Vergi ve Kaçakçılık

Tarih: May 30 2014

Neden kaçakçılık Türkiye’de bu kadar popüler? Nedeni basit; Yüksek vergi ve devlet payı! Bu malların satışında illegal olarak devleti aradan çıkartırsanız, kalan yüksek fark kazancınız olur. Hem de vergisiz!  Haliyle büyük paralar dönmeye başlayınca, iş bireysellikten çıkıp organize hale gelir. Buyurun size maf­ya. İçerisinde rant barındıran her alan mafyanın ilgi alanı içine girmektedir. Mafyayı aramanıza gerek yoktur. O gelir, yerleşir.  Devlet koruyamıyor mu? Hukukta boşluklar mı var? Herhangi bir mal piyasada yok mu? Yasak mı? Yük­sek katma değer ve vergiler yüzünden büyük kazançlar mı var? Para mı aklamak gerekiyor? Mafyayı o alanda görebilirsiniz.

1980 Özal öncesi Türkiye örnekleri önemlidir. O yıllar yasak ve yokluk dolu. Başta yabancı sigara ve iç­ki olmak üzere birçok mamul ve yarı mamul, sanayi ürünü kaçak olarak ülkeye giriyor. Nitekim gümrük teşkilatından işbirlikçilerin yardımlarıyla bu ürünlerin yurda sokulması ve pazarlanması ile olağanüstü kazançlar sağlandı. Bugünün bazı zenginlerinin temeli bu işlerle atıldı.  Dövizin Merkez Bankası’nın tekelinde tutulduğu 1980 öncesinde, yine yurt dışından döviz toplayıp bunu ihtiyacı olan sermayedar kesimine yüksek fiyattan satmak mafyaya ciddi getiriler sağlamıştı. Ancak ser­bestlik başlayınca mafyanın bu kolu kendi kendini fesh etti. Gerek kalmadı.

Bugün sebepler değişti ancak sigara halen gözbebeği. Yüksek vergiler nedeniyle tahminlere göre Tür­kiye’ye yılda 1.5 milyar paket kaçak sigara girmekte. Çoğu da sahte. Mafyanın yerini PKK başta olmak üzere diğer terörist örgütler almış durumda.  Kuzey Irak’ta, Peşmergelerin hakim olduğu Bağdat, Süleymaniye, Erbil ve Duhok’ta kurulan fabrikalarda ve evlerde binlerce kişinin Çin malı küçük makinelerle, Türk markaları dahil sahte sigara üretip Türki­ye’de satılıyor. Bunların üretim, nakliye, verilen rüşvetler gibi masrafları düşüldükten sonra bıraktıkları kâr 3 milyar dolar. Sadece sigaranın!  Kısaca vergi nedeniyle yapılan her zam sonrası, devlete 1 gidiyorsa, kaçağa 3 gidiyor. Bu yüzden PKK bitmez. Bu işte büyük para var.

(Murat Muratoğlu)

   Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarf ediyorsun?

Site Hakkında