Önce Osmanlı Sonra Türkiye

Tarih: Nis 30 2014

Geçmişte Osmanlı 24 milyon kilometre kare idi. Şimdi ise 33 misli küçülmüş haldeyiz. Ülkeyi bölmek isteyenler İsrail, ABD, Almanya ve diğer emperyalist güçlerin uşağıdır. Ancak unuttukları bir şey vardır. Selçuklu ve Osmanlı tam bin yıl İslamiyete ve Müslümanlara hizmetle şereflendi.  Ermeniler isyan etmeseydi şu anda Türkiye’de 7 milyon Ermeni refah içinde olacaktı. İlahi cezaya çarptırıldılar. Rumlar isyan ve ihanet etmeseydi, şu anda 11 milyon Rum Türkiye’nin kaymağını yiyen etnik grub olacaktı.  Kürdistan, Büyük İsrail planının ara hedefidir.  İslamiyette kavmiyetçilik yoktur. Kabirde sorulan sorulardan biri de milletin nedir sorusudur. Ancak bu soruya verilecek cevap Millet-i İslamdır, olacaktır.

Gaybı bilemem ama bu millete ihanet edenlerin sonu hüsran olmuştur.  Mısırlı din alimi Muhammed El Gazali Mescid-i Aksa’nın Yahudiler tarafından işgalinin üzerinden 25 sene geçmesi dolayısıyla verdiği konferansta şu sözleri söylemiştir: Şu bir hakikat ki, Müslümanlar Osmanlı Hilafet Devletine ihanet ettiler. İngilizler Mısırlı gençleri altın ile Osmanlıya savaşmak için satın aldılar. Ve bağımsızlık vaad ettiler.  Bir milyona yakın Mısırlı ve bunların çoğu çiftçi hilafet devletini parçalamak için altın aldılar. Ve Müslüman Türkler perişan oldular. Türklere ihanet eden Araplar da perişan oldular. Mısır’ın eski dışişleri bakanlarından birinin itirafı şöyledir: “Mısır altın çağını Osmanlı devrinde yaşadı” William Eckland’ın yaptığı araştırmaya göre: “1700- 1992 yılları arasında yapılan 472 savaşta 102 milyon insan ölmüştür. Bunların 46 milyonu sivildir. Savaşın 450’sinin çıkışında İngilizler doğrudan ya da dolaylı yollarla rol almışlardır. Bu savaşların çoğu din, mezhep ve etnik kökenli olarak çıkartılmıştır. Jewish Conspiracy and The Müslim World adlı eserin 25. Sayfasında şu bilgiler yer almaktadır: “Siyonist Yahudi Saloman Mansur’un ABD’ye gönderdiği raporda Biz Türklerden Kudüs’te bir parça arazi almak için izin istemiştik. Bunun için milyonlarca altın teklif ettik. Ama Sultan Abdülhamid Han, adamlarımızın bu teklifini red ettiği gibi onları huzurundan kovdu da. Şimdi emin olun ki, biz mağrur Osmanlıyı yerin dibine geçireceğiz. Ve kibirli Türk milletini de İslamiyetten koparıp Kızılderililerden daha beter duruma düşüreceğiz.”  Siyonistler 1897 Basel toplantısında Thedor Herz’in teklifi ile Osmanlı Devletinin ve dolaylı olarak İslam İmparatorluğunu yıkma, parçalama ve Türkleri İslamiyetten koparma kararı aldı. Bu karar Siyonist ve masonlarla gerçekleşti. Şu anda ise, Türkiye’yi ve Türkiye’nin şahsında İslam Dünyasını paralel yapı tartışmaları ve sityaset ile yıkmaya çalışıyorlar.

(M. Necati Özfatura)

   Sizin onayınız olmadan hiç kimse sizi etkileyemez.

Site Hakkında