Solar Electric, California, USA

Tarih: Haz 02 2014

Solar Electric, California, USA

Refleksoloji

Tarih: Haz 01 2014

Refleksoloji

Refleksoloji günümüzde destekleyici ve tamamlayıcı tedavi olarak adlandırdığımız tedaviler sınıfında yer almaktadır. Refleksoloji uzmanları tarafından belirlenmiş teknikler sayesinde sinirlerin belirli noktalarını uyarmak suretiyle ortaya elektrokimyasal mesajları çıkardığını ve bu sayede nöronların yardımı ile sinire bağlı olan organın uyarıldığını savunmaktadır. Bununla birlikte psikoloji bilimi içerisinde başta panik atak ve depresif rarahtsızlıkların tedavisinde destekleyici biçimde uygulanmakta olup, başta Amerika ve Rusya’da ülkelerinde engelli vatandaşlar üzerinde ve otistik, spastik engelli çocuklar ile felç rahatsızlığına yakalanmış hastalar olmak üzere bir çok engel grubunda yüksek oranda gelişmelerin ortaya çıkabilmesinde başlıca sebeplerden biri olmuştur.

Ayak ile el refleksolojisi, ayak ve ellerde bulunan belirli noktaların manuel biçimde uyarılarak hastanın vücudunda bulunan sinirlerin ve kan dolaşımının uyarılması şeklidir. Günümüzde en sıklıkla kullanılan refleksolojilerden biri ise ayak refleksolojisidir. Günlük yaşantı içerisinde insanımızın maruz kaldığı en büyük sorunlardan bir tanesi strestir. Bireylerin günlük yaşam içerisinde karşılaştıkları bir çok sorunun temelinin stresin oluşturduğu yapılan araştırmalarca kanıtlanmış vaziyettedir. Stresin kan yavaşlatıcı etkiye sahip olması vücudun yeterli besini almasını engelleyebilmektedir. Refleksoloji ise bu etkinin önüne geçilmesine yardımcı olarak bünyenin yeterli ve yaşamsal faaliyetleri tam olarak yerine getirebilmesini sağlayacak olan gıdayı almasına yardımcı olarak, toksinlerin de vücuttan atımının hızlandırmaya yardımcı olur. Refleksoloji yaptıran kişilerin bağışıklık sistemlerinin daha da güçlendiği, eskisine nazaran daha da iyi çalıştığı ve kışın yoğunlukla yaşanılan soğuk algınlığı, grip benzeri rahatsızlıklara karşı daha güçlü oldukları yapılan araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır. Günlük yaşantısı içerisinde düzenli bir biçimde refleksoloji yaptıran bireylerin, tecrübelerini bizlerle paylaşmış olmaları süpriz değil bilakis gerçektir.

Refleksolojinin yaklaşık olarak on iki bin yıllık bir geçmişi olduğu ve ilk uygulanma yerinin Mısır ve Çin olduğu bilinmektedir. Geçmişteki medeniyetlerde, İnka ve Çin medeniyeti; bel ve boyun fıtığı, migren ağrısı, mide ve troid hastalıkları olmak üzere bir çok nörolojik rahatsızlıklarda bu yöntemin uygulanmış olduğu bilinmektedir. Uygulanan refleksoloji terapileri ile bireyin gün içerisinde maruz kaldığı stres ve anksiyate gibi etkilerden uzaklaştırılması sağlanmış ve kişilerde büyük oranda rahatlatma hissi oluşturduğu tespit edilmiştir. Refleksolojinin eski insanların maymun ve hayvan türlerinin davranışlarını gözlemlemeleri ile onlardan esinlenmeleri sayesinde refleksolojiyi geliştirdikleri söylenebilir. Zira bazı maymun türlerinin el ve ayak tabanlarını ovuşturmaları ve kaşımaları bilinen bilimsel gerçeklerdendir. Bunun kanıtını belgesellerdeki görüntülerden elde edilebilir.

Refleksoloji yöntemine göre ellerimizde ve ayak tabanlarımızda vücudumuzun son bulmakta olduğu sinir noktaları bulunmaktadır. Tam olarak anlatmak gerekirse; her organ ayak tabanında belirli bir bölgeye sahiptir. Örnek verecek olunursa; ayaktaki karaciğer hassas noktasına yapılan masaj ya da baskı karaciğerin uyarılmasını sağlar. Çoğunlukla özel koltuklarda düzenlenen seanslar 10 dakikadan 45 dakikaya kadar uzayabilen seanlar şeklinde gerçekleştirilir. Bebekler ve engelli kişiler için uygulanan farklı yöntemler vardır. Bu tür vakalara yapılacak seanslarda genel olarak yumuşak bir minder ya da anne tarafından kucağa alınması tavsiye edilir. Ayrıca belirtilmesi gerekir ki, refleksoloji yaşa ve psikolojiy e bağlı olarak; her hastaya uygulanacak yöntemi başkalaştırır. Kişilerin içlerinde barındırdıkları şüpheler bile, refleksolojik seansların etkisini düşürebilmektedir. Daha olumlu düşünen kişilerde, refleksoloji uygulandığında daha iyi sonuçlar elde edildiği gözlemlenmiştir. Refleksoloji de, yapacağımız masaj tekniklerinin ilk önce kendi el ve ayaklarımızda uygulamamız tavsiye edilmektedir. Refleks bölgelerinde masaj uygulanabilmesi için toplam olarak beş adıma sahiptir: Baş parmak hareketleri, parmak hareketi, ovma hareketleri, sıvazlama haretketleri ve sıkma hareketleri.

Türkiyede Refleksoloji Kursları

Türkiye’de Refleksoloji Kursları

Klorsuz Yüzme Havuzu

Tarih: Haz 01 2014

Su, tüm canlılar için hayat kaynağıdır. Günümüzde sanayinin ve insanların neden olduğu çevre kirliliğiyle su kaynaklarının ve yiyeceklerin çoğunun alkali özelliğini kaybederek asitli hale gelmektedir. Mikrobiyal kirlilikten korumak ve çeşitli salgın hastalıklara neden olan mikroorganizmaları önlemek amacıyla uygulanan klorlama işlemi ekonomik olarak daha uygun olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Belediyeler herhangi bir salgın hastalığa neden olma ve kanalizasyonlardan bulaşma endişesi nedeniyle olması gereken litrede 5-20 mg seviyesinden çok daha fazla klor kullanmaktadırlar. Klorlamaya göre daha sağlıklı olan Ozonlama ve UV yöntemleri ise pahalı olduğu için tercih edilmemektedir. Musluk sularının pH değeri genellikle pH 7 ‘den düşük yani asidiktir.

Klor sudaki bazı organik maddelerle birleşip onları okside ederek insan sağlığı için son derece zararlı bir madde olan trihalometan gibi ürünlerin oluşmasına neden olur. Klorlu suyu vücudumuza sadece içerek değil banyo yaparak da alırız. Yapılan araştırmalara göre duş suyu sıcaklığı 42 dereceye ulaştığında son derece toksik olan maddeler solunum yoluyla dolaşımımıza geçmektedir. İçtiğimiz su kadar hatta daha da tehlikeli olan duş ve yıkanma sırasında alınan kanserojen klor ve klor türevleridir ve bu atıklar vücudumuzda birikmektedir.

İnsan vücudunda yaradılış gereği iç organların alkali özellik taşımaktadır. Yediğimiz ve içtiğimiz asidik maddeler vücudumuza girince yapıyı bozuyor. Bu nedenle yediğimiz içtiğimiz gıdaların alkali özellik taşımasına dikkat etmeliyiz. Alkali su karaciğer ve bağırsakları temizlediğini, hücrelerin yıpranmasını geciktirmekte vücudun asiditeyi nötürleme çabasına destek olmaktadır. İşlenmiş tüm gıda ürünlerinin ise asitlenmektedir. İşlenmiş gıdalardan mümkün olduğu ölçüde uzak durmalıyız.

Alkali Su; gün içerisinde vücutta biriken asitleri temizlenmesine destek olmakta, Hücre bazında Na/K pompalarının sağlıklı çalışması ile Vücuda enerji vermekte, bakterilerin barınmalarını daha zorlaştırmakta, asidik suya göre yüzde 41 daha fazla oksijen içermekte, kalsiyum, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineralleri barındırakta ve Antioksidan özellik taşımaktadır.

Doğal Havuz 1

Yüzme havuzlarında bulunan klor ve diğer zararlı kimyasallar, özellikle küçük yüzücüler için tehlike arz ediyor. Ama yüzme havuzları klorla temizlenmek zorunda değil. İspanya’nın Moncada bölgesindeki bu harika havuz, doğal filtre malzemeleri ve bitkiler yardımıyla temizleniyor. Havuz, iki bölüme ayrılmış. Ortadaki alan yüzmek için. Çevresindeki çakıl ve bitkilerden oluşan alansa suyu temizliyor. Kirlenen su, çakıl ve kumdan oluşan filtrelerden geçtikten sonra, bitkilerin kökleriyle temas ediyor. Bitkiler suyun içindeki organik maddeleri emerek besleniyorlar. Zararlı bakterilerse, derinliği çok az olan temizleme bölgesinde güneşin morötesi ışınları sayesinde ölüyorlar. Son olarak, havuz suyunda bulunma olasılığı olan larvaları ve diğer su canlısı yumurtalarını yemeleri için, havuzda bir tür tatlısu karidesi besleniyor. Havuzu tasarlayan Urbanarbolismo firması, kendi ifadesiyle mimarlık ve doğayı bir araya getirmeyi hedefleyen bir oluşum. Peyzaj mimarlarının yardımıyla tasarlanan havuzun kenarındaki bitkilerin çoğu yenebilir bitkiler. Aralarında nane, kereviz ve tere gibi türler var.

Doğal Havuz 2


   Allah maliktir; sendeki mülkünü senin için saklamak üzere alıyor.

Site Hakkında