Seri Katil Kenan Öner

Tarih: Nis 30 2014

Seri Katil Kenan Öner

Eczane Casusları

Tarih: Nis 30 2014

Eczane Casusları

Çin’i de Bitirdiler

Tarih: Nis 30 2014

Çin’de tarım üretimi büyük tehlike altında. Çin hükümeti tarafından yayınlanan çevre kirliliği raporuna göre, Çin’deki tarım arazilerinin beşte birinin zehirli sanayi atıklarıyla kirlendiği görülüyor. Raporun yayınlanmasının ardından, Çin halkı hükümete büyük tepki gösterdi. Sanayi atıklarıyla tarım arazilerinin büyük oranda kirlenmesinin Çin halkından saklanması toplumda büyük tepkiye yol açtı. Çin hükümeti bir yıl süren saha çalışmasının ardından hazırlanan raporu yayınlamaya yanaşmamıştı. Raporda yazan bilgilerin “devlet sırrı” olduğunu öe süren Çinli Bakanlık yetkilileri raporun yayınlanmasına engel olmuştu. Ancak raporda yazanların halktan saklandığının duyulması üzerine toplumsal bir baskı meydana geldi ve Çin hükümeti raporu yayınlamak durumunda kaldı.

Raporda, Çin’in tarım arazilerinin zehirli sanayi atıklarıyla kirletildiği, kirlenen arazinin toplam tarım arazilerinin beşte birini oluşturduğu belirtiliyor. Tarım arazilerinde tespit edilen zehirli maddelerin başında, ağır metal olarak tanımlanan ve kanser riskini artıran kadmiyum ve nikel’in geldiği kaydediliyor. Ayrıca dünyadaki en şiddetli zehirler arasında yer alan arsenik maddesinin de Çin tarım arazilerinde yaygın şekilde tespit edildiği yazıyor. Raporun yayınlanmasıyla birlikte, Çin halkı kirli tarım arazilerinde üretilen tarım ürünlerinin tüketimine izin verilmesi ve halk sağlığının tehlikeye atılmasına tepki gösterdi. Tarım arazilerinin kirlenmesi ile birlikte Çin’in ürettiği tarım ürünlerinde de düşüş olacağı belirtiliyor. Diğer taraftan Çin’de mevcut bulunan yaygın sanayi tesislerinden çıkan atıklar da hali hazırda yine aynı alanlara boşaltılıyor. Bu da kirliliğin artarak devam edeceğini gösteriyor.

Çin’de son yirmi yılda önemli derecede artan sanayileşme, beraberinde çevre kirliliğini de getirdi. Çin sanayisi dünyanın en hızlı büyüyen sanayilerinden biri olarak gösteriliyor. Bu büyüme ile birlikte kimyasal sanayi atıklarının tarım arazilerine boşaltılması ülkede çevre kirliliğini artırırken halk sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Sanayi bölgelerinin yoğun olduğu tarım arazilerinin bulunduğu bölgelerde yaşayan kişiler arasında kanser hastalığının yaygın olduğu belirtiliyor. Bölgede 2005 yılında başlatılan bir çalışmaya göre sanayi tesislerinin bulunduğu bölgelerdeki kanser oranı, Çin’in genelindeki kanser oranından daha yüksek. Çin hükümetinin başlarda devlet sırrı olduğunu öne sürerek sakladığı daha sonra ise yayınlamak zorunda kaldığı çevre kirliliği raporunda, Çin’deki toplam arazinin yüzde 16,1’lik bölümünün, tarım arazilerinin ise yüzde 19,4’lük bölümünün zehirli sanayi atıklarıyla kirletildiği kaydediliyor. Çin hükümetinin ülkedeki ciddi çevre kirliliği sorununu çözmek için nasıl bir adım atacağı henüz bilinmiyor. Ancak Çin’in ekonomisi büyük oranda sanayiye bağımlı.

(Nisan 2014)

Kartal Uçurtma

Tarih: Nis 28 2014

Kartal Uçuran 0

Kartal Uçuran 5

Kartal Uçuran 4

Kartal Uçuran 3

Kartal Uçuran 1

Kartal Uçuran 2

Arabalı Balık, UK, 1964

Tarih: Nis 28 2014

Arabalı Balık, UK, 1964

Oyun Uykusunda

Tarih: Nis 28 2014

Oyun Uykusundalar

Gül Sulaması

Tarih: Nis 28 2014

Gül Sulaması

Kırmızı Arbadan İniş

Tarih: Nis 28 2014

Kırmızı Arbadan İniş


   Gerçekte ne yaptığınız, yapacağınızı söylemenizden daha önemlidir.

Site Hakkında