
Kaplumbağa
Mamut
İnsan

Hafriyat ne demektir?

Tahribat
Tahkir
Demirbaş
Kazı

Magna Carta'yı imzalayan İngiliz kralının adı nedir?

King John
King Edward
King Henry
King George

İngiltere ve Fransa arasında süren Yüz Yıl Savaşı kaç sene sürmüştür?

100
80
116
206

Midilli Adası hangi ülkeye aittir?

Yunanistan
Bulgaristan
Türkiye
Hiçbiri

Televizyonlarda interaktif işlemler yapılmasına olanak sağlayan teknoloji hangisidir?

Teletext
Fax
Telex
Uydu

Hangisi görüntü ile ilgili bir bilgisayar bağlantı arabirimi değildir?

DVI
VGA
S-Video
Monitör

Sınırları içerisinde çöl bulunmayan tek kıta hangisidir?

Avustralya
Asya
Avrupa
Amerika

İçerisinde binlerce göl bulunduran ülke hangisidir?

Brezilya
İrlanda
Tunus
Finlandiya

Yahudilerin taktığı dinsel başlığa ne ad verilir?

Sarık
Cübbe
Kippa
Takke

Hangi isim hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmaz?

Aliye
Elvan
Yüksel
Gökçe

Hz. Muhammed nerede vefat etmiştir?

Kudüs
Mekke
Medine
Cidde

Hangisi hem kız hem erkek ismi olarak kullanılmaz?

Aliye
Elvan
Yüksel
Gökçe

Hz Muhammed'in kabri hangisi ile bitişiktir?

Mescid-i Haram
Mescid-i Aksa
Ravza-i Mutahhara
Kuba Mescidi

Mescidi Aksa'yı yaptıran peygamber kimdir?

Hz. Davut
Hz. Musa
Hz. Süleyman
Hz. Eyüp

Duygusay yönü ağır basan burç hangisidir?

Yay
Boğa
Başak
Balık

Kuran-ı Kerim'i açıklayan eserlere ne ad verilir?

Tahsis
Tashih
Tefsir
Tesfir

Osmanlılarda sanatlardan hangisi yapıldığı dönemin özellikleri hakkında daha çok bilgi verir?

Çini
Hat
Kakma
Ebru

Hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği kurumlardan biridir?

TRT
RTÜK
Takvim-i Vakayi
Anadolu Ajansı

Hangisi siyasal alanda yapılan bir inkılap değildir?

Saltanatın Kaldırılması
Cumhuriyet'in İlanı
Medeni Kanunun Kabulü
Halifeliğin Kaldırılması

Ölçeklerden hangisi ile yapılacak harita daha ayrıntılı olacaktır?

1 / 5.000.000
1 / 8.000.000
1 / 10.000
1 / 200.000

Yazının icadıyla başlayıp, Kavimler Göçü ile sona eren çağ hangisidir?

Orta Çağ
Yeni Çağ
İlk Çağ
Yakın Çağ

Hangisi Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı'nın geçtiği ülkelerden değildir?

Kazakistan
Azerbaycan
Gürcistan
Türkiye

Bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimi hangisidir?

Monarşi
Teokrasi
Cumhuriyet
Oligarşi

Başka bir dinden çıkıp müslüman olmaya ne ad verilir?

İhtida
Mürted
İhdivat
İslami

Küçük kan dolaşımını keşfeden tıp otoritesi kimdir?

İbni Abidin
İbnun-Nefis
İbni Haldun
İbni Sina

Müslümanlar Habeşistan'a hicret ettiğinde Habeş kralı kimdi?

Ebu Zerr
Hatimi
Haşimi
Necaşi

Ülkelerden hangisi NAFTA üyesi değildir?

ABD
Kanada
Meksika
Portekiz

Standart bir kolonyanın alkol derecesi yüzde kaçtır?

45
20
60
80

Atatürk kaç kez cumhurbaşkanı seçilmiştir?

4
2
1
3

İnternet üzerinden dosya indirme işlemine ne denir?

Download
Upload
Protokol
E-mail

İnternet üzerinden dosya gönderme işlemi hangisidir?

Download
Upload
Protokol
E-mail

Lacivert renk nasıl elde edilir?

Siyah - Kahverengi
Siyah - Mavi
Siyah - Kırmızı
Mavi - Mor

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nin kısaltması hangidir?

Unicef
Nasa
Cern
Karn

Boyuna göre en uzağa sıçrayabilen hayvan hangisidir?

Pire
Tavşan
Bit
Kanguru

Eski dilde "Ayakta Duran" anlamına gelen sözcük hangisidir?

Kaim
Nail
Kelam
Dumur

Bir davanın nasıl bir hükme bağlandığını gösteren belge hangisidir?

Maktu
İlam
Bilvekale
İlan

Genelde gerçek anlamından ayrı anlam taşıyan kalıplaşmış sözlere ne ad verilir?

Belirteç
Deyim
Atasözü
Mecaz

Balalayka hangi ülkenin enstrümanıdır?

Almanya
Norveç
İspanya
Rusya

Burgaz Adası'nda müzesi bulunan hikaye yazarı kimdir?

Halide Edip Adıvar
Sait Faik Abasıyanık
Bedri Rahmi Eyüboğlu
Ziya Uşaklıgil

E = mc² formülü hangi fizik terimini içermez?

Kütle
Enerji
Güç
Işık Hızı

Hz. Muhammed'in ilk eşinin adı nedir?

Hz. Ayşe
Hz. Sevde
Hz. Halime
Hz. Hatice

10 sayısının 0,01'e bölümünün iki katı kaçtır?

0,002
0,02
200
2000

TC. Anayasası'nın 1. maddesi hangisidir?

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir
Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir
Türkiye Devleti Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bir Bütündür
Türkiye Devleti Laik Bir Devlettir

Çanakkale'de Kilitbahir tepesine yazılan 'Dur Yolcu ...' şiirinin yazarı kimdir?

Fazıl Hüsnü Dağlarca
Mehmet Akif Ersoy
Necmettin Halil Onan
Faruk Nafiz Çamlıbel

Çin'in son imparatoru PUYİ kaç yaşında tahttan inmiştir?

6
16
36
56

Yağlı güreşlerde giyilen deri pantolona ne ad verilir?

Sepruş
Şalvar
Kesmet
Kıspet

Bir işçi arının ortalama ömrü ne kadardır?

6 Ay
40 gün
15 Gün
2 Yıl

Bir kraliçe arı ne kadar süre yaşayabilir?

6 Ay
6 Gün
6 Yıl
6 Hafta

Islahat Fermanı hangi tarihte ilan edildi?

1862
1859
1856
1865

Büyük Menderes Ovası hangi bölgededir?

Marmara
Karadeniz
Batı Akdeniz
Ege

Hangisi bir Japon çizgifilmidir?

Heidi
Şirinler
Sinbad
Scooby Doo

Trafikte fasılalı yanıp sönen sarı ışık hangi anlama gelir?

Yavaş ve Dikkatli Geç
Dur
Geçmek İçin Hazırlan
Durmak İçin Hazırlan

'Dilemma' ne demektir?

Korkmak
İkilem
Tutkunluk
Tutku

Kuduz aşısını bulan kimdir?

Jean de Lamarck
Louis Pasteur
Joseph Priestley
Sir Alexander Fleming

Hangisi örme kumaş değildir?

İnterlok
Saten
Süprem
Ribana

Lenfositler hangi salgıyı üretirler?

Enzim
A Vitamini
B12 Vitamini
Antikor

Kanada'nın resmi dili veya dilleri hangisidir?

Kanadaca
İngilizce
İngilizce ve Fransızca
Fransızca

Kıbrıs Adası'nın en doğu ucundaki bölgeye ne ad verilir?

Karpaz
Karpat
Karpit
Karput

Cemiyet-i Akvam'ın bugünkü adı nedir?

Birleşmiş Milletler
Uluslararası Af Örgütü
Sadabat Paktı
UNESCO

Hz. Meryem'in babası kimdir?

Hz. İmran
Hz. İbrahim
Hz. İshak
Hz. İsmail

2005 yılında Türk Lirasından kaç sıfır atılmıştır?

Beş
Dört
Altı
Üç

2007 yılında suikaste kurban giden Pakistan başbakanı kimdir?

Navaz Şerif
İndra Gandhi
Pervez Müşerref
Benazir Butto

Elektrik ampulünün takıldığı yivli yuvaya ne ad verilir?

Duy
Priz
Starter
Tungsten

Eserlerden hangisi Araplara Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanmıştır?

Divan-ü Lügatit Türk
Divan-ı Hikmet
Atabetül Hakayık
Kutadgu Bilig

Yemek ve malzeme eşleşmesinden hangisi yanlıştır?

Humus - Nohut
Cezerye - Havuç
Fava - Kereviz
Alinazik - Patlıcan

Vücudun şeker deposu olan organ hangisidir?

Akciğer
Karaciğer
Dalak
Safra Kesesi

Bal aynı zamanda arının dışkısıdır?

Doğru
Yanlış

'Mukaddime' isimli eserin yazarı kimdir?

El Gazali
İbn Rüşd
Farabi
İbn-i Haldun

Osmanlı Devleti tarihini yazan Avusturyalı tarihçi kimdir?

Hammer
Heredot
Lamartine
Naima

Kuranı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer neresidir?

Kabe
Uhut Dağı
Hira Mağarası
Sevr Mağarası

Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması nedir?

Gastrit
Reflü
Ülser
Farenjit

Eski dilde ekmek ne demektir?

Nan
Ab
Ma
Nin

Albert Einstein 1908 yılında Nobel Fizik Ödülü sahibi olmuştur!

Doğru
Yanlış

Şiir okuduğu için hapis cezası alan siyasetçi kimdir?

Süleyman Demirel
Alparslan Türkeş
R.Tayyip Erdoğan
Bülent Ecevit

10 kilogram kaç tondur?

0.001
0.0001
0.01
0.1

Atom teorisiyle ünlü Nobel fizik ödülü sahibi bilimadamı hangisidir?

Niels Bohr
Daniel Adams
Stark Johannes
Albert Einstein

Türk Medeni Kanunu hangi ülkeden alınmıştır?

Almanya
İsviçre
İngiltere
İtalya

Türk Ceza Kanunu hangi ülkeden alınmıştır?

Almanya
İsviçre
İngiltere
İtalya

Açılarından birisi 90 derece olan üçgen hangisidir?

Eşkener Üçgen
Dik Açılı Üçgen
Geniş Açılı Üçgen
İkizkenar Üçgen

Bafa Gölü kıyısında yer alan antik kent hangisidir?

Kyus
Hyus
Myus
Cyus

Jeomorfoloji'nin kelime anlamı hangisidir?

Su Bilimi
Yerbiçimbilim
Toprak Bilimi
Harita Bilimi

Bilgisayar programı hatalarına ne ad verilir?

Virüs
Antivirüs
Bug
Crack

Batı Karahanlılar kimler tarafından yıkılmıştır?

Oğuzlar
Selçuklular
Harzemşahlar
Kırgızlar

Böbrek hastalarının bağlandığı cihaz hangisidir?

Hemodiyaliz
Sintigrafi
MR (Manyetik Rezonans)
Kemoterapi

II. Mahmud döneminde yapılan Davutpaşa Kışlası günümüzde hangi üniversitenin kullanımındadır?

Boğaziçi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi

Hangisi Hz. Peygamber'in sahabelerinden birisi değildir?

Hz. Sad Bin Ebi Vakkas
Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah
Hz. Talha Bin Ubeydullah
Hz. Sad Bin Ebi Avvam

İlk islam donanmasını kim kurmuştur?

Hz. Muaviye
Selahaddin Eyyubi
Amr ibn al-As
Ebu Eyyub el-Ensari

I. Dünya Savaşı hangi yıl başlamıştır?

1907
1914
1918
1906

I. Dünya Savaşı hangi yıl bitmiştir?

1916
1914
1918
1920

Bilgisayarda UPS neyi tanımlar?

Mail Gönderme Programı
Bilgisayara Giriş Portu
Kesintisiz Güç Kaynağı
Bilgisayar Modeli

Hangisi Anadolu Selçukluları için söylenemez?

Haçlı ordularının zararlarını engellediler
Haçlı Seferlerinin başlamasında etkili oldular
İslâmiyetin Balkanlarda yayılmasını sağladılar
Anadolu'nun bir Türk - İslâm ülkesi olmasını sağladılar

Buharın yoğunlaşarak su haline geçme sıcaklığı kaç derecedir?

+ 4
0
+ 100
- 100

Suyun buharlaşması 100 derece ve üstü sıcaklıkta olabilir!

Doğru
Yanlış

Hangisi memeli bir hayvan değildir?

Yunus
Yarasa
Köpekbalığı
Balina

6 yaşında tahta çıkan Osmanlı padişahı kimdir?

IV. Mehmet
III. Mehmet
II. Mehmet
I. Mehmet

Hangi bilgisayar şirketi daha önce kurulmuştur?

Yahoo
Microsoft
Google
IBM

7000707 nasıl okunur?

Yedi Yüz Bin Yedi Yüz Yedi
Yetmiş Bin Yedi
Yedi Milyon Yetmiş Yedi
Yedi Milyon Yedi Yüz Yedi

Hangi havanın basıncı daha büyüktür?

Soğuk ve Nemli
Sıcak ve Kuru
Sıcak ve Nemli
Soğuk ve Kuru

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hangi hayvandan insana bulaşmaktadır?

Pire
Kedi
Kene
Bit

Vergi borcunu hesaplamak için kullanılan miktar hangisidir?

Matrah
Virman
Karine
Götürü

Deniz tutması hangi organın uyarılması ile meydana gelir?

Mide
Karaciğer
Omurilik
İç Kulak

Mantar hastalığının diğer adı nedir?

Gut
Sedef
Küf
Küflüce

Masa tenisinde sağdan vurulan vuruşa ne ad verilir?

Spin
Kesme
Forent
Backent

Hangisi 27 Mayıs İhtilalinde asılan kişilerden değildir?

Fatin Rüştü Zorlu
Hasan Polatkan
Adnan Menderes
Celâl Bayar

Ortaköy Camii mimarı kimdir?

Mimar Ahmet Ağa
Mimar Mustafa Küln
Mimar Mahmut Efendi
Nigoğos Balyan

Dolmabahçe Sarayı mimarı kimdir?

Mimar Ahmet Ağa
Mimar Mustafa Küln
Mimar Mahmut Efendi
Nigoğos Balyan

Binaları yıldırımlardan korumak için kullanılan aygıta ne nedir?

Paratoner
Planör
Platanör
Paroner

Her ilde bulunmayan seçim kurulu hangisidir?

Sandık Kurulu
İlçe Seçim Kurulu
İl Seçim Kurulu
Yüksek Seçim Kurulu

Yalova il olmadan önce hangi ilin sınırları içindeydi?

Adapazarı
İstanbul
Bursa
Kocaeli

Yüzölçümü itibariyle Türkiye'nin en küçük ili hangisidir?

Adapazarı
Yalova
Bartın
Siirt

Bering Boğazı hangi kıtaları birbirinden ayırır?

Asya - Avustralya
Asya - Amerika
Afrika - Avrupa
Asya - Avrupa

'Yollar Yürümekle Aşınmaz' sözü hangi siyasetçiye aittir?

Süleyman Demirel
Turgut Özal
Tansu Çiller
Necmettin Erbakan

'Kadayıfın Altı Kızardı' sözü hangi siyasetçiye aittir?

Süleyman Demirel
Turgut Özal
Tansu Çiller
Necmettin Erbakan

Hidroelektrik santrallerinde enerji hangisinden elde edilir?

Kömür
Su
Petrol
Dogal Gaz

'Ayetül Kübra' hangi anlama gelir?

Kainat
Ahiret
Cennet
Cehennem

Hangisi şarj edilebilen bir pil çeşitidir?

Çinko Karbon Pil
Alkalin Pil
Lityum İyon Pil
Lityum Pil

Hangisi şarj edilemeyen bir pil çeşitidir?

Nikel Çinko Pil
Alkalin Pil
Lityum İyon Pil
Nikel Kadmiyum Pil

Hangisi Paratoneri bulmuştur?

Benjamin Franklin
Marco Polo
Newton
Wright Kardeşler

Damarlardan hangisinde kirli kan bulunur?

Akciğer Atar Damarı
Karaciğer Atar Damarı
Aort Atar Damarı
Böbrek Atar Damarı

Osmanlı ordusunun 1517'de Memluklarla yaptığı savaş hangisidir?

Ridaniye
Malazgirt
Mercidabık
Dandanakan

Eflatun hangi dönemde yaşamıştır?

M.Ö. 707 - M.Ö. 650
M.Ö. 127 - M.Ö. 27
M.Ö. 687 - M.Ö. 647
M.Ö. 427 - M.Ö. 347

Türkiye İş Bankası hangi yıl kurulmuştur?

1905
1924
1932
1953

Düyun-u Umumiye, Osmanlı Devleti'nin iç borçlarını denetleyen kurumdur!

Doğru
Yanlış

Osmanlı Lale Devri'nin şairi kimdir?

Nedim
Fuzuli
Nefi
Nabi

Müktesebat (Edinç) ne demektir?

Olasılıklar
Kanunlar
Kazanılanlar
Koşullar

II. Dünya Savaşı'na hangi devlet girmemiştir?

İngiltere
Fransa
Osmanlı
Almanya

Hangisi İngilizce dilinde edat görevi görmez?

Into
Behind
Along
But

Windows'ta hangisi hareketli resim dosyası uzantısıdır?

JPG
JPEG
GIF
PNG

Windows'ta hangisi bir resim dosyası uzantısı değildir?

BNP
JPEG
GIF
PNG

Hangisi Bilgisayarda bir Kelime İşlemci programıdır?

Wordpad
Microsoft Excel
Microsoft Paint
Internet Explorer

Resimlere uygulanan Kontrast neyi ifade eder?

Renk Farklılığı
Resim Parlaklığı
Resim Boyutu
Resim Netliği

Bilgisayarda Windows ne anlama gelir?

Kelime İşlem Programı
Bilgisayarın Çalışması Sağlayan Program
Bir İşletim Sistemi
En Büyük Boyutlu Program

Bilgisayar da hangi veri kayıt ortamı daha hızlıdır?

Ram Bellek
DVD Disk
Flash Bellek
Sabit Disk

Hangisi geçerli bir internet adresi değildir?

http://www.122.edu.tr
ftp.anet.net.tr.ru
http://anadolu.edu.tr/deneme
192.168.16.140

Hangisi bilgisayar veritabanı programıdır?

Microsoft Power Point
Microsoft Access
Microsoft Word
Microsoft Outlook

Hangi klavye tuşu ekran görüntüsünü alır?

Print Screen
Esc
F11
Insert

Hangisi, Cumhuriyet in ilanından sonra tarımı geliştirmek için yapılan çalışmalardan değildir?

Aşar Vergisinin Kaldırılması
Çiftçilere Kredi Sağlanması
Kabotaj Kanunu'nun Kabulü
Örnek Çiftliklerin Kurulması

Osmanlı Devleti döneminde yabancı ülkelere verilen aşırı haklar hangi antlaşma ile kaldırıldı?

Mudanya Ateşkes Antlaşması
Lozan Barış Antlaşması
Ankara Barış Antlaşması
Moskova Barış Antlaşması

Asya Kıtası'nın en batı noktası neresidir?

İnce Burun
Edirne
Bozcaada
Tekirdağ

Hangisi kıyı ovalardan değildir?

Çukuova
Iğdır
Ergene
Gediz

Hangisi Türkiye sınırları dışında denize dökülen akarsulardan değildir?

Asi
Aras
Çoruh
Dicle

Türkler hangi savaştan sonra İslamiyeti toplu halde kabul etmeye başladılar?

Bedir
Malazgirt
Pasinler
Talas

Antlaşmalardan hangisi ile Türkiye Devleti tüm dünya devletleri tarafından tanınmıştır?

Mudanya Ateşkes Anlaşması
Lozan Barış Anlaşması
Mudanya Ateşkes Anlaşması
Moskova Barış Anlaşması

Bir yerde farklı tür yemeklerin yapılması neyin göstergesidir?

Damak Tadı
Yüksek Gelir Düzeyi
Kültürel Farklılık
Farklı Çoğrafi Özellik

Hangisi İstanbul'un tarihi zenginliklerinden değildir?

Ayosofya Müzesi
Efes Harebeleri
Topkapı Sarayı
Dolmabahçe Sarayı

UNİCEF hangisini korumayı amaçlar?

Çevre
Çocuk
Hayvan
Eğitim

Sınırlarımız dışından doğarak kıyımızda denize dökülen akarsu hangisidir?

Meriç
Dicle
Aras
Fırat

Denizlerimizin tuzluluk oranları hangisinde doğru verilmiştir?

Karadeniz < Marmara < Akdeniz
Marmara < Karadeniz < Akdeniz
Akdeniz < Karadeniz < Marmara
Marmara < Akdeniz < Karadeniz

İslam tarihinin ilk savaşı hangisidir?

Talas Savaşı
Hendek Savaşı
Uhut Savaşı
Bedir Savaşı

Türkiye'nin kaç ülke ile sınırı vardır?

5
6
7
9

Barajlardan hangisi Fırat nehri üzerinde değildir?

Atatürk
Keban
Karakaya
Hirfanlı

Ulusal nitelikte olan Kongre hangisidir?

Sivas
Amasya Görüşmeleri
Erzurum
Amasya Genelgeleri

Türkler, hangi Devlet zamanında yerleşik hayata geçmişlerdir?

Uygurlar
Gazneliler
Selçuklar
Göktürkler

Hangisi 'Lodging' sözcüğünü açıklar?

Place to stay for payment
Dock
Maintain
Main heater of a building

Sütlaç is made of milk, ..... and mastic, baked and served cold.

Beans
Garlic
Rice
Leaves

I don't know what to choose. Can you ...... something?

Remembrance
Remember
Recommend
Recommendation

Hangisi bir otel personelinde bulunması gereken özelliklerden değildir?

Efficient
Rude
Courteous
Clean

Hangisi müşteri memnuniyetini belirtmez?

I would appreciate that
There seems to be a mistake on our bill
Lovely
That sounds exactly like what we want to do

Dolma was delicious. Can I get the ..... for it?

Dish
Plate
Description
Recipe

I will do my best to persuade him.

En iyisi onu ikna etmek olacaktır.
İkna konusunda en iyisi odur.
Elimden geleni yaparım.
Onu ikna etmek için elimden geleni yapacağım.

Hangisi 'He is always on his toes' cümlesi ile aynı anlamdadır?

He is always very polite
He is always eating very much
He is always asking questions
He is always ready to help people

Hangisi bir otel odasında bulunmaz?

Blankets
Typewriter
Curtains
Faucets

Sıfatlardan hangisi yiyecekleri tarif etmede kullanılmaz?

Tasty
Creamy
Thick
Wide

Hangisi bir müşteri şikayeti değildir?

The door doesn't lock
Oh dear! I m terribly sorry
We are having some problems with the furnace
The sheets seem to be dirty

...... is a filled pastry.

Eggplant
Börek
Dolma
Chicken

'Do you want something to drink?' cümlesinin daha nazik şekli hangisidir?

Is there anything to drink?
Do you have something to drink?
You would want something to drink, wouldn't you?
Would you like something to drink?

Five million, eight hundred and ninety five thousand, four hundred and fifty three

5895453
5890653
5894653
5695543

'Why is he going to Dalaman?' sorusunun cevabı hangisidir?

She never goes to Dalaman
I want to go to Dalaman
He is going to see his friends
I want to see my parents

Hangisi 'unhappy' kelimesinin eş anlamlısıdır?

Horrible
Disappointed
Beautiful
Impossible

'I travel by coach' cevabını gerektiren soru hangisidir?

How many people are usually on the train?
How often do you go to Eryaman?
How do you travel to Eryaman?
How long does the trip take?

These books are ..... heavy for me to lift. Can you help me?

Enough
More
Too
Very

The following text is ...... Mount Nemrut.

To
About
Under
In

Hangisi İngilizce dilbilgisi kurallarına göre yanlıştır?

How far away is the nearest pharmacy?
How close is the nearest hospital?
How far is it between Ankara and İzmir?
How many kilometers to Ankara and İzmir?

Hangisi 'noun' değildir?

Beautiful
City
Village
Table

Hangisi 'shop around' deyimini açıklar?

Look at different places before buying
Continue living
Exchanging currencies
Running a small shop

Hangisi yön bildirmez?

Stay at home
Cross the street
Go straight ahead for about 100 meters
Turn right at the intersection

Hangisi acil bir durumu ifade etmez?

My car has a flat tire
My son has a fever
I m going out
My daughter was stung by a bee

The Euro is ...... two hundred Turkish Liras.

Exchange
Rate
Valuable
Worth

How far is it between Ankara and Aksaray?

Ankara, Aksaray arası uzak mıdır?
Ankara, Aksaray'a yakın mıdır?
Ankara, Aksaray arası ne kadardır?
Ankara, Aksaray'a ne kadar yakındır?

Hangisi sofra düzenlemesinde kullanılmaz?

Napkin
Appetizer
Spoon
Table Cloth

Hangisi rica cümlesi değildir?

Give me the red towel
Could you tell me where the washbasin is?
Could I have some soap?
Would you be able to book that for me?

I need to ...... some Dollars ...... Liras.

Exchange / For
Exchange / Rate
Worth / For
Worth / Of

Dünya İnsan Hakları Günü hangisidir?

8 Mart
1 Nisan
12 Haziran
10 Aralık

Canlılardan hangisinin vücut yapısında Klorofil bulunur?

Mantar
Akasya
Kanarya
Bakteri

I. Dünya savaşında, İngiltere'nin sömürgesini kesmek amacıyla hangi cephe açılmıştır?

Suriye - Filistin
Süveyş
Kafkasya
Çanakkale

Hz. Muhammed'in kaç amcası vardır?

2
4
6
10

Mondros Limanı hangi ülkede yer almaktadır?

Yunanistan
İngiltere
İsviçre
Norveç

Hangisi bir ada ülkesidir?

İrlanda
Portekiz
İtalya
Norveç

Hangi ülkenin İngilizce adı yanlış yazılmıştır?

İrlanda - İreland
Polonya - Poland
Japonya - Japan
İsveç - Sweden

Midilli hangi hayvan cinsidir?

Eşek
Keçi
At
Köpek

Batman ile sınır komşusu olmayan il hangisidir?

Mardin
Diyarbakır
Erzurum
Siirt

Salkım şeklindeki meyvelerin oluşturduğu dizilime ne denir?

Deste
Düzine
Hevenk
Dizi

Toprağı işleyerek ürünün bir kısmına ortak olan kişiye ne ad verilir?

Maraba
Irgat
Yevmiyeli
Amele

Osmanlı'da padişah çocuklarının doğumları nedeniyle düzenlenen törene ne ad verilir?

Resmi Geçit
Sürre Alayı
Beşik Alayı
Cuma Selamlığı

İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan havalimanının adı nedir?

Yeşilköy
Sabiha Gökçen
Atatürk
Adnan Menderes

Cümlelerin hangisinde soru anlamı bir Zarf ile sağlanmıştır?

Ne zaman okullar tatil olacak?
Hangisini daha çok beğeniyorsun?
Pikniğe sende gelecek misin?
Hangi hafta yazılı yapılacak?

Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nin kısa adı hangisidir?

NAFTA
EFTA
PAFTA
ETA

Cinler, insan gibi evlenirler, yer, içer ve çocuk sahibi olurlar!

Doğru
Yanlış

Hangisi Ege bölgesinde yetişmez?

İncir
Üzüm
Çay
Pamuk

Bakan'dan sonra gelen en yüksek seviyeli amir kimdir?

Büyükelçi
Mülki Amir
Müsteşar
Müfettiş

Toplumdan uzaklaşarak yalnız yaşamaya ne ad verilir?

İnziva
Fasıla
Esaret
Afaroz

Trablusgarp Savaşı'ndan sonra İtalyanlarla hangi antlaşma imzalandı?

Londra
Lozan
Ankara
Uşi

Frigya uygarlığının başkenti hangisidir?

Gordion
Pers
Efes
Pergamon

Yunus Emre'nin hocası olan veli kişi kimdir?

Şems-i Tebrizi
Tabduk Emre
Mevlana
Pir Sultan Abdal

Sanatçı - Dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Halit Ziya Uşaklıgil - Servet-i Fünun
Tevfik Fikret - Servet-i Fünun
Ahmet Mithat Efendi - Tanzimat
Mehmet Rauf - Tanzimat

Hangisi İtalyan haber ajansıdır?

Eha
Ansa
İta
İha

Aşil Tendonu vücudun hangi bölümünde bulunur?

Bacak
Kol
Omuz
Dirsek

Miras bırakanın bıraktığı aktif ve pasif malın adı nedir?

Muris
Nesep
Feraiz
Tereke

Yıldız Sarayı kimin için yaptırılmıştır?

III. Selim
II. Abdulhamit
Abdülmecit
Mihrişah Sultan

Bir küpte kaç köşe vardır?

12
16
8
6

Dünyanın çizgisel hızı hangi enlemde en fazladır?

23 derece Kuzey
23 derece Güney
0 derece Ekvator
90 derece Kuzey

Bir küpün kaç yüzeyi vardır?

12
16
8
6

Noel Baba'nın gerçek adı nedir?

Aziz Nicholaos
Aziz Pavlus
Aziz Luther
Aziz Michael

Dünya Tiyatrolar Günü hangisidir?

29 Ekim
27 Ekim
27 Mart
29 Mart

Atatürk'ün ölümü ardından camide cenaze namazı kılınmıştır!

Doğru
Yanlış

..... ile uslanmayana etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötekdir.

Doğrulukla
İyilikle
Nush
Hak

İnsan kopyalanmasına izin veren ilk batılı ülke hangisidir?

Fransa
İsviçre
İngiltere
Almanya

Motorlu araçlarda beygir gücünü ifade eden kısaltma hangisidir?

MT
PW
PR
HP

Otomobillerin gücü At Gücü (Beygir Gücü) ile belirtilir!

Doğru
Yanlış

KPSS'nin açılımı nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı
Kamu Personel Sınav Seçimi
Kamu Polis Seçme Sınavı
Kamu Polis Sınav Seçimi

İlk batarya pili ne zaman üretilmiştir?

1800
1878
1900
1918

Hangi mucize Hz. Muhammed'in doğumu esnasında meydana gelmemiştir?

Kisrâ Sarayı'nın Yıkılması
Kabe'nin içindeki putlar ile birlikte yıkılması
1000 Yıldır Yanan Mecûsî Ateşinin Sönmesi
Save Gölü'nün Kuruması

Sokollu Mehmet Paşa hangi padişah zamanında sadrazamlık yapmamıştır?

Kanuni Sultan Süleyman
II. Selim
III. Murat
I. Selim

Emirates Havayolları hangi ülkeye aittir?

Mısır
Birleşik Arap Emirlikleri
İran
Ürdün

Topraklarının tamamı güney yarımkürede yer alan Kıta hangisidir?

Avustralya
Güney Amerika
Afrika
Asya

2010 yılında, katkı maddesi içermeyen ekmeğin KDV oranı kaçtır?

%1
%0
%10
%18

Hangisi Makro Ekonomi'nin konusu değildir?

Firma Talepleri
İstihdam
İşsizlik
Vergi Oranları

Ses dalgaları ile uzaklığı tespit eden alet hangisidir?

Sonar
Sondaj
Radar
Periskop

Çamaşır yıkamada kullanılan tahtadan yapılmış tokmağa ne ad verilir?

Tokmaç
Merdane
Dövgü
Hiçbiri

Oktav ne demektir?

Araç Muayene İşlemleri
Bir Hayvancılık Terimi
Sekiz Sesten Oluşan Ses Dizesi
Yemek Hazırlama Sanatı

Hangi ilimizin iki denize sınırı vardır?

Sakarya
Bursa
Balıkesir
Samsun

Gök bilimiyle uğraşan bilgine ne ad verilir?

Asteroit
Astronom
Astronot
Kozmonot

GSMH'nin açılımı nedir?

Güçlü Sermaye Milli Hesabı
Gayri Sırrı Millet Hesabı
Gayri Safi Millet Hasılası
Gayri Safi Millî Hasılat

Tsunami nedir?

Dev Deniz Dalgası
Suşi Yemeği
Dalgakıran
Yük Gemisi

Hangisi rivayet kelimesinin eş anlamlısıdır?

Yalanlamak
Tasdik Etmek
Yönlendirmek
Söylenti

Avrupa'dan Amerika'ya ilk telsiz sinyali hangi yıl gönderilmiştir?

1901
1887
1925
1945

Türkiye'de R harfi ile başlayan kaç il vardır?

4
3
1
2

Arnavutluk'un para birimi hangisidir?

Lek
Euro
Dolar
Dinar

Bir eşkenar üçgenin dış açılar toplamı kaç derecedir?

360
180
270
240

Bir üçgenin dış açılar toplamı, iç açılar toplamının kaç katıdır?

2
1
3
4

Anayasa değişimi için gerekli milletvekili sayısı kaçtır?

412
184
368
283

Bisturi nedir?

Tenis Terimi
Dağcılık Terimi
Cerrahi Dikim Araçı
Cerrahi Kesim Araçı

'Türkçülüğün Esasları' adlı eseriyle tanınan fikir adamı kimdir?

Namık Kemal
Rıza Tevfik
Hüseyin Nihal Atsız
Ziya Gökalp

İzmir'den Antalya'ya giden bir turist yolda hangi ilçeye uğrayamaz?

Anamur
Fethiye
Finike
Didim

20 Amerikan dolarının üstünde hangi başkanının resmi vardır?

Jackson
Lincoln
Grant
Franklin

Zinnun hangi peygamberin lakabıdır?

Hz. Lut
Hz. Davut
Hz. Yunus
Hz. Hud

Hemodiyaliz hangi organ hastalıklarının tedavisinde kullanılır?

Böbrek
Kalp
Karaciğer
Akciğer

Çanakkale ve Bakü'de gündüz süresinin eşit olmasının sebebi nedir?

Enlemleri Aynıdır
Denize Uzaklıkları Aynıdır
Yükseltileri Aynıdır
Boylamları Aynıdır

Hangisi Bozkırın diğer bir adıdır?

Yayla
Step
Ova
Çöl

İlk Türk filmi kim tarafından yapılmıştır?

Lütfü Akad
Ersun Muhsin
Fuat Uzkınay
Cevat Bayer

Olimpiyatlarda ilk altın madalyayı ülkemize kim kazandırmıştır?

Ahmet Kireççi
Muharrem Büyükçelen
Mahmut Tok
Yaşar Erkan

Müstakbel ne demektir?

Şanslı
Seçilmiş
Sevgili
Gelecek

ÖSYM tarafından yapılan LES sınavının açılımı nedir?

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
Lisans Eğitim Sınavı
Liselere Giriş Sınavı
Liselere Giriş ve Eğitim Sınavı

Dünyada ilk bilgisayar olma unvanını alan makinenin adı nedir?

Mark1
IBM PC
ENIAC
Abaküs

GSM neyin kısaltılmış halidir?

Global System for Mobile Communications
Global Satellite System
Ground System for Mobile
Global System Monitoring

Hiroşima'ya ilk atom bombası hangi tarihte atılmıştır?

25 Kasım 1950
6 Ağustos 1945
8 Aralık 1956
12 Ocak 1945

Hz. Musa'ya gönderilen kitabın adı nedir?

Tevrat
İncil
Zebur
Mushaf

Muvazene ne demektir?

Denge
Ayar
Destek
Karşılaştırmak

Pusulanın renkli olmayan ucu hangi yönü gösterir?

Güney
Kuzey
Doğu
Batı

Dünya, bir ucu kuzeye, diğer ucu güneye uzanan büyük bir mıknatıs gibidir!

Doğru
Yanlış

Çiçeğin hangi kısmı besin yapma ve koruyuculuk özelliğine sahiptir?

Erkek Organ
Çanak Yaprak
Taç Yaprak
Dişi Organ

Kösedağ Savaşı hangi Sultan zamanında olmuştur?

II. Kılıç Arslan
II. Gıyaseddin Keyhüsrev
l. Alâeddin Keykubat
l. Gıyaseddin Keyhüsrev

Müzikte, üzerine notaların yazıldığı, beş paralel çizgiye ne ad verilir?

Detone
Bariton
Porte
Dize

Hangisi bir denizcilik terimi değildir?

Anele
Vira
Apazlama
Ketenpere

958.652 - 658.215 = ?

301.254
299.365
300.437
301.563

Türkiye'de kullanılan TV yayın sistemi hangisidir?

SECAM
RGB
PAL
NTSC

Yalnız sütte bulunan şeker hangisidir?

Fruktoz
Laktoz
Glukoz
Sakkaroz

1960 Askeri Darbesi lideri Cemal Gürsel hangi makamı işgal ediyordu?

Genel Kurmay II. Başkanı
I. Ordu Komutanı
Kara Kuvvetleri Komutanı
Genel Kurmay Başkanı

Sevinç ve korku gibi duyguları anlatan cümle sonlarına hangi işaret konulur?

Nokta
Üç Nokta
Ünlem
Soru İşareti

Türkiye'de genel af çıkarma hangi kurumun yetkisindedir?

Başbakanlık
TBMM
Cumhurbaşkanı
Anayasa Mahkemesi

Eski dilde 'müselles' hangi geometrik şeklin adıdır?

Kare
Yamuk
Elips
Üçgen

Hangisi araçlarda aktarma organı elemanıdır?

Distribütör
Rot
Debriyaj
Rotil

Yanardağ tepelerinde bulunan çok büyük çöküntülere ne ad verilir?

Karst
Karstik
Krater
Kaldera

Ortodoksluk, hem hrıstiyanlık hem de yahudilik mezhebidir!

Doğru
Yanlış

Hangisi Hıristiyanlık dininin bir kolu değildir?

Katoliklik
Ortodoksluk
Protestanlık
Papalık

İlk Nobel Fizik Ödülü hangi ülkenin fizikçisine verilmiştir?

İngiltere
Almanya
ABD
Rusya

Biberlik, tuzluk ve sirkelik gibi malzemelerin genel adı nedir?

Menaj Takımı
Melaj Takımı
Metaj Takımı
Meraj Takımı

Hangisi Opel marka bir araba modeli değildir?

Forsa
Combo
Ascona
Zafira

Referandum sonucunda AB'ye katılmayı reddeden ülke hangisidir?

İsviçre
Norveç
İrlanda
Polonya

Lihtenştayn, Avusturya'ya bağlı prenslik ile yönetilen bir Avrupa şehridir!

Doğru
Yanlış

Malev hangi ülkenin havayolu şirketidir?

Slovakya
Romanya
Hırvatistan
Macaristan

Hangisi okyanus ismi değildir?

Büyük
Hint
Okyanusya
Pasifik

Hangi sayı 3 ile tam bölünebilir?

1337
1335
1334
1333

Paslanmaya karşı hangi işlem ile önlem alınır?

Galvaniz
Korozyon
Oksitleme
Elektrolit

İlk bestesini 5 yaşında besteleyen Avrupalı müzisyen kimdir?

Mozart
Handel
Beethoven
Haydn

İslam öncesi Arapların yaptığı ve Hz. Mahammed'in de katıldığı antlaşma hangisidir?

Akabe Biatı
Hilful Fudul
Seddi İslam
Hudeybiye Antlaşması

32. Gün adlı TV programını uzun yıllar sunan gazeteci kimdir?

Uğur Dündar
Güneri Cıvaoğlu
Mehmet Ali Birand
Sadettin Teksoy

Bir atın ortalama ömrü kaç senedir?

15
30
50
80

Siyasal Liberalizmin ilk zafer kazandığı yer hangisidir?

Fransa
İngiltere
Amerika
Prusya

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasının nedeni hangisidir?

Çok partili hayatın istenmemesi
Atatürk'e karşı suikast düzenlenmesi
Yenilikçi adımların atılması
Şeyh Sait Ayaklanmasına destek vermesi

Hangisi Kanun-ı Esasî'nin özelliklerinden biri değildir?

Yasama yetkisi padişaha aitti
Yargı güvenliği kesin değildi
Yürütmeyi denetleme yetkisi meclise aitti
Yurttaşların siyasal parti kurma özgürlüğü yoktur

Kuvayi Milliye'nin en başarılı olduğu cephe hangisidir?

Kafkas Cephesi
Batı Cephesi
Irak Cephesi
Güney Cephesi

Hangisi Prens Sabahattin'in savunduğu düşünce akımıdır?

Türkçülük
Kişisel Girişim ve Yerinden Yönetim
İslamcılık
Sosyalizm

İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yönetimi tamamen ele geçirmesi hangi olayla olmuştur?

31 Mart Vakası
Babıâli Baskını
Trablusgarp Savaşı
I. Balkan Savaşı

Türk işçisine grev ve toplu sözleşme hakkının tanındığı ilk anayasa hangisidir?

1921 Anayasası
1924 Anayasası
1982 Anayasası
1961 Anayasası

Hangisi Modern Milliyetçi Düşünce akımını dünyada yaygınlaştıran olaydır?

Amerikan Devrimi
Bolşevik İhtilali
Türk Devrimi
Fransız İhtilali

Kurtuluş Savaşı'nın ilk silahlı direniş eylemi nerede, kimlere karşı başlamıştır?

Doğu'da Ermenilere
Batı Anadolu'da Yunanlılara
Güneyde Fransızlara
Karadeniz'de Pontusçu Rumlara

Almanya Birliği'ni tamamlayan devlet adamı kimdir?

Otto von Bismarak
Ferdinand
I. Friedrich
II. Vilhelm

TBMM'nin uluslararası alanda imzaladığı ilk antlaşma hangisidir?

Moskova Antlaşması
Kars Antlaşması
Lozan Barış Antlaşması
Gümrü Antlaşması

Sevr Barış Antlaşması hangisi tarafından onaylanmıştır?

Saltanat Şurası
Mebusan Meclisi
Temsil Heyeti
Felah-ı Vatan Grubu

Londra Konferansı'na TBMM Hükümeti adına katılan şahıs hangisidir?

Bekir Sami Kunduh
İsmet Paşa
Rauf Bey
Refet Bey

Kurtuluş Savaşı sonrasında İtalyanların İngiliz siyasetine tepki gösterme nedeni hangisidir?

Kamuoyunun Baskısı
Ekonomisinin Bozuk Olması
Asıl Ege Bölgesinin Yunanistan'a Verilmesi
TBMM'yi Desteklemesi

Hangisi I. İnönü Savaşı'nın sonuçlarından biridir?

Londra Konferansı
Düzenli Ordunun Kurulması
Gümrü Barışı
Kars Antlaşması

Hangisi Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan bir karardır?

Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun Çıkarılması
Nisab-ı Müzakere Kanunu
Misak-i Milli'nin İlanı
Sevr Barışı'nın Onaylanması

I. Dünya Savaşı'nda açılan cephelerden hangisi Almanların isteğiyle Osmanlı Devleti tarafından açılmıştır?

Güney Cephesi
Çanakkale Cephesi
Kanal Cephesi
Filistin Cephesi

Hangisiyle İstanbul Hükümeti, Heyet-i Temsiliye'yi resmen kabul etmiştir?

Misak-ı Milli'nin İlanı
Amasya Görüşmeleri
Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'ya Gelmesi
Erzurum Kongresi'nin Toplanması

Lozan Görüşmeleri sırasında Türkiye'nin ödün vermediği konular hangileridir?

Hatay Sorunu - Nüfus Mübadelesi
Osmanlı Borçları - Savaş Tazminatı
Boğazlar - Musul Sorunu
Ermeni Sorunu - Kapitülasyonlar

Takrir-i Sükun Dönemi hangisiyle başlamıştır?

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kurulması
Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kapatılması
Şeyh Sait Ayaklanması
Halifeliğin Kaldırılması

Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki topraklarının elden çıkmasına yol açan antlaşma hangisidir?

Uşi Antlaşması
Lozan Antlaşması
Brest Litowsk Antlaşması
Kars Antlaşması

1921 Anayasasında hangisi hükme bağlanmamıştır?

Yargı Yetkisi
TBMM'nin Yapısı
TBMM'nin Yetkisi
Yerel Yönetimler

İslam tarihinde ilk karışıklıklar Hz. Ali zamanında ortaya çıkmıştır!

Doğru
Yanlış

Hicrî Takvim ilk kez hangi halife döneminde kullanılmaya başlanmıştır?

Hz. Osman
Hz. Ali
Hz. Ömer
Hz. Hasan

Alçının bileşeni nedir?

Azot Sülfat
Kalsiyum Sülfat
Kalsiyum Nitrat
Azot Sülfür

Tohumun çimlenmesi için hangisi gerekli değildir?

Nem
Işık
Isı
Oksijen

Ses telleri hangi kısımda bulunur?

Gırtlak
Ağız
Yutak
Soluk Borusu

Yetişkin bir insan iskeletinde kaç kemik vardır?

306
706
206
506

Yeni doğmuş bir bebek bir yetişkinden daha fazla kemiğe sahiptir!

Doğru
Yanlış

Göz problemlerini ve körlüğü önleyen vitamin hangisidir?

A
K
D
B

Hangisi ardışık üç doğal sayının toplamı olabilir?

97
121
285
305

Hangisinin oluşmasında mantarların etkisi vardır?

Sütün Yoğurt Olması
Sütten Peynir Elde Edilmesi
Ekmeğin Küflenmesi
Suyun Bozularak Kokuşması

Hastalıklar ve görüldüğü yerlerden hangisi yanlıştır?

Verem - Akciğer
Menenjit - Omirilik
Kolera - Bağırsak
Difteri - Boğaz

Biri diğerinin 6 katı olan iki sayının farkı 840 ise büyük sayı kaçtır?

1176
1008
672
504

Hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?

İkişer Sandık
Beşer Elma
Altışar Kasa
Yirmişer Kayısı

Ses dalgalarının havadaki hızı ne kadardır?

340 m/sn
500 m/sn
1500 m/sn
5000 m/sn

Sesin havada ki ilerleme hızı frekansa göre değişir!

Doğru
Yanlış

Havanın sıcaklığı sesin yayılma hızını değiştirir!

Doğru
Yanlış

Varlıkların yapısında bulunan Altın Oran değeri kaçtır?

1.618
3.148
0.618
2.148

Kelimelerden hangisinin kökü fiildir?

Temizlik
Beyazlık
Sessizlik
Bilgi

Hangisi sesteş kelimedir?

Bez
Boş
Bey
Buz

Dünyamıza en yakın yıldız hangisidir?

Mars
Güneş
Ay
Venüs

"Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır" sözü kime aittir?

Hz. Ali
Mevlana
Yunus Emre
Hacı Bektaş-ı Veli

1918'de toplanan Kars İslam Şurası'nın temel amacı hangisidir?

Sovyet Rusya'ya karşı mücadele etmek
Padişah ve hükümeti kurtarmak
Ermeni tehditlerine karşı önlem almak
Halifeliği yeniden canlandırmak

Hangisi Misak-ı Milli kararlarını tanıyan ilk devlettir?

Fransa
Yunanistan
Rusya
İran

Uluslardan hangisi bağımsızlık mücadelesinde Türk inkılabından etkilenmiştir?

İranlılar
Sırplar
Arnavutlar
Cezayirliler

Aspirin ilacının etkin maddesi hangisinden elde edilir?

Peynir Küfü
Meyan Kökü
Söğüt Ağacı
Küf Mantarı

Mıknatıs hangi maddeyi çekmez?

Demir
Nikel
Kobalt
Bakır

Uzaydan Dünya'ya düşen bir taşın ağırlığında azalma olur!

Doğru
Yanlış

Kolonya sürülen insan yüzünün bir süre serinlemesinin nedeni hangisidir?

Yoğunlaşma
Buharlaşma
Erime
Donma

Maddelerden hangisinin erime ve donma sıcaklığı sabit değildir?

Demir
Kükürt
Tuz
Şekerli Su

Isı ve sıcaklık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Isı ve sıcaklık bir enerji çeşididir
Isı ve sıcaklık termometre ile ölçülür
Isının birimi kalori; sıcaklığın birimi Derece Celcius'dır
Her ikisi de aynı maddede aynı miktarda değişir

Kurtuluş Savaşı'nda en uzun süren muharebe hangisidir?

Sakarya
Büyük Taarruz
I. İnönü
II. İnönü

Mustafa Kemal'in 'Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır.' dediği savaş hangisidir?

Çanakkale
Baş Komutanlık
Sakarya
Trablugarp

İngilizler tarafından işgal edilmesine rağmen daha sonra Fransız işgaline terk edilen Osmanlı vilayetleri hangileridir?

Mersin - Konya - Afyon
Urfa - Antep - Maraş
Hatay - Mersin - Adana
Adana - Hatay - Maraş

Yunanistan'a Batı Anadolu'yu işgal etme yetkisi nerede verilmiştir?

Paris Barış konferansı
Mondros Ateşkes Antlaşması
Londra Konferansı
Wilson İlkeleri

I. Balkan Savaşı sonunda en çok toprak kazanan devlet hangisidir?

Bulgaristan
Sırbistan
Yunanistan
Karadağ

I. İnönü Muharebesi sırasında Türk ordusunu zor duruma düşüren isyan hangisidir?

Dersim İsyanı
Pontus Rum Ayaklanması
Şeyh Said İsyanı
Çerkez Ethem Ayaklanması

I. Dünya Savaşı nedenlerinden sayılan Sanayi İnkılabı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

Almanya
Fransa
İngiltere
İtalya

Yer altı kaynaklarını işlemek amacıyla Cumhuriyet Döneminde kurulan banka hangisidir?

Sümerbank
İş Bankası
Ziraat Bankası
Etibank

Milli Cemiyetler nerede birleştirilerek tek isim altında toplanmıştır?

Amasya Genelgesi
Erzurum Kongresi
Amasya Protokolü
Sivas Kongresi

Hangisi I. Dünya Savaşı sonunda imzalanan antlaşmalardan biridir?

Uşi
Berlin
Ayastefanos
Versay

Hangisi I. Dünya Savaşı sebepleri arasında sayılmaz?

Fransız - Alman Düşmanlığı
Rusya'nın Balkanlar da Söz Sahibi Olmaya Çalışması
Almanya ve İngiltere arasındaki Ekonomik Rekabet
İtalya'nın Trablusgarp'a Saldırması

Sazın en kalın teline ne ad verilir?

Cura
Telgi
Bam
Tar

Hangisi, şeker karıştırılarak pişirilmiş meyve ezmesidir?

Puding
Höşmerim
Aşure
Marmelat

Hipopotam olarak da bilinen hayvan hangisidir?

Su Samuru
Su Aygırı
Denizatı
Su Sığırı

Bir başarı karşılığında, başarı kazanana verilen para nedir?

Avans
Prim
Maaş
Ciro

Diabette şeker düşüklüğüne ne denir?

Hiperglisemi
Hipoglisemi
Glukoz
İnsülin

Hangi hastalık viral bir hastalık değildir?

Kuş Gribi
Şap
Sedef
AIDS

177 nolu telefon hattı hangisine aittir?

Alo Trafik
Orman Yangını İhbar
Jandarma İmdat
Sıhhi İmdat

Sıvacı ve duvarcıların, cetvel gibi kullandıkları, uzun düz tahtanın adı nedir?

Mastar
Kartela
Nirengi
Mala

Hangisi su dağıtım işiyle uğraşan bir kurumdur?

TCDD
İSKİ
PTT
TEDAŞ

Afyon Zafer Anıtı hangi tarihte açıldı?

1966
1936
1946
1956

1973 tarihinde askeri bir darbe sonucu öldürülen Salvador Allende hangi ülkenin devlet başkanı idi?

Arjantin
Brezilya
Paraguay
Şili

1960 ihtilalinin başında kim vardı?

Alparslan Türkeş
Celal Bayar
Ahmet Akışık
Cemal Gürsel

İsrail'in para birimi hangisidir?

Riyal
Gulden
Şekel
Dolar

Tek eşle evliliğine ne denir?

Monogami
Poligami
Poliandri
Monomani

İspanyol kökenli yahudilere verilen isim hangisidir?

Seferad
Yehud
Yehuda
Siyonist

2003 yılında İstanbul'da hangi ülkenin konsolosluğuna terör saldırısı düzenlenmiştir?

Fransa
İngiltere
İsrail
ABD

Hangisinde -ki bağlacı veya eki kurallara uygun yazılmıştır?

Masadaki kitabı verir misin?
Elinizde ki çantayı açar mısınız?
O adamki, okyanusları aşmıştır.
Sokakta ki lambalar hala yanmadı.

Hangisi mayoz bölünmenin safhalarından biri değildir?

Telofaz
Stofaz
Profaz
Metofaz

Türkiye Milli Futbol Takımı hangi yıl kurulmuştur?

1922
1923
1907
1905

Hangisi ölüden korkma fobisidir?

Agorofobi
Sinefobi
Corpsfobi
Nekrofobi

Normal bir basketbol potasının yerden yüksekliği ne kadardır?

4.055 mm
2.255 mm
1.055 mm
3.050 mm

El yazısına dayanarak karakter çözümlemesi yapan bilim dalı hangisidir?

Grafoloji
Sistemoloji
Testoloji
Viroloji

Türkiye'den parça parça sökülerek taşınan Pergamon Tapınağı bugün hangi ülkededir?

İtalya
İngiltere
Fransa
Almanya

Müzikte kaç tane temel nota vardır?

3
6
8
7

Beylikler döneminde Anadolu'daki en büyük beylik hangisiydi?

Germiyanoğulları
Harzemşahlar
Beylikoğulları
Karamanoğulları

Şiirleri ve düşüncelerinden dolayı 1418'de Halep'de derisi yüzülerek öldürülen tasavvuf ozanı kimdir?

Farabi
Nedim
Gevheri
Nesimi

Hangisi Dünya'nın her yerinde ve her zaman aynıdır?

İki paralel arasındaki uzaklık
İki meridyen arasındaki uzaklık
Dünya'nın Güneş'e göre uzaklığı
Güneş ışınlarının yere değme açısı

Göz konusunda ihtisas yapmış doktorlara ne denir?

Ostramolog
Periatrik
Perciatrik
Oftalmolog

Arabi aylarının onbirincisi hangisidir?

Şevval
Zilkade
Sefer
Zilhicce

Nasyonal sosyalist lider hangisidir?

Mao
Hitler
Lenin
Stalin

Gece ile gündüz hangi tarihlerde eşit olur?

21 Aralık - 21 Mart
21 Mart - 23 Eylül
21 Mart - 21 Eylül
21 Mart - 21 Haziran

Bir ilin maliye işlerini yöneten yüksek dereceli memur hangisidir?

Özel Kalem Memuru
Mali Müşavir
Vali Yardımcısı
Defterdar

İstanbul'un ilk surları kim tarafından yaptırılmıştır?

I. Konstantin
Fatih Sultan Mehmet
I. Osman
II. Theodosius

Tin nedir?

Ene
Felsefe
Ruh
Hafiflik

1969 yılında 'Futbol Savaşı' olarak da bilinen kavgayı yapan iki ülke hangileridir?

Honduras - El Salvador
Honduras - Guatemala
El Salvador - Nikaragua
Honduras - Kosta Rika

Femur insan vücudunun neresinde bulunur?

Kol
Kafa
Gövde
Bacak

Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini kim seçer?

Cumhurbaşkanı
Başbakan
Adalet Bakanı
İçişleri Bakanı

Hangisi bir sinir sistemi hastalığıdır?

Sistit
Gastrit
AIDS
Parkinson

Telefon arıza servisinin numarası kaçtır?

121
118
122
124

Hangisi mayoz bölünmeye ait bir özellik değildir?

Kromozom sayısı yarıya iner
Gamet oluşumunu sağlar
Üreme dönemi boyunca devam eder
2 hücre oluşur

Kamus-ı Türki nedir?

İlk Mizah Dergisi
Türkçe Sözlük
İlk Türkçe Makale
Türk Destanı

Sadabat Paktı hangi ülkeler arasında imzalanmıştır?

Türkiye - İngiltere - Amerika
İtalya - Fıransa - Almanya
İran - Arabistan - Suriye
Afganistan - İran - Türkiye - Irak

Standart bir Türk bayrağının boyu eninin kaç katıdır?

2
1
1.5
2.5

Yedikule Surları hangi padişah tarafından yaptırılmıştır?

Yavuz Sultan Selim
Yıldırım Beyazıt
I. Osman
Fatih Sultan Mehmet

Dağ Komando Okulu, hangi ilimiz sınırları içerisindedir?

Isparta
Hakkari
Manisa
Burdur

Bakıra çinko katılarak elde edilen alaşım hangisidir?

Pirinç
Demir
Çelik
Teflon

535, 536, 537 ile başlayan numaralar hangi GSM şebekesine aittir?

Vodafone
Turkcell
Telsim
Avea

Ünlü düşünür Diyojen hangi şehirde yaşamıştır?

Hatay
Kayseri
Antakya
Sinop

Hangisi 'Dingil' kelimesiyle aynı anlamdadır?

Volan
Şanzıman
Aks
Manivela

Tanzimat Fermanı hangi padişah zamanında yayınlandı?

Abdülaziz
V.Murat
Abdülmecit
II.Abdülhamit

Hangisi ilahiyat bilimi ile eş anlamlıdır?

Taoloji
Teoloji
Ontoloji
Etnoloji

Atmosferin en alt tabakası hangisidir?

İyonosfer
Ekzosfer
Troposfer
Litosfer

"İnsanların güvenini kaybetmektense, para kaybetmeyi yeğlerim" diyen işadamı kimdir?

Bill Gates
Sakıp Sabancı
Robert Bosh
Henry Ford

İmralı Adası hangi denizdedir?

Karadeniz
Akdaniz
Marmara
Ege

Filipinler ülkesi toplam kaç adadan oluşur?

7.107
717
71
7

Martin Luther King hangi yıllar arasında yaşamıştır?

1901 - 1960
1929 - 1968
1896 - 1965
1919 - 1965

Kimyada bir azot ve üç oksijen atomundan oluşan iyon hangisidir?

Nitro
Nitrür
Nitrat
Nitröz

Virüsler canlı hücre dışında kaldıklarında ne olur?

Ölürler
Ürerler
Beslenirler
Kristalleşirler

Harman savurma aracı hangisidir?

Kana
Saba
Taka
Yaba

En fazla şehir hangi bölgemizde bulunmaktadır?

Akdeniz
Karadeniz
Doğu Anadolu
İç Anadolu

Sinir sistemini inceleyen ve tedavisi ile uğraşan tıp dalı hangisidir?

Nöroloji
Pedagoji
Nöroşurirji
Morfoloji

Türkiye'nin devletlerden hangisiyle sınırı yoktur?

İran
Lübnan
Suriye
Irak

Batı Roma İmparatorluğu kaç yılında yıkılmıştır?

299
476
378
598

Saatlerin üzerinde rakamlar bulunan iç kısmına ne ad verilir?

Kovan
Kadran
Zemberek
Akrep

Bir basketbol müsabakası kaç periyottan oluşur?

6
5
4
2

Babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir?

Hz. İbrahim
Hz. Yusuf
Hz. Harun
Hz. Eyyub

İki ülke para biriminin değerini birbirine eşitleyen birime verilen ad nedir?

Döviz
Efektif
Parite
Kur

Herhangi bir mal tesliminde fatura ile beraber verilen ve taşınması gerekli olan belge hangisidir?

Teslimat Fişi
Depo Çıktısı
İrsaliye
İhtarname

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hangisinin parçasıdır?

Avrupa Parlamentosu
NATO
Avrupa Konseyi
Birleşmiş Milletler

9 veya 11 kişilik askeri birliğe ne ad verilir?

Birlik
Tugay
Manga
Tabur

İngiliz alfabesinde olup, Türkçe'de bulunmayan kaç harf vardır?

5
2
3
4

Tevfik Fikret'in Osmanlı Devleti için yazdığı eser hangisidir?

Aşiyan
Haliç'ten
Haluk'un Defteri
Osmancık

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kaç ana komutanlık bulunmaktadır?

5
6
4
3

Acıbadem ağacına verilen ad nedir?

Erek
Erez
Enez
Enes

Nüfus dağılışını gösteren haritalar hangi çeşit haritalardır?

Siyasi Haritalar
Fiziki Haritalar
Coğrafi Haritalar
Beşeri Haritalar

Piyasalardan hangisinde tek satıcı çok alıcı vardır?

Monopol
Kapitalizm
Serbest Piyasa
Megapol

Devlet işlerinin yürütülmesi için yapılan işlemlerin tümüne ne ad verilir?

Bürokrasi
Diplomasi
Politika
Siyaset

Bitkilerin besin depo ettiği organelin adı nedir?

Kloroplast
Kromoplast
Koful
Lökoplast

Çanakkale Savaşı'nda büyük yararlılık gösteren Türk mayın gemisinin adı nedir?

Midilli
Bandırma
Nusret
Yavuz

Hangi hastalığın nedeni bir çeşit mantardır?

Tifüs
Kolera
Saçkıran
Verem

Yıldırımın elektrikten kaynaklandığını gösteren bilim adamı kimdir?

Benjamin Franklin
Stephen Gray
Francis Hauksbee
Edward Jenner

'Akıncı' şiiri hangi şairimizindir?

Yahya Kemal Beyatlı
Orhan Veli Kanık
Necati Cumalı
Mehmet Akif Ersoy

Volvo hangi ülkenin otomobil markasıdır?

İngiltere
İsveç
Japonya
İsviçre

Derebeyleri nerede yaşar?

Kale
Saray
Göçebe
Şato

Boğazkere hangi yöremize özgü bir kırmızı üzüm türüdür?

İzmir
Elazığ
Kars
Manisa

1/2 sayısının karesi kaçtır?

0.01
0.25
2.5
0.4

Hangisi özellikle sporcularda görülen diz travmasıdır?

Menisküs
Romatizma
Varis
Menisküs Yırtığı

E Sınıfı Sürücü Ehliyeti sahibi olabilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir?

17
18
20
22

Fatih Sultan Mehmet hangi tarihte doğmuştur?

1432
1422
1434
1424

Buzun su üzerinde yüzmesinin nedeni nedir?

Hacmi Küçüktür
Kütlesi Düşüktür
Ağırlığı Düşüktür
Yoğunluğu Düşüktür

Çin'in son imparatoru olan Puyi kaç yaşında tahttan indirilmiştir?

22
6
11
18

Türkiye'de devletin tasarruflarını ve mali işlemlerini idare eden kurum hangisidir?

Gelirler Genel Müdürlüğü
Hazine
Merkez Bankası
Maliye Bakanlığı

Gözün hangi kısmı, bir cismin görüntüsünü ağ tabaka üzerine düşürmede esas rol oynar?

Göz Merceği
Göz Bebeği
Saydam Tabaka
İris

Genç Parti'nin kurucusu kimdir?

Cem Karaca
Cem Yılmaz
Cem Hakko
Cem Uzan

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in öldürülen iki oğlunun isimleri hangidir?

Kudas - Arun
Kuseyri - Udan
Mekes - Kusay
Uday - Kusay

Olaylardan hangisi, Osmanlı Devleti'nin dağılma tehlikesi geçirmesine yol açmıştır?

I. Kosova Savaşı
Varna Savaşı
Ankara Savaşı
Niğbolu Savaşı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan nerede yakalanmıştır?

İtalya
Suriye
Kenya
Yunanistan

Yeşil Türbe hangi ilimizdedir?

Sivas
İstanbul
Bursa
Kayseri

Bir sözü birden çok anlama gelecek şekilde kullanma sanatına ne ad verilir?

Tehafül
Kinaye
Cinas
Tevriye

Bilgisayarlarda dosya taşıma kısayol tuşu hangisidir?

Ctrl + C
Ctrl + X
Ctrl + A
Ctrl + T

Bugünkü Türkiye-İran sınırı hangi antlaşma ile çizilmiştir?

K. Kaynarca
Amasya
İstanbul
Kasrı-Şirin

Amerikan Özgürlük Heykeli'nin sol elindeki tablette ne yazılıdır?

ABD Başkanları İsimleri
Kuzey-Güney Amerikan Tarihi
Wilson İlkeleri
Amerikan Bağımsızlık Bildirisi

Almanya, II. Dünya Savaşı sırasında hangi ülkenin topraklarını işgal etmemiştir?

Hollanda
Fransa
İspanya
Norveç

Uzun süre 67 olan toplam il sayımız hangisinin il olması ile bozulmuştur?

Ardahan
Yalova
Aksaray
Şırnak

Hangisi cumhuriyet ile yönetilmez?

İtalya
Portekiz
Belçika
Fransa

Hangisi bulaşıcı çocuk hastalığı değildir?

Su Çiçeği
Kızamık
Tetanos
Kabakulak

Ergenekon Destanı'ndaki kurdun adı nedir?

Akkurt
Ötüken
Asena
Börteçine

Hangisi Çin Halk Cumhuriyeti'nin sınırları içinde yer alan özerk bir bölgedir?

Tacikistan
Yakutistan
Türkmenistan
Doğu Türkistan

Ülkelerden hangisi Avrupa Birliği'ne üye değildir?

Ukrayna
Portekiz
Macaristan
Slovakya

Ankara'nın eski adı nedir?

Anakara
Ankora
Ankira
Angora

Bir satranç oyununda kaç çeşit taş vardır?

6
8
12
16

"Her mahallede bir milyoner yaratacağız" diyen başbakan kimdir?

Adnan Menderes
İsmet İnönü
Süleyman Demirel
Necmettin Erbakan

Ücretli bilgisayar programlarını kırarak ücretsiz dağıtan kişi kimdir?

Hacker
Lamer
Full
Cracker

Afrika, Avrupa ve Asya'nın müşterek adına ne ad verilir?

Eski Dünya
Yeni Dünya
Avrasya
Yeni Kıta

Ürünlerden hangisinin üretimi daha yenidir?

Pamuk
Çay
Fındık
İncir

"Gazap Üzümleri" kitabının yazarı kimdir?

Rosamunde
John Steinbeck
Edgar Allan Poe
Dan Brown

Bir kedinin ortalama ömrü ne kadardır?

5
10
15
25

Gökırmak hangi nehrin koludur?

Yeşilırmak
Fırat
Tuna
Kızılırmak

İnsan kalbi kaç odacıktan oluşur?

2
3
4
6

Türkiye'nin ilk özel TV kanalı hangisidir?

STV
Kanal 6
Star TV
Show TV

Porsuk Barajı hangi ilimizde yer alır?

Adana
Manisa
İstanbul
Eskişehir

Merih hangi gezegenin diğer adıdır?

Uranüs
Mars
Satürn
Neptün

Laos hangi kıtadadır?

Amerika
Afrika
Asya
Avrupa

Günah işlemekten kaçınma hangisidir?

Haram
Takva
İman
Takkiye

Hangisi genelde domuz etinden yapılan pastırmaya verilen addır?

Sosis
Jelatin
Kotlet
Jambon

Danimarka ülkesi yaklaşık kaç adadan oluşur?

20
90
180
400

Alametifarika eski dilde ne demektir?

Marka
Dalga
Olay
Deprem

Atatürk, Latife ile İzmir'de ne zaman evlenmiştir?

1924
1927
1926
1923

Pişirildikten sonra kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek hangisidir?

Baget
Somun
Peksimet
Francala

Basketbol maçında, bir takım toplam kaç mola hakkına sahiptir?

6
5
4
3

Biranın alkol oranı kaçtır?

% 2
% 5
% 10
% 15

İşverenin, işçileri toplu halde işten çıkartması durumuna ne ad verilir?

Grev
Toplu İstifa
İflas
Lokavt

Hem ada, hem devlet, hem de kıta unvanı olan yeryüzü parçasının adı nedir?

Japonya
Amerika
Endonezya
Avustralya

Eğriliği ile ünlü Pisa Kulesi hangi ülkededir?

Almanya
İtalya
İngiltere
Fransa

Bilgisayarda işlenecek komutlar ve veriler hangisinde tutulur?

Ram Bellek
Sabit Disk
Flash Bellek
Rom Bellek

"Şair Evlenmesi" adlı eser hangi yazara aittir?

İbrahim Şinasi
Recaizade Mahmut Ekrem
Ahmet Mihtah Efendi
Abdülhak Hamit

Kağıt parayı icat eden kimlerdir?

Çinliler
Abbasiler
Fransızlar
Lidyalılar

Çin Seddi, hangi Türk devletine karşı yapılmıştır?

Göktürkler
Moğollar
Büyük Hun Devleti
Uygurlar

Dünyanın ilk metrosu hangi şehirde kurulmuştur?

Moskova
Berlin
Paris
Londra

Hesap makinesinin ingilizce yazılışı hangisidir?

Calculate
Calculating
Calculator
Calculation

Atatürk ilkelerinden hangisi ilk önce hayata geçirilmiştir?

Ulusçuluk
Halkçılık
Laiklik
Cumhuriyetçilik

Hangisi Marmara Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'nin ortak özelliklerindendir?

Fındık dikili alanların bulunması
Ulaşım ağının gelişmiş olması
Sanayi kuruluşlarının yoğun olması
Şehirde yaşayan nüfusun fazla olması

Dünyanın ilk insan öldüren katili kimdir?

Kabil
Habil
Harun
Karun

21-26 Mart arası kutlanan hafta hangisidir?

Yeşilay Haftası
Orman Haftası
Engelliler Haftası
Spor Haftası

Türkiye'de şekerpancarının yarısını Ege Bölgesi üretir!

Doğru
Yanlış

Hangisi İçişleri Bakanlığı'na bağlı değildir?

Jandarma Genel Komutanlığı
Gümrük Müşteşarlığı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

Türk ordusunun, Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmesi, hangisiyle olmuştur?

II. İnönü Savaşı
I. İnönü Savaşı
Sakarya Savaşı
Kütahya-Eskişehir Savaşları

Tarihteki en büyük zeplin faciası hangisidir?

Chenberg
Mercos
Hindenburg
Hainburg

Yedi renkten oluşan gökkuşağının ortasındaki renk hangisidir?

Yeşil
Mavi
Kırmızı
Sarı

Doğru yazılan sözcük hangisidir?

Pantalon
Yalnış
Yanlız
Aforoz

12 saat kaç saniyedir?

43.200
93.600
720
780

Hangisi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür kuruluşudur?

WHO
UNESCO
ILO
UNICEF

Bitlis ilinin en ünlü yemeği nedir?

Cağ Kebabı
Oltu Kebabı
Testi Kebabı
Biryan Kebabı

Cephelerden hangisi Kurtuluş Savaşı ile ilgili değildir?

Irak Cephesi
Batı Cephesi
Güney Cephesi
Doğu Cephesi

Dünyada en çok kullanılan isim hangisidir?

Muhammed
Ali
David
Jack

Hangi donanım olmadan bir bigilsayar çalışabilir?

İşlemci
Ana Bellek
Sabit Disk
Anakart

Hangisi gelişmiş bir bilgisayar modelleme ve animasyon programıdır?

Dreamweaver
Photoshop
3d Max
Flash

Kimyasal tepkimenin hızını değiştiren madde hangisidir?

Transistor
Regülasyon
Fermantasyon
Katalizör

Hacc ibadetinde zorunlu yapılan tavaf kaç şavt'tan oluşur?

3
5
7
9

Çay üretiminde 1. sırayı alan ülke hangisidir?

Hindistan
Çin
Türkiye
Endonezya

Yalancı peygamber Müseyleme'yi öldüren sahabi kimdir?

Vahşi b.Harb
Ebubekir Sıddık
Ömer ibn Hattab
Ali bin Ebu Talib

MİT'in temelini oluşturan Teşkilât-ı Mahsusa örgütünün kurucusu kimdir?

Fevzi Çakmak
İsmet İnönü
Enver Paşa
Kemal Atatürk

Yeni Türk Harfleri hangi tarihte kabul edilmiştir?

1926
1925
1928
1924

Yatsı namazından sonra kılınan vacib namaz hangisidir?

Kuşluk
Vitir
Teravih
Teheccüd

Teravih namazı kaç rekattır?

13
16
33
20

İmsak ne demektir?

Kuşluk Namaz Vakti
Oruç Başlama Vakti
Güneş Batma Vakti
Güneş Doğma Vakti

Antibiyotikler hangi canlıda etkilidirler?

Protozoa
Bakteri
Mantar
Virüs

1982 Anayasası kaç maddeden oluşur?

177
284
361
119

En çok kahve üreten ülke hangisidir?

Kolombiya
ABD
Hindistan
Brezilya

Buzdağına çarparak batan Titanik Gemisi hangi ülkeye aittir?

İngiltere
Fransa
Amerika
Almanya

MİT Müsteşarı'nın doğrudan sorumlu olduğu tek merci hangisidir?

Cumhurbaşkanı
İçişleri Bakanı
Başbakan
Genelkurmay Başkanı

Liken hangi canlıların ortak yaşamıdır?

Virüs ve Bakteri
Kara Yosunu ve Su Yosunu
Mantar ve Su Yosunu
Bakteri ve Mantar

Soğuk Savaş'ta hangi iki ülke birbiriyle mücadele etmiştir?

Amerika - SSCB
SSCB - Kanada
Amerika - Irak
Japonya - Amerika

İslam Dinine göre hangisi kurban olamaz?

1 Yaşındaki Koyun
2 Yaşındaki Sığır
4 Yaşındaki Deve
2 Yaşındaki Keçi

İslam Dinine göre büyükbaş hayvanı en fazla kaç kişi kurban edebilir?

3
5
7
9

Saat yapımcılığıyla ünlü olan ülke hangisidir?

İtalya
İsviçre
Japonya
İsveç

Hava basıncı birimi hangisidir?

Miliamper
Fahreheint
Milibar
Megahertz

Dünyanın en fazla nüfusa sahip 2. ülkesi hangisidir?

Rusya
A.B.D.
Pakistan
Hindistan

Deniz süngerleri, bir deniz bitkisi çeşitidir!

Doğru
Yanlış

Nobel Ödülleri hangi ülkede verilmektedir?

Norveç
İsveç
İsviçre
İngiltere

Dünya'da esrarın yasal olarak satıldığı tek ülke hangisidir?

İsviçre
İspanya
Hollanda
ABD

Ağırlıkça en büyük insan organı hangisidir?

Akciğer
Deri
Karaciğer
Beyin

"Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım" sözü kime aittir?

Muhammed Ali
Bruce Lee
Superman
Jackie Chan

Almanya'nın yönetim şekli nedir?

Krallık
İmparatorluk
Federal Cumhuriyet
Monarşi

Çernobil Santrali hangi ülke sınırları içindedir?

Ukrayna
Letonya
Litvanya
Estonya

Hangisi Yıldırım Bayezid'in babasıdır?

IV. Murat
II. Murat
Murad Hüdavendigar
III. Murat

Gözün saydam tabakasının eğrilik bozukluğundan doğan göz kusuru hangisidir?

Astigmatizm
Presbitlik
Hipermetropi
Miyopluk

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) hangi tarihte kurulmuştur?

1910
1867
1947
1939

Firdevsi'nin Şehname adlı eserini sunduğu büyük Türk sultanı kimdir?

Melikşah
Alparslan
Tuğrul Bey
Gazneli Mahmut

Hangisi 13. yüzyılın son çeyreğine ait bir tarihtir?

1392
1492
1322
1292

İstanbul Boğazı'nın toplam uzunluğu kaç km'dir?

9
22
30
42

Yeşile çalan toprak rengi hangisidir?

Türkuaz
Füme
Lila
Haki

"Günaydın" kelimesinin Almanca karşılığı nedir?

Guten Morgen
Guten Tag
Guten Abend
Guten Appetit

Hangisi Google hizmetlerinden değildir?

Gmail
AdSense
Picasa Web Albums
Live Search

Meyve ve sebze üreticileri ile satıcılar arasında aracılık eden kimseye ne denir?

Nakliyeci
Manav
Hamal
Kabzımal

Hangisi genetiği değiştirilmiş ürünlerin başında gelir?

Mısır
Arpa
Elma
Soğan

Türkiye'ye ilk sinema hangi tarihte girmiştir?

1896
1902
1917
1927

Osmanlı döneminde fakir insanlara yemek dağıtan hayır kurumu hangisidir?

Külliye
Vakıf
İmarethane
Lonca

Resmi konukları ağırlamak ve onlara kılavuzluk etmekle görevli kimse kimdir?

Mihmandar
Sağdıç
Neşet
Ataşe

Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene ne denir?

Yamuk
Dikdörtgen
Koni
Prizma

Söylenen sözün tersini kastederek olayla alay etmeye ne ad verilir?

Anagram
Mecaz
İroni
Cinas

İpekböceği hangi ağacın yapraklarıyla beslenir?

Söğüt
Dut
Elma
Kiraz

İslami yılbaşı hangi ay ile başlar?

Ramazan
Recep
Şaban
Muharrem

Kur'an-ı Kerim'deki son sure hangisidir?

Nas
Fatiha
Felak
Alak

İslami yılbaşı hangi ay ile başlar?

Ramazan
Recep
Şaban
Muharrem

Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüme ne denir?

Yabani Üzüm
Mostra
Koruk
Şıra

(k-a) x (k-b) x (k-c) ... (k-z) çarpma işleminin sonucu kaçtır?

1
0
k
Sonsuz

Verilen bölgelerimizden hangisinde jeotermal enerji santrali vardır?

Tunçbilek
Sarayköy
Gökova
Çatalağzı

Kaç mübarek kandil gecesi vardır?

6
3
4
5

İslamiyette Kandil Geceleri Hz. Muhammed döneminden beri kutlanmaktadır!

Doğru
Yanlış

FIFA hangi tarihte ve nerede kurululmuştur?

1954 - İsviçre
1904 - Paris
1930 - Londra
1946 - Roma

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin merkezi hangi kenttir?

Pekin
Lozan
Sydney
Londra

Eskiden İslam dünyasının ilim merkezi olan Küfe şehri hangi devlet sınırları içindedir?

İran
Irak
Suriye
Arabistan

Hangisi zıt renklerden değildir?

Sarı - Mor
Yeşil - Kırmızı
Mavi - Turuncu
Sarı - Kırmızı

Armut ağacının çiçekleri ne renktir?

Beyaz
Pembe
Sarı
Mor

Güneş'in yüzey sıcaklığı yaklaşık kaç derece'dir?

1000
5000
10000
15000

Hangisi padişahın yetkilerini sınırlayan özelliğe sahip değildir?

Tanzimat Fermanı
Sened-i İttifak
Kanun-i Esasi
Mecelle

I. Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkenlerden hangisi temel nedendir?

Balkanlarda Hakimiyet Kurma
Milliyetçilik Hareketleri
Sömürge Rekabeti
Silahlanma Yarışı

Hangisi Ankara'nın M. Kemal tarafından merkez seçilmesinin nedenlerinden değildir?

Demiryolu Bağlantısının Olması
Batı Cephesine Yakın Olması
Halkın Kuva-i Milliye Yanlısı Olması
Gelişmiş Bir Kent Olması

Osmanlı Devletinde gelişmelerden hangisinden sonra Osmanlıcılık düşüncesi yerini Türkçülük düşüncesi almıştır?

Balkan Savaşları
I. Dünya Savaşı
Milli Mücadele
Trablusgarp Savaşı

Osmanlı Devletini batının açık pazarı haline getiren antlaşma hangisidir?

Baltalimanı
Kapitülasyon
Hünkar İskelesi
Paris

Erzurum Kongresi'nde oluşturulan Temsil Heyeti'nin görevi hangisidir?

Cemiyetleri Birleştirmek
Hükümet Gibi Çalışmak
Saltana Son Vermek
Yeni Bir Ordu Kurmak

M. Kemal Paşa Ankara'da yeni bir meclisin toplanmasını hangisinden sonra duyurmuştur?

İstanbul'un İşgal Edilmesi
Misak-ı Milli Kararlarının Alınması
Amasya Görüşmesi
Erzurum Kongresi

Hangisi Resmi Gazete'de yayımlanmak zorunda değildir?

Kanun
Olağanüstü Hal ve Sıkı Yönetim
Tüzük
Yönetmenlik

Hangisi Cumhurbaşkanın yasama ile ilgili görevlerinden değildir?

TBMM'nin Açılış Konuşmasını Yapmak
TBMM Seçimlerinin Yenilenmesine Karar Vermek
Anayasa Değişikliklerini Halk Oyuna Sunmak
Yüksek Öğretim Kurulu Üyelerini Seçmek

İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai karar merci hangisidir?

Sayıştay
Danıştay
Yargıtay
Bölge İdare Mahkemesi

Hangisi Merkezi İdare'nin taşra teşkilatı içerisinde yer almaz?

Bucak
İl Genel İdaresi
İlçe İdaresi
Belediyeler

Hangisi gelişmiş sekiz ülkelerden (G8) biri değildir?

Rusya
ABD
İngiltere
Çin

Hangisi bir tarım şehri değildir?

Aydın
Zonguldak
Iğdır
Konya

Hangi beylik denizcilikte daha gelişmiştir?

Menteşeoğulları
Saruhanoğulları
Karamanoğulları
Germiyanoğulları

Cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

Bu sınavda yalnışlar doğruları götürür.
Herşey bir anda olup bitti.
Hukukun üstünlüğüne inanmıştı her zaman.
Bu konuyla ilgili bir çok araştırma yapıldı.

2 işçinin 2 günde yaptığı bir işi, 4 işçi kaç günde yapar?

4
1
2
6

(3,2) ve (5,6) noktalarının orta noktasının orjine göre simetriği hangi koordinattır?

(-4, 4)
(4, -4)
(-4, -4)
(4, 4)

Hangisi Orhun Yazıtları'nın özelliklerinden biri değildir?

Türk Adının Geçmesi
Türkçe Yazılmış Olması
Uygurlar Hakkında Bilgi Vermesi
İlk Milli Yazılı Kaynak Olması

Hangisi Orta Asya Türk kültürü ile ilgili değildir?

Divan
Kurgan
Balbal
Kam

Hangisi Anadolu Selçuklu dönemine ait değildir?

Gök Medrese
Keykavus Şifahanesi
Gevher Nesibe Külliyesi
Anadolu Hisarı

Küçük Ağa kimin eseridir?

Orhan Kemal
Bilge Karasu
Tarık Buğra
Kemal Tahir

Dünyada izciliğin kurucusu kimdir?

Jack Samuel Scout
Richard Nixon
Şevket Aktalay
Baden Powell

Yahyalı Şelaleleri hangi ilimizdedir?

Kayseri
Van
Rize
Kastamonu

Ülke bayraklarının hangisi diğerlerinden farklıdır?

İzlanda
İrlanda
İsveç
Norveç

Kara parayı araştırmak için kurulan birim hangisidir?

DPT
MASAK
SPK
BDDK

Keman çalmaya yarayan çubuğun adı nedir?

Kaytan
Alkım
Arşe
Kemane

Övgü sözcüğünün karşıt anlamlısı hangisidir?

Övünç
Kaside
Methiye
Yergi

Binlerce ölünün dirilmesine şahit olan peygamber kimdir?

Hz. Hızır
Hz. Eyyub
Hz. Yusuf
Hz. Hızkıl

Hangisi eski uzunluk ölçüsü birimlerinden değildir?

Cirit
Merhale
Fersah
Berid

Anıtkabir inşaatı kaç yılında bitirilmiştir?

1953
1963
1947
1957

Tarihte ilk madeni parayı bastıran Türk Devleti hangisidir?

Göktürkler
Türgeş Devleti
Gazneliler
Uygurlar

Türkiye'nin doğusu ve batısı arasındaki coğrafi zaman farkı kaç saattir?

1 saat 16 dk.
1 saat 55 dk.
1 saat 04 dk.
1 saat 33 dk.

Yakacaklarda yanan esas madde nedir?

Karbon
Amonyak
Kükürt
Karbonmonoksit

Sayılar ile ilgilenen Matematik dalı hangisidir?

Simetrik
Aritmetik
Geometri
Trigonometri

Yılanlar sadece yumurtlayarak çoğalırlar!

Doğru
Yanlış

Hangisi Postmodern Askeri Darbesidir?

28 Şubat 1997
12 Mart 1971
27 Mayıs 1960
27 Nisan 2007

II. Abdülhamid'e Hal Kararı'nı tebliğ edenler arasında hangi şahıs yoktur?

Emanuel Karaso
Aram Efendi
Ârif Hikmet Paşa
Hayim Nahum

Tarih sayfalarına Kanlı Hükümdar olarak geçen şahıs kimdir?

Timuçin
Timur
Kubilay Han
Çağatay Han

Kabala hangi dinin inancında yer alır?

Şamanizm
Musevilik
Hristiyanlık
Şintoizm

Eski bir Disketin maksimum kapasitesi ne kadardır?

1 Mb
1.44 Mb
2 Mb
2.88 Mb

Cin Ali kitaplarının yazarı hangisidir?

Azmi Nihad Erman
Rasim Kaygusuz
Enver Behnan
Enver Günçer

Telekomünikasyon Kurumu hangi bakanlığa bağlıdır?

Kültür
İçişleri
Ulaştırma
Turizm

Aniden fren yapan araçtaki yolcuların öne doğru hareketi hangisi ile açıklanır?

Eylemsizlik Prensibi
Etki Tepki Prensibi
Momentum Prensibi
Bağıl Hız Prensibi

Tundra hangi iklim kuşağının bitki örtüsüdür?

Kutup
Ekvatoral
Çöl
Muson

Dünyanın en sivil toplum örgütlü ülkesi hangisidir?

Lihtenştayn
San Marino
Monaco
Norveç

Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı kaç yıl sürmüştür?

10
13
15
7

İnsandan insana ilk başarılı kalp nakli ameliyatı hangi yılda yapılmıştır?

1975
1984
1967
1961

200 m derinliğe kadar olan sığ deniz diplerine ne denir?

Siyenit
Şelf
Kıyıban
Hipsograf

Tarihte ilk ses kaydını yapan aygıtı kim icat etti?

Edouard Branley
William Crookes
Thomas Edison
Guglielmo Marconi

Başka bir manzume örnek alınarak aynı ölçüde ve aynı uyakla yazılan manzumelere ne denir?

Nazire
Anagram
Anakiklik
Tevriye

Hangi üniversite Amerika'da değildir?

Oxford
Harvard
Princeton
MIT

Eski paraları inceleyen bilim dalına ne ad verilir?

Epigrafya
Kronoloji
Arkeoloji
Nümizmatik

'Türkçülüğün Esasları' adlı eseriyle bilinen fikir adamı kimdir?

Namık Kemal
Ahmet Rıza
Munis Tekinalp
Ziya Gökalp

Utarit nedir?

Volkanik bir taş türü
Bir mide hastalığı
Merkür gezegenin diğer adı
Bir balık türü

Jakobenler hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

Avusturya
Almanya
Prusya
Fransa

Erzincan ve çevresinde 1921 yılında çıkan isyan hangisidir?

Ali Batı İsyanı
Koçgiri İsyanı
Şeyh Said İsyanı
Bozkır İsyanı

Veliefendi Hipodromu'nun bulunduğu İstanbul ilçesi hangisidir?

Zeytinburnu
Avcılar
Tuzla
Bakırköy

Benelüks ülkeleri hangileridir?

Belçika, Fransa, Almanya
Brezilya, Norveç, Lüksemburg
Brezilya, Fransa, İtalya
Belçika, Hollanda, Lüksemburg

Mekteb-i Mülkiye, hangi yılda kurulmuştur?

1946
1975
1877
1859

Hangisi nakliye uçağıdır?

T-38
F-16
F-111
CN-235

Hıristiyanların ilk konsül toplantısı hangi ilçemizde yapılmıştır?

Ürgüp
Efes
Bergama
İznik

Ph tablosunda nötr seviyesi kaçtır?

8
14
6
7

Rüzgarın hızını ölçen alete ne ad verilir?

Barometre
Hidrometre
Termometre
Anemometre

Ernesto Che Guevara hangi ülkede doğmuştur?

Bolivya
Şili
Arjantin
Küba

Kazablanka hangi ülkeye ait bir şehirdir?

Fas
İspanya
Portekiz
İtaly

Bal peteğinin biçimi hangisidir?

Daire
Altıgen
Beşgen
Üçgen

Gün boyunca yelkovan kaç kez 3'ün üstüne gelir?

24
12
48
36

Mavzer nedir?

Eski bir araba türü
Eski bir gemi türü
Eski bir elbise türü
Eski bir silah türü

Hangi kelime büyük ünlü uyumuna uyar?

Kavanoz
Cumhuriyet
Komite
Minare

Deprem Haftası ne zaman kutlanır?

18 - 24 Mart
1 - 7 Mart
18 - 24 Ağustos
8 - 14 Mart

Avrupa'dan çıkıp doğrudan Hindistan'a giden ilk kişi olarak bilinen denizci kimdir?

Vasco Da Gama
Macellan
Barbaros
Kristof Colomb

Bir şeyin sigortalandığını gösteren belgeye ne ad verilir?

Fatura
Bilanço
Reçete
Poliçe

Denizde yaşayan tüm mikroskobik bitkilere ve hayvanlara ne ad verilir?

Yosun
Plankton
Alg
Maya

Osmanlı Devleti, hangi yıl kurulmuştur?

1229
1299
1311
1290

Satrançta şah ile kalenin kural çerçevesinde yer değiştirmelerine ne denir?

Şah Değişimi
Rok Yapmak
Düz Gitmek
Mat Yapmak

Hangisi bilgisayar programlama dillerinden değildir?

C
Cobol
Dos
Ada

Kadim ne demektir?

Eski
Turist
Bitmez
Sağlam

Bilgisayar donanımlarını yöneten yazılım hangisidir?

Driver
Hdd
Software
Hardware

Hindistan'daki kast sisteminde kölelerin de ait olduğu en alt sınıf hangisidir?

Sudra
Brahman
Vaishya
Kshatriya

İran Mecûsilerinin Nevruz'dan sonra en büyük bayramı hangisidir?

Mecuz
Mihrican
Nevron
İbrani

Frambuazın halk arasındaki ismi nedir?

Kuşburnu
Ihlamur
Ahududu
Muşmula

Savaşta ilk atom bombası hangi yıl kullanılmıştır?

1944
1945
1940
1942

Devletler arasındaki hukuk anlaşmazlıklarına bakan ve La Haye'de bulunan mahkeme hangisidir?

Adalet Divanı
Adalet Komisyonu
Temyiz Mahkemesi
Birleşmiş Milletler Mahkemesi

Dünyada motor sporlarını düzenleyen organizasyon hangisidir?

MFIA
FIA
FIFA
TIFA

Paris şehrinin Roma İmparatorluğu'ndaki adı nedir?

Lutece
Alesia
Lugdunum
Nicae

Sahil Güvenlik acil arama telefonu kaçtır?

163
155
188
158

Hangisi bir orkide türüdür?

Leyatka
Sülüfya
Katleya
Zambak

1 santigrat derece kaç fahrenhayttır?

10.9
33.8
38.2
22.6

Türkiye'de ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?

1924
1926
1927
1925

İlk Türk gazeteci kimdir?

Mahmut Şevket Paşa
Ahmet Fetgeri Aşeni
Çapanzade Agah Efendi
Kara Vasıf Bey

Müzikte, üzerine notaların yazıldığı, beş paralel çizgiye ne ad verilir?

Dize veya Dizi
Detone
De Capo
Porte veya Dizek

Doğu Karahanlılar kimler tarafından yıkıldı?

Gazneniler
Oğuzlar
Karahitaylılar
Harzemşahlar

Hünkarbeğendi, ne yemeğidir?

Kabak
Ispanak
Patlıcan
Pırasa

90 trilyonda kaç sıfır vardır?

12
13
14
11

Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitleri hangi aylarda ödenir?

Mart - Eylül
Ocak - Temmuz
Haziran - Aralık
Şubat - Haziran

İki doğal sayının farkı 109, eksilen sayıyı 73 arttırırsak yeni fark kaçtır?

82
182
36
166

Asma bahçeleriyle ünlü Mezopotamya Krallığının ismi nedir?

Babil
Hitit
Asur
Urartu

Tamamen yanmamış yakıttan çıkan zehirli gaz hangisidir?

Siyanür
Karbonmonoksit
Karbondioksit
Kükürt

Kazdağlarının mitolojideki adı nedir?

Asklepion
İda
Aspendos
Asos

A-4 kağıdının boyutları nedir?

17 cm x 27 cm
21 cm x 29.7 cm
21 cm x 24 cm
17 cm x 24 cm

Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi kurucusu kimdir?

Namık Kemal
Orhan Tanık
Kemal Tahir
Osman Hamdi

Afganistan'ın doğusunda hangi ünlü geçit yer alır?

Hayber
Kabil
Özbek
Zamiye

Hangisi sadece mayoz bölünmede gerçekleşir?

Kromozom sayısının yarıya inmesi
Kromatitlerin ayrılması
Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin kaybolması
Bölünme sonunda hücre sayısının artması

Meşrumüdafa ne demektir?

Mücadele
Haksız Savunma
Kaybetme
Haklı Savunma

Figan ne anlama gelmektedir?

Hüzün
Sevinç
Kırgınlık
Çığlık

Hangisi EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkelerinden biridir?

İsviçre
İtalya
Fransa
Almanya

Hangisi kana renk verir?

Alyuvar
Plazma
Akyuvar
Trombosit

Sultan Sazlığı hangi ilimizdedir?

Ankara
Kastamonu
İzmir
Kayseri

Anıtkabir'i yapan mimar kimdir?

Orçun Sonat
Emin Onat
Cezmi Orbay
Hamit Karabay

Mehmet Akif Ersoy, İstiklâl Marşı'nı Taceddin Dergahı'nda yazmıştır!

Doğru
Yanlış

Hangisi eski dilde 'gönülsüz, istemeyerek' anlamına gelir?

Kahren
Helaken
Kerhen
Biganen

İlk kadın romancımız hangisidir?

Fatma Aliye Hanım
Halide Edip Adıvar
Ayşe Hanım
Sonya Arisyan

Amerikalı yazar, bilim adamı ve diplomat kimdir?

Benjamin Franklin
Richard Nixon
Thomas Edison
George Washington

Kalbi besleyen damarların tıkanmasına ne denir?

Emboli
Enfarktüs
Arter
Aterom

Bir milin yatağında dönmesini sağlayan bölüme ne ad verilir?

Muylu
Rulman
Kama
Vida

Dünyanın en büyük altın rezervi hangi ülkededir?

Avustralya
Amerika
Almanya
Güney Afrika

Türkiye'nin en uzun kıyı şeridi hangisidir?

Ege Kıyıları
Marmara Kıyıları
Akdeniz Kıyıları
Karadeniz Kıyıları

Avrupa para birimi Euro'nun en değerli banknotu hangisidir?

200 Euro
1000 Euro
250 Euro
500 Euro

Hangisi bilgisayarda sıkıştırılmış bir dosya uzantısı değildir?

rar
mp3
divx
txt

Türkiye'de müzeciliğin kurucusu olan kişi kimdir?

Osman Hamdi Bey
İsmail Galip Bey
Hamdi Alkan
İbrahim Ethem Paşa

Psikanaliz Kuramını ortaya atan kimdir?

Rasputin
Alva Fischer
Friedrich Nietzsche
Sigmund Freud

Döllenmiş yumurtaya ne denir?

Zigot
Koful
RNA
Gamet

Güney yarımkürede en soğuk aylar hangileridir?

Haziran - Temmuz
Mart - Nisan
Ocak - Şubat
Eylül - Ekim

Fizikte iş birimi nedir?

Watt
Joule
Amper
Volt

Hürrem Sultan hangi padişah zamanında sultanlık yapmıştır?

Fatih
II. Selim
IV. Murat
I. Süleyman

Hangi Amerikan başkanı aktörlük yapmıştır?

George Bush
Bill Clinton
J. F. Kennedy
Ronald Reagan

Türkiye'de genel af çıkarma hangi kurumun yetkisindedir?

Cumhurbaşkanı
Anayasa Mahkemesi
Bakanlar Kurulu
TBMM

Candaroğulları Beyliği, yörelerden hangisinde kurulmuştur?

Kütahya ve çevresi
Muğla ve çevresi
Balıkesir ve Çanakkale yöresi
Kastamonu ve Sinop yöresi

Hangi renk sistemi matbaada daha sık kullanılır?

CMYK
RGB
NTSC
PAL

Hangisi sadece dizel motorlarda bulunur?

Buji
Karbüratör
Endüksiyon Bobini
Mazot Filtresi

İlk Atatürk heykeli nereye dikilmiştir?

Dolmabahçe Sarayı
Ankara Ulus
İstanbul Sarayburnu
Sumsun

Avrupa Birliğini kuran ilk iki ülke hangisidir?

İngiltere - Almanya
Almanya - Fransa
Fransa - İngiltere
Hollanda - Belçika

Normandiya Çıkarması hangi ülke topraklarına yapılmıştır?

İspanya
Hollanda
Danimarka
Fransa

Afrika kıtasının en büyük yüzölçüme sahip ülkesi hangisidir?

Mısır
Libya
Sudan
Nijerya

Hangi sönmüş volkanın kraterinde göl vardır?

Erciyes Dağı
Ağrı Dağı
Nemrut Dağı
Kazdağı

En tiz erkek sesi hangisidir?

Bas
Bas
Tenor
Bariton

Ayet ve hadislere dayanarak hüküm çıkaran islam bilgini kimdir?

Müctehid
Mütefessir
Mütefekkir
Müfessir

Ahmed Günbay Yıldız kimdir?

Ressam
Heykeltraş
Politikacı
Yazar

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin mezarı nerededir?

Selanik
İstanbul
İzmir
Ankara

Güneş sisteminde en büyük uyduya sahip gezegen hangisidir?

Dünya
Jüpiter
Satürn
Pluton

Amerika'da köleliği kaldıran başkan hangisidir?

Roosvelt
Washington
Franklin
Lincoln

Afrika kıtasının doğusunda yer alan en büyük ada hangisidir?

Madagaskar
Endonezya
Komorlar
Komoda

İlkokullarda her sabah söylenmekte olan Öğrenci Andı hangi yıllar uygulamaya konulmuştur?

1930
1950
1970
1980

Bağımsız Hatay Cumhuriyeti nasıl T.C'ye katılarak il statüsüne dönüşmüştür?

İsmet Paşa ile Fransızların Antlaşmalarıyla
Birleşmiş Milletler Kararıyla
Hatay Cumhuriyeti'nin Meclis Kararıyla
Atatürk'ün Suriye'yle Yaptığı Antlaşmayla

Büyük Sahra Çölü nerededir?

Orta - Kuzey Afrika
Güney - Orta Afrika
Avusturalya
Arap Yarımadası

Lenfositler hangi salgıyı üretirler?

B 12 Vitamini
Antikor
Enzim
A Vitamini

Tantuni hangi ilin meşhur yemeğidir?

Urfa
Mersin
Hatay
Adana

Küresel ısınma sorununa bir çözüm bulmak için hazırlanan Kyoto Protokolü hangi yıl imzalanmıştır?

1995
2001
1988
1997

Başlangıç Meridyeni hangi ülkeden geçer?

Fransa
Almanya
Belçika
İngiltere

Zemheri Ayı hangi anlama gelmektedir?

Yaz Sıcakları
Sonbahar Ayları
Kara Kış
İlkbaharın İlk Günleri

Herhangi bir sebebe bağlı olmadan meydana gelen hastalık belirtisidir?

Semptom
Aterom
Lipoprotein
Lezyon

Atom çekirdeğinin bölünmesine ne denir?

Refüzyon
Fisyon
Lezyon
Füzyon

Kalp ameliyatlarında damar aktarımına ne ad verilir?

Anjiyografi
Bypass
Balon
Anjiyo

"Bir namazlık saltanatın olacak, Taht misali o musalla taşında" dizelerinin şairi kimdir?

Cahit Sıtkı Tarancı
Yahya Kemal
Orhan Veli
Necip Fazıl Kısakürek

Teknelerde balığı canlı tutmak için bulunan havuza ne ad verilir?

Orkos
Livar
Yahta
Meramet

Mekkeliler Peygamber efendimize ne ad vermişlerdir?

Emir
Mümin
Emin
Müslim

Hangisi harita yapımında kullanılan bir noktadır?

Nivelman
Presizyon
Nirengi
Lejant

ABD, Libya'yı teröristleri koruduğu iddiasıyla hangi sene bombalamıştır?

1986
1991
1988
1990

Sn hangi elementin simgesidir?

Civa
Kalay
Bakır
Demir

Diş diplerinde oluşan kireç tabakasına ne ad verilir?

Tantar
Tartar
Dolgu
Kireç

Ankara ile Atina arasında kaç saat farkı vardır?

3
1
2
0

Hangi harf öz Türkçe kelimelerin sonunda bulunmaz?

L
M
D
K

Buzun su üzerinde yüzmesinin nedeni nedir?

Yoğunluğu yüksektir
Ağırlığı yüksektir
Yoğunluğu düşüktür
Hacmi küçüktür

Gözlüklerde kullanılan silindirik mercek hangi göz kusurunu düzeltir?

Miyopi
Hipermetropi
Şaşılık
Astigmatizm

TBMM başkanını hangisi seçer?

Başbakan
Gurup Başkanvekili
Cumhurbaşkanı
Parlamento

Şeriye ve Evkaf Vekaleti kapatılarak yerine Diyanet İşleri'nin açılması kaç yılında olmuştur?

1923
1924
1927
1932

Hangi peygamber ve mesleği yanlış yazılmıştır?

Hz. Adem - Çiftçilik
Hz. İdris - Terzilik
Hz. Musa - Çobanlık
Hz. Nuh - Demircilik

Hangi peygamber ve mesleği doğru yazılmıştır?

Hz. Davud - Çobanlık
Hz. Yakup - Marongozluk
Hz. Musa - Tüccarlık
Hz. Yunus - Balıkçılık

Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye hangi ülkeden gelmiştir?

Avusturya
Tacikistan
Bulgaristan
Romanya

Otizm nedir?

Şüphecilik
Yaygın Gelişimsel Bozukluk
Beslenme Bozukluğu
Hayalcilik

1 den 20'ye kadar olan sayıların toplamı kaçtır?

210
200
190
180

Kabe'nin yüksekliği kaç metredir?

7
10
13
18

Deprem, sel, yangın gibi felaketlerde insanlara yardım eden kuruluş hangisidir?

TEMA
Yeşilay
Verem Savaş Derneği
Kızılay

Ankara, Van, Siyam ve İran hangi hayvanın türleridir?

Köpek
Koyun
Keçi
Kedi

Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi hangisidir?

Kavak
Bambu
Hurma
Palmiye

Hangisi element değildir?

Alüminyum
Bakır
Bronz
Gümüş

Müslümanların ilk kıblesi neresidir?

Mescid-i Haram
Mescid-i Ekber
Mescid-i Aksa
Mescid-i Nebevi

Hangisi canlı ağaç müzesi niteliğindeki bahçedir?

Arboretum
Dendroleum
Solaryum
Someryum

Dünyanın güneşe en yakın olduğu dönem hangisidir?

Günberi
Günöte
Ekinoks
Ekliptik

Türk siyasi tarihinin ilk koalisyon hükümeti kim tarafından kurulmuştur?

İsmet İnönü
Süleyman Demirel
Necmettin Erbakan
Bülent Ecevit

Ülkelerin hangisinde Güneş ufuk üzerinde daha uzun süre seyredilebilir?

Malezya
İzlanda
Meksika
İspanya

Güçlü bir mıknatıs hangi bilgisayar donanımını olumsuz etkilemez?

Sabit Disk
Floppy Disket
CD
CRT Monitör

Denizlerde görülen Yakamoz'un oluşma nedeni nedir?

Işık Saçan Deniz Canlısı
Ay Işığının Denizde Yansıması
Denize Doğru Esen Rüzgar
Denizdeki Dalgalar

Denizlerde görülen Mehtabın oluşma nedeni nedir?

Işık Saçan Deniz Canlısı
Ay Işığının Denizde Yansıması
Denize Doğru Esen Rüzgar
Denizdeki Dalgalar

Şimal ne demektir?

Yön
Kuzey
Güney
Sağ

Pul koleksiyonu yapan kimselere ne ad verilir?

Pulfobist
Numişmatist
Filâtelist
Bibliyofil

Sigorta şirketlerinin üzerlerindeki riski sigorta ettirmelerine ne denir?

Retrosesyon
Reasürans
Teminat
Poliçe

Hangisi ikizlerden sonra gelen burçtur?

Oğlak
Başak
Yengeç
Akrep

Duygusallık ve sezgicilik hangi burcun en önemli özelliğidir?

Oğlak
Başak
Yengeç
Balık

Hangi burç Çin astroloisinde yer almaz?

Köpek
Domuz
Kaplan
Sinek

Kampana nedir?

Gemi Çanı
Fren Diski
Fare Kapanı
Tren Sireni

Kaynaştırma harfleri hangileridir?

N - Y - S - Ş
P - S - Ş - T
U - A - E - Ö
Ü - Ğ - Ş - İ

Cebren kelimesi ne anlama gelir?

Açıkca
Zamanla
Zorla
Güzelce

1934 yılı Şapka Devrimi ile zengin olan musevi işadamı kimdir?

Vitali Hakko
Vehbi Koç
Üzeyir Garih
İshak Alaton

Kalp kelimesi kaç hecelidir?

1
2
3
4

Kestane şekeri hangi ilin meşhur tatlılarındandır?

Bursa
Sakarya
Kastamonu
Afyonkarahisar

Hz. İbrahim'in dini hangisidir?

Haniflik
Yahudilik
Hıristiyanlık
Nasranilik

Balık biliminine ne ad verilir?

Mineraloji
Entomoloji
Simoloji
İhtiyoloji

Hangisi fotosentez yapmaz?

Bakteri
Yosun
Mantar
Çiçek

Beylikler döneminde Anadolu'daki en büyük beylik hangisiydi?

Germiyanoğulları
Harzemşahlar
Beylikoğulları
Karamanoğulları

Osmanlı padişahlarının kişisel parası nedir?

Hâssa-i Hazîne
Hazine-i Mahzen
Ceb-i Hümayun
Ceb-i Harem

Havayı oluşturan iki temel madde nelerdir?

Azot - Karbondioksit
Oksijen - Azot
Oksijen - Karbondioksit
Oksijen - Hidrojen

Işığın canlılar üzerindeki etkisini inceleyen bilim hangisidir?

Fotobiyoloji
Fototerapi
Fotonbiyoloji
Fotobotanik

Bilgisayar terimi USB'nin açılımı nedir?

United Serial Bus
Universal Serial Bus
United Serving Bus
Universal System Bit

Hangisi farklıdır?

Haysiyet
Şeref
Onur
Kibir

Araçlarda diferansiyelin görevi hangisidir?

Motorun dönüş hareketini 90 derece çevirmek
Aracın durmasını sağlamak
Araca ilk hareketi vermek
Aracın rölantide gitmesini sağlamak

Özdemir Sabancı'nın katili hapishanedeyken hangi çete mensubu tarafından öldürülmüştür?

Atabeyler Çetesi
Karagümrük Çetesi
Susurluk Çetesi
Sauna Çetesi

Bütçe ve kesin hesap kanunu tasarılarını hangisi kabul eder?

Danıştay
Devlet Planlama Teşkilatı
Yüksek Denetleme Kurulu
Devlet Denetleme Kurulu

Okyanusun bilinen en derin noktası kaç km derinliktedir?

8 km
11 km
22 km
110 km

Lekeli Humma olarak bilinen hastalık hangisidir?

Tifüs
Difteri
Dizanteri
Tetanos

Hangisi zararlı uyuşturucu maddelerden değildir?

Kodein
Metadon
Metamfetamin
Hint Kerevizi

Sivas Madımak Oteli hangi yıl yakılmıştır?

1993
1995
1996
1998

Hangisi dünya şeker üretiminde lider ülkelerden değildir?

Rusya
Çin
Hindistan
Brezilya

Tefsir yapan alime ne ad verilir?

Müesa
Müderris
Müfessir
Müezzin

En büyük negatif çift sayı hangisidir?

0
-4
-2
2

Hangisi Kurtuluş Savaşı'nda çıkan ayaklanmalardan değildir?

Menemen Ayaklanması
Delibaş Mehmet Ayaklanması
Çopur Musa Ayaklanması
Şeyh Recep Ayaklanması

Nikolay Çavuşesku kimdir?

Dinamo Bükreş Oyuncusu
Kırgızistan Başbakanı
Romanya Diktatörü
Ünlü Bir Yönetmen

2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti hangisidir?

Paris
Atina
Londra
İstanbul

Hangi ülkeler 2007 yılında AB'ye tam üye olmuştur?

Macaristan - Yunanistan
Polonya - Macaristan
Bulgaristan - Romanya
Romanya - Kıbrıs

Kıbrıs Cumhuriyeti AB üyesi bir ülkedir!

Doğru
Yanlış

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti AB üyesi bir ülkedir!

Doğru
Yanlış

Türkiye - AB Gümrük Birliği hangi yıl faaliyete geçmiştir?

1991
2001
1996
2006

II. Dünya Savaşında en çok insanı ölen ülke hangisidir?

İngiltere
Almanya
Fransa
Sovyetler Birliği

Devlet Denetleme Kurul'u hangisine bağlıdır?

Başbakan
Cumhurbaşkanı
Bakanlar Kurulu
Maliye Bakanlığı

Röntgen ışınlarından hangi metal korunma sağlar?

Bakır
Bor
Kalay
Kurşun

KKTC hangi yıl ilan edildi?

1984
1985
1980
1983

Brezilya'nın resmi dili hangisidir?

Brezilyaca
İngilizce
Portekizce
İtalyanca

Resmi futbol maçlarında bir takım en fazla kaç oyuncu değiştirebilir?

2
3
4
5

Türkler ile Araplar arasında en şiddetli mücadele hangi dönemde olmuştur?

Emeviler Dönemi
Hz. Ömer Dönemi
Hz. Ali Dönemi
Abbasiler Dönemi

Sultanhanı Kervansarayı hangi ilimizde bulunmaktadır?

Konya
Aksaray
Sivas
Erzurum

Osmanlı tarihinde ilk siyasi partiler hangi dönemde kurulmuştur?

Tanzimat Dönemi
II. Mahmut Dönemi
I. Meşrutiyet Dönemi
II. Meşrutiyet Dönemi

Şahkulu İsyanı, Aleviler tarafından I. Bayezid döneminde gerçekleşmiş bir isyandır!

Doğru
Yanlış

Hasankeyf'te kimlere ait eserler bulunmaktadır?

Artukoğulları
Germiyanoğulları
Aydınoğulları
Candaroğulları

Su Kaidesi hangi şaire aittir?

Fuzuli
Baki
Nedim
Nami

Tatlısu ıstakozunun diğer adı nedir?

Yengeç
Kerevit
Çinekop
Deniz Böceği

Türkiye'de diplomatlara verilen pasaportun rengi hangisidir?

Beyaz
Kırmızı
Yeşil
Mavi

Hangisi bilgisayar yazıcı markası değildir?

Panasonic
Intel
Hewlett Packard
Oki

Mekke şehrinin latince karşılığı nedir?

Macoraba
Merisya
Mecca
Namaruba

Nobel ödülü hangi bilim dalına verilmez?

Barış
Matematik
Tıp
Fizik

Bilim dallarından hangisine Nobel Ödülü verilir?

Spor
Matematik
Kimya
Ekonomi

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı kaç yılında kurulmuştur?

1982
1978
1960
1968

Osmanlı Devleti'nde Salname de denilen yıllıklara verilen diğer ad nedir?

Nursel
Urname
Nevsal
Farname

Futbol yıldızı Maradona hangi ülke vatandaşıdır?

Arjantin
Brezilya
İspanya
İtalya

Bademcik iltihabına ne ad verilir?

Kravelle
Trombosit
Tonsilit
Bonset

2010 yılında Türkiye'de kaç ilçe bulunmaktadır?

923
548
770
1462

İstanbul Karaköy Köprüsü'nün diğer adı nedir?

Atatürk Köprüsü
Galata Köprüsü
Boğaz Köprüsü
Haliç Köprüsü

Osmanlı'nın I. Dünya Savaşı öncesi yaptığı son savaş hangisidir?

Balkan Savaşları
Kırım Harbi
93 Harbi
Trablusgarp Savaşı

Hangi ülkede trafik diğer ülkelere göre ters yönden işler?

Rusya
İngiltere
Kıbrıs
Avustralya

'10101001' hangi sayı sistemine bir örnektir?

Asal
Dijital
Desimal
Binary

Ses hız sınırı nedir?

1 Mach
2 Mach
3 Mach
4 Mach

Ekspresyonizm hangi akımdır?

Doğalcılık
Dışavurumculuk
Olguculuk
Gerçekçilik

İnsan vücudunda alveol nerede yer alır?

Dalak
Kan
Akciğer
Karaciğer

İnternet chat programı ICQ hangi ülkeli iki genç tarafından geliştirilmiştir?

Hindistan
İsrail
Amerika
İsveç

Hangisi bilgisayar yazılım üretiminde lider ülkelerden değildir?

İsrail
Türkiye
Hindistan
İrlanda

Dairenin çevre uzunluğunun çapa bölünmesi ile elde edilen sayı kaçtır?

2
0.5
Pi
2 Pi

Hangisi Google arama motoru kurucularından değildir?

Sergey Brin
Larry Page
Rajeev Motwani
Tom Googles

3 tanesi 49.600 lira olan kalemlerin bir düzinesi ne kadardır?

215.600
245.000
198.400
198.652

Ülkelerden hangisi AB'ye üye değildir?

Ukrayna
Slovenya
Malta
Slovakya

Vergi borcunu hesaplamak için kullanılan değere ne ad verilir?

Karine
Tahakkuk
Matrah
Götürü

Deniz Gezmiş, 1980 darbesi sonrasında asılarak idam edilmiştir?

Doğru
Yanlış

Hangi ingilizce cümle Simple Past Tense zamanı içermez?

Did I visit my uncle yesterday?
Last year, I traveled to Turkey.
They never went to school, they always skipped.
I have studied English in several different countries.

Hangi ingilizce cümle Future Continuous zamanı içerir?

I will be studying English when you arrive tonight.
I was studying English when you called yesterday.
I studied English in England last year.
I study English everyday.

Hangi ingilizce zaman yanlış eşleştirilmiştir?

The Future Continuous Tense - Gelecekte Süreklilik
The Future Tense - Gelecek Zaman
The Past Continuous Tense - Geçmişte Süreklilik
The Present Continuous Tense - Geniş Zaman

Bir satranç oyununda en fazla kaç adet rok yapılabilir?

1
3
2
4

Biri diğerinin 3 katı olan iki negatif sayının toplamı - 176 ise büyük sayı kaçtır?

- 44
- 88
- 132
- 78

Ebu Cehil hangi savaşta öldürülmüştür?

Mekke
Uhud
Bedir
Hendek

Sokullu Mehmet Paşa hangi padişah zamanında sadrazamlık yapmamıştır?

I. Selim
Kanuni Sultan Süleyman
II. Selim
III. Murat

Sami Süleyman Gündoğdu Demirel kaç yıl Cumhurbaşkanlığı yapmıştır?

7
14
12
5

Atatürk ve Gençlik Anıtı nerede bulunmaktadır?

Kadıköy Meydanı
İstanbul Üniversitesi
Yıldız Sarayı
Ankara Kızılay

Hangisi Opel araba markası modellerinden değildir?

Calibra
Manta
Zafira
Korsa

Bayrağında yıldız bulunmayan ülke hangisidir?

Avustralya
Pakistan
Tunus
Suudi Arabistan

Işığın kırıldığı noktada, kırılma yüzeyine dik olan doğruya ne denir?

Eksen
Yansıma Açısı Doğrusu
Kırılan Işın
Normal

Fizik'te dinamiğin temel yasalarını hangi bilim adamı oluşturmuştur?

Celsius
Bohr
Arşimed
Newton

1936 Berlin Olimpiyatları'nda ilk olimpiyat şampiyonu olan güreşçimiz kimdir?

Koca Yusuf
Yaşar Doğu
Yaşar Erkan
Hamit Kaplan

Yüksek düzeyli programlama dillerinin ilki sayılan bilgisayar dili hangisidir?

Windows 3.1
Ms-Dos
Access
Fortran

Türk denizcisi Turgut Reis'in mezarı nerededir?

Bodrum Turgut Reis'teki Türbesinde
İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Türbesinde
Libya'nın Başşehri Trablusgarp'da
Malta Adası Sliema Şehrinde

Hangisi Osmanlı para birimidir?

Akçe
Sikke
Dirhem
Miskal

2009 Nobel Barış Ödülü sahibi kimdir?

Al Gore
Barack Obama
Kofi Annan
Shimon Peres

Kaslarla kemikler arasındaki bağlantıyı sağlayan yapı hangisidir?

İlik
Sinir
Kıkırdak
Tendon

Eski Mısır dininde hasat ve bereket tanrısı hangisidir?

Montu
Ra
Min
Annubis

Çeyrek altın yaklaşık kaç gramdır?

1.75
1
3.25
5

Gremse altın yaklaşık kaç gramdır?

17.5
10
15
5

Meksikalıların giydiği şapkaya ne ad verilir?

Panço
Maço
Sombrero
Manço

Mercekler ışığın hangi özelliğinden faydalanarak yapılmıştır?

Saydam Maddelerden Geçme
Ana Renkleri Oluşturma
Kırılma
Yansıma

Altın Fındık Şenliği hangi şehrimizde kutlanılır?

Giresun
Rize
Ordu
Tarbzon

Bir Cd-Rom'un çapı kaç santimdir?

12
10
8
15

ABD'de siyah ırk karşıtı olarak bilinen ırkçı örgüt hangisidir?

Hell's Angels
Black War
Anarcy in the US
Ku Klux Klan

Peşmelba nedir?

Bir Tatlı Türü
Bir Deniz Terimi
Bir Yemek Türü
Bir Giysi Türü

Hangi alaşım yanlış eşleştirilmiştir?

Kurşun + Kalay = Lehim
Demir + Nikel = Döküm
Bakır + Kalay = Tunç
Bakır + Çinko = Pirinç

Hangi alaşım yanlış eşleştirilmiştir?

Kurşun + Kalay = Pirinç
Demir + Nikel = Ampul Teli
Bakır + Kalay = Tunç
Kurşun + Arsenik = Mermi Saçması

Bermuda Adası hangi ülkenin himayesi altındadır?

İtalya
ABD
İngiltere
Fransa

Avrupa Parlamentosu'nun bulunduğu şehir hangisidir?

Strazburg
Rotterdam
Paris
Berlin

1982 TC Anayasası kaç maddeden oluşur?

177
364
248
117

Hangisi yaylı bir enstrüman değildir?

Çello
Viyolonsel
Kontrbas
Vivola

Atatürk'ün nüfus cüzdanında hangisi yazılı değildir?

Babasının Adı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Dini

Işık saniyede dünyayı yaklaşık olarak kaç defa dolanabilir?

11
8
17
3

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ne zaman kuruldu?

1964
1968
1958
1954

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ne zaman kuruldu?

1964
1982
1958
1994

Alının dersleri ve notları gösteren belge hangisidir?

Transkript
Pedagojik Formasyon
Formasyon
Master

Doktora derecesi almaya hak kazananlara verilen ünvan hangisidir?

Araştırma Görevlisi
Okutman
Phd
Profesör

Omzun art bölümünde bulunan üçgen biçimindeki kemik hangisidir?

Kaburga Kemiği
Kürek Kemiği
Köprücük Kemiği
Şakak Kemiği

10 emir hangi peygamber ile gönderilmiştir?

Hz. İsa
Hz. Davut
Hz. Nuh
Hz. Musa

Hangisi Hz. Musa'ya gönderilen 10 Emir arasında yer almaz?

Babana ve anana hürmet edeceksin
Çalmayacaksın
Zina etmeyeceksin
Faiz yemeyeceksin

Yüklemin yöneldiği, bulunduğu, çıktığı durumu gösteren öğeye ne ad verilir?

Tümleç
Özne
Edat
Nesne

Yüklemde belirtilen işi yapan öğeye ne ad verilir?

Tümleç
Özne
Edat
Nesne

İskoçya'da kullanılan Tulum benzeri çalgı hangisidir?

Harp
Tanbur
Gayda
Kudüm

Türkiye'de şapka devrimi ile zengin olmuş ve eşarp satarak zenginliğini artırmış yahudi işadamı kimdir?

Vitali Hakko
Cem Boyner
Üzeyir Garih
İshak Alaton

Sözsüz tiyatro oyununa ne ad verilir?

Paradi
Arya
Pandomim
Parodi

Eski Türkçe'de ki Çeri kelimesinin anlamı nedir?

Ordu
Asker
Sistem
Birlik

Aracın hızını ve gücünü ayarlayan sistem hangisidir?

Kavrama
Şanzıman
Kam Mili
Krank Mili

Dünya'nın kaç tane uydusu vardır?

4
3
2
1

Fransa'da bulunan ünlü sanat müzesi hangisidir?

Louvente Müzesi
Louvre Müzesi
Paris Güzel Sanatlar Müzesi
Museum of Art Müzesi

7000707 nasıl okunur?

Yediyüzbinyediyüzyedi
Yetmişbinyedi
Yedimilyonyetmişyedi
Yedimilyonyediyüzyedi

Nedamet sözcüğünün anlamı hangisidir?

Pişmanlık
Kin
Sevinç
Üzüntü

Damarlardan hangisinde kirli kan bulunur?

Aort Atardamarı
Böbrek Atardamarı
Akciğer Atardamarı
Karaciğer Atardamarı

Mırra nedir?

Mıknatısın eksi kutbu
Eski bir Türk içeceği
Azerbaycan yöresi yemeği
Geleneksel bir kahve türü

Cehennem bekçisine ne denir?

Zebani
İblis
Münker
Nekir

Cülus nedir?

Eski dilde nüfus kağıdı
Hükümdarlık tahtına çıkma
Yanmış kömür külü
Bir patates yemeği

Domates bir meyve midir yoksa sebze mi?

Meyve
Sebze

Steps, turnike terimleri hangi spor dalına aittir?

Hentbol
Basketbol
Voleybol
Beyzbol

Hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir?

Ticaret yolları yön değiştirdi
Akdeniz'deki ticaret hızlandı
Doğu-Batı ilişkileri arttı
İnsanlık yaşadığı dünyayı tanıdı

Hangisi bir nohut yemeğidir?

Tarama
Humus
Nohudi
Fava

Kuduz aşısını bulan kimdir?

Jean de Lamarck
Louis Pasteur
Joseph Priestley
Luigi Galvani

Bir hayvanın böcek sınıfına girebilmesi için en az kaç bacağı olmalıdır?

4
5
6
8

Kutsal Kabe'nin içerisinde ne vardır?

İçi Boştur
İçi Taş Dolgudur
Eski El Yazması Kuran Eserleri Vardır
Hz. Peygamber'in Kabri Vardır

Kulakta işitme sinirlerinin bulunduğu kısım hangisidir?

Salyangoz
Örs
Kulak Zarı
Üzengi

1'den 20'ye kadar sayıların birbiri ile çarpımını, 1'den 18'e kadar sayıların birbiri ile çarpımına bölersek sonuç ne olur?

7.200
380
360
20

Hangisi son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin onayından geçmiştir?

İstiklal Mahkemeleri
Hıyanet-i Vataniye Kanunu
Takrir-i Sükun Kanunu
Misak-ı Milli

Milka hangi ülkenin çikolatasıdır?

Avusturya
İrlanda
İsviçre
İsveç

Kuran'ı Kerim'de hakkında en çok ayet indirilen kavim hangisidir?

Lut Kavmi
Nuh Kavmi
Semud Kavmi
İsrailoğulları

Bilişsel Gelişim alanında önemli çalışmalar yapmış bilimadamı kimdir?

Piaget
Pisdagor
Redward
Riyonna

Ayakta kılınan namaz hangisidir?

Cenaze
Bayram
Küsûf
Tesbih

Tesbih namazı kaç rekattır?

4
12
32
300

Tesbih namazında toplam kaç adet tesbih okunur?

4
12
32
300

Yürüyen merdiven hangisidir?

Ekskavatör
Aspiratör
Eskalatör
Vantilatör

Hangisi büyük iş makinasıdır?

Ekskavatör
Aspiratör
Eskalatör
Vantilatör

1923 yılında kabul edilen ekonomik kalkınma programı hangisidir?

Misak-ı İktisadi
Milli Kalkınma
Teşvik-i Sanayi
Misak-ı Milli

Fener Rum Patrikhanesinin konumu antlaşmalardan hangisiyle belirlenmeye çalışılmıştır?

İstanbul
Lozan
Mudanya
Atina

Devletçilik İlkesi ne zamandan itibaren uygulamaya konulmuştur?

1928
1923
1930
1936

Milli mücadele sürecinde TBMM hükümeti ile yakın ilişkiler içinde olan itilaf devleti hangisidir?

İtalya
ABD
Rusya
Fransa

Osmanlıda ilk kanunlaştırma hareketi kimin zamanında olmuştur?

Yavuz Selim
Kanuni
II. Mahmut
Fatih

Osmanlı yerli sanayisi antlaşmalardan hangisinden sonra çökmüştür?

Sevr
Londra
Balta Limanı
Hünkar İskelesi

Karadenizde buğdayın yerini mısırın alması hangisiyle açıklanabilir?

Kışların Ilık Geçmesi
Toprağın Yıkanmış Olması
Yaz Mevsiminin Yağışlı Geçmesi
Mısırın Daha Pahalı Olması

Ege Bölgesi akarsularının menderesler yaparak akmasının nedeni hangisidir?

Akarsu Rejiminin Düzensiz Olması
Yatak Eğiminin Az Olması
Boylarının Kısa Olması
Debilerinin Düşük Olması

Belediye Genel Meclisini hangisi fesheder?

Cumhurbaşkanı
Başbakan
Danıştay
İç İşleri Bakanı

Hangisi MGK üyesi değildir?

Kuvvet Komutanları
İç İşleri Bakanı
Dış İşleri Bakanı
MGK Sekreteri

Nüfus yoğunluğu en az olan bölge hangisidir?

Doğu Anadolu
Güney Doğu Anadolu
Akdeniz
Karadeniz

Tarımda nadas yöntemi kentlerden hangisinde daha azdır?

Trabzon
Urfa
Konya
Aksaray

"Farketmek" kelimesi bitişik yazılır!

Doğru
Yanlış

"Arkadaşın bizi çok güldürmüştü" cümlesinin öğeleri hangisidir?

Özne - Nesne - Zarf Tümleci - Yüklem
Özne - Nesne - Dolaylı Tümleç - Yüklem
Nesne - Özne - Zarf Tümleci - Yüklem
Özne - Zarf Tümleci - Dolaylı Tümleç - Yüklem

x pozitif bir çift tamsayı olduğuna göre hangisi tek tamsayıdır?

2.x.x + 4
3.x
2.x + 1
5.x + 4

Bir kazağın fiyatı önce %20 azaltılıyor sonra %20 arttırılarak satılıyor. Buna göre hangisi doğrudur?

Ne Kâr Ne Zarar
% 20 Kâr
% 4 Zarar
% 4 Kâr

a/3 = b/2 = c/5 ve a+b+c = 60 ise (a+b)/c = ?

1
2
10
12

Hangisi İslamiyet öncesi Türk Devletlerinin ortak özelliklerinden değildir?

Devlet boyların birleşmesiyle kurulur
Temel ekonomi hayvancılığa dayalıdır
Hakanlar mutlak yetkilere sahiptir
Yerleşik yaşam biçimi yaygın değildir

3 musluk bir havuzu 8 saatte doldurursa bu havuzu 2 musluk kaç saatte doldurur?

9
10
11
12

1 havuzu 3 musluk 8 saatte doldurursa 2 havuzu 2 musluk kaç saatte doldurur?

6
8
12
24

Ağaçtan ağaca dal nakline ne ad verilir?

Dal Budama
Aşı
Yama
Budama

Bağışıklıkla ilgili konuları inceleyen bilim dalı nedir?

Histoloji
Krimnoloji
Tromboloji
İmmunoloji

Yeşil bitkiler fotosentez yapmak için havadan neyi alırlar?

Oksijen
Su Buharı
Hidrojen
Karbondioksit

Nokia cep telefonu markası hangi ülkeye aittir?

Danimarka
İsveç
Finlandiya
İngiltere

Hangi ürün ve patent sahibi ülke eşlemesi yanlıştır?

JVC - Japonya
Dell - ABD
Milka - İsveç
Profilo - Almanya

Hangi ürün ve patent sahibi ülke eşlemesi yanlıştır?

Profilo - Almanya
Panasonic - Güney Kore
Hp - ABD
Benq - Tayvan

Hangi ürün ve patent sahibi ülke eşlemesi doğru verilmiştir?

Intel - Amerika ve İsrail
Danone - Almanya
Canon - Çin
Isuzu - Tayvan

Türkiye 7 coğrafi bölgeye kaç yılında ayrılmıştır?

1950
1974
1941
1907

Grönland hangi ülkeye bağlıdır?

Danimarka
İngiltere
Kanada
İskoçya

99'un karesi nedir?

9999
1809
9801
9000

Hangisi antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilmez?

İskenderiye Feneri
İnka Piramitleri
Keops Piramidi
Babil'in Asma Bahçeleri

Hangisi Hıristiyan inancına göre kabul görülen 4 İncil yazarından değildir?

Markos
Luka
Yuhano
Matta

Wok nedir?

Bir motor markası
Bir silah parçası
Bir tava türü
Bir demirci aleti

Türk dilinin ilk sözlüğü hangisidir?

Divan-ı Lügat-it Türk
Muhakemetül Lügateyn
Atabetül Hakayık
Divan-ı Hikmet

Ovalık alanı az olan ilimiz hangisidir?

Kırklareli
Bursa
Balıkesir
Tekirdağ

Sabit iki noktaya uzaklıkları toplamı eşit olan tüm noktalar birleştirilirse hangi şekil oluşur?

Sinüsoidal
Elips
Parabol
Hiperbol

Avrupa Birliği'nin başkenti neresidir?

Luksemburg
Strazburg
Brüksel
Başkent Yoktur

Hangisi Mitoz Bölünme evrelerinden değildir?

Profaz
Telofaz
Stoplazm
Anafaz

Adrenalin etkisi gösteren zararlı uyuşturucu türü hangisidir?

Amfetamin
Kokain
Esrar
Metamfetamin

Alessandro Volta, ilk elektrik bataryasını hangi yıl yapmıştır?

1699
1800
1599
1899

Hangisi bitki kök çeşitlerinden değildir?

Kazık Kök
Dağınık Kök
Saçak Kök
Depo Kök

Knot nedir?

Hız Birimi
İtme Gücü
Gemi Direklerinin İsmi
Elektrik Direnci Düşük Madde

Genelde bebeklerde ilk diş kaç ay sonra çıkar?

4
7
9
12

Genelde bebeklerde ilk azı dişleri kaç ay sonra çıkmaya başlar?

18
9
12
14

Hangisi ismi bilinen takımyıldızlarından değildir?

Büyük Ayı
İnci
Atmaca
Kuğu

Kuzey yarım küreden tüm yıl boyunca görülebilen takımyıldızı hangisidir?

Çoban Yıldızı
Jüpiter
Büyük Ayı
Küçük Ayı

Tiyatro gibi konuyu canlandırabilen şiir türü hangisidir?

Satirik
Dramatik Şiir
Pastoral
Lirik

Martı tüyü bağlanarak yapılan çok iğneli oltaya ne denir?

Çapari
Zoka
Misina
Trol

Fotokopiyi ilk bulan firma hangisidir?

Xerox
Ricoh
Minolta
Canon

Türkiye'nin de üye olduğu Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi'nin adı nedir?

ECMWF
ESA
NASA
EUROSAT

Referandumlara rağmen AB'ye katılmayı reddeden ülke hangisidir?

İsviçre
Norveç
Liechtenstein
Makedonya

Turizm Haftası ne zaman kutlanır?

23 Mayıs
15 - 22 Nisan
21- 28 Nisan
Mayıs Ayının İlk Haftası

Hangisi Nobel Barış Ödülü sahiplerinden değildir?

Kofi Annan
Bill Gates
İzak Rabin
Barack Obama

Yerçekimi kuvvetinin büyüklüğü cisimlerin hangi özelliklerine bağlıdır?

Hacim
Şekil
Kütle
Hepsi

1 dam kaç metredir?

0.1
100
10
0.01

1 cc kaç santimetre küp'dür?

0.1
1
10
100

1 litre = ? cc

1
10
100
1000

Bilimsel katkılarından dolayı 'Sir' ünvanı verilyen bilim adamı kimdir?

Leonardo da Vinci
Michelangelo
Isaac Newton
Galilleo Galillei

Fuzûlî kaçıncı yüzyıl şairlerindendir?

13
15
17
12

Çin Halk Cumhuriyeti'nin hangi ülkeye sınırı yoktur?

Vietnam
Nepal
İran
Moğolistan

Yaraların iyileşmesinde görevli hücre hangisidir?

Nötrofil
Fibroblast
Makrofaj
Lenfosit

Hangi ülke Türkiye'ye daha uzaktır?

Filipinler
Tanzanya
Yeni Zellanda
Japonya

Telefon ahizesindeki çevir sesi hangi notanın karşılığıdır?

Mi
Re
Fa
La

Kablosuz Sadakat teriminin diğer adı nedir?

Wi - Fi
Wi - Hi
Fi - Wi
Fi - Ji

Hangisi açgözlü anlamına gelen kelimedir?

Habis
Yamyam
Haris
Müsrif

Hangi şehir yeraltı tünelleri ile ünlüdür?

Berlin
Londra
Paris
Atina

Kandaki alkol miktarını ölçmede kullanılan alet nedir?

Alcoholmetre
Promil
Promilmetre
Alcometre

Tarihte kurulmuş en büyük imparatorluk hangisidir?

Bizans İmparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğu
Mogol İmparatorluğu
Rus İmparatorluğu

Akdeniz ülkelerinde yahudilere verilen isim hangisidir?

Sefarad
Yehuda
İsrail
Sabetay

MS Outlook ne tür programdır?

Antivirüs
Sunum
Grafik
E-Mail

Hangisi 13. yüzyılın son çeyreğine ait bir tarihtir?

1392
1322
1222
1292

Bir akarsuyun oluşturduğu derin vadilere ne ad verilir?

Debi
Koy
Kanyon
Körfez

Sakıp Sabancı hangi yıl vefat etmiştir?

2000
2004
2002
2001

Altının saflık derecesini anlamaya yarayan taşa ne ad verilir?

Firuze Taşı
Kuvars
Mihenk Taşı
Elmas

Hükümette yer alan bir bakana kim vekalet eder?

Başka Bir Bakan
Bakan Danışmanı
Bakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı

Türkiye'de ilk posta pulu ne zaman kullanıma sunulmuştur?

1863
1924
1911
1827

Hint Deniz Seferleri hangi hükümdar zamanında yapılmıştır?

Kanuni Sultan Süleyman
II. Murat
II. Mehmet
Yavuz Sultan Selim

Cumhuriyet tarihimizde Milli Şef olarak anılan devlet adamı kimdir?

İsmet İnönü
Celal Bayar
M. Kemal Atatürk
Alparslan Türkeş

Bir haftada kaç dakika vardır?

10.080
17.000
9.400
6.400

Microsoft'un merkezi hangi şehirdedir?

Virginia
Wahington
California
New York

Ülkelerden hangisi ABD'ye coğrafi açıdan en yakındır?

Japonya
İspanya
İngiltere
Arjantin

Peygambere öylenen salat ve selam kelimesinin yazılışı hangisidir?

Sallallahu Aleyhi ve Sellem
Sallalvahu Aleyhi ve Sellem
Sallallahu Aleyni ve Sellem
Sallallahu Aleyhi ve Sellim

Açelya kokusu hoş ve keskin bir çiçek türüdür!

Doğru
Yanlış

Hz. Muhammed (a.s) hangi gün doğmuştur?

Pazartesi
Salı
Perşembe
Cuma

Hz. Muhammed (a.s) hangi gün vefat etmiştir?

Pazartesi
Salı
Perşembe
Cuma

Bir futbol maçında görevli toplam kaç hakem vardır?

5
2
3
4

İlk Disneyland 1955'te nerede kurulmuştur?

Los Angeles
New York
Dallas
Arizona

İngiltere kıyılarında kış mevsiminin ılık geçmesinin sebebi nedir?

Okyanus Akıntıları
Kara Şekilleri
Bitki Örtüsü
Kuzey Rüzgarları

Finlilerin ünlü destanı hangisidir?

Canas
Monar
Kabala
Kalevala

Stresli bir durum sırasında etkin olan sinir sistemi hangisidir?

Sempatik
Asempatik
Hipotalamus
Oksitosin

Dünyada 24 kg ağırlığındaki bir cisim Ay'da kaç kg'dır?

144
4
6
12

Ayda 12 kg gelen bir cisim dünyada kaç kg'dır?

72
24
2
120

Anglikan Kilisesi hangi ülkenin resmi kilisesidir?

İngiltere
Fransa
Almanya
İspanya

Ergenekon davasınının ilk duruşması hangi yıl yapılmıştır?

2002
2005
2007
2008

Cilo Dağı hangi ilimizdedir?

Hakkari
Bitlis
Tunceli
Ağrı

İki basamaklı en büyük asal sayı kaçtır?

79
83
97
99

İngilizcede Asia-Minor diye adlandırılan yer neresidir?

Dicle - Fırat Arası
Anadolu
Arap Yarımadası
Hindistan

Namzet sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?

Sembol
Şöhretli
Hile
Aday

Hangisi bilgisayar Açık Kaynak İşletim Sistemlerinden biridir?

Linux
Windows 7
Mac OS
Windows Server

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi kaçtır?

1919
1921
1923
1920

Hangi eski sözcük ip merdivenine verilen addır?

Örgüm
Örgün
Örcin
Örgüç

Azınlıklara mülk sahibi olabilmeleri hakkını sağlayan olay hangisidir?

Tevhid-i Tedrisat
Sivas Kongresi
Islahat Fermanı
Tanzimat Fermanı

Vücudumuzda kaç tane omur vardır?

11
22
33
44

Müktesebat ne demektir?

Kanunlar
Kazanılan Bilgiler
Koşullar
Olasılıklar

İstanbul'un fethi sırasında döktürülen büyük topun adı nedir?

Şahbaz
Şahi
Topbaşı
Toptaşı

Hangisi sinir hücreleriyle ilgili değildir?

Dendrit
Simatik
Akson
Nöron

Tasallut ne demektir?

Tanışmak
Saldırmak
Ulaşmak
Yılmak

Hangisi bilgisayar veritabanı sistemidir?

Database
Network
İnternet
Publish

1994 dünya kupasında kendi kalesine gol attığı için öldürülen Kolombiyalı futbolcu kimdir?

Decobar
Cordoba
Pele
Escobar

Şeriat Mahkemeleri ne zaman kaldırıldı?

1926
1924
1921
1923

Nato Günü ne zaman kutlanır?

23 Mart
5 Mayıs
7 Nisan
4 Nisan

Futbolda serbest vuruşa ne ad verilir?

Penaltı
Şut
Frikik
Taç

Matematikte Sin bölü Cos nedir?

Tan
Secx
Cosec
Cot

5, x, y sayıları sırasıyla x, 20, 32 sayıları ile orantılı ise y kaçtır?

18
10
12
16

AB ve BA iki basamaklı sayılar ise, AB – BA farkı hangisi olamaz?

61
36
54
9

a ve b sayıları 3'e tam bölünüyorsa hangisi 3'e tam bölünemez?

2a + 5b
a + 2b
a.b + 3
3a + b + 2

Bir çemberin çevresinin alanına oranına X dersek çemberin yarıçapı nedir?

1 / X
X / 4
X / 2
2 / X

İkilik sayı sisteminde 11 sayısı ile 11 sayısının çarpımı kaçtır?

1001
101
121
1010

4.444.444.444 sayısının 3 ile bölümünden kalan kaçtır?

0
1
2
3

Sömürge ülkesi Hong Kong'u 1997 yılında Çin'e devreden ülke hangisidir?

Almanya
ABD
Fransa
Britanya

Bursa, hangi hükümdar zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır?

Osman Bey
I. Murad
Ertuğrul Gazi
Orhan Gazi

I. TBMM döneminde devletin en çok harcama yaptığı alan hangisidir?

Tarım ve Hayvancılık
Milli Savunma
Sanayi
Ticaret

İstanbul, Osmanlı İmparatorluğunun kaçıncı başkentidir?

1.
2.
3.
4.

Faysal bin Hüseyin, 1921 yılında hangi devletin kralı seçilmiştir?

Arabistan
İran
Suriye
Irak

Normandiya Çıkarması hangi savaş sırasında yapılmıştır?

Vietnam Savaşı
A.B.D. İç Savaşı
II. Dünya Savaşı
I. Dünya Savaşı

Osmanlıda ordu hizmetinde kullanılan paralı Hıristiyan askerlere ne ad verilirdi?

Devşirme
Besleme
Yeniçeri
Cerahor

Irak-İran Savaşı hangi yıllar arasında olmuştur?

1983 - 1990
1980 - 1988
1974 - 1982
1982 - 1986

Osmanlıda kapitülasyonlar ilk defa 1352'de Cenevizlilere verilmiştir!

Doğru
Yanlış

Osmanlılarda, devirlerin hangisinde batılılaşma çabaları yoktur?

II. Meşrutiyet Devri
Lale Devri
Tanzimat Devri
Fetret Devri

Osmanlının Batı tarzı ilk laik mahkemeler hangisidir?

Azınlık Mahkemeleri
Şurayı Devlet
Nizamiye
Kapitülasyon Mahkemeleri

1964'te Rumlar tarafından Kıbrıs'ta şehit edilen pilot yüzbaşı kimdir?

Ali Fuat Cuntay
Mustafa Fehmi Kubilay
Cemal Öztürk
Cengiz Topel

Türkçülük akımının zemini hangi padişah döneminde oluşmuştur?

II. Abdülhamit
IV. Murad
II. Mahmud
III. Selim

Türkiye'nin onay vermesi sonucu NATO'ya üye olabilen ülke hangisidir?

Yunanistan
Norveç
Bulgaristan
İzlanda

Türkiye ile Yunanistan arasında krize sebep olan kayalıkların eski adı nedir?

İkizce
Kardak
Larnaka
Çardak

Mustafa Kemal Harp Akademisinden hangi yıl mezun olmuştur?

1904
1907
1906
1905

Mustafa Kemal Harp Akademisinden hangi rütbeyle mezun olmuştur?

Kurmay Yüzbaşı
Yüzbaşı
Teğmen
Üsteğme

Hangi şair hiciv yazmayacağı sözünü tutmadığı için öldürtülmüştür?

Nedim
Nef-i
Ömer Hayyam
Fuzuli

Osmanlı Devletine karşı ayaklanarak bağımsızlık kazanan ilk azınlık hangisidir?

Yunanlılar
Sırplar
Arnavutlar
Bulgarlar

Güneş yılına göre ilk takvimi kimler bulmuştur?

Mısırlılar
Lidyalılar
Sümerler
Persler

Hangisinin yayınlanmasıyla Türk ordusunun ihtiyaçları halktan karşılanmaya başlanmıştır?

Asakir-i Mansure
Teşkilat-ı Esasiye
Tekalif-i Milliye
Hıyanet-i Vataniye

Ay yüzeyine insanlı iniş yapılan ilk uzay aracı hangisidir?

Apollo 11
Apollo 9
Apollo 10
Apollo 13

Hicri takvim kaç yılında başlar?

622
625
636
627

Günümüzdeki Danıştay'a karşılık gelen Osmanlı yargı kurumu hangisidir?

Vaka-i Hayriye
Şura-yı Devlet
Surre-i Humayun
Dadıştayı Devlet

Hangi Moğol devleti İslamiyeti kabul etmemiştir?

İlhanlılar
Çağatay Hanlığı
Altınordu Devleti
Kubilay Hanlığı

İlk Abbasi halifesi kimdir?

Ebul Abbas as-Sahab
Abbas bin Ahmet
Abbas bin Muhammed
Muhammed bin Abbas

İsviçre konfederasyonunu oluşturan devletlerden her birine verilen genel ad nedir?

Kast
Kanton
Eyalet
Dük

Askeri Yargıtay üyelerini kim belirler?

Ordu
Cumhurbaşkanı
TBMM
Başbakan

İsviçre, Birleşmiş Milletler'e hangi yıl üye oldu?

1954
1952
2002
2000

Akyuvarların görevi nedir?

Mikroplarla savaşmak
Oksijen taşımak
Karbondioksit taşımak
Kanın pıhtılaşmasını sağlamak

Aziz Nesin'in asıl ismi hangisidir?

Mehmet Nusret
Veysel İnce
Halil İbrahim
İbrahim Ethem Özcan

Hangi araba markası Fiat grubuna bağlı değildir?

Alfa Romeo
Seat
Maserati
Ferrari

Dil yoluyla bir toplumun kültürünü inceleyen bilim dalı hangisidir?

Paleontoloji
Klimatoloji
Filoloji
Antropoloji

Hangisi göze ait bir yapı değildir?

Sklera
Endoplazmik Retikulum
İris
Kornea

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. ve 2. taksitleri hangi aylarda ödenir?

Ocak - Temmuz
Haziran - Aralık
Şubat - Haziran
Mart - Eylül

Avrupa'nın en büyük gölü hangisidir?

Volga
Oder
Aragon
Ladoga

Ebru sanatında, kırmızı boya elde etmekte kullanılan toprağa ne ad verilir?

Gülnişan
Gültura
Gülbahar
Gülsabah

El yazması kitapları süslemek için yapılan resimlere ne ad verilir?

Portre
Guaş
Hat
Minyatür

Anlayış sosyolojisinin ünlü düşünürü kimdir?

Marx
Weber
Kant
Hegel

Yüksek rütbeli subayların emir subaylarına ne ad verilir?

Yağver
Astsubay
Yaver
Emir Emiri

Hitlerin hayatını anlattığı kitabın adı nedir?

Acılarım
Kavgam
Heil Hitler
Hitlerin Günlüğü

Bir torbaya koyulan 5 beyaz ve 5 siyah toptan, beyaz top çekme olasılığı nedir?

Onda Bir
Beşte İki
Yüzde İki
Yüzde Elli

Hangisinde verilenler birbirleriyle eklem oluşturur?

Kaval Kemiği - Uyluk Kemiği
Göğüs Kemiği - Kürek Kemiği
Ön Kol Kemiği - Kürek Kemiği
Parmak Kemiği - Bilek Kemiği

Eşinizin babası, sizin babanızın nesi olur?

Kirvesi
Dünürü
Bacanağı
Sağdıcı

MS-Outlook ne tür programdır?

E-Mail
Virüs
Çizim
Muhasebe

Guatr hastalığı neyin eksikliği ile ortaya çıkar?

İyot
Kalsiyum
Potasyum
Demir

Skolastik Düşünce hangi çağ düşüncesidir?

İlk Çağ
Orta Çağ
Yakın Çağ
Eski Çağ

Hangisi Necmettin Erbakan'ın kurduğu partilerden değildir?

Milli Selamet Partisi
Refah Partisi
Milli Gençlik Partisi
Milli Nizam Partisi

Hangisinde düz kaslar bulunmaz?

Mide
Damar
Bağırsak
Ağız

Verginin tahsil edilebilir duruma getirilmesine ne denir?

Muhtasar
Münavere
Tahakkuk
Tahsilat

Boksta, kolla bir kavis çizerek vurulan yumruk hamlesine ne ad verilir?

Swing
Kroşe
Aparkat
Salto

Dünyanın debisi en yüksek ırmağı hangisidir?

Mississippi
Amazon
Fırat
Nil

Gastrin Hormonu hangi organdan salgılanır?

Karaciğer
Beyin
Mide
Pankreas

Atlas Okyanusu'ndan Karadeniz'e giden bir gemi kaç tane boğazdan geçer?

1
2
3
4

Hangi hastalık tropik bölgelerde daha sık görülür?

Frengi
Kabakulak
Frambezi
Sıtma

Hangi eşleşme yanlıştır?

Edirne Savunması - Şükrü Paşa
II. Viyana Muhasarası - Merzifonlu Kara Mehmet Paşa
Plevne Savunması - Gazi Osman Paşa
Kanije Savunması - Tiryaki Hasan Paşa

Yahya Kemal Beyatlı'nın hece ölçüsünde yazdığı ilk şiir hangisidir?

Kar Musikileri
Ölçü
Kamp
Ok

Gün boyunca yelkovan kaç kez 3'ün üstüne gelir?

48
3
24
12

Methüsena ne demektir?

Alkış
Övgü
Yergi
Kudret

Antrepo nedir?

Soğuk Hava Deposu
Sebze Hali Deposu
Silo
Gümrüklü Depo

Kandilli Gözlemevi'nin kurucusu kimdir?

Cahit Arf
İhsan Ketin
Sedat İp
Fatin Gökmen

Hardal Gazı da denilen savaş gazı hangisidir?

Asit
Barut
İperit
Hidrojen

Sayı çiftlerinden hangisinin geometrik ortalaması tam sayıdır?

3 ve 2
6 ve 7
8 ve 2
4 ve 3

2, 4, 6, 8 sayı dizisinin Medyanı kaçtır?

2
4
5
6

Bahailik Dininin merkezinin bulunduğu yer hangisidir?

Haifa
Bağdat
Kudüs
Tahran

İngiltere'nin atadığı genel vali tarafından yönetilen ülke hangisidir?

Ekuador
Avustralya
Hindistan
Tanzanya

Bağlamada kaç adet tel vardır?

9
7
8
5

Hangi hormon doğum olayına yardımcı olur?

Oksitosin
Prolaktin
Progestesteron
Adrenalin

Hangisi müslüman olmamıştır?

Ebu Süfyan
Yezid bin Muaviye
Ebu Leheb
Hind binti Utbe

Dakikada 2 km yol giden bir aracın saatteki hızı haç kmdir?

100
62
120
180

Mısır'ı gezerken araba plakalarında hangi kodu görürüz?

ET
D
NL
RA

Pasinler Savaşı hangi devletler arasında olmuştur?

Bizans Devleti - Göktürkler
Moğollar - Selçuklular
Bizans Devleti - Selçuklular
Bizans Devleti - Osmanlılar

Ünlü Moğol hükümdarı Cengizhan'ın diğer adı nedir?

Yesugey
Temuçin
Tuğrul
Mete

Büyük Selçuklu Devletinde yazışma dili hangisidir?

Türkçe
Farsça
İbranice
Arapça

Büyük Selçuklu Devletinde medrese eğitim dili hangisidir?

Türkçe
Farsça
İbranice
Arapça

Büyük Selçuklu Devletinde saray ve orduda günlük konuşma dili hangisidir?

Türkçe
Farsça
İbranice
Arapça

Bağımsızlık için Osmanlılar'a ilk önce isyan etmiş millet hangisidir?

Sırplar
Bulgarlar
Arnavutlar
Kürtler

Cumhurbaşkanlığı forsundaki güneş hangisini temsil etmektedir?

Türkiye Cumhuriyeti
TBMM
Genel Kurmay Başkanlığı
Cumhurbaşkanı

Berlin utanç duvarı kaç yılında yıkılmıştır?

1985
1989
1988
1990

Eskiden albaylara ne ad verilirdi?

Ferik
Mirliva
Kolağası
Miralay

Türkiye'nin en eski üniversitesi hangisidir?

İstanbul Ünv.
Boğaziçi Ünv.
Yıldız Ünv.
İstanbul Teknik Ünv.

Kitab-ı Bahriye hangi Osmanlı denizcisinin eseridir?

Çaka Bey
Barbaros
Piri Reis
Oruç Reis

Osmanlı Devleti ilk dış borcu hangi ülkeden almıştır?

İtalya
İngiltere
ABD
Fransa

Varna Savaşı kaç yılında yapılmıştır?

1244
1440
1144
1444

Müslümanların Mekkelilere karşı kazandıkları ilk savaş hangisidir?

Uhud Savaşı
Hendek Savaşı
Bedir Savaşı
Heyber Savaşı

Motorlarda endüksiyon bobininin görevi 12 voltluk akü gerilimini 1.000 - 3.000 volta yükseltmektir!

Doğru
Yanlış

Katalitik konvertör bulunan araçta hangi yakıt kullanılmalıdır?

LPG
Kurşunsuz Benzin
Süper Benzin
Kurşunlu Benzin

Sürücü belgesini yanında bulundurmayan sürücüye hangisi uygulanır?

Trafikten süresiz men
Para cezası ve ceza puanı
Sürücü belgesine 6 ay el koyma
Yeniden sürücü eğitimine tabi tutma

Otomobil itilerek çalıştırılacak olursa hangisinin olması beklenir?

Rölanti ayarının bozulması
Vantilatör kayışının kopması
Triger kayışının kopması veya sıyırması
Marş motorunun arızalanması

Hangisi motor devri arttığında alternatörden çıkan voltajı ayarlar?

Konjektör
Endüksiyon Bobini
Kondansatör
Distribütör

Hangisi araç aküsünde su kaybının artmasına neden olur?

Regülatörün arızalı olması
Kondansatörün arızalı olması
Karbüratörün arızalı olması
Bujilerin arızalı olması

Darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa hangisi uygulanır?

Oturtulup kulağına pamuk tıkanır
Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır
Kanayan bölge üstte kalır ve kulak pamukla tıkanır
Kan akan bölgesi altta kalır ve kanama engellenmez

Kaburga kemiği kırıklarında yaralı hangi pozisyonda taşınmalıdır?

Yan Yatış
Yüzüstü Yatış
Sırtüstü Yatış
Oturuş veya Yarı Oturuş

Bediüzzaman Said Nursi kimdir?

Devrinin büyük islam alimi
Bir tarikat şeyhi
Bir düşünür
İsyancı kürt lider