Milletin Parası

Tarih: Kas 11 2013

Günlerden 2 Kasım 1922. Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarının belirleneceği Lozan Konferansı’na 9 gün var. İsmet İnönü başkanlığında Lozan heyeti belirlenmiş. Ve Meclis’te gizli oturum var. Türkiye’nin geleceği konuşuluyor. Savaştan henüz çıkılmış. Ülke öylesine yokluk içinde ki. Ve yokluk içindeki o Meclis’te üçüncü celse açılıyor. Konu Lozan’a gidecek heyetin alacağı harcırah. Öylesine konuşmalar oluyor ki. O kadar açık. O kadar net. O kadar şeffaf sorular. Ve milletin parasına sahip çıkan o samimi tartışmalar. Konu dönüp dolaşıp heyetin konferans boyunca giyeceği takım elbiselere kadar geliyor. Yokluk bu. Köklerin kaynatılıp çorba yapıldığı günler. Öyle herkesin dolabında çeşit çeşit takım elbise yok. Diktirecekler. Onun parası da milletin meclisinde belirleniyor. Ve bir ara söz Ali Cenani Bey’e geliyor: “İngiliz lirası İsviçre’de franka tahvil edildiğinde, her İngiliz lirası 22 frank olmak itibariyle encümen, heyet reisine 220 frank, diğer üyelere 176 frank. Kâtiplere de 3’er İngiliz lirası olarak uygun gördü. Bize göre Lozan şehrinde bu miktarlar mürrefehen geçinmeye kâfidir. Elbise meselesine gelince. İster bir kat, ister üç kat yaptırsınlar. Bir kat yaptırsınlar derseniz, bu para kâfidir. Üç kat derseniz ona göre ekleme yaparız. Karar sizlerindir.”

Bu konuşmaları TBMM Gizli Celse zabıtlarından aldım. Yani 91 yıl önce bugün. Türkiye’nin kaderini belirleyecek olan heyetin Lozan’daki masraflarını görüşen 1922 Meclis’inin zabıtlarından. İnönü kaç takım elbiseyle gönderildi bilemem. Zaten bunun da hiçbir önemi yok. Önemli olan savaştan çıkmış, yokluklar içindeki bir meclisin, milletin parasının üzerine nasıl titrediğidir.

(Fatih Çekirge, 2013)

Suikaste Uzanan Yol

Tarih: Kas 11 2013

Osmanlı’da yabancı devletlerin desteğiyle düzenlenmiş en önemli suikast girişimi II. Abdülhamid’i öldürmeye yönelik bombalı saldırıdır. Neden bu saldırı düzenlenmişti? Jön Türklerin serpilip gelişmesinde, İttihat ve Terakki’nin dal budak salmasında Siyonizmin büyük çıkarları vardı. Siyonistler, Kızıl Suıltan Abdülhamdi Han’ın ölmesiyle amaçlarına yani vaadedilmiş topraklara yani Filistin’e kavuşacaklarını düşlünüyorlardı. Bu toprakları önceleri Sultandan satın alacakları kanısındaydılar. Siyonizmin fiki babası ve uluslararası boyutta büyüyüp gelişmesini sağlayan Theodor Hertzel kalkıp İstanbul’a geldi, Hahambaşı’yı da yanına alarak padişahın huzuruna çıktı. Hertzel lafı hiç dolandırmadan dünya Yahudileri için bir yer istediğini söyledi. Uzun, göz yaşlarına boğularak ve de haklı olduğunu her cümlede vurgulayarak konuşan Hertzel sözlerini bitirirken: “Zat-ı Şahanalerine arz edeyim ki, Kudüs için kaç milyon altın tensip buyurursanız takdime hazırım,” dedi. Padişah bu rüşvet önerisini duyunca ayağa fırladı ve haykırdı: “Yıkılın gidin karşımdan! Vatan parayla satılmaz.

Böylece uluslararası Siyonizm, Abdülhamid Han’ın baş düşmanı kesildi. Onu ortadan kaldırmadan amaçlarına ulaşamayacaklardı. Kolları sıvayıp Osmanlı’da biz azınlık olarak yaşayan Ermenilerle ittifak kurdular. Ermenileri seçmelerinin nedeni Ruslarca desteklenmeleriydi. Rusya Siyonistlere, Osmanlı topraklarından büyük bir yurt koparma izni vermişti. Çar bu işte Ermenlerden de hevesliydi ve İstanbul’u terörist Kafkasa Ermenilerle dolduruyor, Ermeni, kilisesini silah deposuna dönüştürüyordu. Derken yüz kadar terörist Babıali’yi bastı, aynı anda başka bir silahlı çete de Osmanlı Bankasına saldırdı. Merakla toplanan halkın üzerine bomba atarak onları çil yavrusu gibi dağıttı. Sadrazam Said Paşa Babıali’yi basanları jandarmayla çevirtirken, Babıali baskınını duyan gümrük hamalları da kalın sopalarını kapıp yetişmişlerdi. Bunu gören teröristler kaçmaya başladı, hamalları da fırlatıp attıkları silahları toplayıp jandarmaya teslim etti. Padişah hem bu silahları hem de hamalların sopalarını Yıldız’a aldırıp iki odaya yığdırmıştı. Bunları bir “bel ge” gibi göstermesinin gerekecğini biliyordu çünkü. Kumkapı’da jandarmayla bankayı basan teröristler arasında çarpışma saatler sürmüş sonunda halkın yüreğine dehşet salmak isteyen zorbalar teslim olmuştu. Ancak Rus sefirinin araya girmesiyle Rus vatandaşı olanlar bir gemiye bindirilerek Rusya’ya gönderildi. Bu olaylardan birkaç gün sonra yabancı elçiler saraya giderek padişahı öğle yemeğinden kaldırmış ve hesap sormuştu! Abdülhamid Han elçilerin önüne düşerek onları bir odaya götürdü sarayda. Oda ağzına kadar silah ve bomba doluydu.

Elçilerin çevirmenlerine padişah şöyle dedi: “Bu efendilere söyleyin, Rusya vatandaşı Ermeniler teba’i şahanem olan Müslümanlara bu silahlarla saldırmışlardır. Bunların fabrikası Memalik-i Şahanemizde yoktur!” Padişah daha sonra elçileri başka bir odaya götürdü. Bu saray odasıysa uzun sırıklar ve kalın soplarala doluydu: “Elçilere şunu anlatınız. Tebam bu soplarla kendini savunmuştır. Bu sopalar efendiler, bizim ormanlarımızdan devşirilmiştir!”

Bu alaycı açıklama karşısında elçilerin köskös çekilip gitmekten öte yapacakları başka birşey yoktu elbet. İşte bu olaylar Ermenilerle Siyonistlerin Abdülhamid Han’ı ortadan kaldırmak için iş birliğine soyunmalarını kolaylaştırmıştı. Gerek Siyonistler gerekse de şiddet yanlısı Ermeniler, Jön Türkler’den de İttihatçılar’dan da hayır gelmeyeceğini anlayarak padişahı el birliğiyle öldürmeye karar verdiler. İsviçre’de bir toplantı yaparak suikastin ilk adımı attılar. Suikast başarılı olmadı sadece Tevfik Fikret, bu girişim unutulduktan sonra bile kimilerinin padişaha kara çalmasını sağlayacak “Bir Lahzai Teahhur” adlı şiirini yazarak suikastın başarıya ulaşamamsından duyduğu üzüntüyü dile getirerek hürriyetçi Türk genç-liğine armağan etti ki, yıllarca ihtilalci genç subayların dilinden düşmedi. Suikast girişimi padişahın tahttan indirilmesi için çalışanlara da güç verdi ve üç yıl sonra onlar da amaçlarına ulaştı.

(Aziz Üstel)

Köprülü İstanbul

Tarih: Kas 10 2013

Köprülü İstanbul

Necef Mezarlığı, Irak

Tarih: Kas 09 2013

Necef Mezarlığı, Irak

Topraklı Evler, İran

Tarih: Kas 09 2013

Sar Agha Seyed, Iran

Topraklı Evler

Aile Hatırası

Tarih: Kas 09 2013

Aile Hatırası

Ağır Balık

Tarih: Kas 09 2013

Ağır Balık

Müslüman Kalma Meselesi

Tarih: Kas 08 2013

Müslüman Kalma Meselesi


   Şairi kamçılayan acılar ve dertlerdir.

Site Hakkında