Terör Dalgası

Tarih: Eyl 19 2014

Terörist Dalgası

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi

Tarih: Eyl 19 2014

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 4

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 1

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 6

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 15

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 16

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 5

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 3

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 2

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 8

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 7

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 11

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 10

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 9

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 12

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 13

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 14

Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi 17

Ruanda Sığınması, 1994

Tarih: Eyl 19 2014

Rwanda Yağmuru

Baskıda Rwanda

Bouju

Ruanda Sığınması, 1994

Rwanda Tecavüz Katliamı

Rwanda Tecavüz Katliamı

Sıralı Tuvaletler

Tarih: Eyl 19 2014

Sıralı Tuvaletler

Jud el-Danaf

Tarih: Eyl 18 2014

Sekiz Ay Ailesi, Filistin, Haziran 2014

İsrail roket saldırısında hayatını kaybeden üç yaşındaki Filistinli kız Jud el-Danaf  – Gazze – Haziran 2014

Filistin Mezarı

Bir Başka Çocuk

Eşiğe Yaslanan

Tarih: Eyl 18 2014

Kapının Eşiğine Yaslanan

Savaş Mahsulü, Halep, 2014

Tarih: Eyl 18 2014

Savaş Yıkımı

Savaş Kaçışı

Savaş Mahsulü

Suriyeli adam kanalizasyon borusuna isabet eden varil bombasının açtığı bir çukarda yetişen kabakları topluyor. Alemi İslamın içine öyle tohumlar atılmış ki, yıllardır yiyoruz. Ne hazmediyoruz ne de doyuyoruz!

Yolsuzluk Algısı

Tarih: Eyl 18 2014

1999 yılında yapılan ilk Stand-by düzenlemesinde IMF, yolsuzluğun önlenmesinde dünya bankaları uzmanlarının da devreye girmesini istemişti. Aradan 7 yıl geçti, Avrupa Birliği’nin (AB) 2006 yılı Türkiye İlerleme Raporu’nda, yine yolsuzluktan şikayet edilerek, ihale yasasının 9 defa değiştiği, belediyelerin bazı ihaleler için, yasa dışı tutulduğu vurgulanıyordu.  Uluslararası Şeffaflık Örgütü,  2013 Yolsuzluk Algısı Endeksi ndeki yolsuzluk sıralamasında Türkiye 53. sırada yer aldı. Raporda yer alan 177 ülkenin üçte ikisinin yolsuzluk konusunda ortalamayı oluşturan 50 puanın altında olduğu açıklandı. Türkiye’nin puanının ise 50 olduğu belirtildi. Dünyada bir ülkede yapılan yolsuzluklar diğer ülkeleri de rahatsız ediyor.  Ayrıca yolsuzluğun görünmeyen ve sonradan anlaşılan bir yanı, toplumda yozlaşma yaratmasıdır. Bunun içindir ki sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlar yolsuzluk araştırmaları yapıyor.

Yolsuzluk, kamu yetkisinin özel çıkar için kötüye kullanılmasıdır. Bu özel çıkar, para veya siyasi mevki şeklinde olabilir. Bürokratik çerçevede olursa, adı rüşvet oluyor. Rüşvet yanında, devlet kurumlarının dolandırılması, hemşeri, akraba ve partili kayırma, vergi kaçırma, kamu ihalelerine fesat karıştırılması, hazine arazilerinin işgali de yolsuzluk örnekleridir.  İstanbul Üniversitesi Mezun ve Mensupları Vakfı tarafından yapılan  Yolsuzluğa Bakış-İstanbul Örneği  araştırmasında, İstanbul halkı yolsuzluğun yoğunlaştığı kurumların ilk üç sırasında; gümrük, siyasi partiler, belediyeleri görmüştür.  Yolsuzluk, birinin haksız zenginleşmesine yol açtığı için, insanlar arasında haksız rekabet yaratmış oluyor. Piyasada da yolsuzluk yapan firmalar lehine haksız rekabet yaratıyor. Üstelik yapanın yanında kâr kaldığı sürece, diğer insanlar için kötü örnek oluşturuyor.   Köşe dönme aracı haline gelmiş oluyor, yolsuzluk yapanlar artıyor. Yani toplumsal yozlaşma tırmanıyor.  En kötüsü, halkın yolsuzluğu algılama biçimidir. Uluslararası kurumlar Türkiye’deki yolsuzluğun çözülmesi gerekir diye düşünürken bizim halk, yolsuzluğu çok önemli görmüyor. Yine aynı vakfın araştırmasında  Türkiye’nin çözülmesi gereken sorunları arasında yolsuzluk beşinci sırada yer alıyor ve halkın yalnızca yüzde 8.9’u yolsuzluğun çözülmesini önemli görüyor.  Bal tutan parmağını yalar  sözü de bu sonucu gösteriyor.

Bugünkü mevzuatla ve bugünkü yaklaşımla Türkiye’de yolsuzluğu önlemek imkanı yoktur. Her şeyden önce, milletvekili dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. Milletvekili dokunulmazlığının zaman aşımı sağlamak için bir zırh olarak kullanılması önlenmelidir. Aksi halde yolsuzluk yapanlar bu yoldan sağladıklarının bir kısmını harcayarak milletvekili olabilirler. Yolsuzluğun cezası da yetersizdir. Yolsuzluk yapan birkaç yıl hapis yatmayı da göze almış demektir. Hapisten sonra yolsuzluktan elde ettikleri yine kendisine kalıyor. Oysa ki yolsuzluk yapanların, tespit edilen yolsuzlukları geri ödeyinceye kadar hapiste tutulması gerekir. Bu gibilerin tüyü bitmemiş yetim hakkını, toplumdan aldıklarını geri ödemeden kurtulmaları yanlıştır.

(Esfender Korkmaz)


   Hakiki ömrünü, bulunduğun gün bil.

Site Hakkında