Yaprakarası

Tarih: Şub 27 2015

Yaprakarası

Sarı Tozlar

Tarih: Şub 27 2015

Sarı Tozlar

Beyaz Karlar

Tarih: Şub 27 2015

Beyaz Karlar

Süleyman Şah Türbesi

Tarih: Şub 27 2015

Süleyman Şah Türbesi’nin geçen hafta sonunda askerî mecburiyetlerden dolayı naklinin ardından çok şey yazılıp söylendi ama önemli, üstelik yayınlanmış olan bir hatıra, Diyanet İşleri’nin eski başkanlarından Dr. Tayyar Altıkulaç’ın yazdıkları herkesin gözünden kaçtı. Tayyar Hoca, türbenin Suriyeliler’in inşa ettiği barajın suları altında kalmaması için 1974’te Caber Kalesi’nden Karakozak’a nakli sırasında Diyanet’in temsilcisi olarak görev almış ve naklin ayrıntılarını önceki senelerde yayınladığı Zorlukları Aşarken isimli hatıralarında anlatmıştı. Önce, Tayyar Hoca’nın hatıralarından bir bölümü nakledeyim:

Nakli gerçekleştirmek üzere kurulan heyette Diyanet işleri Başkanlığı’nı temsilen ben görevlendirilmiştim. Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkilinin başkanlığında görevlendirilen heyette benden başka muvazzaf bir albay ile İçişleri Bakanlığı’ndan bir temsilci yeralmıştı. Halep’te buluştuktan sonra otomobille oradan 130 kilometre mesafedeki türbeye ulaştık. Kabirler türbe zemininin altındaki mahzende bulunuyordu. Mahzene kim girecek ve kabirleri kim açacak ve çıkaracaktı? Bu hiç konuşulmamış ve hattâ programda bundan hiç sözedilmemişti. Herkes birbirine bakıyor, işin ortada kaldığı anlaşılıyordu. Türbenin yanındaki karakolda birkaç askerimiz vardı, bu iş onların da yapabileceği bir şey değildi. Çünkü yeraltından define filân çıkarılmayacak, dinî bir duyarlılıkla ve belli bir dikkatle birkaç ölünün kemikleri alınacaktı. Türk Mezarı’ndan alınan ve 1974’te Karakozak’a nakledilen kemiklerin bulunduğu tabutlardan biri, definden hemen önce. Solda, Dr. Tayyar Altıkulaç var.

Kısa bir duraklamadan sonra, bir erin yardımıyla bu işi benden başka yapacak kimse olmadığı anlaşılmıştı veya ben durumdan vazife çıkararak bu görevi yapmam gerektiğini anlamıştım. Herhalde heyette Diyanet’ten bir temsilcinin bulundurulmasının gerekçeleri arasında -söylenmese de- bu da vardı. Bunun üzerine ben mahzen kapağını açtırarak bir erle aşağıya indim. Süleyman Şah’ın kabrinden başka iki veya üç mezar daha bulunuyordu, ölülerin hepsi ahşap tabutlar içinde idi. Rutubet yüzünden tabutların bir hayli çürüdüğü görülüyordu. Cesetlerin kemikleri ilk defnedildikleri gibi muntazam vaziyette bulunuyordu. Onları herbiri için önceden hazırlanan torbalara koyduk, yukarıda sözünü ettiğim ve Türkiye’ye daha yakın bir noktada bulunan yere götürdük, cenaze namazlarını kılıp kendileri için hazırlanmış mezarlara defnettik. Tabiatiyle, cenaze namazlarını ben kıldırmıştım.

Tayyar Hoca, hatıralarında 1974’teki nakilden önce Türkiye ile Suriye’nin suları Caber Kalesi’nin eteklerine kadar gelen suların türbenin eski mevkiine mümkün olan en yakın sahiline mermerden bir kitabe dikilmesi ve yine türbenin asıl yerini hatırlamak maksadıyla yapay gölün üzerine bir şamandıra konması konusunda anlaştıklarını da yazıyor. Türkiye’nin kitabe ve şamandıra kararını yerine getirip getirmediğini bilmiyorum ama hatıralar şimdiye kadar üzerinde durulmamış olan bir hususu aydınlığa çıkartıyor: Tayyar Altıkulaç mezarların mahzende olduğunu ve mahzene bir kapağı açarak indiklerini yazıyor. Hoca’nın sözünü ettiği kapak açılarak inilen mahzen şeklindeki mezarlar eski Türk geleneğidir, Selçuklular’ın yanısıra Osmanlılar’ın ilk zamanlarında da mevcuttur, bunlara yer seviyesinin altında mânâsına gelen zîr-i zemîn denir. Mevlânâ’nın, Selçuklu hükümdarlarının ve devlet büyüklerinin, ilk Osmanlı padişahların türbeleri ve hattâ Anıtkabir’in mezar odası da bu şekilde inşa edilmiş ve mozoledeki meşhur mermer, mezarın tam üzerine gelen yere konmuştur. Bu bilgi, elde belge bulunmamasına rağmen asırlardan buyana Süleymanşah’a ait olduğuna inanılan mezarın “önemli” birine ait olduğunu doğruluyor; zira mezarın zîr-i zemîn şeklinde inşa edilmesi, orada sözü geçen birinin yattığını gösteriyor. Bizim için son derece önemli olan ve bu kadar asır sonra bile memleketin gündemini meşgul eden Türk Mezarı acaba hakikaten kime aitti? İşte, asırlardan buyana çözülmemiş olan ve halli bundan sonra artık mümkün bulunmayan büyük muamma! (Murat Bardakçı)

Türbe Nakil

Kemiklerin 1974’te Karakozak’a nakli. Geçen hafta sonundaki naklin

ardından imha edilen ikinci türbe henüz inşa edilmemiş, arazi boş.

Yarıuyur Tilki

Tarih: Şub 27 2015

Yarıuyur Tilki

Cauchy – Schwarz Eşitsizliği

Tarih: Şub 27 2015

Cauchy – Schwarz Eşitsizliği

İstanbul Sokakları, 1965

Tarih: Şub 26 2015

1965 İstanbulu 11

1965 İstanbulu 1

1965 İstanbulu 27

1965 İstanbulu 5

1965 İstanbulu 13

1965 İstanbulu 16

1965 İstanbulu 14

1965 İstanbulu 3

1965 İstanbulu 32

1965 İstanbulu 18

1965 İstanbulu 7

1965 İstanbulu 9

1965 İstanbulu 12

1965 İstanbulu 4

1965 İstanbulu 15

1965 İstanbulu 17

1965 İstanbulu 19

1965 İstanbulu 20

1965 İstanbulu 21

1965 İstanbulu 22

1965 İstanbulu 23

1965 İstanbulu 10

1965 İstanbulu 24

1965 İstanbulu 26

1965 İstanbulu 28

1965 İstanbulu 29

1965 İstanbulu 30

1965 İstanbulu 31

1965 İstanbulu 35

1965 İstanbulu 34

1965 İstanbulu 25

1965 İstanbulu 33

1965 İstanbulu 8

1965 İstanbulu 6

1965 İstanbulu 2

1965 İstanbulu 36

1965 İstanbulu 37

1965 İstanbulu 38

1965 İstanbulu 47

1965 İstanbulu 39

1965 İstanbulu 40

1965 İstanbulu 42

1965 İstanbulu 46

1965 İstanbulu 43

1965 İstanbulu 44

1965 İstanbulu 45

1965 İstanbulu 41

Türgev’e Gitmek

Tarih: Şub 26 2015

Türgeve Gitmek

Türgeve Gitmek 2


   Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.

Site Hakkında