RSS

Açlıktan Ölen Dahi Matematikçi

Tarih: Mar 05 2012

Kurt Gödel, geçtiğimiz yüzyılın en önde gelen aykırı matematikçilerinden biriydi. O yıllarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na ait olan Brünn şehrinde dünyaya gelen Gödel, ailesi içerisinde sonu gelmeyen soruları nedeniyle “Bay Neden?” (Mister Why / Der Herr Warum) olarak anılıyordu. Gödel’in ailesi yaşadıkları şehir olan Brünn’de oldukça popülerdi, dedesi Joseph ünlü bir şarkıcıydı. Gödel’in Yahudi kökenli olduğu da söylenmekle birlikte Alman olduğu yönünde iddialar daha fazladır. Katolik olan babasının değil annesinin yolundan giderek Lutheran kilisesinde vaftiz edilmiştir.

Gödel’in gençlik ve çocukluk yılları Birinci Dünya Savaşı’nın etkileriyle şekillendi. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dağılınca yaşadığı şehir Çeklerin eline geçmişti. Gödel, burada yaşamasına rağmen asla Çekçe öğrenmedi, kendisini “Çeklerin elinde bir Avusturyalı sürgün” olarak tanımlıyordu. Bir süre sonra Avusturya vatandaşı olan Gödel’in peşini savaş hiç bırakmadı, Almanlar Avusturya’yı da işgal edince Gödel bir Alman vatandaşı oldu. 1900’lerin başında doğan ilk büyük savaşta ölmeyen herkes gibi o da ikinci dünya savaşını gördü ve başlarda ısrarla reddetmesine rağmen Einstein’ın baskısıyla Amerikan vatandaşlığını kabul etti. Gödel, politikadan ziyade kendi çalışmalarıyla ilgileniyordu. Ancak çalışmalarına devam etmesi için askerlik hizmetini yapması ve Nazi yönetimine boyun eğmesi gerekiyordu. Bu yüzden Amerika’ya göç etti ve asla Avrupa’ya geri dönmedi.

1906-1978 yılları arasında yaşamış olan Kurt Gödel Matematik, Felsefe ve Mantık alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır ve Eksiklik Teoremiyle adından çok sık söz ettirmektedir. Doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanamayacak önermelerin de olduğunu ortaya çıkaran matematikte belli bir süre bunalıma yol açacak düşüncelerini 1931 yılında doktora çalışmasını yaparken ortaya atmıştır. Einstein’ın çalışmalarıyla ilgilenmiş ve bazı problemlere çözümler getirmiştir.

Kurt Gödel ve Albert Einstein

Freud, matematikçilerin saplantılı nevrotikler olduğunu söyler. Gödel’in hayatı bunu doğrulayabilir. Çevresinden tümüyle izole olmak ve dikkatini dağıtmamak için kulağına taktığı tıpaçlarla yaşayan Gödel, ömrü boyunca gittiği hiçbir doktorun dediklerini yapmayarak sağlık anlamında zor günler yaşamıştı. İçine kapanık birisi olan Kurt Gödel hayatının son demlerinde şizofrenik bir hale bürünmüştür. Zehirleneceğini düşünerek hiçbir şey yememeye başlamıştır. 14 Ocak 1978′de Princeton’da ölü bulunan Gödel cenin pozisyonunda ve sadece 29,5 kilo ağırlığında bulunmaktaydı. Matematik, Felsefe ve Mantıkta çok önemli çalışmalar yapan ve matematik dünyasını şaşırtan Gödel hayatını yine sıradan olmayan bir şekilde noktalamış oldu.

Kurt Gödel 29 kiloya düşerek açlıktan ölmüştü.