Kafirtestır İŞİD

Tarih: Haz 27 2015

Kuveyt’te Şiiler’e ait bir camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre en az 25 kişinin öldüğü bildiriliyor. Kuveyt’in başkenti Kuveyt City’deki İmam Sadık Camii’ne düzenlenen saldırıyı IŞİD bağlantılı grup üstlendi. Cuma namazı sırasında hayli kalabalık olan camiye giren saldırgan üzerindeki bombaları patlattı. Suudi Arabistan’daki Şii camilere son haftalarda düzenlenen iki ayrı kanlı saldırıyı da IŞİD’in aynı kolu üstlenmişti. IŞİD militanları Şii Müslümanlar’ı kafir olarak tanımlıyor. (Haziran 2015)

Kafirtestır İŞİD 2

Kafirtestır İŞİD 6

Kafirtestır İŞİD 8

Kafirtestır İŞİD 3

Kafirtestır İŞİD 7

Kafirtestır İŞİD 1

Kafirtestır İŞİD 4

Kafirtestır İŞİD 9

Kafirtestır İŞİD 5

Dini bütün müslüman İŞİD militanları,

müslümanların kalbini yararak iman testi yapıyor.

Testi geçemeyenleri kafir ilan edip katlediyor!

Allah yaptıklarınızın bin mislini sizlere versin!

Plaj Katliam

 Cellatlar

Son dönemlerde; her Ramazan ayı islam ülkelerinde toplu katliamlar yapılıyor.

Ya İsrail yapıyor veya İşid gibi teröristlere yaptırılıyor.

Kanlı Ramazan

Shia Clerics, Tehran, 1979

Tarih: Mar 17 2015

Shia Clerics, Tehran, 1979

Selfieşii

Tarih: Oca 08 2015

Selfieşii

Karbala, Dec 2014

Tarih: Ara 29 2014

Karbala, Dec 1

Karbala, Dec 2

Silahlı Duvar

Tarih: Kas 29 2014

Silahlı Duvar

İslam aleminin ortasına bir silah gibi asılmış şiilik-sünnilik çatışması.

Garibanlar birbirine kırarken, hiç sormamışlar sen nereden gelirsin Hemşerim kimlerdensin?

Alevilik

Haşhaşilik ve Ağa Hanlar

Tarih: Oca 20 2014

Türkiye’de günlerden buyana bir Haşhaşîler tartışmasıdır gidiyor. Haşhaşî dendiğinde, akıllara ilk önce 12. asırda İran‘ın kuzeyindeki Alamut Kalesi’ni kendine üs edinmiş olan Hasan Sabbah‘ın ismi gelir ve bu isim telâffuz edildiğinde yetiştirdiği fedailer, bu fedailere işlettiği cinayetler, uyuşturucu hikâyeleri ve terör, yani korkunun hâkim olduğu bir efsaneler yumağı hatırlanır. Asırlardan öncesinden gelen bu efsanelerde belki kısmen doğruluk payı vardır ama Haşhâşîlik’in şimdi üzerinde pek durulmayan başka yönleri de mevcuttur. Meselâ, bugün geçmişte sadece bir terör örgütünden ibaret olduğu zannedilen Haşhaşîlik, aslında bir devletin, Hasan Sabbah’ın 11. asırda İran’da kurduğu ve resmî adı Nizarî-İsmailî olan bir devlete verilmiş olan değişik isimlerden biridir.

Tam ismi Hasan bin Ali bin Muhammed bin Cafer bin Hüseyin bin Muhammed bin es-Sabbah el-Himyerî er-Râzî olan Hasan Sabbah, Yemen taraflarından İran’a göç etmiş Şii bir aileye mensuptu. 1046’da veya 1053’te İran’ın Kum şehrinde doğdu. Genç yaşında Şiiliğin uç inançlarından olan ve Hazreti Muhammed’in torunu İmam Caferu’s-Sadık’ın oğlu İsmail’i imam kabul eden İsmailiye mezhebine girdi ve İsmailî inancının Nizarî kolunu benimsedi. Sıkı bir eğitim gördü ve uzun seyahatlerle dolu bir gençlik yaşadı, inançlarını yaymak için Şam’dan Horasan’a kadar defalarca gidip geldi, sonraki senelerde Hazar Denizi yakınlarındaki Alamut Vadisi’ni ele geçirdi ve burayı 1090 ile 1124 arasında devam eden devletinin merkezi yaptı. Hasan Sabbah’ın devletinin hedefi hem Kur’an‘ın bir dış, bir de iç mânâsı olduğu görüşüne dayanan batınî inançlarını yaymak, hem de bölgenin önemli merkezlerini ele geçirmekti ve bu hedef için devlet adamlarının öldürülmesine kadar uzanan her yol uygulandı. Öldürülenler arasında Selçuklu İmparatorluğu’nun meşhur veziri Nizamülmülk ile o senelerde bölgenin altını üstüne getiren Haçlılar’ın ileri gelenleri de vardı. Nizarî-İsmailî Devleti, Hasan Sabbah’ın 1124’teki ölümünden sonra bir asır daha devam etti ve Moğollar‘ın 1256’da Alamut Kalesi’ni yıkıp İsmailî imamı Rükneddin Hürşah’ı idam etmeleri ile son buldu.

Hasan Sabbah’ın bugün artık unutulmuş taraflarından biri, zamanının büyük âlimlerinden kabul edilmesi ve Alamut Kalesi’nde o devrin en zengin kütüphanelerinden birini kurmasıdır. Mısır‘da kendi sanatını ve kültürünü yaratmış olan Şiiî Fatımî devleti ile İran’ın değişik bölgelerindeki Batınî düşüncelerinden beslenen İsmailî inancına bağlı olan Hasan Sabbah’ın kütüphanesi Moğollar tarafından yakılmıştır ama o kütüphaneden kurtarılan ve şimdi İran’da muhafaza edilen sadece birkaç kitap bile Alamut’un siyasî tarafının yanında nasıl önemli bir merkez olduğunu gösterir. Zaten, Haşhaşî diye bilinen ve aslında Nizârî İsmailîsi olan mezhebin geçmiş asırlardaki mensupları arasında o devrin büyük âlimleri de mevcuttur. Meselâ astronomi tarihinin en büyük isimlerinden olan ve 1201 ile 1274 arasında yaşayan Nasreddin-i Tûsî ile modern bilimlerin, özellikle de optik ilminin kurucularından kabul edilen ve batı dünyasında Alhazen diye bilinen 11. asır âlimi İbni Heysem, İsmailî tarihinin önde gelen isimlerindendir. Tıbbın kurucularından olan İbni Sina‘nın İsmailî olup olmadığı da hâlâ tartışılmaktadır.

Haşhaşî kavramı artık sadece tarih kitaplarında ve bir haftadan buyana Türkiye’nin gündeminde geçiyor ama Haşhaşîler’in bağlı olduğu İsmailî mezhebinin şu anda 20 milyon civarında mensubu var. Çoğu Hindistan’ın kuzeybatısında yaşıyor, geri kalanları da dünyanın dört bir yanına dağılmış haldeler. Mezhebin lideri de, jet sosyetenin çok tanınmış bir ismi: Kendisine bağlı olanların mezhep kuralları gereği yıllık kazançlarının sekizde birini bağışlamaları sayesinde sahip olduğu 12 milyar dolarlık servetini dünyanın dört bir tarafında gayrımenkullere yatıran, 600 adet birbirinden kıymetli yarış atına sahip olan, aile boyu çapkınlıkları ile isim yapan ve arada bir dağıttığı mimarî ödüllerle kendinden bahsettiren Ağa Han.

Marco Polo’nun tartışılan Hasan Sabbah ifadeleri  Alamut Kalesi, kalenin şeyhi Hasan Sabbah, fedaileri ve haşhaş içirilen fedailerin işlediği cinayetler ile ilgili en etraflı bilgi, 13. yüzyılın meşhur İtalyan gezgini Marco Polo’nun seyahatnamesinde geçer ama seyahatnamenin bizzat onun tarafından yazılıp yazılmadığı, verdiği bilgilerin gerçek olup olmadığı, hattâ Marco Polo’nun Çin’e iddia ettiği gibi hakikaten gidip gitmediği konuları tartışmalıdır. İşte, Marco Polo’nun seyahatnamesinde geçen ve gerçek olup olmadığı hâlâ bilinmeyen Hasan Sabbah, Alamut ve fedailer konusundaki ifadelerden bazı bölümler: Şeyh, kalenin arkasındaki uzun vadiyi zamanının en güzel bahçesi haline getirmişti. Dünyaya meydan okuyormuşcasına yükselen Alamut’u aşmadan buraya girmek imkânsızdı. Vadide birbirinden zarif köşklerle şarap ve süt akıtan çeşmelerin arasında en nadide çiçekler açar, ağaçlar yükselirdi. Her köşeye, dünyanın en güzel kızlarından bir grup yerleştirilmişti. Kızların hepsinin sesi güzeldi. Şarkı söylemeyi, dansetmeyi ve birkaç çalgı çalmayı bilirlerdi. Aşk oyunlarında da üzerlerine kimse yoktu. Yirmi yaşına basmış delikanlılar arasında sağlıklı, gözü kara, tehlikeye aldırış etmeyen ve Şeyh’e her bakımdan bağlanabilecek durumda olanlar Alamut’a getirilirlerdi. Bunlara bir müddet Hasan Sabbah’ın cennetiyle ilgili efsaneler anlatılır, daha sonra teşkilâtın büyüklerinden biri tarafından tek tek Şeyh’in huzuruna çıkartılarak törenle tarikata kabul edilir ve Sabbah’ın ayaklarına kapanan genç fedai adayı olurdu. Sabbah, gence içerisinde bol miktarda haşhaş bulunan ama tam formülünü sadece kendisinin bildiği meşhur içkisinden içirir, kendinden geçen delikanlı cennet denen bahçeye bırakılırdı. Delikanlı bir müddet sonra ayılır, kendisini dünyanın en güzel köşelerinden birinde ve birbirinden güzel genç kızlar arasında bulur, her arzusu yerine getirilir ve hem Sabbah’ın büyüklüğüne inanır, hem de sonsuza kadar burada kalmayı isterdi. Tarikatın büyükleri, gence birkaç gün sonra yeniden uyuşturucu içirirlerdi. Kendinden geçen genç bu defa kaleye taşınır, ayıldıktan sonra Vadideki cennete dönmek istiyorsa Şeyh’in istediği işi yapması gerektiği söylenirdi. Hayal bahçesine tekrar kavuşmaktan başka birşey düşünemez hale gelmiş olan genç bu defa Hasan Sabbah’ın huzuruna çıkartılırdı. Şeyh söze ‘İlk vazifeni yerine getirmenin ve bana bağlılığını ispat etmenin zamanı geldi‘ diye başlar, ‘Bir düşmanımın öldürülmesi gerekiyor ve bu işi sen yapacaksın. Görevini başarıp döndüğünde yeniden cennete gireceksin. Düşmanımı ortadan kaldırır ama onun adamları tarafından öldürülürsen aynı cennette yaşamaya yine hak kazanırsın. Meleklerimi yollar, seni buraya getirtirim. Ama başaramadan gelir, yakalanır yahut işi bitirmeden öldürülürsen cennetimin kapıları sana kıyamete kadar kapanır‘ der ve öldürülmesi istenen kişi, bütün bunlardan sonra mutlaka ölürdü.

UNESCO ve İran, Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi’ni restore ediyorlar  Alamut Kalesi dendiğinde Elbruz Dağları’nın ulaşılması oldukça zor tepelerinden birinde Hasan Sabbah tarafından kurulan kale hatırlanır ama Alamut tek bir kale değil, İran’ın kuzeyindeki Kazvin bölgesinde aynı isimli vadide bulunan Hasan Sabbah, Meymun Dey, Şirkuh, Navizarşah, Hostin Lar, Eylan, Şahrak ve Lembesar isimlerini taşıyan bir kaleler zinciridir. Bu kalelerin en büyüğü ve en meşhuru, Hasan Sabbah’ın kendisine üs olarak seçtiği kaledir ve şimdi Alamut dendiğinde kastedilen mekân da burasıdır. Alamut Kaleleri, İran Kültür Mirası ve Turizm Teşkilâtı tarafından birkaç sene önce koruma altına alındı, UNESCO’ya da tescil ettirildi ve Gazor Han köyünün civarında, deniz seviyesinden 2163 metre yüksekte bir tepenin üzerine inşa edilmiş olan Hasan Sabbah Kalesi’nde restorasyona girişildi. Moğollar’ın 1256’da yerle bir ettikleri kalenin temellerini ortaya çıkartan restoratörler, şimdi kale hakkında eski tarih kitaplarında, seyahatnamelerde ve İsmailî kaynaklarında yazılı olan bilgilerden de istifade ederek inşaata devam ediyorlar. Kültürel merkez ilân edilen bölgeye yerli ve yabancı çok sayıda turist geliyor ancak inşaat kalenin malzeme naklini son derece güçleştiren yüksek bir yerde bulunması dolayısı bir hayli ağır seyrediyor. Ben, Hasan Sabbah Kalesi’ni bundan 32 sene önce, 1982 sonbaharında İran’da muhabir olarak bulunduğum sırada görmüştüm. Tahran’dan kiraladığım bir otomobil ile Ağrı’nın Gürbulak sınır kapısına giderken Zencan üzerinden Kazvin’e uğrayıp Alamut Vadisi’ne ve Gazor Han’a geçmiş ve kaleye tırmanmıştım. O senelerde İran-Irak savaşı bütün şiddeti ile devam ediyordu, Alamut henüz turistik mekân ilân edilmemişti, kalenin yolu bile yoktu, kartal yuvasını andıran tepeye köy sakinlerinden birinin refakatinde iki saat kan-ter içerisinde çıkabilmiştim. Burada yeralan fotoğraflar, Hasan Sabbah Kalesi’nin şimdiki halini gösteriyor ve 1982’nin Alamut’u ile bugünün Alamut’u arasında dünya kadar fark var.

Ağa Hanlar

Prince Hussein Wedding

Ekselansları IV. Ağa Han (Kerim el-Hüseyin Şah), Oğlu Prens Hüseyin ve Gelini Prenses Khaliya – Fransa – 2006

Prince Hussain Aga Khan Evliliği

Prince Hussein

Aga Khan III Mausoleum, Assuan, Egypt

Ağa Han III Türbesi – Mısır

Ali Khan

İslamın İçine Truva Atı Gibi Sokulmuş Ağa Hanlar Sülalesi Bitmez!

His Highness the Aga Khan

His Highness the Aga Khan IV – Islamic History – Harvard University – 1959

Prince Rahim Aga Khan and Model Kendra Spears

Aga Khan IV’ün Oğlu Rahim Aga Khan ve Model Eşi Kendra Spears

Aga Khan I

Aga Khan I (1804 – 1881)

Aga Khan II

Aga Khan II (1830 – 1885)

Aga Khan III

Sir Sultan Muhammad Shah Aga Khan III (1877 – 1957) – Londra


   Acıyı tatmayan, tatlıyı anlamaz.

Site Hakkında